Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opowiadanie historii w marketingu 2016

62 views

Published on

Opowiadanie historii w marketingu 2016 - Synergion

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Opowiadanie historii w marketingu 2016

  1. 1. Opowiadanie historii w marketingu
  2. 2. Każda historia przenosi bardzo dużo informacji Co robi? Jak postępuje? Co ma? Gdzie można go spotkać? Z kim walczy? Dla kogo się stara? Co potrafi? Z kim współdziała ? Do czego dąży? Czego nie robi? Świat jest skomplikowany i zawiera dużo obiektów. Jak to się stało, że udało się przekazać i utrwalić te wszystkie treści? Jak to się dzieje, że w razie potrzeby można je modyfikować? Historie Baśnie Opowieści Jest w nich coś, co powoduje, że ludzie lubią ich słuchać, łatwo zapamiętują, chętnie powtarzają. Dzięki temu uczą się żyć w taki sposób, jak małe koty polować – przez zabawę.
  3. 3. Historia w komunikacji BOHATER KONFLIKT AKCJA SKAZA ŁUK PRZEMIANY KATALIZATOR Pozytywna postać, z którą łatwo się identyfikować Ważny cel, który nie może być osiągnięty Walka bohatera o cel Istotny błąd, zaszłość, z którą bohater sobie nie radzi Nowa wartość, moc, która odmienia sytuację bohatera Postać, która wnosi nową wartość konsument potrzeba, dążenie kategoria bariera, dylemat unikalna oferta marka historie są moralistyczne, czyli zawsze ma końcu dobro wygrywa historie są poza czasem – dotyczy każdego czasu historia nie ma autora – jest relacją historia nie musi być racjonalna – nie wszystko trzeba rozumieć Idealne do budowania komunikacji!
  4. 4. Wspiera bohatera, ma ukryte moce, które mogą pokonać oponenta Bohater Oponent Benefi cjent Pomocnik Podejmuje wyzwanie, walczy, osiąga cele Zakłóca harmonię, uciska beneficjenta Niewinne znosi prześladowanie lub zagrożenia Historia potrzebuje postaci i konfliktu JAKI KONSUMENT? Mający duże zasoby i poczucie sukcesu – dzięki produktowi (bohater) może wpływać na otaczającą rzeczywistość nie wykonując dużego wysiłku , ale zapewniając wiele korzyści innym (beneficjentom). JAKI KONSUMENT? Potrzeba potwierdzenia swojej wartości - może osiągnąć więcej wobec ważnych dla siebie osób (beneficjenci), co gwarantuje produkt/marka (pomocnik bohatera). JAKI KONSUMENT? Brak poczucia docenienia/ zauważenia – czuje się dobrze, gdy na jego rzecz działa produkt (bohater) wspierany przez markę (pomocnika).

×