Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wstęp do analizy e-strategicznej

1,424 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wstęp do analizy e-strategicznej

 1. 1. Quo vadis - Wstęp o analizie e-strategicznej A-Symetria Anna Nowakowska
 2. 2. Spis tematów <ul><li>Pojęcia </li></ul><ul><li>Przykładowe narzędzia przydatne w analizie e-strategicznej </li></ul><ul><li>Dlaczego „warto i trzeba” wykonywać analizy e-strategiczne </li></ul>Autor: Anna Nowakowska 2011-05-06
 3. 3. Pojęcia
 4. 4. Strategia <ul><li>Plan działania </li></ul><ul><li>Osiągnięcie celów </li></ul><ul><li>Planowane efekty (konkretne wskaźniki) </li></ul><ul><li>Sposób reakcji firmy na działania otoczenia </li></ul><ul><li>Rola firmy i jej pozycja w otoczeniu rynkowym </li></ul><ul><li>Obejmuje wszystkie aspekty działania firmy </li></ul><ul><li>Zależna od sytuacji firmy w danym momencie </li></ul><ul><li>Krótko- i długoterminowe cele </li></ul><ul><li>Strategia wewnętrzna i zewnętrzna </li></ul>www.freedigitalphotos.net / Autor: Anna Nowakowska 2011-05-06
 5. 5. Analiza strategiczna <ul><li>Co to jest strategia internetowa? </li></ul><ul><li>Jak zbudować strategię? </li></ul><ul><li>Jak dowiedzieć się czy nasza strategia jest odpowiednia? </li></ul><ul><li>Jak zmienić strategię? </li></ul><ul><li>Jak się wyróżnić? </li></ul><ul><li>Jak to robią inne firmy? </li></ul>ANALIZA e-STRATEGICZNA Autor: Anna Nowakowska 2011-05-06
 6. 6. Analiza e-strategiczna <ul><li>ANALIZA STRATEGICZNA </li></ul><ul><li>Jest etapem procesu formułowania strategii działania. Na jej podstawie dokonuje się wyboru wariantu strategicznego, określa się cele i misję firmy oraz drogi ich realizacji. Jest pierwszym etapem, kolejnymi są: planowanie oraz realizacja strategii. </li></ul><ul><ul><li>z jednej strony pozwala ocenić aktualnie posiadaną strategię </li></ul></ul><ul><ul><li>z drugiej – pomaga wytyczyć nowe kierunki rozwoju w wyniku dokonanej analizy </li></ul></ul><ul><ul><li>Ale jak to zrobić? </li></ul></ul><ul><ul><li>ANALIZA OTOCZENIA </li></ul></ul>Autor: Anna Nowakowska 2011-05-06
 7. 7. Analiza e-strategiczna KLIENT OTOCZENIE BLIŻSZE OTOCZENIE DALSZE Autor: Anna Nowakowska 2011-05-06
 8. 8. Klient <ul><ul><li>Analiza potrzeb </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza posiadanej strategii </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza stopnia jej stosowania w praktyce </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza wyników (popularności serwisu, wskaźniki finansowe) </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza celów </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza grupy docelowej </li></ul></ul>www.freedigitalphotos.net / Autor: Anna Nowakowska 2011-05-06
 9. 9. Otoczenie bliższe <ul><ul><li>Analiza konkurencji bezpośredniej </li></ul></ul><ul><ul><li>Jakie rozwiązania aktualnie dominują w danej branży </li></ul></ul><ul><ul><li>Jakie są mocne i słabe strony Klienta w porównaniu z konkurencją </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaka jest pozycja Klienta w obszarze social media </li></ul></ul><ul><ul><li>Jakie możliwości stawia rynek e-biznesu </li></ul></ul>www.freedigitalphotos.net / Autor: Anna Nowakowska 2011-05-06
 10. 10. Otoczenie dalsze <ul><ul><li>Proces zbierania danych i konkretnych rozwiązań w zakresie działań serwisów, które nie stanowią konkurencji bezpośredniej, ale mogą stanowić cenne źródło inspiracji </li></ul></ul><ul><ul><li>Efektem analizy jest zbiór rekomendacji - odnośnie funkcjonalności oraz rozwiązań marketingowych </li></ul></ul><ul><ul><li>Badanie to pozwala wskazać aktualne trendy rynkowe w internecie </li></ul></ul><ul><ul><li>Możliwe obszary: użyteczność, estetyka, </li></ul></ul><ul><ul><li>wartość merytoryczna, aktywizacja użytkowników, promocja serwisu, </li></ul></ul><ul><ul><li>unikalne funkcjonalności </li></ul></ul>www.freedigitalphotos.net / Autor: Anna Nowakowska 2011-05-06
 11. 11. Przykładowe narzędzia przydatne w analizie e-strategicznej
 12. 12. Analiza SWOT <ul><li>Analiza SWOT </li></ul>Autor: Anna Nowakowska 2011-05-06
 13. 13. Analiza kluczowych czynników sukcesu <ul><li>Analiza potencjału strategicznego firmy </li></ul><ul><ul><li>analiza zasobów , które przyczyniają się do jej rozwoju i konkurencyjności względem innych </li></ul></ul><ul><ul><li>wskazują silne i słabe strony, a także warunkują jej możliwości rozwojowe </li></ul></ul><ul><ul><li>metoda opiera się w dużym stopniu na „zasadzie 20-80” sformułowanej przez V. Pareto. Nie należy badać wszystkich czynników, a wybrać 20%, bo tylko te będą w decydujący sposób, aż w 80%, odpowiadać za sukces lub porażkę </li></ul></ul>Autor: Anna Nowakowska 2011-05-06
 14. 14. Audyt użyteczności serwisu <ul><li>Analiza potencjału serwisu </li></ul><ul><ul><li>badania z użytkownikami </li></ul></ul><ul><ul><li>badania zdalne </li></ul></ul><ul><ul><li>eksperckie badania heurystyczne </li></ul></ul><ul><ul><li>eye tracking </li></ul></ul><ul><ul><li>analiza SEM </li></ul></ul><ul><ul><li>analiza statystyk </li></ul></ul>Autor: Anna Nowakowska 2011-05-06
 15. 15. Analiza potrzeb klientów <ul><li>Analiza potrzeb grupy docelowej </li></ul><ul><ul><li>indywidualne wywiady pogłębione </li></ul></ul><ul><ul><li>badania fokusowe (także na etapie tworzenia koncepcji, prototypów, grafik) </li></ul></ul><ul><ul><li>badania ankietowe w serwisie, na fan page firmy </li></ul></ul>Autor: Anna Nowakowska 2011-05-06
 16. 16. Najlepsze źródło informacji <ul><li>KLIENT </li></ul><ul><ul><li>Cele biznesowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Doświadczenia, dotychczasowe działania </li></ul></ul><ul><ul><li>Informacje na temat produktów/usług i odbiorców </li></ul></ul><ul><ul><li>Plany </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategia marketingowa ogólnie </li></ul></ul><ul><ul><li>Zasoby </li></ul></ul><ul><ul><li>Własne obserwacje i analizy </li></ul></ul>Autor: Anna Nowakowska 2011-05-06
 17. 17. Dlaczego „warto i trzeba” wykonywać analizy e-strategiczne
 18. 18. Dlaczego „warto i trzeba” www.freedigitalphotos.net / Autor: Anna Nowakowska 2011-05-06
 19. 19. Dlaczego „warto i trzeba” <ul><ul><li>Wyodrębnienie słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ocena pozycji firmy na rynku </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza potencjału w zakresie e-marketingu </li></ul></ul><ul><ul><li>Audyt dotychczasowych działań i ich efektów </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet staje się głównym źródłem informacji o firmie, jej produktach </li></ul></ul><ul><ul><li>Coraz częściej zakupy dokonują się online </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet jest źródłem informacji o klientach </li></ul></ul><ul><ul><li>Medium bardziej dynamiczne i elastyczne (szybciej można wprowadzać zmiany) </li></ul></ul><ul><ul><li>Szybkość dokonujących się zmian wymaga szybkich reakcji i elastyczności strategii – ciągłej pracy nad nią </li></ul></ul><ul><ul><li>Możliwość mierzenia efektów nie tylko przychodowych </li></ul></ul><ul><ul><li>W każdym etapie rozwoju firmy w obszarze Internetu </li></ul></ul>Autor: Anna Nowakowska 2011-05-06
 20. 20. Dziękuję za uwagę <ul><li>Anna Nowakowska </li></ul><ul><li>Senior Project Manager </li></ul><ul><li>Strategic Care Department </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>Autor: Anna Nowakowska 2011-05-06

×