Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Steiner józsef

272 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Steiner józsef

  1. 1. Steiner József: Keresztyénség és a mai kultúraJános 17:11-12,15Végletek a világhoz való viszonyulásban: Szinkretizmus: elemek beépítése a kultúrából →mindent szabad Szektárianizmus: egy vékony ösvény létezik csupén, amin járhatunk → csak mi tudjuk jól, semmit nem szabadA harmadik út: szelektálás Van olyan, amit befogadunk Van olyan, amit visszautasítunk Van olyan, amit megszentelünk → feldolgozzuk, Isten szolgálatába állítjuk. Ne passzívan szemléljük a kultúrát, hanem kapcsolódjunk be, és alakítsuk!
  2. 2. Annyira jól kellene tennünk a dolgunkat / szakmánkat, hogy mások kövessenek bennünket.Az egyháznak kettős jellege van: Transzcendens: a láthatatlan gyülekezet Evilági megjelenés: a helyi gyülekezetIsteni egyensúly: Változtathatatlan: bibliai értékek, Ige, Isten maga Változó paraméterek: kultúra, idő, stílus, környezet, stb.A keresztyénségen belüli irányzatok:Szeparatista keresztyénség1.Belterjes (Bibleman)
  3. 3. Bizonyos helyek elkerülése, más helyek preferálása – függetlenül a lelkülettől Keresztyén tevékenységek folytatása keresztyén barátokkal A gyerekek egyházi isokálba járatása Könnyen itélkező Vannak csúcsbűnök: pl. paráznaság...2. Harcos ellenzéki Az állam / törvény keresztyén kell, hogy legyen Politikai megnyilvánulások3. Evangélizátor Nyomatja az evangéliumot Nem szeretettel és kegyelemmel, hanem erőszakkal Az „alkalmas és alkalmatlan időt” a hallgatókra alkalmazzaKultúrkeresztyénség
  4. 4. 1. Beolvadó Örökölte a hitet Semmiben sem akar kitűnni2. Filantróp Jó cselekedetek a hit alapja Jótékonykodás a fő cél – nincs lelki életHogyan legyen jelen az egyház a világban? Apostol = diplomáciai küldött → idegen országban él, jelen van ott, de a kiküldő ország törvényrendje és védelme érvényes ráHelyreálító keresztyének jellemzői: Provokáltak, nem sértettek Létrehozók, alkotók, ne csak kritizálók
  5. 5. Elhívottak, nem megfáradt, kötelleség-teljesítők Közösség- és emberorientáltak Nem kultúra-gyűlölők, hanem vezetik a kultúrát Közösség van mögöttük A teljes evangélium alapján szolgálnak: teremtés – bűnbeesés – megváltás – helyreállítás → ebben vagyunk mi eszközökAz egyház evilági megjelenését ne engedjük elválasztani atranszcendenciától!Ne világ-undor legyen bennünk, hanem szeressük ezt a kort és az embereket!

×