Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PERKEMBANGAN SISTEMPENDIDIKAN DI MALAYSIADisedikan oleh :1) Tan Kai Yee2) Mohd Syafiq bin A.Ghani3) Norenimartineh Ramidi4...
SEBELUM MERDEKA
1.Sistem Pondok dan Pendidikan Vernakular- dasar pecah dan perintah merupakan bentuk sistempendidikan pada masa ini.- tiad...
2.Laporan Cheeseman-Laporan ini disediakan oleh Mr H.R Cheeseman, TimbalanPengarah Pendidikan pada tahun 1946.-Tujuan : Me...
3.Laporan Barnes-Pengerusi : En L.J.BarnesTujuan : Menyelidik dan memperbaiki pendidikan bagi orangMelayuTahun : 1951Cadan...
4.Laporan Fenn-WuLaporan ini disediakan oleh jawatankuasa mengenai pendidikan CinaPengerusi : Dr Fenn & Dr WuTujuan : Mela...
5. ORDINAN PELAJARAN-Tujuan : mengkaji cadangan-cadangan Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu serta mencari satu kompromi at...
6.Laporan RazakSebagai memenuhi janji pilihanraya supaya mengkaji semula dasar pendidikan.Pengerusi : Dato’ Abdul Razak Hu...
SELEPAS MERDEKA
1.Penyata Rahman TalibMengkaji pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan padaFebruari 1960Pengerusi : Encik Abdul Rahman Tal...
2. AKTA PELAJARAN-Tujuan : untuk menubuhkan satu sistem pendidikankebangsaan yang akan memupuk perkembangan kebudayaan,eko...
3. LAPORAN HUSSEIN ONN-Diketuai oleh Hussein Onn. (menteri pelajaran.-Tujuan : menyediakan pendidikan dasar bagi semua kan...
3.Laporan KabinetDipengerusikan Dr Mahathir Mohamed (Menteri Pendidikan)Tujuan : mengkaji semua matlamat dan kesannya sist...
SEMASA
1.Akta Pendidikan 1996Dikenali juga sebagai Rang Undang-undang PendidikanTujuan :1. Untuk memantapkan lagi sistem pendidik...
2.DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN-Misi Kementerian Pendidikan :-1. membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf...
3.PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS     DALAM BAHASA INGGERIS- tahun 2002 : mata pelajaran Sains dan Matematik akan diaj...
4.PENDIDIKAN WAJIB-Pada tahun 2003, setiap ibu bapa warganegara Malaysia yang anaknyamencapai umur 6 tahun hendaklah menda...
5.STATUS MATAPELAJARAN BAHASA    CINA DAN BAHASA TAMIL-Pada april 2005, matapelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamildijad...
6.Sekolah Bestari- Sebagai memenuhi tuntutan di masa akan datang dalam melahirkanpekerja ilmu yang bermaklumat, mahir, ber...
7.Sekolah Wawasan-Diwujudkan bagi mengeratkan perpaduan kaun di negara ini.-Berkonsepkan 3 aliran iaitu SK, SJKC dan SJKT ...
Perkembangan sistem pendidikan di malaysia
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perkembangan sistem pendidikan di malaysia

54,397 views

Published on

Published in: Education

Perkembangan sistem pendidikan di malaysia

 1. 1. PERKEMBANGAN SISTEMPENDIDIKAN DI MALAYSIADisedikan oleh :1) Tan Kai Yee2) Mohd Syafiq bin A.Ghani3) Norenimartineh Ramidi4) Haslina Jusoh
 2. 2. SEBELUM MERDEKA
 3. 3. 1.Sistem Pondok dan Pendidikan Vernakular- dasar pecah dan perintah merupakan bentuk sistempendidikan pada masa ini.- tiada penyatuan antara penduduk bandar dengan luar bandarlebih-lebih lagi antara kaum.- sistem ini terus berkembang tanpa mengambil kira soalkeperluan kepada pembangunan tanah air, pembentukanidentiti kebangsaan, perpaduan rakyat dan kemanusiaan.- mengekalkan tumpuan taat kepada negara masing-masing.
 4. 4. 2.Laporan Cheeseman-Laporan ini disediakan oleh Mr H.R Cheeseman, TimbalanPengarah Pendidikan pada tahun 1946.-Tujuan : Membuat satu laporan tentang kurikulum sekolahInggeris dan vernakularTahun : 1946Cadangan : 1. Pendidikan peringkat rendah (asas) secara percuma dalamsemua bahasa pengantar.2. Pendidikan peringkat menengah (sekolah pertengahan dantinggi) yang menggunakan Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu,Bahasa Mandarin dan Bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar.3. Bahasa Inggeris merupakan matapelajaran wajib di semuasekolah vernakular.
 5. 5. 3.Laporan Barnes-Pengerusi : En L.J.BarnesTujuan : Menyelidik dan memperbaiki pendidikan bagi orangMelayuTahun : 1951Cadangan :-menubuhkan sekolah-sekolah dwibahasa dengan BI dan BMsebagai bahasa penghantar.- sekolah-sekolah vernakular : Melayu, Cina dan Tamil ditukarsecara beransur-ansur kepada sekolah kebangsaan.- Pengajaran agama menggantikan pengajaran Jawi di sekolah.
 6. 6. 4.Laporan Fenn-WuLaporan ini disediakan oleh jawatankuasa mengenai pendidikan CinaPengerusi : Dr Fenn & Dr WuTujuan : Melayani kehendak masyarakat Cina yang menganggap laporanBarnes sebagai percubaan menghapuskan bahasa dan budaya orang-orangCinaTahun : 1952Cadangan :- memajukan sistem sekolah kebangsaan dengan pengenalan unsurdwibahasa kepada sek-sek vernakular- mengadakan 3 bahasa kpd sekolah vernakular melalui bahasa kebangsaan- mengekalkan sekolah aliran jenis kebangsaan (inggeris) yg sedia ada.
 7. 7. 5. ORDINAN PELAJARAN-Tujuan : mengkaji cadangan-cadangan Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu serta mencari satu kompromi atau jalan tengah yang baik.- Tahun : 1952Cadangan :1. Sistem pendidikan sekolah kebangsaan dilaksanakan melalui pengenalan BI secara beransur-ansur di sekolah-sekolah Melayu.2. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris juga mula dikuatkuasakan di sekolah-sekolah Cina dan Tamil3. Sekolah jenis kebangsaan (Inggeris) dikekalkan4. Pendidikan agama diadakan pada waktu persekolahan untuk muris beragama islam5. Sekolah vokasional diperkembangkan
 8. 8. 6.Laporan RazakSebagai memenuhi janji pilihanraya supaya mengkaji semula dasar pendidikan.Pengerusi : Dato’ Abdul Razak Hussein (Menteri Pendidikan)Tujuan : 1.Menyemak dasar pendidikan Persekutuan Tanah Melayu dan bina satu sistem pendidikan kebangsaan. 2. kaji semula struktur pendidikan negaraTahun : 1956 Cadangan : 1. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar bagi semua peringkat persekolahan. 2. Satu jenis kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama, berpusat dan bercorak kebangsaan.
 9. 9. SELEPAS MERDEKA
 10. 10. 1.Penyata Rahman TalibMengkaji pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan padaFebruari 1960Pengerusi : Encik Abdul Rahman Talib (Menteri Pendidikan)Tujuan : 1. Menyemak semula pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan2. membaiki sistem pendidikan di Persekutuan Tanah MelayuCadangan:- pendidikan secara percuma di sekolah rendah.- kenaikan darjah secara automatik hingga tingakatan 3- peperiksaan penilaian darjah 5 diwujudkan- memajukan pendidikan teknik dan vokasional
 11. 11. 2. AKTA PELAJARAN-Tujuan : untuk menubuhkan satu sistem pendidikankebangsaan yang akan memupuk perkembangan kebudayaan,ekonomi dan politik.-Tahun :1961
 12. 12. 3. LAPORAN HUSSEIN ONN-Diketuai oleh Hussein Onn. (menteri pelajaran.-Tujuan : menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umur persekolahan.- Tahun : 1971Cadangan :1. Bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa pengantar namunkedudukan bahasa Inggeris masih dipelihara.2. Masa mengajar Bahasa Inggeris ditambah dan guru-gurudiberi latihan untuk memperoleh pencapaian yang baik.
 13. 13. 3.Laporan KabinetDipengerusikan Dr Mahathir Mohamed (Menteri Pendidikan)Tujuan : mengkaji semua matlamat dan kesannya sistem pendidikansekarang, termasuk kurikulum, dalam rangka dasar pelajarankebangsaan yang wujud, dgn tujuan utk memastikan bhw keperluantenaga rakyat dapat dipenuhi sama ada dari jangka pendek mahupunjangka panjang dan memastikan sistem pelajaran itu dapat memenuhimatlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersepadu,bersidiplin dan terlatih.Tahun : 1979Cadangan:1. Memberi tumpuan kepada pendidikan asas 3M.2. Kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dikekalkan3. fokus diberi kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur- unsur disiplin yang tinggi.
 14. 14. SEMASA
 15. 15. 1.Akta Pendidikan 1996Dikenali juga sebagai Rang Undang-undang PendidikanTujuan :1. Untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan bagi generasimuda agar sejajar dengan aspirasi negara menjadikan Malaysia sebagaipusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi.2. Untuk menggariskan perundangan yang berkaitan dengan bidangpendidikan.Peruntukan umum :1. Semua tahap persekolahan, bermula dari pra sekolah hinggapendidikan tinggi.2. Semua kategori sekolah, iaitu sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta.3. Status bahasa kebangsaan dijadikan bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan.
 16. 16. 2.DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN-Misi Kementerian Pendidikan :-1. membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertarafdunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya.-2. memenuhi aspirasi negara- Tahun :1999-Matlamat Pendidikan Kebangsaan :-1. Melahirkan bangsa Malaysia yang bersifat taat setia dan bersatupadu.- 2.Melahirkan warga Malaysia yang berilmu, beriman, berakhlakmulia, berktrampilan dan sejahtera.-3. Menyediakan sumber tenaga manusia yntuk keperluan danpembangunan negara.
 17. 17. 3.PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS- tahun 2002 : mata pelajaran Sains dan Matematik akan diajardalam bahasa Inggeris.-Bertujuan untuk memastikan negara tidak ketinggalan dalamglobalisasi dunia yang kian meningkat.-Implikasi :-1. Guru mata pelajaran Matematik dan sains perlu menguasaikefasihan dalam bahasa Inggeris dari segi penuturan danpenulisan.-2. Buku-buku teks bagi mata pelajaran sains dan matematik tahunsatu, tingkatan satu, dan tingkatan enam rendah disediakan dalambahasa Inggeris.
 18. 18. 4.PENDIDIKAN WAJIB-Pada tahun 2003, setiap ibu bapa warganegara Malaysia yang anaknyamencapai umur 6 tahun hendaklah mendaftarkan anak tersebut untuk hadirke sekolah.-Jika gagal berbuat demikian, ibu bapa tersebut boleh dikenakan hukumandenda tidak melebihi RM 5000 atau dipenjarakan tidak lebih 6 bulan ataukedua-duanya sekali.Implikasi :1. Unsur ekuiti peluang pendidikan antara pelbagai kaum dapatdirealisasikan.2. Hak asasi kanak-kanak akan terpelihara.
 19. 19. 5.STATUS MATAPELAJARAN BAHASA CINA DAN BAHASA TAMIL-Pada april 2005, matapelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamildijadikan sebgai matapelajaran elektif sahaja di sekolah-sekolahkebangsaan.- Rasionalnya adalah kerana :1. Pengurangan bilangan murid-murid di sekolah-sekolah kerajaan.2. Peningktan bilangan murid-murid bukan Cina di sekolah-sekolah vernakular Cina.Implikasi :1. Bilangan guru terlatih dalam pengkhususan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil perlu ditingkatkan lagi.
 20. 20. 6.Sekolah Bestari- Sebagai memenuhi tuntutan di masa akan datang dalam melahirkanpekerja ilmu yang bermaklumat, mahir, berketrampilan dan mempunyaietika yang positif.-Pelaksanaan P & P kurikulum menggunakan kemudahan teknologi yangterkini mampu untuk memperkembangkan potensi pelajar dalam pelbagaiaspek melibatkan intelek, rohani, emosi dan jasmani.
 21. 21. 7.Sekolah Wawasan-Diwujudkan bagi mengeratkan perpaduan kaun di negara ini.-Berkonsepkan 3 aliran iaitu SK, SJKC dan SJKT yang ditempatkan dalamsatu kompleks.-Setiap sekolah menggunakan bahasa penghantar masing-masing.-Para pelajar digalakkan berkongsi kemudahan spt kantin, lapanganperhimpunan, gelanggang permainan dan padang sekolah.

×