Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Anna Nowakowska, Kreatywność W ZarząDzaniu Projektami Prezentacja

Ad

Kreatywność w zarządzaniu projektami,
       Anna Nowakowska
        A-Symetria

       08.05.2009...

Ad

Rozgrzewka
Mamy następująco ułoŜone monety:
 Przestaw jedną z monet tak, by powstały: 2 rzędy po 4 monety
 (rozwiązani...

Ad

Rozgrzewka
8.05.2009 r.  A-Symetria I Kreatywność w zarządzaniu  3
                projektem

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 17 Ad
1 of 17 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Anna Nowakowska, Kreatywność W ZarząDzaniu Projektami Prezentacja

 1. 1. Kreatywność w zarządzaniu projektami, Anna Nowakowska A-Symetria 08.05.2009 r., Poznań
 2. 2. Rozgrzewka Mamy następująco ułoŜone monety: Przestaw jedną z monet tak, by powstały: 2 rzędy po 4 monety (rozwiązanie na następnym slajdzie) 8.05.2009 r. A-Symetria I Kreatywność w zarządzaniu 2 projektem
 3. 3. Rozgrzewka 8.05.2009 r. A-Symetria I Kreatywność w zarządzaniu 3 projektem
 4. 4. Przypomnienie… „Zarządzanie projektem jest to zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie.” Zakres – czas – koszty – jakość – ryzyko „Zarządzanie projektem polega na utrzymaniu trójkąta ograniczeń w równowadze” http://www.skutecznyprojekt.pl 8.05.2009 r. A-Symetria I Kreatywność w zarządzaniu 4 projektem
 5. 5. Ale jak to zrobić? Fazy projektu, harmonogram, budŜet, metodyki, wykresy, kontrola, wnioski…, by być lepszym, szybszym, efektywniejszym mogą nie wystarczyć… Wspólny mianownik? 8.05.2009 r. A-Symetria I Kreatywność w zarządzaniu 5 projektem
 6. 6. Ale jak to zrobić?? Zasady, teoria, wiedza… K 8.05.2009 r. A-Symetria I Kreatywność w zarządzaniu 6 projektem
 7. 7. Kreatywność, kreatywny, kreatywnie… KREATYWNOŚĆ (postawa twórcza; od łac. creatus, czyli twórczy) - proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi juŜ ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Zdolność tworzenia czegoś nowego i wartościowego, a więc kolejną propozycją pojęcia moŜe być: http://pl.wikipedia.org 8.05.2009 r. A-Symetria I Kreatywność w zarządzaniu 7 projektem
 8. 8. Kreatywność, kreatywny, kreatywnie… … zdolność do twórczego i efektywnego rozwiązywania problemów – „dylematów”, a Twoja definicja? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………… 8.05.2009 r. A-Symetria I Kreatywność w zarządzaniu 8 projektem
 9. 9. Kreatywność, kreatywny, kreatywnie… 8.05.2009 r. A-Symetria I Kreatywność w zarządzaniu 9 projektem
 10. 10. Przykładowe techniki • kreatywne pytania rozwiązujące problem (np. na czym polega problem, co naleŜy poprawić, itd.), • 90 sekund+: polega na zadaniu pytania innym osobom o skojarzenia związane z danym zagadnieniem i jej słuchaniu (nagrywaniu) przez 60-90 sekund, efektem – kilka nowych kierunków rozwiązań, pomysłów, • wizualizacja problemu i sytuacji po jego rozwiązaniu: tworzenie obrazu problemu, z róŜnych perspektyw (jak rozwiązałby to Indiana Jones:), 8.05.2009 r. A-Symetria I Kreatywność w zarządzaniu 10 projektem
 11. 11. Przykładowe techniki • mapy myśli (notowanie wszelkich skojarzeń, powiązań, relacji, itp.), • burza mózgów (nie oceniamy pomysłów, im więcej, tym lepiej), • analiza SWOT pomysłów, rozwiązań, • kapelusze doktora De Bono (róŜne kolory kapeluszy prezentują róŜne style myślenia-punkty widzenia: biały - obiektywizm, czerwony - emocje, czarny - pesymizm, Ŝółty - optymizm, zielony - energia, niebieski - kontrola). 8.05.2009 r. A-Symetria I Kreatywność w zarządzaniu 11 projektem
 12. 12. Kreatywność w zarządzaniu projektami Dlaczego to jest waŜne: często decyzje podejmowane są tak, jak wcześniej, sprawdzone metody, nie generuje się nowych, otrzymuje się te same wyniki, wyniki podobne do innych, brak konkurencyjności 8.05.2009 r. A-Symetria I Kreatywność w zarządzaniu 12 projektem
 13. 13. Kreatywność w zarządzaniu projektami - na kaŜdym etapie projektu: szybka, odpowiednia, celna i skuteczna propozycja/ reakcja: odpowiedni podział prac/harmonogram, trafne określenie wymagań, elastyczność na zmiany, wartościowe wnioski. - umiejętność spojrzenia z róŜnych perspektyw (klienta, firmy, wykonawców), 8.05.2009 r. A-Symetria I Kreatywność w zarządzaniu 13 projektem
 14. 14. Kreatywność w zarządzaniu projektami - dobieranie trafnych do specyfiki projektu metod, - to nie tylko generowanie, jak największej liczby nowych pomysłów, ale pomysłów odpowiadających potrzebom, moŜliwych do zastosowania i wdroŜenia: „zarządzanie kreatywnością” (jako element procesu zarządzania całym projektem), - kreatywność to nie zawsze tylko nowe, niestandardowe pomysły, a umiejętność zdecydowania, jakie rozwiązanie będzie w danej sytuacji najbardziej skuteczne. 8.05.2009 r. A-Symetria I Kreatywność w zarządzaniu 14 projektem
 15. 15. Kreatywność w zarządzaniu projektami Nie ma jednak złotego środka – „Jak być kreatywnym, jak kreatywnie prowadzić dany projekt”, zaleŜy to od: - specyfiki projektu: przedmiotu prac, - terminów, - budŜetu, - klienta. … i wielu innych, ale dzięki „kreatywności” znamy róŜne rozwiązania, potrafimy dobrać te odpowiednie, bo nie zawsze 2 + 2 = 4… 8.05.2009 r. A-Symetria I Kreatywność w zarządzaniu 15 projektem
 16. 16. Kreatywność w zarządzaniu projektami 2 + 2 = 8 – 4, 2 + 2 = 6 : 3 + 2, 2+2=1+1+1+1 2 + 2 = (100 * 1) : 25 ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 8.05.2009 r. A-Symetria I Kreatywność w zarządzaniu 16 projektem
 17. 17. Dziękuję anna.nowakowska@symetria.pl www.symetria.pl Poznać i ulepszyć

×