SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
PROJEKT GIMNAZJALNY Z HISTORII
„RELIGIE ŚWIATA” .
CHRZEŚCIJAŃSTWO
ISLAM
HINDUIZM
BUDDYZM
JUDAIZM
PRAWOSŁAWIE
CHRZEŚCIJAŃSTWO –
1 W.N.E.
W CHRZEŚCIJAŃSTWIE
NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ
ZASADAMI, KTÓRE
OPISANE SĄ W PIĘCIU
PRZYKAZANIACH
KOŚCIELNYCH ORAZ
DZIESIĘCIU
PRZYKAZANIACH
BOŻYCH.
JEZUS
Jezus z Nazaretu
według chrześcijan
założyciel ich religii,
zbawiciel i Syn Boży.
Większość wyznań
chrześcijańskich
uważa go za jedną z
osób Trójcy Świętej.
Jego okres życia
datuje się na lata od
ok. 7-4 roku p.n.e. do
ok. 30-33 roku n.e.
KOŚCIÓŁ MARIACKI W GDAŃSKU
KRZYŻ
Krzyż zajmuje naczelne
miejsce wśród symboli
chrześcijańskich. Jest
świętym znakiem
odkupienia. Rozpoczyna
wszystkie czynności
liturgiczne. Jest znakiem
miłości Boga do człowieka
W tym znaku widzimy
obronę przed demonami,
umocnienie naszej wiary.
• RYBA
RYBA
Ryba kojarzy się z wodą, a
więc chrztem, inicjacyjnym,
najważniejszym obrzędem
pierwszych chrześcijan.
ISLAM-
VII W.N.E.
W Islamie należy
kierować się pięcioma
filarami wiary:
1. WYZNANIE WIARY.
2. MODLITWA.
3. JAŁMUŻNA.
4. POST.
5. PIELGRZYMKA DO
MEKKI.
MAHOMET
Mahomet - urodzony
najprawdopodobniej
20 kwietnia 571, zmarł 8
czerwca 632 - prorok i twórca
islamu, założyciel pierwszej
wspólnoty muzułmańskiej,
która przeobraziła się w
teokratyczne państwo
religijne. Muzułmanie wierzą,
że jest największym i
ostatnim prorokiem jedynego
Boga, Allaha, a święta księga
islamu - Koran, została mu
przekazana przez Boga w serii
objawień.
MECZET W MEKKCE
PÓŁKSIĘŻYC
Półksiężyc był symbolem
Imperium Osmańskiego,
Turków, którzy byli
wyznawcami Islamu.
Muzułmanie uważają go za
symbol nieograniczonej
władzy swego boga,
Allacha. Warto dodać, ze z
początku był symbolem
świeckim, herbem
Imperium, ale wyznawcy
zaczęli powoli używać go
jako symbolu religijnego. I
tak przetrwał do dziś.
SZAHADA
Szahada –
muzułmańskie
wyznanie wiary,
będące jednym z
pięciu obowiązków
każdego
muzułmanina. Składa
się ono ze słów w
języku arabskim:
tzn. "Nie ma boga
prócz Allaha, a
Mahomet jest jego
Prorokiem"
HINDUIZM-
V W. P.N.E.
W Hinduizmie
należy kierować się
czteroma zasadami:
1. SZACUNEK DLA
ŚWIĘTYCH KSIĄG-WED.
2. WIARA W
REINKARNACJĘ.
3. WIARA W KARMĘ.
4. DĄŻENIE DO
WYZWOLENIA.
BRAHMA
Brahma - jest
konstruktorem
wszechświata, lecz
jego moc i elementy
stwórcze pochodzą
od Wisznu. Brahma
jest bogiem
przedstawianym
jako brodaty
mężczyzna. Jest
bóstwem
hinduizmu.
ŚIKHARA W MUMBAJU
OM
Om jest
najświętszą
sylabą hinduizmu.
Uważana jest za
sylabę-nasienie ,
postrzegana jako
dźwięk
powstania
Wszechświata.
SWASTYKA
HINDUISTYCZNA
Swastyka
Hinduistyczna –
znak zazwyczaj w
kształcie
równoramiennego
krzyża, o ramionach
zagiętych pod kątem
prostym. Nazwa
swastyka pochodzi z
sanskrytu i oznacza
„przynoszący
szczęście”
BUDDYZM-
V-VI W. N.E.
W Buddyzmie należy
kierować się czteroma
szlachetnymi prawdami:
1.PRAWDA O CIERPIENIU.
2.PRAWDA O PRZYCZYNIE
CIERPIENIA.
3.PRAWDA O USTANIU
CIERPIENIA.
4.PRAWDA O ŚCIEŻCE
PROWADZĄCEJ DO USTANIA
CIERPIENIA.
BUDDYZM
SIDDHARTHA
GAUTAMA
SHAKYAMUNI-
mędrzec, założyciel
jednej z religii
powszechnych –
buddyzmu.
STUPA W SRI LANCE
KOŁO DHARMY
Koło Dharmy jest
ważnym symbolem
buddyzmu. Odnosi
się ono zarówno do
koła życia jak i do
nauczania Buddy,
o którym mówi się,
że puścił w ruch
Koło Dharmy.
JUDAIZM-
II W. P.N.E
Główne zasady Judaizmu to:
1.TORA- ZBIÓR PRAW.
2.DEKALOG- 10 PRZYKAZAŃ.
3.TALMUD-PRZEPISY
RELIGIJNE.
4.SZABAS- DZIEŃ ŚWIĘTY
(SOBOTA).
5.SKŁADANIE OFIAR I
PRZESTRZEGANIE
PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH
ODRZYWIANIA SIĘ (ZAKAZ
JEDZENIA MIĘSA I
PRODUKTÓW MLECZNYCH)
ABRAHAM
Abraham–
pierwotnie zwany
Abramem, pierwszy
z hebrajskich
patriarchów. Żył ok.
II tys. p.n.e. Zgodnie
z przekazami
biblijnymi Abraham
był ojcem narodu
żydowskiego. Z woli
Boga Jahwe wyruszył
z Mezopotamii do
Palestyny.
SYNAGOGA W GDAŃSKU
•
GWIAZDA
DAWIDA
•
Niegdyś Gwiazda
Dawida uważana
była za symbol
ochronny
przedstawiający
jedność Nieba z
Ziemią,
symbolizuje ona
także Izrael.
PRAWOSŁAWIE-
1095 r.
Prawosławie kieruje
się przykazaniami:
1.BĘDZIESZ MIŁOWAŁ
PANA BOGA SWEGO,
CAŁYM SWOIM
SERCEM, CAŁĄ SWOJĄ
DUSZĄ, CAŁYM
SWOIM UMYSŁEM I
CAŁĄ SWOJĄ MOCĄ.
2.BĘDZESZ MIŁOWAŁ
BLIŹNIEGO SWEGO,
JAK SIEBIE SAMEGO
JEZUS
Jezus z Nazaretu jest
zbawicielem i
Synem Bożym.
Uważa się go za
jedną z osób Trójcy
Świętej. Jego okres
życia datuje się na
lata od ok. 7-4 roku
p.n.e. do ok. 30-33
roku n.e.
CERKIEW W BIAŁYMSTOKU
KRZYŻ
PRAWOSŁAWNY
Najpopularniejsze przedstawienie
krzyża w religii prawosławnej ma
3 poprzeczne belki na osi
wertykalnej:
- najwyższa z nich symbolizuje
tabliczkę, z napisem INRI (Jezus
Nazarejczyk, Król Żydowski), którą
do krzyża kazał przybić Piłat.
- do środkowej były przybite ręce
Chrystusa
- najniższa (do której były przybite
nogi Chrystusa) jednym końcem
wskazuje na Niebo do którego
dostał się po śmierci dobry łotr, a
drugim skierowana jest w dół
symbolizując drogę do Piekła
złego łotra, który nie wyraził
skruchy.
PROJEKT GIMNAZJALNY Z HISTORII
„RELIGIE ŚWIATA”
WYKONAŁY UCZENNICE KL.II GIMNAZJUM
W ROKU SZK.2015/2016:
ANNA KRUPA, AGATA DYKTYŃSKA
POD OPIEKĄ PANI DANUTY STEĆ

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Prezentacja powstanie listopadowe
Prezentacja powstanie listopadowePrezentacja powstanie listopadowe
Prezentacja powstanie listopadowe
 
Obozy zagłady podczas II wojny światowej
Obozy zagłady podczas II wojny światowejObozy zagłady podczas II wojny światowej
Obozy zagłady podczas II wojny światowej
 
Jan PawełIi Prezentacja
Jan PawełIi PrezentacjaJan PawełIi Prezentacja
Jan PawełIi Prezentacja
 
Wyprawy krzyżowe
Wyprawy krzyżoweWyprawy krzyżowe
Wyprawy krzyżowe
 
Reformacja
ReformacjaReformacja
Reformacja
 
Upadek rzeczpospolitej
Upadek rzeczpospolitejUpadek rzeczpospolitej
Upadek rzeczpospolitej
 
Ewolucja
EwolucjaEwolucja
Ewolucja
 
Prezezntacja o wisławie szymborskiej
Prezezntacja o wisławie szymborskiejPrezezntacja o wisławie szymborskiej
Prezezntacja o wisławie szymborskiej
 
Powstanie styczniowe
Powstanie styczniowePowstanie styczniowe
Powstanie styczniowe
 
Rewolucje w rosji
Rewolucje w rosjiRewolucje w rosji
Rewolucje w rosji
 
Za „żelazną kurtyną
Za „żelazną kurtynąZa „żelazną kurtyną
Za „żelazną kurtyną
 
Zjednoczenie niemiec
Zjednoczenie niemiecZjednoczenie niemiec
Zjednoczenie niemiec
 
Powstanie USA
Powstanie USAPowstanie USA
Powstanie USA
 
Prawo rodzinne
Prawo rodzinnePrawo rodzinne
Prawo rodzinne
 
Epoki w sztuce
Epoki w sztuceEpoki w sztuce
Epoki w sztuce
 
Islam
IslamIslam
Islam
 
Prezentacja o kulturze arabskiej
Prezentacja o kulturze arabskiejPrezentacja o kulturze arabskiej
Prezentacja o kulturze arabskiej
 
Wojna obronna polski 1939
Wojna obronna polski 1939Wojna obronna polski 1939
Wojna obronna polski 1939
 
6.9 obraz miłości w pieśni nad pieśniami.
6.9 obraz miłości w pieśni nad pieśniami.6.9 obraz miłości w pieśni nad pieśniami.
6.9 obraz miłości w pieśni nad pieśniami.
 
Jan Pawel II.
Jan Pawel II.Jan Pawel II.
Jan Pawel II.
 

Viewers also liked

Buddyzm prezentacja
Buddyzm prezentacjaBuddyzm prezentacja
Buddyzm prezentacja
Michał Tat
 
Etnografia - ekstremizm islamski widziany okiem Australii
Etnografia - ekstremizm islamski widziany okiem AustraliiEtnografia - ekstremizm islamski widziany okiem Australii
Etnografia - ekstremizm islamski widziany okiem Australii
Waldemar Capała
 
2.2 w poszukiwaniu boga
2.2 w poszukiwaniu boga2.2 w poszukiwaniu boga
2.2 w poszukiwaniu boga
KM Ludźmierz
 
Kobiety w Islamie
Kobiety w IslamieKobiety w Islamie
Kobiety w Islamie
marzen
 
Sachetti praca resocjalizacyjna z mordercami
Sachetti praca resocjalizacyjna z mordercamiSachetti praca resocjalizacyjna z mordercami
Sachetti praca resocjalizacyjna z mordercami
Michał Tat
 

Viewers also liked (20)

Swiatlo i fotosynteza
Swiatlo i fotosyntezaSwiatlo i fotosynteza
Swiatlo i fotosynteza
 
Historia wynalazków z XVIII i XIX wieku
Historia wynalazków z XVIII i XIX wieku Historia wynalazków z XVIII i XIX wieku
Historia wynalazków z XVIII i XIX wieku
 
70 lecie Szkoły Podstawowej
70 lecie Szkoły Podstawowej70 lecie Szkoły Podstawowej
70 lecie Szkoły Podstawowej
 
Buddyzm
BuddyzmBuddyzm
Buddyzm
 
Nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz kierunki rozwoju ...
Nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz kierunki rozwoju ...Nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz kierunki rozwoju ...
Nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz kierunki rozwoju ...
 
Islam
IslamIslam
Islam
 
Buddyzm prezentacja
Buddyzm prezentacjaBuddyzm prezentacja
Buddyzm prezentacja
 
Zajecia artystyczne
Zajecia artystyczneZajecia artystyczne
Zajecia artystyczne
 
Etnografia - ekstremizm islamski widziany okiem Australii
Etnografia - ekstremizm islamski widziany okiem AustraliiEtnografia - ekstremizm islamski widziany okiem Australii
Etnografia - ekstremizm islamski widziany okiem Australii
 
Projekt ochrona środowiska
Projekt  ochrona środowiskaProjekt  ochrona środowiska
Projekt ochrona środowiska
 
Gmina naszych marzen
Gmina naszych marzenGmina naszych marzen
Gmina naszych marzen
 
Komiks o gminie Kobylnica
Komiks o gminie KobylnicaKomiks o gminie Kobylnica
Komiks o gminie Kobylnica
 
2.2 w poszukiwaniu boga
2.2 w poszukiwaniu boga2.2 w poszukiwaniu boga
2.2 w poszukiwaniu boga
 
Religie swiata
Religie swiataReligie swiata
Religie swiata
 
Kobiety w Islamie
Kobiety w IslamieKobiety w Islamie
Kobiety w Islamie
 
Sachetti praca resocjalizacyjna z mordercami
Sachetti praca resocjalizacyjna z mordercamiSachetti praca resocjalizacyjna z mordercami
Sachetti praca resocjalizacyjna z mordercami
 
Zabytki mojego regionu w obiektywie. Kościoły w Słonowicach i Zębowie.
Zabytki mojego regionu w obiektywie. Kościoły w Słonowicach i Zębowie.Zabytki mojego regionu w obiektywie. Kościoły w Słonowicach i Zębowie.
Zabytki mojego regionu w obiektywie. Kościoły w Słonowicach i Zębowie.
 
Zdrowe żywienie
Zdrowe żywienieZdrowe żywienie
Zdrowe żywienie
 
Szkoła - nasze kulturowe dziedzictwo.
Szkoła - nasze kulturowe dziedzictwo.Szkoła - nasze kulturowe dziedzictwo.
Szkoła - nasze kulturowe dziedzictwo.
 
BAB
BABBAB
BAB
 

Projekt edukacyjny: Religie świata

 • 1. PROJEKT GIMNAZJALNY Z HISTORII „RELIGIE ŚWIATA” . CHRZEŚCIJAŃSTWO ISLAM HINDUIZM BUDDYZM JUDAIZM PRAWOSŁAWIE
 • 2. CHRZEŚCIJAŃSTWO – 1 W.N.E. W CHRZEŚCIJAŃSTWIE NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ ZASADAMI, KTÓRE OPISANE SĄ W PIĘCIU PRZYKAZANIACH KOŚCIELNYCH ORAZ DZIESIĘCIU PRZYKAZANIACH BOŻYCH.
 • 3. JEZUS Jezus z Nazaretu według chrześcijan założyciel ich religii, zbawiciel i Syn Boży. Większość wyznań chrześcijańskich uważa go za jedną z osób Trójcy Świętej. Jego okres życia datuje się na lata od ok. 7-4 roku p.n.e. do ok. 30-33 roku n.e.
 • 5. KRZYŻ Krzyż zajmuje naczelne miejsce wśród symboli chrześcijańskich. Jest świętym znakiem odkupienia. Rozpoczyna wszystkie czynności liturgiczne. Jest znakiem miłości Boga do człowieka W tym znaku widzimy obronę przed demonami, umocnienie naszej wiary. • RYBA
 • 6. RYBA Ryba kojarzy się z wodą, a więc chrztem, inicjacyjnym, najważniejszym obrzędem pierwszych chrześcijan.
 • 7. ISLAM- VII W.N.E. W Islamie należy kierować się pięcioma filarami wiary: 1. WYZNANIE WIARY. 2. MODLITWA. 3. JAŁMUŻNA. 4. POST. 5. PIELGRZYMKA DO MEKKI.
 • 8. MAHOMET Mahomet - urodzony najprawdopodobniej 20 kwietnia 571, zmarł 8 czerwca 632 - prorok i twórca islamu, założyciel pierwszej wspólnoty muzułmańskiej, która przeobraziła się w teokratyczne państwo religijne. Muzułmanie wierzą, że jest największym i ostatnim prorokiem jedynego Boga, Allaha, a święta księga islamu - Koran, została mu przekazana przez Boga w serii objawień.
 • 10. PÓŁKSIĘŻYC Półksiężyc był symbolem Imperium Osmańskiego, Turków, którzy byli wyznawcami Islamu. Muzułmanie uważają go za symbol nieograniczonej władzy swego boga, Allacha. Warto dodać, ze z początku był symbolem świeckim, herbem Imperium, ale wyznawcy zaczęli powoli używać go jako symbolu religijnego. I tak przetrwał do dziś.
 • 11. SZAHADA Szahada – muzułmańskie wyznanie wiary, będące jednym z pięciu obowiązków każdego muzułmanina. Składa się ono ze słów w języku arabskim: tzn. "Nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego Prorokiem"
 • 12. HINDUIZM- V W. P.N.E. W Hinduizmie należy kierować się czteroma zasadami: 1. SZACUNEK DLA ŚWIĘTYCH KSIĄG-WED. 2. WIARA W REINKARNACJĘ. 3. WIARA W KARMĘ. 4. DĄŻENIE DO WYZWOLENIA.
 • 13. BRAHMA Brahma - jest konstruktorem wszechświata, lecz jego moc i elementy stwórcze pochodzą od Wisznu. Brahma jest bogiem przedstawianym jako brodaty mężczyzna. Jest bóstwem hinduizmu.
 • 15. OM Om jest najświętszą sylabą hinduizmu. Uważana jest za sylabę-nasienie , postrzegana jako dźwięk powstania Wszechświata.
 • 16. SWASTYKA HINDUISTYCZNA Swastyka Hinduistyczna – znak zazwyczaj w kształcie równoramiennego krzyża, o ramionach zagiętych pod kątem prostym. Nazwa swastyka pochodzi z sanskrytu i oznacza „przynoszący szczęście”
 • 17. BUDDYZM- V-VI W. N.E. W Buddyzmie należy kierować się czteroma szlachetnymi prawdami: 1.PRAWDA O CIERPIENIU. 2.PRAWDA O PRZYCZYNIE CIERPIENIA. 3.PRAWDA O USTANIU CIERPIENIA. 4.PRAWDA O ŚCIEŻCE PROWADZĄCEJ DO USTANIA CIERPIENIA.
 • 19. STUPA W SRI LANCE
 • 20. KOŁO DHARMY Koło Dharmy jest ważnym symbolem buddyzmu. Odnosi się ono zarówno do koła życia jak i do nauczania Buddy, o którym mówi się, że puścił w ruch Koło Dharmy.
 • 21. JUDAIZM- II W. P.N.E Główne zasady Judaizmu to: 1.TORA- ZBIÓR PRAW. 2.DEKALOG- 10 PRZYKAZAŃ. 3.TALMUD-PRZEPISY RELIGIJNE. 4.SZABAS- DZIEŃ ŚWIĘTY (SOBOTA). 5.SKŁADANIE OFIAR I PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ODRZYWIANIA SIĘ (ZAKAZ JEDZENIA MIĘSA I PRODUKTÓW MLECZNYCH)
 • 22. ABRAHAM Abraham– pierwotnie zwany Abramem, pierwszy z hebrajskich patriarchów. Żył ok. II tys. p.n.e. Zgodnie z przekazami biblijnymi Abraham był ojcem narodu żydowskiego. Z woli Boga Jahwe wyruszył z Mezopotamii do Palestyny.
 • 24. GWIAZDA DAWIDA • Niegdyś Gwiazda Dawida uważana była za symbol ochronny przedstawiający jedność Nieba z Ziemią, symbolizuje ona także Izrael.
 • 25. PRAWOSŁAWIE- 1095 r. Prawosławie kieruje się przykazaniami: 1.BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO, CAŁYM SWOIM SERCEM, CAŁĄ SWOJĄ DUSZĄ, CAŁYM SWOIM UMYSŁEM I CAŁĄ SWOJĄ MOCĄ. 2.BĘDZESZ MIŁOWAŁ BLIŹNIEGO SWEGO, JAK SIEBIE SAMEGO
 • 26. JEZUS Jezus z Nazaretu jest zbawicielem i Synem Bożym. Uważa się go za jedną z osób Trójcy Świętej. Jego okres życia datuje się na lata od ok. 7-4 roku p.n.e. do ok. 30-33 roku n.e.
 • 28. KRZYŻ PRAWOSŁAWNY Najpopularniejsze przedstawienie krzyża w religii prawosławnej ma 3 poprzeczne belki na osi wertykalnej: - najwyższa z nich symbolizuje tabliczkę, z napisem INRI (Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski), którą do krzyża kazał przybić Piłat. - do środkowej były przybite ręce Chrystusa - najniższa (do której były przybite nogi Chrystusa) jednym końcem wskazuje na Niebo do którego dostał się po śmierci dobry łotr, a drugim skierowana jest w dół symbolizując drogę do Piekła złego łotra, który nie wyraził skruchy.
 • 29. PROJEKT GIMNAZJALNY Z HISTORII „RELIGIE ŚWIATA” WYKONAŁY UCZENNICE KL.II GIMNAZJUM W ROKU SZK.2015/2016: ANNA KRUPA, AGATA DYKTYŃSKA POD OPIEKĄ PANI DANUTY STEĆ