สรุปสูตร คณิตศาสตร์ ม.2

119,731 views

Published on

สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม.2, รวมสูตรคณิตศาสตร์, อนุชิต ไชยชมพู,

Published in: Education
2 Comments
15 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
119,731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
69,879
Actions
Shares
0
Downloads
1,165
Comments
2
Likes
15
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปสูตร คณิตศาสตร์ ม.2

  1. 1. รวบรวมสรุปสูตร โดย นายอนุชิต ไชยชมพู สรุปสูตรคณิตศาตร์ ม.2 ทศนิยม ทศนิยมแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1. ทศนิยมซ้า มี 2 ประเภท - ทศนิยมรู้จบ คือ ทศนิยมที่ซ้าศุนย์ - ทศนิยมไม่รู้จบ คือ ทศนิยมที่ซ้ากันเป็นระบบ 2. ทศนิยมไม่ซ้า เป็นทศนิยมที่ไม่ซ้ากัน ไม่เป็นระบบ สูตรการเปลี่ยนทศนิยมซ้าแบบไม่รู้จบให้เป็นส่วนn = จ้านวนของตัวเลขทศนิยมไม่ซ้า ร้อยละ ร้อยละ คือ เศษส่วนที่มีส่วนเป็น 100 มีคุณสมบัติ 1. ก้าไร a% หมายความว่า ทุน 100 บาทก้าไร a บาท 2. ขาดทุน a% หมายความว่า ทุน 100 บาทขาดทุน a บาท 3. ลดราคา a% หมายความว่า สินค้าราคา 100 บาทลดราคา a บาท 1 สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย.......อนุชิต ไชยชมพู
  2. 2. รวบรวมสรุปสูตร โดย นายอนุชิต ไชยชมพู สามเหลี่ยมและความเท่ากันทุกประการ นิยามของความเท่ากันทุกประการ 1. รูปสองรูปเท่ากันทุกประการเมื่อรูปหนึ่งทับอีกรูปหนึ่งได้สนิทพอดี 2. ส่วนของเส้นตรงสองเส้นจะเท่ากันทุกประการ เมื่อส่วนของเส้นตรงนันยาวเท่ากัน 3. มุมสองมุมจะเท่ากันทุกประการ เมื่อมุมทังสองมุมมีขนาดเท่ากัน ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม นิยาม รูปสามเหลี่ยม ABC คือ รูปที่ประกอบด้วยส่วนของเส้นตรงสามเส้น , และ เชื่อมต่อจุด A,B และ C ว่าจุดยอดมุมของรูปสามเหลี่ยม ABC รูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการเมื่อด้านและมุมของรูปสามเหลี่ยมทังสองมีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ ความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมในรูปแบบต่างๆ 1. ความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมในแบบด้าน-มุม-ด้าน(ด.ม.ด.) นิยาม ถ้ารูสามเหลี่ยมสองรูปใดๆ มีด้านยาวเท่ากันสองคู่และขนาดของมุมในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากัน เท่ากันแล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนันจะเท่ากันทุกประการ 2. ความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมในแบบมุม-ด้าน-มุม(ม.ด.ม.) นิยาม ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปใดๆ มีมุมที่มีขนาดเท่ากันสองคู่ และด้านซึ่งเป็นแขนร่วมของมุมทังสองที่มีขนาดเท่ากัน ยาวเท่ากันด้วยแล้ว รูปสามเหลี่ยมสองนันจะเท่ากันทุกประการ 3. ความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมในแบบด้าน-ด้าน-ด้าน(ด.ด.ด.) นิยาม ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปใดๆ มีด้านยาวเท่ากันสามคู่แล้ว รูปสามเหลี่ยมนันจะเท่ากันทุกประการ เส้นขนาน นิยาม เส้นตรงสองเส้นที่บนระนาบเดียวกันขนานกันเมื่อเส้นทังสองนีไม่ตัดกัน หลักการง่ายที่ใช้พิจารณาว่าเส้นตรงสองเส้นขนานกันหรือไม่ 1. ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเป็น 180 องศา 2. ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ท้าให้ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเป็น 180 องศาแล้ว เส้นตรงคู่นีจะขนานกัน 2 สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย.......อนุชิต ไชยชมพู
  3. 3. รวบรวมสรุปสูตร โดย นายอนุชิต ไชยชมพู ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นขนานและมุมแย้ง 1 . ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากัน 2 . เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ถ้ามุมแย้งที่เกิดขึนมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นันจะขนานกัน รูปสามเหลี่ยมและเส้นขนาน คุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยม 1. ขนาดของมุมทังสามของรูปสามเหลี่ยมใดๆรวมกันได้ 180 องศา 2. ถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมออกไปมุมภายนอกที่เกิดขึนจะมีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประกอบของมุมภายนอกนัน 3. ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีขนาดของมุมเท่ากันสองคู่และมีด้านที่อยู่ตรงข้ามกันมุมที่มีขนาดเท่ากันยาวเท่ากันคู่หนึ่งแล้ว รูปสามเหลี่ยมสองรูปนีจะเท่ากันทุกประการ สามเหลี่ยมสองรูปที่เกล่าวมีความสัมพันธ์แบบมุม-มุม-ด้าน(ม.ม.ด.) 4. สามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์แบบมุม-มุม-ด้านด้วย 3 สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย.......อนุชิต ไชยชมพู

×