Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Welkom in groep 5!

507 views

Published on

WELKOM IN GROEP 5

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Welkom in groep 5!

 1. 1. Welkom in….
 2. 2. Algemene afspraken op school. • Gym (gymkleding, drinken, regenkleding) • Schoolgruiten • Traktaties met verjaardagen • De vreedzame school (petten, wereldbal, mediatoren) • Rapporten en oudergesprekken
 3. 3. Algemene afspraken in de klas en op school. • Doelen op het prikbord • Taken in de klas • Werken met weektaken • Nieuwe bieb • Boekenkring • Verdeling dinsdagmiddagen • Muzerije • Huiswerk • Een dag in het kort
 4. 4. Vieren • Sinterklaas • Juffendag
 5. 5. Meervoudige intelligentie • Thema op de maandag en donderdagmiddag. • Hoe ben je knap? • Niet iedereen leert op dezelfde manier.
 6. 6. De Vreedzame School • Een fijne sfeer in de klas en in de school is heel belangrijk! • De blokken van DVS: -Blok 1: We horen bij elkaar -Blok 2: We lossen conflicten zelf op. -Blok 3: We hebben oor voor elkaar. -Blok 4: We hebben hart voor elkaar. -Blok 5: We dragen allemaal ons steentje bij. -Blok 6: We zijn allemaal anders. • Binnenkomers en afsluiters. • Opstekers. • De petten. • Mediatoren • Samen verantwoordelijk voor een fijne sfeer.
 7. 7. Rekenen • Methode de wereld in getallen. • */**/*** sterren. Werken op eigen niveau. • Blauwe kant en rode kant. • Bijwerkboek, verlengde instructie. • Pluswerkboek, extra uitdaging.
 8. 8. Rekendoelen groep 5 • Telrij t/m 1000 • Optellen en aftrekken tot en met 1000 • Vermenigvuldigen over de 10 • Schattend vermenigvuldigen • Verdubbelen en halveren • Delen • Betalen met geld • Tijdsduur (introductie seconde) • Jaarkalender • Meten (km, m, cm en introductie dm en mm) • Oppervlakte en omtrek • Inhoud: l, ml, en introductie dl) • Gewichten (k, kg) • Bouwsels en plattegronden • Diagrammen (lijngrafiek)
 9. 9. Taal • Nieuwe methode: Taal actief • 4 leerstofdomeinen: -Woordenschat -Taal verkennen -Spreken & luisteren -Schrijven • Kinderen leren per schooljaar ruim 400 nieuwe woorden. • Herhaling is belangrijk. Een nieuw woord komt 6 keer aan bod. • Lessen bevatten oefenopdrachten op 3 niveaus * drempelniveau ** basisniveau *** verrijkingsniveau • Opbouw van een thema: -Een thema begint met een verhaal -Themawoorden -Instapkaart waarin wordt besproken wat de kinderen gaan leren. -Opdrachten maken op eigen niveau -Evalueren
 10. 10. Spelling • Nieuwe methode Taal actief, spelling • Lessen bevatten oefenopdrachten op 3 niveaus * drempelniveau ** basisniveau *** verrijkingsniveau • De luisterstrategie, de regelstrategie en de weetstrategie. • Opbouw van de lessen: • - De ene les dictee om te kijken of de leerling de strategie beheerst. - De andere les verwerking van de strategie. - In week 4 wordt een woordendictee en een zinnendictee afgenomen. - Instapkaart waarin wordt besproken wat de kinderen gaan leren. • Er is ruimte voor herhaling. Een spellingsprobleem komt vaker terug in een jaar.
 11. 11. lezen • Technisch lezen - Methode Estafette - Estafettelopers en estafettevolgers. - Vloeiend en vlot • Begrijpend lezen - Methode Nieuwsbegrip xl - Actuele onderwerpen - Nieuwsles, woordenschatles, strategieles.
 12. 12. Studievaardigheden • Methode: Blits • Dit is een methode om kinderen studievaardigheden te leren. • Waar vind ik de informatie die ik nodig heb en hoe kan ik die gebruiken. (Hoe kan ik iets opzoeken in het woordenboek of in de atlas. Hoe kan ik teksten samenvatten, hoe lees ik een plattegrond of legenda enz.)
 13. 13. Schrijven • Methode: Pennenstreken • Vloeiend schrijven • De juiste schrijfhouding • Op tempo schrijven
 14. 14. Verkeer en engels • Verkeer - Verkeerskranten • Engels - Just do it! - Groep 5 en 6: Level 1 - Spelenderwijs (Veel liedjes, spelletjes enz.) - Fouten maken mag!
 15. 15. Zorg • Wat te doen als u of wij ons zorgen maken over uw kind? - Individueel handelingsplan - Kindplan/ gedragsprotocol - Intern Begeleider Emmy van der Veen - Zorgteam - Sociaal verpleegkundige - Schoolmaatschappelijk werkster
 16. 16. Hulpouders! Ik ben heel blij met hulpouders
 17. 17. Een berichtje aan uw kind • Een leuk idee!

×