Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ELEKTRONIKUS MÉDIUMOK ÉS TANANYAGOK (LMP_PD11OG2) - 01 Dr. Forgó Sándor A KUNHEGYESI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÚTJA AZ INFORMÁCIÓS ...
A KUNHEGYESI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÚTJA AZ INFORMÁCIÓS SZTRÁDÁRA
<ul><li>A nyolcvanas évek oktatását még a merev, központi tantervek jellemezték, amelyek minden iskola számára ugyanazt a ...
Taneszköz, taneszköz-rendszer <ul><li>Taneszközök </li></ul><ul><li>A nevelési-oktatási cél elérése érdekében alkalmazott ...
Dicső múlt <ul><li>A taneszközök, oktatástechnikai eszközök alkalmazásában az iskola a körzetben vezető szerepet töltött ...
<ul><li>Oktatástechnikai eszközök és anyagok </li></ul><ul><li>- Oktatástechnikai anyagok </li></ul><ul><li>- auditív: h...
<ul><li>Tíz évvel ezelőtt az iskolánk még nem is gondolhatott arra, hogy komolyabb számítógép-konfigurációt igénylő progra...
Távolság a sztrádától Félelem az újtól, átmeneti időszak  A régi eszközök tönkre mentek, elavultak, az újakhoz nem értünk...
Helyi továbbképzések melyek utat is mutathattak volna !? <ul><li>Pedagógus továbbképzések: </li></ul><ul><li>Javarészt ve...
<ul><li>Elindultunk az úton </li></ul><ul><li>Az elmúlt 5 évben: </li></ul><ul><li>Kialakítottunk egy lényegesen jobb fel...
<ul><li>Megkezdte működését az Iskolarádió </li></ul><ul><li>Korszerű. számítógépekkel is felszerelt könyvtárat hoztunk l...
Médiateremet alakítottunk ki
Itt tartunk most <ul><li>Pedagógiai Programunk kiemelt feladatként említi a digitális kompetencia fejlesztését: </li></ul>...
Itt tartunk most <ul><li>Pedagógusaink és a géphasználat: </li></ul><ul><li>A pedagógusoknak csak egy kisebb csoportja tek...
Itt tartunk most <ul><li>Milyen feladatokra használják az iskolánkban a gépeket: </li></ul><ul><li>Iskolai adminisztráció ...
Hogyan tovább? <ul><li>Az információs társadalom irányt szab. </li></ul><ul><li>Az új technika által biztosított lehetőség...
Hogyan tovább? <ul><li>Az információs és kommunikációs eszközrendszer amellett, hogy új kihívásokat jelent az oktatás szám...
Források <ul><li>Forgó Sándor: A korszerű – a gyors technológia váltások és tudástranszfer lehetőségét támogató – oktatási...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

úTban A SztráDáRa

752 views

Published on

útban a sztrádára

Published in: Technology
 • Be the first to comment

úTban A SztráDáRa

 1. 1. ELEKTRONIKUS MÉDIUMOK ÉS TANANYAGOK (LMP_PD11OG2) - 01 Dr. Forgó Sándor A KUNHEGYESI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÚTJA AZ INFORMÁCIÓS SZTRÁDÁRA Készítette: Szabó István Szak: tanár-pedagógiatanár MA Tagozat: levelező Neptun kód:PYHABU Elérhetőség: szabo.istvan1964@gmail.com Kunhegyes, 2010. 02. 23.
 2. 2. A KUNHEGYESI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÚTJA AZ INFORMÁCIÓS SZTRÁDÁRA
 3. 3. <ul><li>A nyolcvanas évek oktatását még a merev, központi tantervek jellemezték, amelyek minden iskola számára ugyanazt a tananyagot írták elő. Taneszköz-választék sem volt, az iskolák ugyanazokat a könyveket, szemléltető eszközöket használták. A számítógépek iskolai megjelenése volt az egyik kihívás, amely e merev rendszer szétesését ösztönözte. A kormány 1995 őszén elfogadta az új Nemzeti Alaptanterv et, amely az iskolák tartalmi munkájának megújítását tette lehetővé. </li></ul>
 4. 4. Taneszköz, taneszköz-rendszer <ul><li>Taneszközök </li></ul><ul><li>A nevelési-oktatási cél elérése érdekében alkalmazott olyan eszközök, amelyek az információk rögzítése, tárolása, közvetítése révén megkönnyítik a tanulási folyamatban a valóság közvetlen, illetve közvetett megismerését és a cselekvő tapasztalatszerzést . </li></ul><ul><li>Taneszköz-rendszer </li></ul><ul><li>Valamilyen cél elérését szolgáló taneszköz-együttes (oktatócsomag. számítógépes labor, nyelvi labor… ) </li></ul>
 5. 5. Dicső múlt <ul><li>A taneszközök, oktatástechnikai eszközök alkalmazásában az iskola a körzetben vezető szerepet töltött be. </li></ul><ul><li>A taneszközeink, oktatástechnikai eszközeink a 80-as években </li></ul><ul><li>Háromdimenziójú taneszközök </li></ul><ul><li>Tanári demonstrációs eszközök: gyűjtemény,preparátum, munkatermék, kísérleti eszköz, mérőeszközök, metszetek. </li></ul><ul><li>Tanulói kísérleti eszközök: kísérleti eszközök, logikai készletek, laboratóriumi készletek, mérőeszközök, modellek </li></ul><ul><li>Nyomtatott taneszközök </li></ul><ul><li>Tanári segédletek: tanári kézikönyvek, módszertani segédkönyvek, szakkönyvek, feladatgyűjtemények, folyóiratok. </li></ul><ul><li>Tantárgytesztek, faliképek, falitérképek. </li></ul><ul><li>Tanulói segédletek: tankönyv, munkafüzet, munkalap, feladatlap, dolgozatfüzet, mérő- és számolóeszközök. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Oktatástechnikai eszközök és anyagok </li></ul><ul><li>- Oktatástechnikai anyagok </li></ul><ul><li>- auditív: hanglemez, hangkazetta, CD; </li></ul><ul><li>- vizuális: átlátszatlan képek, diakép, írásvetítő </li></ul><ul><li>transzparens, síkmodell, </li></ul><ul><li>- audiovizuális: hangosított diasorozat, videofilm, videó </li></ul><ul><li>CD; </li></ul><ul><li>Oktatástechnikai eszközök </li></ul><ul><li>- episzkóp, epidiaszkóp, diavetítő, dianéző, írásvetítő; </li></ul><ul><li>- diavetítő és magnetofon, televízió; </li></ul><ul><li>- videó-magnetofon, </li></ul><ul><li>- nyelvi laboratórium, számítógép; </li></ul><ul><li>- regisztráló és sokszorosító eszközök. </li></ul><ul><li>Kabinetfalas rendszer </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Tíz évvel ezelőtt az iskolánk még nem is gondolhatott arra, hogy komolyabb számítógép-konfigurációt igénylő programokat válasszon a színes monitor, nyomtató, internet, javarészt csak vágyak voltak. </li></ul><ul><li>Az a bizonyos információs sztráda még nagyon távolinak tűnt </li></ul>
 8. 8. Távolság a sztrádától Félelem az újtól, átmeneti időszak A régi eszközök tönkre mentek, elavultak, az újakhoz nem értünk vagy nincsenek. A tanárok jelentős részének az egy két évtizede használt saját könyvtár kitaposott ösvényei (aláhúzott, cédulákkal jelölt, széljegyzetekkel ellátott kötetek) egyelőre jóval kényelmesebb és biztonságosabb órára felkészülési környezetet jelentenek, mint a gépre letöltött digitális szövegek, vagy az azokhoz különböző file-okban kapcsolódó saját jegyzetek. Az átállás tehát nem csak a technikával való megbarátkozást, hanem a korábbi tanári munka eszközeinek részben az új médiára való &quot;átvitelét&quot; (pl. begépelését) is igényeli, ez pedig igen idő és energia igényes feladat.
 9. 9. Helyi továbbképzések melyek utat is mutathattak volna !? <ul><li>Pedagógus továbbképzések: </li></ul><ul><li>Javarészt verbális előadások, szemléltetés minimális elsősorban írásvetítő alkalmazásával. </li></ul><ul><li>Számítógépeket elsősorban írásvetítői szerepkörre kárhoztatva használtak egy – egy táblázat diagram kivetítésére. </li></ul><ul><li>Jellemző, hogy 5 évvel ezelőtt sem a polgármesteri hivatalnak, (ma sincs) sem az általános iskoláknak nem volt birtokában projektor. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Elindultunk az úton </li></ul><ul><li>Az elmúlt 5 évben: </li></ul><ul><li>Kialakítottunk egy lényegesen jobb felszereltségű számítástechnikai szaktantermet </li></ul><ul><li>Az iskola eleget téve a tanulók és szülők oldaláról megfogalmazott kívánságoknak, szakköri formában 1 osztálytól beindította az informatika oktatást. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Megkezdte működését az Iskolarádió </li></ul><ul><li>Korszerű. számítógépekkel is felszerelt könyvtárat hoztunk létre </li></ul>
 12. 12. Médiateremet alakítottunk ki
 13. 13. Itt tartunk most <ul><li>Pedagógiai Programunk kiemelt feladatként említi a digitális kompetencia fejlesztését: </li></ul><ul><li>„ A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül.” </li></ul><ul><li>Ma már iskolánk rendelkezik számítógép-teremmel, korszerű gépek, internet, nyomtató, legális szoftverek, SDT teszik lehetővé azt, hogy napjaink legkorszerűbb eszköze, a számítógép, betölthesse szerepét az oktató-nevelő munkánkban. </li></ul><ul><li>Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy iskolánk nincs felkészülve a multimédia oktatási anyagok tanórai használatára. </li></ul>
 14. 14. Itt tartunk most <ul><li>Pedagógusaink és a géphasználat: </li></ul><ul><li>A pedagógusoknak csak egy kisebb csoportja tekinthető rutinos géphasználónak, illetve tekinti saját magát önálló géphasználatra képesnek. </li></ul><ul><li>A második csoportra az jellemző, hogy többnyire egy kitaposott ösvényen járnak, azaz tanfolyamon, vagy környezetük segítségével elsajátították a számukra elengedhetetlenül szükséges program/ok/ használatát olyan szinten, hogy képesek egy névsort, beszámolót, levelet megírni, de tudásuk nem elegendő ahhoz, hogy az oktatómunkájukat segítő összetettebb feladatokra, pl. oktatástámogató szoftvereknek az órai munkában történő alkalmazására vállalkozzanak. </li></ul><ul><li>A harmadik csoportra a felzárkózási törekvés jellemző: tanfolyamok, és környezetük segítségével, elsajátítani az alapismereteket. </li></ul><ul><li>Az igazi lökést mely már valóban a sztrádára való feljutás lehetőségét teremti meg a TÁMOP 3.1.4 pályázat adta, mely egyszerre indította el az elméleti hiányosságok kiküszöbölését, az ellenérzések lebontását és az eszközpark bővítését, korszerűsítését. </li></ul>
 15. 15. Itt tartunk most <ul><li>Milyen feladatokra használják az iskolánkban a gépeket: </li></ul><ul><li>Iskolai adminisztráció </li></ul><ul><li>Iskolai dokumentumok készítése </li></ul><ul><li>Pályázatírás </li></ul><ul><li>Pályázati dokumentáció </li></ul><ul><li>Iskola-újság készítése </li></ul><ul><li>Anyagok letöltése </li></ul><ul><li>Levelezés </li></ul><ul><li>Szakmai információk </li></ul><ul><li>Az órai munkában </li></ul><ul><li>Könyvtárban </li></ul><ul><li>Óratervek, terembeosztás készítése </li></ul>
 16. 16. Hogyan tovább? <ul><li>Az információs társadalom irányt szab. </li></ul><ul><li>Az új technika által biztosított lehetőségek valóra váltása és az iskola megjavításának igényével párhuzamosan jelentkező feladat az iskolában megszerezhető tudás hozzáigazítása az informatizálódó társadalom igényeihez. Mindenek előtt azt kell tisztázni: milyen tudásra, milyen ismeretekre, képességekre, és beállítódásokra van szüksége annak, aki az információs/tudásalapú társadalom kompetens tagja szeretne lenni? </li></ul><ul><li>Az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézete tanárainak megfogalmazása szerint: „ a médiakompetencia magába foglalja a médiaismeret és médiahasználat elemeit csakúgy, mint az információhordozó médiumok által közvetített és megformált tartalmak kritikus értelmezésének képességét és az információhordozó médiumok kreatív használatához (fejlesztés és prezentáció) szükséges feltételek kialakítását.” </li></ul>
 17. 17. Hogyan tovább? <ul><li>Az információs és kommunikációs eszközrendszer amellett, hogy új kihívásokat jelent az oktatás számára olyan eszközrendszert bocsát a pedagógia rendelkezésére, amely értőn alkalmazva jelentős hatékonyság növekedést eredményezhet a tanítás- és tanulás folyamatában. </li></ul><ul><li>A információs és kommunikációs technikai eszközök más műveltséget, újfajta írástudást képviselnek. Azon kell fáradoznunk tehát, hogy a számítógép és ezáltal az informatikai kultúra minél hatékonyabban szerepeljen az oktató-nevelő munkánkban. Hiszen a most tanuló gyermekeinknek már a 21. század erősen informatizált társadalmában kell élniük, alkotniuk. </li></ul><ul><li>Ehhez azonban szükséges egy tanári szemléletváltás, hogy az oktatásban a többi oktatást segítő eszköz mellett a multimédia számítógép is általánosan elfogadott legyen. Be kell épülni az új eszköznek a tanítási folyamatba. </li></ul><ul><li>Az új lehetőségek összefoglaló, neve ma az e-learning. </li></ul>
 18. 18. Források <ul><li>Forgó Sándor: A korszerű – a gyors technológia váltások és tudástranszfer lehetőségét támogató – oktatási módszerek és IT technológiák alkalmazásának lehetőségei és gyakorlata a szakképzésben. http://www.ektf.hu/~forgos </li></ul><ul><li>Forgó Sándor: A multimédiás oktatóprogramok minőségének szerepe a médiakompetenciák kialakításában. http://www.ektf.hu/~forgos </li></ul><ul><li>Forgó Sándor: Az új média és az elektronikus tanulás, http://www.ektf.hu/~forgos </li></ul><ul><li>Komenczi Bertalan: Az információs társadalom iskolájának jellemzői. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk8kod=informatika-Komenczi-Informacios </li></ul><ul><li>Kőrösné Mikis Márta: Kalandozások Információ-országban. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk8kod=oktatas-korosne </li></ul><ul><li>Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Pedagógiai Programja, 2009. </li></ul><ul><li>Mészáros Tamásné: A Multimédia alapjainak tanítása 6-18 éves életkorban. </li></ul><ul><li>http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk8kod=egyeb-mesza </li></ul><ul><li>Tót Éva: A számítógép mint a tanárok kommunikációs eszköze. Új Pedagógiai szemle, 2001/07-08 </li></ul>

×