Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

P Am Kenegaraan 6R Stam Pertengahan Tahun 2012

1,542 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

P Am Kenegaraan 6R Stam Pertengahan Tahun 2012

 1. 1. Peperiksaan Pertengahan Tahun 6RS 20121. Berikut merupakan ciri-ciri yang melayakkan sesuatu masyarakat politik atau negeri bergelar sebuah negara kecuali A penduduk dan sempadan tertentu B sebuah kerajaan yan teratur yang dapat mengawal hal ehwal dalam negeri C kekuatan pentadbiran dan ketenteraan bagi menguasai negara lain D kedaulatan dan kebebasan mengadakan hubungan dengan negara lain2. Antara berikut yang manakah padanan kerajaan dengan corak pemerintahannya yang salah? Kerajaan Corak Pemerintahan A Republik Raja berkuasa mutlak ke atas pentadbiran negara Kuasa kerajaan dibahagikan di antara kerajaan pusat dengan Persekutuan B kerajaan negeri Kerajaan pusat mempunyai kuasa pemerintahan yang amat Konfederasi C terhad, kuasa terletak di tangan kerajaan negeri D Kesatuan Kerajaan pusat mempunyai segala kuasa pemerintahan3. Sistem kerajaan demokratik di Malaysia mempunyai ciri-ciri berikut kecuali I badan eksekutif mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan II mengamalkan Demokrasi Berparlimen Dwidewan III ketua kerajaan terletak pada Presiden yang menang dalam pilihan raya IV Parti politk yang menang akan membentuk kerajaan A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IV  Pemerintah menggubal undang-undang melalui institusi Parlimen  Dua peringkat dewan perundangan diwujudkan4. Pernyataan di atas merujuk kepada A Kerajaan Kesatuan B Kerajaan Republik C Kerajaan Persekutuan 1
 2. 2. Peperiksaan Pertengahan Tahun 6RS 2012 D Kerajaan Konfederasi “Demokrasi Berparlimen”5. Yang manakah antara berikut merujuk kepada pernyataan di atas? I Raja memegang kuasa tetinggi negara II Rakyat menjadi sebahagian daripada pemerintah III Rakyat mempunyai kuasa undian dalam menentukan hala tuju negara IV Parlimen menentukan perwakilan negara A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IV6. Pernyataan di bawah benar mengenai Perlembagaan Persekutuan kecuali A kepentingan Bahasa Melayu dilindungi B mengandungi hal-hal kewarganegaraan C mengandungi perkara berhubung dengan mahkamah D hanya mengandungi peruntukan kuasa Kerajaan Persekutuan Kerajaan Perlembagaan Kerajaan Persekutuan Persekutuan Negeri7. Antara berikut yang manakah benar mengenai rajah di atas I Perlembagaan Persekutuan merupakan rujukan utama bagi Kerajaan Persekutuan sahaja II Perlembagaan Persekutuan menentukan pengagihan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri III Undang-undang yang dibentuk oleh kedua-dua kerajaan tidak boleh bercanggah dengan Kerajaan Persekutuan IV Undang-undang yang digubal oleh Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan adalah muktamad dan tidak boleh dipinda A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV8. Antara yang berikut, yang manakah menjelaskan tentang dokrin pengasingan kuasa? A Pengasingan kuasa antara Parlimen, Kabinet dan Mahkamah 2
 3. 3. Peperiksaan Pertengahan Tahun 6RS 2012 B Pengasingan kuasa antara Parlimen dengan Dewan Undangan Negeri C Pengasingan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri D Pengasingan kuasa antara DYMM Yang di-Pertuan Agong dengan Raja-Raja9. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep Ketertinggian Perlembagaan? A Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sesebuah negara B Perlembagaan mempunyai kuasa tertinggi dalam menentukan sistem politik negara C Perlembagaan mempunyai kuasa tertinggi dalam menentukan sistem politiknegara D Sebarang pindaan kepada perlembagaan harus memperolehi persetujuan rakyat melalui pungutan suara10. Yang manakah antara berikut menyebabkan warganegara secara pendaftaran boleh terlucut? I Menjadi ahli parti pembangkang II Melakukan demonstrasi jalanan III Mencetak wang palsu IV Ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV11. Semua pernyataan berikut adalah benar tentang sistem kerajaan kecuali A Kerajaan Kesatuan merupakan penyusunan politik yang membolehkan Kerajaan Pusat mempunyai segala kuasa pentadbiran B Kebanyakan kuasa pemerintahan dikekalkan oleh negeri-negeri dalam system Kerajaan Konfederasi C Setiap peringkat kerajaan mempunyai autonomi perundangan tertentu dalam system Kerajaan Persekutuan D Kerajaan Kesatuan lebih kukuh dan stabil pertahanannya. 3
 4. 4. Peperiksaan Pertengahan Tahun 6RS 201212. Antara berikut yang manakah benar tentang Doktrin Pengasingan Kuasa? I Prinsip sekatan dan imbangan II Pembahagian kuasa yang jelas III Badan eksekutif harus mempunyai kuasa dalam hal-hal kehakiman IV Badan kehakiman harus mempunyai lebih kuasa daripada badan eksekutif A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV13. Yang manakah merupakan asas doktrin pengasingan kuasa? I Kuasa kerajaan dilaksanakan oleh badan yang sama II Orang yang sama tidak terlibat dalam pengurusan lebih daripada satu kuasa III Setiap komponen kerajaan bertindak tanpa diganggu oleh pihak berkuasa yang lain IV Setiap komponen dibenarkan mengendalikan kuasa yang diberikan kepada bahagian lain A I dan II B II dan III C II dan Iv D III dan IV14. Yang manakah berikut benar mengenai Perlembagaan Malaysia? I Perlembagaan mengatasi segala undang-undang di Malaysia II Undang-undang yang digubal sebelum merdeka diterima pakai sehingga dibatalkan III Undang-undang dalam perlembagaan tidak boleh dipinda IV Undang-undang yang mengandungi apa-apayang bercanggah denga Perlembagaan terbatal keseluruhannya A I dan II B I dan III C I I dan IV D III dan IV15. Yang manakah benar mengenai pembahagian kuasa oleh Perlembagaan I Tiada kuasa autonomi kepada negeri 4
 5. 5. Peperiksaan Pertengahan Tahun 6RS 2012 II Bahagian atau perkara yang tidak disebut dalam mana-mana senarai adalah kuasa Kerajaan Negeri III Sabah dan Sarawak dari segi perbandingan mempunyai kuasa yang agak lebih berbanding dengan negeri lain IV Kuasa ke atas undang-undang sivil dan jenayah terletak di bawah ‘Senarai Bersama’ A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IV  Kuasa mentafsir perlembagaan  Kuasa mentafsir undang-undang16. Kuasa di atas diperuntukkan kepada institusi A Mahkamah dan Parlimen B Mahkamah Tinggi dan Perlembagaan C Perlembagaan dan Mahkamah Persekutuan D Mahkamah Persekutuan dan Perlembagaan17. Undang-undang yang dikeluarkan oleh Dewan Undangan negeri dipanggil A Akta B Ordinan C Enakmen D statut18. Suatu undang-undang yang telah digubal boleh dikuatkuasakan setelah A disiarkan dalam warta kerajaan B disahkan oleh Majlis Raja-Raja C diluluskan peringkat bacaan ketiga D ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong ‘Tiada undang yang lebih tinggi daripada Perlembagaan’ 5
 6. 6. Peperiksaan Pertengahan Tahun 6RS 201219. Pernyataan di atas merujuk kepada A Kuasa Perlembagaan B Undang-undang utama C Ketertinggian Perlembagaan D Ketertinggian parlimen20. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep Ketertinggian Perlembagaan? A Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sesebuah Negara B Perlembagaan mempunyai kuasa tertinggi dalam menentukan system politik Negara C Perlembagaan mempunyai kuasa tertinggi dalam menentukan system politik Negara D Sebarang pindaan kepada perlembagaan harus memperolehi persetujuan rakyat melalui pungutan suara21. Semua pernyataan berikut adalah benar tentang system kerajaan kecuali A Kerajaan Kesatuan merupakan penyusunan politik yang membolehkan Kerajaan Pusat mempunyai segala kuasa pentadbiran B Kebanyakan kuasa pemerintahan dikekalkan oleh negeri-negeri dalam sistem Kerajaan Konfederasi C Setiap peringkat kerajaan mempunyai autonomi perundangan tertentu dalam sistem Kerajaan Persekutuan D Kerajaan Kesatuan lebih kukuh dan stabil pertahanannya.22. Yang manakah benar tentang Kerajaan Kesatuan? I Kerajaan Pusat mempunyai segala kuasa pemerintahan II Kebanyakan kuasa kerajaan terletak di tangan Kerajaan Negeri III Kerajaan Pusat boleh membatalkan perundangan yang diluluskan oleh Kerajaan negeri IV Kuasa kerajaan dibahagikan kepada Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan 6
 7. 7. Peperiksaan Pertengahan Tahun 6RS 2012 A I dan II B I dan IV C II dan III D II dan IV23. Antara berikut yang manakah benar tentang Doktrin Pengasingan Kuasa? I Kuasa kerajaan dilaksanakan oleh badan yang sama II Orang yang sama tidak terlibat dalam pengurusan lebih daripada satu kuasa III Setiap komponen kerajaan bertindak tanpa diganggu oleh pihak berkuasa yang lain IV Setiap komponen dibenarkan mengendalikan kuasa yang diberikan kepada bahagian lain A I dan II B II dan III C II dan Iv D III dan IV24. Antara berikut yang manakah benar tentang sistem Kerajaan Persekutuan? I Kerajaan Pusat mempunyai segala kuasa II Pentadbiran banyak tertumpu kepada Kerajaan Negeri III Setiap peringkat kerajaan mempunyai autonomi perundangan IV Setiap peringkat kerajaan mempunyai kedudukan yang seimbang A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV25. Sistem pentadbiran Kerajaan Malaysia berdasarkan I raja berpelembagaan II demokrasi berparlimen III ketertinggian parlimen 7
 8. 8. Peperiksaan Pertengahan Tahun 6RS 2012 IV ketertinggian perlembagaan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV26. Pilih keterangan yang benar tentang Perlembagaan Persekutuan. I Digubal oleh Majlis Parlimen I Meliputi undang-undang berkaitan Islam III Mengatasi undang-undang negeri IV Pindaannya perlu diperkenan Yang di-Pertuan agong. A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IV27. Majoriti penduduk di negara ini memperoleh kewarganegaraan secara A kuatkuasa undang-undang B pendaftaran C masukan D percantuman wilayah28. Rang undang-undang kewangan mesti dibentangkan terlebih dahulu di A Dewan Rakyat B Dewan Negara C Majlis Kewangan Negara IV Perbendaharaan29. Yang di-Pertuan Agong menjadi Ketua agama Islam di I Sabah dan Sarawak II Pulau Pinang III Negeri Sembilan IV Wilayah Persektuan A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IV 8
 9. 9. Peperiksaan Pertengahan Tahun 6RS 201230. Raja, sultan atau Yang Dipertua Negeri bertindak atas nasihat A Menteri Besar atau Ketua Menteri B Majlis Mesyuarat Kerajaan C Ahli Dewan Undangan negeri D Setiausaha Kerajaan Negeri31. Di negara ini, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa tertinggi dalam komponen I perlembagaan II perundangan III pentadbiran IV suruhanjaya A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IV32. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang dirangka oleh Suruhanjaya Reid menyarankan perkara-perkara berikut I diwujudkan tiga jenis kerajaan II dilakasanakan demokrasi berparlimen III diteruskan raja berpelembagaan Iv diwujudkan system monarki dengan Kerajaan Persekutuan A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IV33. Konsep Ketertinggian Perlembagaan merangkumi maksud berikut I perlembagaan tidak boleh dipinda-pinda oleh kerajaan II memaktubkan system pemerintahan raja berpelembagaan III menggariskan kuasa-kuasa badan perundangan, eksekutif dan kehakiman IV undang-undang lain boleh diguna pakai setakat mana yang tidak bercanggah dengan perlembagaan A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IV 9
 10. 10. Peperiksaan Pertengahan Tahun 6RS 201234. Agensi tertinggi dalam menggerakkan jentera pentadbiran negara ialah A DYMM Yang di-Pertuan Agong B Kabinet C Jabatan Perdana Menteri D Kementerian35. Antara berikut, yang manakah tugas DYMM Yang di-Pertuan Agong? A Ketua kerajaan B Turut melaksanakan kuasa eksekutif C Memberi pengampunan kesalahan berkait mahkamah Syariah seluruh Negara D Komponen Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Baginda36. Yang manakah benar tentang Kerajaan Malaysia? I Perdana Menteri ialah ketua negara II Kuasa pentadbiran dilaksanakan oleh Parlimen III Sistem pentadbirannya ialah sistem Kerajaan Persekutuan IV Kerajaan terdiri daripada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV37. Antara yang berikut yang manakah merupakan ciri Kerajaan Malaysia? I Raja/Sultan berkuasa sepenuhnya II Mengamalkan doktrin pengasingan kuasanya sendiri III Yang di-Pertuan Agong berkuasa sepenuhnya terhadap Persekutuan IV Raja Berpelembagaan dan Yang di-pertuan Agong bertindak sebagai Ketua Negara A I dan Ii B I dan III C II dan IV 10
 11. 11. Peperiksaan Pertengahan Tahun 6RS 2012 D III dan IV38. Antara berikut, pernyataan manakah benar tentang Perdana Menteri ? I Mendapat sokongan majoriti menteri kabinet II Beliau ialah Ketua Kerajaan III Hanya bertarag seorang warganegara IV Dipersetujui oleh DYMM Yang di-Pertuan Agong A I dan II C I dan IV B II dan III D III dan IV39. Antara berikut, pernyataan manakah yang benar tentang jawatan Perdana Menteri? I Beliau ialah Ketua Negara II Seorang Ahli Dewan Rakyat III Mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong IV Dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya umum A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV40. Ketua eksekutif tetinggi di peringkat persekutuan ialah A Perdana Menteri B Ketua Setiausaha Neara C DYMM Yang di-Pertuan Agong D Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam41. Yang manakah benar tentang kerajaan Malaysia? I Perdana Menteri ialah ketua Negara II Kuasa pentadbiran dilaksanakan oleh Parlimen III Sistem pentadbirannya ialah sistem Kerajaan Persekutuan IV Kerajaan terdiri daripada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IV42. Konsep 1Malaysia diutarakan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke berapa? A Ketujuh 11
 12. 12. Peperiksaan Pertengahan Tahun 6RS 2012 B Keempat C Kelima D Keenam43. Yang manakah bersesuaian dengan matlamat penubuhan 1 Malaysia? I Memupuk perpaduan antara ras II Meningkatkan pendapatan negara III Mencapai negara maju IV Memupuk semangat patriotik A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV44. Ahli kabinet terdiri daripada I Menteri II Pengarah III Ketua Setiausaha Negara IV Majlis Raja-Raja A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV45. Wakil Malaysia yang ditempatkan di negara-negara bekas tanah jajahan Inggeris dipanggil A Pesuruhjaya Tinggi B Wakil Tetap C Duta D Konsular46. Dari segi pentadbiran, Sultan atau Yang Dipertua Negeri mendapat nasihat daripada A Majlis Raja-Raja B Setiausaha Kerajaan Negeri C Penasihat Undang-undang Negeri D Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri • Melaksanakan Latihan Khidmat Negara • Menyediakan garis panduan atau peraturan yang perlua dipatuhi di 12 Kem Latihan Khidmat Negara
 13. 13. Peperiksaan Pertengahan Tahun 6RS 201247. Pihak manakah yang bertanggungjawab secara langsung di dalam program di atas? A Kementerian Pertahanan B Jabatan Pertahanan Awam C Kementerian Perpaduan Negara D Jabatan Latihan Khidmat Negara48. Jika seorang Perdana Menteri hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, beliau boleh A melakukan rombakan kabinet B membubarkan parti yang dianggotainya C memanggil mesyuarat tergempar Parlimen D memohon pembubaran Parlimen kepada Yang di-Pertuan agong49. Yang manakah antara berikut dasar-dasar baru yang diperkenalkan dalam era pimpinan Perdana Menteri ke-6? I Memperkenalkan konsep Keberhasilan Bidang Hasil Kerja Utama II “Rakyat Didahulukan, Keuntungan Diutamakan” III Penggunaan meluas Jalur Lebar IV Penggunaan slogan “Cemerlang, Gemilang, Terbilang” A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV50. Yang manakah antara berikut berkaitan dengan Unit Penyelarasan Pelaksanaan I Memastikan projek-projek awam dilaksanakan mengikut masa II Menentukan peruntukan kewangan dalam projek-projek awam III Menentukan pengagihan sumber tenaga kerja dalam perbadanan awam IV Memodenkan sistem pengurusan awam A I dan II B I dan IV 13
 14. 14. Peperiksaan Pertengahan Tahun 6RS 2012C II dan IIID I dan IV Kertas soalan tamat 14

×