Modele biznesowe w Internecie

30,392 views

Published on

Prezentacja omawia typy modeli biznesowych w Internecie.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Modele biznesowe w Internecie

 1. 1. Modele biznesowe w Internecie Hubert Wawrzyniak
 2. 2. Plan prezentacji <ul><li>Wprowadzenie </li></ul><ul><li>Kluczowe elementy modelu biznesowego w Internecie </li></ul><ul><li>Rodzaje modeli biznesowych w Internecie </li></ul><ul><li>Aspekty przewagi konkurencyjnej w Internecie i ich wpływ na siłę modelu </li></ul><ul><li>Metody ewaluacji przychodów w ramach obranego modelu biznesowego </li></ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul>
 3. 3. Podstawowe typy podmiotów rynku w Internecie <ul><li>Administracja (G) </li></ul><ul><li>Biznes (B) </li></ul><ul><li>Konsument (C) </li></ul><ul><li>Typy interakcji: </li></ul>C-K (C2C) C-B (C2B) C-A (C2G) B-K (B2C) B-B (B2B) B-A (B2G) A-K (G2C) A-B (G2B) A-A (G2G)
 4. 4. Czym jest model biznesowy? <ul><li>Przyjęta metoda działalności przedsiębiorstwa zorientowana na uzyskanie rentowności w oparciu o sposób pozycjonowania w łańcuchu wartości </li></ul><ul><li>Kluczowy sposób na podnoszenie wartości firmy </li></ul>
 5. 5. Elementy modelu biznesowego <ul><li>Podstawowe umiejętności firmy </li></ul><ul><li>Klienci docelowi i ich potrzeby </li></ul><ul><li>Korzyści oferowane klientom </li></ul><ul><ul><li>Zakres oferty </li></ul></ul><ul><ul><li>Polityka cenowa </li></ul></ul><ul><ul><li>Dystrybucja </li></ul></ul><ul><ul><li>Promocja </li></ul></ul><ul><li>Działania (funkcje) powiązane </li></ul><ul><li>Sposoby pozyskiwania i zatrzymywania użytkowników w serwisie </li></ul><ul><li>Źródła przychodów </li></ul><ul><li>Zabezpieczenie przed zagrożeniami </li></ul><ul><li>Trwałość przewagi konkurencyjnej na rynku </li></ul>
 6. 6. Główne modele biznesowe w Internecie
 7. 7. Model promocyjny <ul><li>Oferowanie najczęściej darmowych usług i/lub produktów w zamian za umożliwienie klientowi przedstawiania materiałów promocyjnych ostatecznemu użytkownikowi. </li></ul><ul><li>Podkategorie modelu: </li></ul><ul><li>pozycjonowanie serwisu </li></ul><ul><li>reklama kontekstowa i behawioralna </li></ul><ul><li>reklamy pełnoekranowe i interaktywne </li></ul><ul><li>Model funkcjonuje najlepiej w przypadku posiadania bardzo dużej liczby odwiedzających (oglądających) serwis lub w przypadku bardzo wąskiej specjalizacji serwisu. </li></ul>
 8. 8. Model promocyjny <ul><li>Przykłady: </li></ul><ul><li>wszelkie serwisy informacyjne </li></ul><ul><li>serwisy oferujące bezpłatną treść </li></ul><ul><li>Wskaźniki ewaluacji: </li></ul><ul><li>ilość UU / PV </li></ul><ul><li>współczynnik obłożenia </li></ul><ul><li>cena Net Net za wyemitowanie reklamy </li></ul>
 9. 9. Model handlowca <ul><li>Sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem Internetu. </li></ul><ul><li>W przeciwieństwie do modelu brokerskiego nie jest to platforma kojarząca różnych dostawców i wielu kupujących. Tu jeden dostawca oferuje produkty wielu kupującym. </li></ul>
 10. 10. Model handlowca <ul><li>Przykłady: </li></ul><ul><li>Merlin.pl </li></ul><ul><li>Vitalia.pl </li></ul><ul><li>Wskaźniki ewaluacji: </li></ul><ul><li>ilość UU </li></ul><ul><li>konwersja </li></ul><ul><li>zysk jednostkowy na produkcie </li></ul>
 11. 11. Model pośrednika (brokera) <ul><li>Doprowadzenie do spotkania kupującego ze sprzedającym, umożliwiając im dokonanie transakcji. </li></ul><ul><li>Pośrednictwo może dotyczyć również: </li></ul><ul><li>wyszukiwania najlepszych ofert </li></ul><ul><li>wspomagania uczestnictwa w aukcjach </li></ul><ul><li>wspomagania płatności za zrealizowane transakcje </li></ul><ul><li>wyszukiwania dowolnych informacji gospodarczych </li></ul><ul><li>Modele pobierania opłat: </li></ul><ul><li>prowizja (procent od wartości transakcji) </li></ul><ul><li>stała opłata </li></ul>
 12. 12. Model pośrednika (brokera) <ul><li>Przykłady: </li></ul><ul><li>Allegro.pl </li></ul><ul><li>Alibaba.com </li></ul><ul><li>Onet – Pasaż </li></ul><ul><li>Wskaźniki ewaluacji: </li></ul><ul><li>ilość UU </li></ul><ul><li>konwersja </li></ul><ul><li>wysokość prowizji </li></ul><ul><li>wysokość opłaty stałej </li></ul>
 13. 13. Pośrednictwo informacji <ul><li>Oferowanie usług wyszukiwania i dostarczania klientom pożądanych przez nich danych (informacji). </li></ul><ul><li>Model działa w dwie strony: </li></ul><ul><li>konsumenci zostawiają informacje na temat swoich zachowań w zamian za np. dostęp </li></ul><ul><li>dostawcy informują o swojej ofercie w zamian za opłatę </li></ul>
 14. 14. Pośrednictwo informacji <ul><li>Przykłady: </li></ul><ul><li>serwisy przeprowadzające ankiety online (Gemius) </li></ul><ul><li>katalogi branżowe </li></ul><ul><li>Wskaźniki ewaluacji: </li></ul><ul><li>negocjowane stawki B2B </li></ul><ul><li>cena pozyskania jednego rekordu </li></ul><ul><li>ilość UU </li></ul><ul><li>konwersja </li></ul><ul><li>cena jednostkowa </li></ul>
 15. 15. Wirtualna społeczność <ul><li>Zbiór jednostek skupionych wokół pewnego meritum celem zaspokojenia potrzeb zarówno własnych jak i innych członków społeczności. </li></ul><ul><li>Wybrane podtypy modeli opartych na społecznościach: </li></ul><ul><li>wolne oprogramowanie ( open source ) </li></ul><ul><li>wolne zasoby ( open content ) </li></ul><ul><li>sieci społeczne </li></ul>
 16. 16. Wirtualna społeczność <ul><li>Przykłady: </li></ul><ul><li>Myspace.com </li></ul><ul><li>Nasza-Klasa.pl </li></ul><ul><li>Sympatia.pl </li></ul><ul><li>Wskaźniki ewaluacji: </li></ul><ul><li>ilość UU </li></ul><ul><li>cena pozyskania jednego użytkownika </li></ul><ul><li>cena pozyskania jednego rekordu </li></ul>
 17. 17. Trzecia strona rynku <ul><li>Firma zewnętrzna, której zleca się prowadzenie usług sieciowych (outsourcing). </li></ul><ul><li>Zakres współpracy: </li></ul><ul><li>dodatkowy kanał dystrybucji online </li></ul><ul><li>płatności </li></ul><ul><li>logistyka </li></ul><ul><li>składanie zamówień </li></ul><ul><li>obsługę w stosunku do podmiotów zewnętrznych (np. płatność podatków) </li></ul><ul><li>zapewnienie bezpieczeństwa transakcji </li></ul>
 18. 18. Trzecia strona rynku <ul><li>Przykłady: </li></ul><ul><li>Allpay.pl </li></ul><ul><li>Unizeto </li></ul><ul><li>Home.pl </li></ul><ul><li>Domy mediowe </li></ul><ul><li>Wskaźniki ewaluacji: </li></ul><ul><li>kontrakty indywidualne B2B </li></ul>
 19. 19. Model producenta <ul><li>Wykorzystanie Internetu przez producenta danego produktu w celu dotarcia do jak największej liczby końcowych odbiorców bezpośrednio, czyli przy wyeliminowaniu pośredników hurtowników i detalistów. </li></ul>
 20. 20. Model producenta <ul><li>Przykłady: </li></ul><ul><li>Levi’s online store </li></ul><ul><li>Komputronik.pl (w zakresie sprzętu produkowanego pod własną marką) </li></ul><ul><li>Wskaźniki ewaluacji: </li></ul><ul><li>ilość UU </li></ul><ul><li>konwersja </li></ul><ul><li>zysk jednostkowy na produkcie </li></ul>
 21. 21. Model sieci afiliowanej <ul><li>Funkcjonuje na zasadzie wzajemnych odnośników (reklam) pomiędzy serwisami różnych firm </li></ul><ul><li>Modele pobierania opłat: </li></ul><ul><li>procent od sprzedaży, której początek przypadł na witrynę danego serwisu </li></ul><ul><li>opłata za kliknięcie w odnośnik </li></ul>
 22. 22. Model sieci afiliowanej <ul><li>Przykłady: </li></ul><ul><li>Google Adsense </li></ul><ul><li>Trade Doubler </li></ul><ul><li>Program Partnerski Allegro </li></ul><ul><li>Wskaźniki ewaluacji: </li></ul><ul><li>ilość UU </li></ul><ul><li>CPC </li></ul><ul><li>CPA </li></ul><ul><li>Prowizja od zakupu </li></ul>
 23. 23. Model abonencki (subskrypcyjny) <ul><li>Wnoszenie opłaty (subskrypcji) za dostęp do zasobów serwisu. </li></ul><ul><li>Model ten może łączyć w sobie treści dostępne za darmo oraz dostępne po opłaceniu abonamentu. </li></ul>
 24. 24. Model abonencki (subskrypcyjny) <ul><li>Przykłady: </li></ul><ul><li>archiwum.gazeta.pl </li></ul><ul><li>sympatia.pl </li></ul><ul><li>Wskaźniki ewaluacji: </li></ul><ul><li>ilość UU </li></ul><ul><li>konwersja </li></ul><ul><li>zysk jednostkowy na usłudze </li></ul>
 25. 25. Model taryfowy (użytkowania) <ul><li>Pobieranie opłaty proporcjonalnej do stopnia użytkowania witryny (czas oglądania, liczba odsłon poszczególnych stron itp.). </li></ul>
 26. 26. Model taryfowy (użytkowania) <ul><li>Przykłady: </li></ul><ul><li>serwisy rozliczane w systemie punktowym </li></ul><ul><li>melo.pl </li></ul><ul><li>Wskaźniki ewaluacji: </li></ul><ul><li>ilość UU </li></ul><ul><li>konwersja </li></ul><ul><li>zysk jednostkowy na usłudze </li></ul>
 27. 27. Dostawca treści <ul><li>Firma zostaje dostawcą treści dla większych (ogólniejszych) portali, które płacą jej za produkty i informacje, aby udostępniać je następnie własnym klientom. </li></ul>
 28. 28. Dostawca treści <ul><li>Przykłady: </li></ul><ul><li>map24.interia.pl </li></ul><ul><li>diety.gazeta.pl </li></ul><ul><li>Wskaźniki ewaluacji: </li></ul><ul><li>ilość UU </li></ul><ul><li>konwersja </li></ul><ul><li>prowizja od sprzedaży </li></ul><ul><li>opłaty stałe za udostępnienie </li></ul>
 29. 29. Elementy przewagi konkurencyjnej w Internecie <ul><li>Innowacyjność </li></ul><ul><li>Ruch </li></ul><ul><li>Zawartość </li></ul><ul><li>Ceny </li></ul><ul><li>Baza (wielkość i rodzaj) zarejestrowanych użytkowników </li></ul><ul><li>Pozycja w Google </li></ul><ul><li>Umowy z Partnerami </li></ul><ul><li>Bezpieczeństwo </li></ul><ul><li>Renoma </li></ul><ul><li>Użyteczność serwisu </li></ul><ul><li>Funkcjonalność serwisu </li></ul>
 30. 30. Ewaluacja przychodów w ramach obranego modelu biznesowego <ul><li>Ilość UU </li></ul><ul><li>Ilość PV </li></ul><ul><li>Konwersja sprzedaży produktów </li></ul><ul><li>Konwersja sprzedaży usług </li></ul><ul><li>Cena Net Net z tytułu emitowanych reklam </li></ul><ul><li>Szacowana skłonność do zakupu przez grupę docelową </li></ul><ul><li>Zysk jednostkowy na produkcie </li></ul><ul><li>Opłaty stałe </li></ul>
 31. 31. Dziękuję za uwagę. [email_address] Asymetria: Prototypowanie serwisów WWW

×