Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MONIKA GREGUSSOVÁ DANIELA KOVÁČIKOVÁ VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA Slovenské deti a riz...
Výskum <ul><li>Účel výskumu: </li></ul><ul><ul><ul><li>pre projekt Zodpovedne.sk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zist...
Prístup k internetu <ul><li>takmer všetky deti (97,2 %) majú prístup k internetu </li></ul><ul><ul><li>bez rozdielu medzi ...
Ako často používajú deti internet? <ul><li>deti z mesta a vidieka sa nelíšia </li></ul><ul><li>rozdiel medzi 1. a 2. stupň...
Čo hľadajú deti na internete? <ul><li>mladšie deti </li></ul><ul><ul><li>predovšetkým zábava </li></ul></ul><ul><li>starš...
Vnímané riziká internetu <ul><li>1. zdravotné následky </li></ul><ul><ul><li>Lebo nás môže bolieť hlava; Lebo kazí oči; Ba...
Spam a hoax <ul><li>skúsenosti s obťažujúcimi správami: </li></ul><ul><ul><li>žartovné správy, fotografie a videá </li></u...
Nebezpečný obsah <ul><li>najmä staršie deti </li></ul>07.06.09
„ Zakázané stránky“ <ul><li>40,7% respondentov priznáva, že už vstúpilo na stránku </li></ul><ul><li>s obsahom určeným os...
Erotika a pornografia <ul><li>najrozšírenejšie - kolovanie erotických fotografií a videí cez internet a mobil </li></ul><u...
Poskytovanie osobných údajov <ul><li>deti si uvedomujú riziká poskytovania údajov, ale to im nebráni v tom, aby svoje osob...
Kyberšikana, násilie a obťažovanie <ul><li>Príklady kyberšikany: </li></ul><ul><ul><li>posielanie krutých, vulgárnych aleb...
<ul><li>až 20,9 % detí sa stretlo so sexuálnymi návrhmi prostredníctvom internetu alebo mobilu, v 8. ročníku takmer polo...
Následky <ul><li>10,6 % zo všetkých detí uvádza, že sa museli vyrovnávať s nepríjemnými následkami šikany, násilia, obťaž...
Stretnutie s neznámou osobou <ul><li>stretnutia považujú za svoju súkromnú záležitosť, do ktorej nikomu nič nie je </li><...
Dohľad rodičov <ul><li>až 28,7% rodičov sa podľa vyjadrení detí všetkých vekových skupín vôbec nezaujíma o to, čo robia ...
Závery <ul><li>Súčasnosť = éra virtuálnej komunikácie </li></ul><ul><li>Najviac ohrozené rizikami internetu – deti v puber...
Ďakujeme za pozornosť.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slovenské deti a riziká virtuálneho priestoru

2,361 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slovenské deti a riziká virtuálneho priestoru

 1. 1. MONIKA GREGUSSOVÁ DANIELA KOVÁČIKOVÁ VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA Slovenské deti a riziká virtuálneho priestoru 07.06.09
 2. 2. Výskum <ul><li>Účel výskumu: </li></ul><ul><ul><ul><li>pre projekt Zodpovedne.sk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zistiť, ako deti využívajú internet a mobil a do akej miery sú ohrozené ich nebezpečím </li></ul></ul></ul><ul><li>Metóda výskumu a výskumná vzorka: </li></ul><ul><ul><li>Dotazník </li></ul></ul><ul><ul><li>Vzorka: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>518 detí z 10 ZŠ, z toho 281 chlapcov, 236 dievčat, 3.-8. ročník </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bydlisko – veľké mesto (Bratislava, Žilina, Banská Bystrica), malé mesto (Partizánske), vidiek (Ťapešovo, Višňové, Teplička nad Váhom, Svätý Jur) </li></ul></ul></ul>07.06.09
 3. 3. Prístup k internetu <ul><li>takmer všetky deti (97,2 %) majú prístup k internetu </li></ul><ul><ul><li>bez rozdielu medzi ročníkmi </li></ul></ul><ul><li>rozdiel medzi vidiekom a mestom v mieste pripojenia </li></ul><ul><ul><li>deti z vidieka sa v porovnaní s deťmi z mesta častejšie pripájajú v škole a častejšie využívajú alternatívne miesta pripojenia </li></ul></ul>07.06.09
 4. 4. Ako často používajú deti internet? <ul><li>deti z mesta a vidieka sa nelíšia </li></ul><ul><li>rozdiel medzi 1. a 2. stupňom ZŠ </li></ul>07.06.09
 5. 5. Čo hľadajú deti na internete? <ul><li>mladšie deti </li></ul><ul><ul><li>predovšetkým zábava </li></ul></ul><ul><li>staršie deti </li></ul><ul><ul><li>aj zoznamovanie, kontaktovanie kamarátov, zdroj informácií </li></ul></ul><ul><ul><li>v 8. ročníku aj informácie o sexe a porno </li></ul></ul>07.06.09
 6. 6. Vnímané riziká internetu <ul><li>1. zdravotné následky </li></ul><ul><ul><li>Lebo nás môže bolieť hlava; Lebo kazí oči; Baktérie na klávesnici; Môžeme oslepnúť zo žiarenia monitora; Môžem dostať epileptický záchvat; </li></ul></ul><ul><li>2. zoznámenie sa s nebezpečnými ľuďmi </li></ul><ul><ul><li>Pretože keď si četujem, ma môže nájsť hocijaký úchylák;; Môžeš tam četovať s nejakým pedofilom; Môže sa s nami skontaktovať cudzí človek a mohol by nás ukradnúť; Nikdy nevieš, kto je na druhom konci; </li></ul></ul><ul><li>3. ohrozenie vírusmi </li></ul><ul><ul><li>Lebo môžeš spustiť nejakú stránku a dostaneš vírus; </li></ul></ul><ul><li>4. závislosť na internete </li></ul><ul><ul><li>Môžeme sa stať závislí na internete; </li></ul></ul><ul><li>5. šírenie nebezpečného obsahu </li></ul><ul><ul><li>Sú tam neslušné obrázky a videá kde ľudia hajlujú; Lebo tam chodia aj deti, ktoré sa ešte len začali vyvíjať a berú si príklad z prasačín a blbostí, čo sa tam hocikedy vyhodia; Lebo tam môžu deti omylom naťukať napr. pornostránku; Rôzne vyskakovacie okná môžu narušiť deti; Sú tam rôzne názory na veci a veľa aj nepravdivé a klamlivé; </li></ul></ul><ul><li>6. zneužitie osobných údajov </li></ul><ul><ul><li>Môže sa aj stať, že podám informácie, ktoré môžu využiť proti mojej osobe. </li></ul></ul>07.06.09
 7. 7. Spam a hoax <ul><li>skúsenosti s obťažujúcimi správami: </li></ul><ul><ul><li>žartovné správy, fotografie a videá </li></ul></ul><ul><ul><li>varovania pred vírusmi a útokmi </li></ul></ul><ul><ul><li>reťazová pošta šťastia </li></ul></ul>07.06.09 <ul><li>najmä staršie deti (častejšie používanie e-mailovej komunikácie) </li></ul>
 8. 8. Nebezpečný obsah <ul><li>najmä staršie deti </li></ul>07.06.09
 9. 9. „ Zakázané stránky“ <ul><li>40,7% respondentov priznáva, že už vstúpilo na stránku </li></ul><ul><li>s obsahom určeným osobám starším ako 18 rokov </li></ul>07.06.09 <ul><ul><li>na prvom stupni vstúpilo na podobnú stránku okolo 23 % detí </li></ul></ul><ul><ul><li>v 6. ročníku je to dvojnásobne viac (40,5 %) </li></ul></ul><ul><ul><li>v 8. ročníku sú to už tri štvrtiny detí (72,6 %) </li></ul></ul><ul><li>Motív vstupu na stránky určené pre dospelých: </li></ul><ul><ul><li>na prvom stupni </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>náhoda, zvedavosť </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>na druhom stupni </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>okrem zvedavosti väčší význam vplyvu kamarátov </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>v 8. ročníku aj vlastný záujem, potešenie </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Erotika a pornografia <ul><li>najrozšírenejšie - kolovanie erotických fotografií a videí cez internet a mobil </li></ul><ul><ul><li>až 14,3% ôsmakov priznáva, že ich aj posielajú ďalej </li></ul></ul>07.06.09
 11. 11. Poskytovanie osobných údajov <ul><li>deti si uvedomujú riziká poskytovania údajov, ale to im nebráni v tom, aby svoje osobné údaje zverejňovali </li></ul><ul><li>až 51,1% detí zverejnilo niektorý z osobných údajov, s prevahou vo vyšších ročníkoch </li></ul><ul><ul><li>tretiaci, štvrtáci - 31,7 % </li></ul></ul><ul><ul><li>šiestaci 61 % </li></ul></ul><ul><ul><li>ôsmaci 80 % </li></ul></ul><ul><li>Zverejňované údaje: </li></ul><ul><ul><li>fotografia </li></ul></ul><ul><ul><li>e-mailová adresa </li></ul></ul><ul><ul><li>skutočné meno </li></ul></ul>07.06.09
 12. 12. Kyberšikana, násilie a obťažovanie <ul><li>Príklady kyberšikany: </li></ul><ul><ul><li>posielanie krutých, vulgárnych alebo výhražných e-mailových správ alebo sms-iek, výhražné telefonáty </li></ul></ul><ul><ul><li>vytváranie webových stránok, ktoré zosmiešňujú obeť </li></ul></ul><ul><ul><li>rozposielanie fotografií alebo videí obete </li></ul></ul><ul><ul><li>vytváranie pornografických obrázkov s tvárou obete, ich zverejňovanie alebo rozposielanie </li></ul></ul><ul><li>až 30,6% detí uvádza, že pozná niekoho, kto sa podieľal na tvorbe fotografií alebo videí, ktorých cieľom bolo zosmiešniť, ponížiť niekoho iného (rasistické, zachytávajúce agresivitu, násilie) alebo ktoré presiahli určité hranice (napr. erotické) </li></ul>07.06.09
 13. 13. <ul><li>až 20,9 % detí sa stretlo so sexuálnymi návrhmi prostredníctvom internetu alebo mobilu, v 8. ročníku takmer polovica detí ( 47,7 % ) </li></ul><ul><li>s ohováraním alebo nadávaním cez internet alebo mobil sa stretlo 27,7 % detí </li></ul><ul><li>s nejakou formou agresivity cez internet alebo mobil sa stretlo 19,3 % detí </li></ul><ul><li>ponižované alebo zosmiešňované kvôli národnosti, farbe pleti alebo inej odlišnosti bolo 9,7 % detí </li></ul><ul><li>zastrašovanie cez internet alebo mobil zažilo 11,3 % detí </li></ul>07.06.09
 14. 14. Následky <ul><li>10,6 % zo všetkých detí uvádza, že sa museli vyrovnávať s nepríjemnými následkami šikany, násilia, obťažovania cez internet alebo mobil </li></ul><ul><ul><li>pociťovali strach, úzkosť, neistotu alebo obavy </li></ul></ul><ul><li>z týchto detí sa 88,7 % snažilo vyrovnať s následkami samé </li></ul><ul><li>len 11,3 % z nich sa obrátilo o pomoc ku kamarátovi, rodičovi, učiteľovi alebo psychológovi </li></ul>07.06.09
 15. 15. Stretnutie s neznámou osobou <ul><li>stretnutia považujú za svoju súkromnú záležitosť, do ktorej nikomu nič nie je </li></ul><ul><li>za miesto stretnutia si väčšinou vyberajú verejné priestranstvá, kde je veľa ľudí (predovšetkým nákupné centrá) </li></ul>07.06.09 <ul><li>18,5 % detí už na takomto stretnutí bolo, najčastejšie ôsmaci ( 39,8 % ) </li></ul><ul><li>takmer polovica z týchto detí ( 45,2% ) išla na stretnutie sama </li></ul><ul><li>ak idú na takéto stretnutie, najčastejšie o ňom ani nikomu nepovedia (v 29,5% ), alebo povedia kamarátom (v 46 % ) </li></ul><ul><li>rodičom o stretnutí povie iba 23 % detí, ktoré sa chystajú na stretnutie </li></ul>
 16. 16. Dohľad rodičov <ul><li>až 28,7% rodičov sa podľa vyjadrení detí všetkých vekových skupín vôbec nezaujíma o to, čo robia na internete </li></ul><ul><li>ostatní rodičia sa aspoň občas zaujímajú alebo svoje deti kontrolujú </li></ul><ul><ul><li>podľa slov detí sa rodičia chodia pozerať, na akých stránkach dieťa surfuje, pýtajú sa, ktoré stránky navštevujú, niektorí sa aj zapoja s dieťaťom do aktivít na internete alebo skontrolujú históriu deťmi navštívených stránok </li></ul></ul><ul><li>väčšina detí ( 63,5% ) uvádza, že nemajú v rodine vytvorené pravidlá pre používanie internetu </li></ul><ul><li>z ostatných detí 20% pravidlá doma síce stanovené má, ale ich nedodržiava </li></ul><ul><li>väčšina uvádzaných pravidiel sa vzťahovala na časové obmedzenie používania internetu, občas aj na navštevovanie „zakázaných stránok“ </li></ul>07.06.09
 17. 17. Závery <ul><li>Súčasnosť = éra virtuálnej komunikácie </li></ul><ul><li>Najviac ohrozené rizikami internetu – deti v pubertálnom veku </li></ul><ul><li>Nedostatok informácií o rizikách, podceňovanie rizík </li></ul><ul><li>Chýbajúce pravidlá a normy správania vo virtuálnom priestore </li></ul><ul><li>Prevencia a osveta </li></ul>07.06.09
 18. 18. Ďakujeme za pozornosť.

×