Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Keluarga saya

319 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Keluarga saya

  1. 1. A) SUKATAN PELAJARANTEMA KEKELUARGAANTAJUK Keluarga SayaFOKUS Standard 1.2 Mendengar , mengecam, dan menyebut bunyiUTAMA Kandungan bahasa, iaiu abjad suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Standard 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja Pembelajaran perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diffong, vokal berganding, digraf, kosonan bergabung dengan sebutan yang betul.FOKUS Standard 2.2 Memnaca dan memahami perkataan, frasa danSAMPINGAN Kandungan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Standard 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang Pembelajaran mengandungi dua atau tiga suku kata, diffong, vokal bergandingan, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.OBJEKTIF Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Mendengar, menyebut dan mengeja perkataan berkaitan keluarga yang mengandungi suku kata terbuka da tertutup dengan betul dan tepat. ii. Membaca perkataan berkaitan keluarga yang mengandumgi dua atau tiga suku kata terbuka dan tertutup dalam ayat dengan sebutan yang betul.PENGISIAN i. Ilmu: Pendidikan MoralKURIKULUM ii. Nilai: Kasih saying. iii. KBT: Kemahiran berfikir-menjana idea.SISTEM Tatabahasa: Kata nama amBAHASAMEDIA Kad gambar, carta lirik lagu, lembaran kerja, kad pekataan, gambar
  2. 2. B) STARTEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANLangkah 1 1. Guru mempamerkan Lampiran 1 lirik lagu “Saya Nilai: Kasih saying Lirik lagu “Saya Sayang Sayang Semua” pada Semua” papan tulis. KBT: (melodi lagu:’Satu satu 2. Murid mendengar Kemahiran mendengar saya saying ibu’) dengan teliti lagu yang dimainkan melalui pita rakaman. 3. Guru meminta murid menyebut perkataan berkaitan dengan ahli keluarga yang terdapat dalam lirik lagu. Contoh: ibu, bapa, abang dan adik. 4. Guru meminta murid menyanyi lagu tersebut secara kumpulan dan kelas dengan sebutan yang betul.Langkah 2 1. Guru mempamerkan Lampiran 2 kad suku kata dan -kad suku kata meminta mengeja dan menyebut suku kata Lampiran 3 tersebut. Kad perkataan 2. Murid diminta memadankan suku kata tersebut menjadi Lampiran 4 perkataan bermakna dan memadankannya dengan kad perkataan yang disediakan. 3. Guru meminta murid menampal, menyebut dan mengeja perkataan berdasarkan gambar dengan sebutan yang betul.
  3. 3. PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 3 KBT:1. Guru mempamerkan yang Konstruktivisme Lampiran 5 berkaitan dengan ahli memahami ahli -suku kata, perkataan dan gambar. keluarga seperti ibu, bapa, keluarga kakak, abang dan adik.2. Guru membimbing murid mengeja dan membaca serta memahami perkataan tersebut.3. Guru meminta murid membaca secara idividu perkataan-perkataan tersebut.Pentaksiran1. Guru meminta murid Lembaran Kerja 1 menandakan perkataan yang didengar pada lembaran kerja. Lampiran 42. Guru meminta murid menyebut perkataan berkaitan keluarga berdasarkan gambar.Pemulihan1. Guru membimbing murid menyebut dan mengeja suku kata dan perkataan. Lembaran Kerja 22. Murid memadankan gambar dengan perkataan.Pengayaan1. Guru meminta murid bercerita tentang ahli Lampiran 5 keluarga mereka kepada -gambar ahli keluarga rakan berdasarkan gambar ahli keluarga mereka.

×