Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Obszary zainteresowań jako metoda analizy wyników badania eye tracking - Kansei 2009 - Symetria

Ad

Obszary zainteresowań jako
metoda analizy wyników badania
     eye tracking

    Piotr Jardanowski
    Wojtek ...

Ad

Program

1. Co to jest Eye Tracking
2. Miary i sposoby ich prezentacji
3. Zalety korzystania z obszarów
  zainteresowań
4...

Ad

Co to jest Eye Tracking

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Metodologia badań
Metodologia badań
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 32 Ad
1 of 32 Ad

More Related Content

Obszary zainteresowań jako metoda analizy wyników badania eye tracking - Kansei 2009 - Symetria

 1. 1. Obszary zainteresowań jako metoda analizy wyników badania eye tracking Piotr Jardanowski Wojtek Chojnacki
 2. 2. Program 1. Co to jest Eye Tracking 2. Miary i sposoby ich prezentacji 3. Zalety korzystania z obszarów zainteresowań 4. Ograniczenia w korzystaniu z obszarów zainteresowań Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 2 wyników badania eye tracking
 3. 3. Co to jest Eye Tracking
 4. 4. Eye tracking • Śledzenie reakcji wzrokowej na prezentowany obraz Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 4 wyników badania eye tracking
 5. 5. Eye Tracking Nowoczesne zestawy do Eye Trackingu pozwalają na obserwację: • bezinwazyjną i bezdotykową, • nieingerującą w naturalne zachowania. Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 5 wyników badania eye tracking
 6. 6. Rodzaje wyników Mapa gorących miejsc ŚcieŜka wzroku Film z nałoŜonym (mapa termiczna) ruchem oczu Ang: Heat map, hot spot Ang: gaze plot Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 6 wyników badania eye tracking
 7. 7. Obszary zainteresowania • Obszar zainteresowania - area of interest • Fragment bodźca wizualnego będący obiektem zainteresowania badaczy Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 7 wyników badania eye tracking
 8. 8. Obszary zainteresowania - cd Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 8 wyników badania eye tracking
 9. 9. Miary i sposoby ich prezentacji
 10. 10. Miary wykorzystywane w analizie obszarów zainteresowania • Łączny czas fiksacji wewnątrz AOI – Estymator natęŜenia uwagi przyciąganej przez AOI Źródło: Tobii.com Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 10 wyników badania eye tracking
 11. 11. Miary wykorzystywane w analizie obszarów zainteresowania • Czas do pierwszej fiksacji w AOI – Estymator łatwości znalezienia danego obszaru Źródło: Tobii.com Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 11 wyników badania eye tracking
 12. 12. Miary wykorzystywane w analizie obszarów zainteresowania • Liczba osób, które zauwaŜyły AOI – Estymator atrakcyjności obszaru Źródło: Tobii.com Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 12 wyników badania eye tracking
 13. 13. Miary wykorzystywane w analizie obszarów zainteresowania • Liczba wizyt w AOI Źródło: Tobii.com Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 13 wyników badania eye tracking
 14. 14. Prezentacja wyników: grafika + dane • Diagram rozkładu uwagi pomiędzy obszarami zainteresowania Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 14 wyników badania eye tracking
 15. 15. Zalety korzystania z obszarów zainteresowań
 16. 16. Selekcja spojrzeń • W gąszczu wyników koncentrujemy się na najbardziej interesujących w danym kontekście Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 16 wyników badania eye tracking
 17. 17. Analiza statystyczna • Dzięki segmentacji bodźca moŜliwa jest statystyczna analiza sposobu jego obserwacji Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 17 wyników badania eye tracking
 18. 18. Prezentacja wyników: wykres • Dzięki segmentacji bodźca moŜliwe jest szybkie i proste porównanie w czasie Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 18 wyników badania eye tracking
 19. 19. Sieć migracji • Obrazuje migrację uwagi pomiędzy obszarami zainteresowania Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 19 wyników badania eye tracking
 20. 20. Łączenie danych eye tracking z obserwacją przebiegu interakcji • Np. liczba kliknięć vs natęŜenie uwagi na obszarze Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 20 wyników badania eye tracking
 21. 21. Postać macierzy przejść  t11 t12 Λ t1n  t t 22 Λ t 2n  T = 21  Μ Μ Ο Μ   t m1 t m 2 Λ t mn  gdzie: t mn – oznacza liczbę przeniesień wzroku z m-tego obszaru AOI do n-tego, tmn = 0 ∀m, n m = n . Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 21 wyników badania eye tracking
 22. 22. Ograniczenia w korzystaniu z obszarów zainteresowań
 23. 23. Widzenie peryferyjne • Np. śledzenie dwóch obiektów naraz Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 23 wyników badania eye tracking
 24. 24. Sceny o wielu warstwach • Na którą patrzy uŜytkownik? Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 24 wyników badania eye tracking
 25. 25. Dynamicznie zmieniające się bodźce • Reklamy przesuwające współrzędne elementów strony internetowej • Dynamiczne menu, panele • Gry komputerowe Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 25 wyników badania eye tracking
 26. 26. Ruchome AOI • Śledzenie przemieszczania obiektów • Śledzenie ruchów „kamery” Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 26 wyników badania eye tracking
 27. 27. Wykorzystanie AOI w praktyce Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 27 wyników badania eye tracking
 28. 28. Badania zauwaŜalności reklam • Np. „Jaka część badanych spojrzała na reklamę? Jak to się ma do szansy na jej zapamiętanie?” Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 28 wyników badania eye tracking
 29. 29. Badanie oddziaływania mediów • Np.. „Jak rozkładała się uwaga telewidzów w obrębie postaci spikerki wiadomości?” Źródło: quot;Nonverbal Elements of News Source and Their Influence over Information Processingquot; Mahnoo Kwon & Hyejin Seo, School of Digital Content, Kyungsung University HMI Lab Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 29 wyników badania eye tracking
 30. 30. Badania uŜyteczności • Ile średnio fiksacji jest potrzebnych aby odnaleźć wzrokiem szukany element? Czy jego przeznaczenie jest rozumiane? Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 30 wyników badania eye tracking
 31. 31. Podsumowanie Obszary zainteresowań: • pozwalają wyodrębnić interesującą badaczy część danych, • pozwalają zbadać zachowanie wewnątrz danego obszaru i odnieść względem szerszego kontekstu, • umoŜliwiają wprowadzenie estymatorów zachowań, • są ograniczone dynamiką zmian w bodźcach. Kansei 2009 Obszary zainteresowania jako metoda analizy 31 wyników badania eye tracking
 32. 32. Dziękujemy za uwagę Piotr Jardanowski piotr.jardanowski@symetria.pl Wojciech Chojnacki wojciech.chojnacki@symetria.pl

×