taksonomi dan domain

1,062 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,062
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

taksonomi dan domain

 1. 1. BMM3103 TAKSONOMI DAN DOMAIN DISEDIA KA N UNTUK: PN ROS SILAWA TI BIN A HMA D DISEDIAKAN OLEH: PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN (B) SEMESTER 5 1) MOHD SYAFIQ BIN A. GHANI 2) MOHD ZAHID JAUZI BIN JUMAT 3) JUNAILY MARUTIN 4) NORENIMARTINEH RAMIDI
 2. 2. TAKSONOMI DAN DOMAIN TAKSONOMI BLOOM DOMAIN KRATHWOHL
 3. 3. DEFINISI DAN PENGERTIAN TAKSONOMI  Dalam bidang pendidikan, taksonomi ialah satu model yang seringkali digunakan untuk menganalisa bidang-bidang pendidikan.  Ia berkaitan dengan objektif-objektif pendidikan yang melibatkan bidang-bidang seperti pengetahuan, kecekapan dan psikomotor.  3 DOMAIN utama yang menjadi tujuan pendidikan sebenar iaitu: - Domain Kognitif - Domain Afektif - Domain Psikomotor
 4. 4. 3DOMAINUTAMA Domain Kognitif Melibatkan perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian dan keterampilan berfikir Domain Afektif Menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi dan cara menyesuaikan diri. Domain Psikomotor Menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan, berenang dan mengoperasi mesin.
 5. 5. - Domain kognitif melibatkan perkembangan pemikiran pelajar. - Domain afektif melibatkan perkembangan sikap dan nilai pelajar. - Domain psikomotor melibatkan perkembangan kemahiran fizikal pelajar. KESIMPULAN DARIPADA 3 DOMAIN UTAMA
 6. 6. KONSEP TAKSONOMI BLOOM  Menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan. Mempunyai turutan dari tahap yang rendah hinggalah ke tahap yang tinggi. Menguji tahap pemikiran murid dengan soalan- soalan dari pelbagai aras.
 7. 7. ARAS TAKSONOMI BLOOM
 8. 8. PENGETAHUAN (KNOWLEDGE) - Bermaksud menguji tahap pengetahuan murid terhadap perkara yang telah dipelajarinya. - Antara istilah-istilah yang seringkali digunakan dalam soalan peringkat ini adalah seperti ‘berikan’, ‘senaraikan’, ‘nyatakan’ dan sebagainya. CONTOH SOALAN:- Encik Suparman sentiasa __________ untuk pasukan bolasepak yang diminatinya iaitu pasukan Terengganu FA. A. disorak B. bersorak C. menyorak D. tersorak
 9. 9. KEFAHAMAN (COMPREHENSION)  Aras ini menguji murid dalam kebolehan mereka untuk memahami dan menganalisis perkara yang telah dipelajari oleh mereka.  Perkataan yang biasanya digunakan dalam soalan berperingkat kefahaman ini ialah terangkan, huraikan, ringkaskan, nyatakan, tukarkan, tuliskan, jelaskan, mengapa dan sebagai. CONTOH SOALAN:- - Pilih ayat yang paling sesuai sebagai soalan kepada penyataan di bawah : Supardini terpaksa menolak motosikalnya ke bengkel motosikal kerana tayar motosikalnya pancit di tengah jalan.” A. Ke manakah Supardini pergi? B. Mengapakah Supardini menolak motosikalnya? C. Siapakah yang pergi ke bengkel motosikall? D. Fahrin berada di tengah jalan?
 10. 10. APLIKASI (APPLICATION)  Peringkat aplikasi merujuk kepada sejauh mana murid dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dan dibina kepada penyelesaian masalah dan situasi yang dinyatakan.  Perkataan yang biasa digunakan ialah bagaimana, selesaikan, carikan, kirakan, gunakan, huraikan dan sebagainya. CONTOH SOALAN:- - “ Encik Fison telah diangkat oleh warga Kampung Mewah Jaya oleh kerana keberaniannya dalam menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak daripada dilanggar kereta.” Manakah antara yang berikut merupakan sifat yang ada pada Encik Fison? i. Berani iii. Gentar ii. Pantas iv. Gelabah A. i dan ii sahaja B. i dan iii sahaja C. ii dan iv sahaja D. iii dan iv sahaja
 11. 11. ANALISIS (ANALYSIS) - Peringkat ini menguji kebolehan calon membuat perbandingan dan menghuraikan faktor-faktor perbezaan, kesamaan dan perhubungan. - Perkataan yang biasa digunakan ialah bandingkan, bezakan, menganalisis, mencerakinkan, mengasingkan, membahagikan dan sebagainya. - Contoh soalan:- (a) Buat perbandingan di antara produk tempatan dan produk luar negara
 12. 12. SINTESIS (SYNTHESIS)  Menguji kebolehan calon menggabungkan, mengintegrasikan atau mencantumkan idea-idea serta mentafsir dan merumuskan hasil yang dianalisis melalui prinsip induksi atau deduksi.  Perkataan yang biasa digunakan ialah rumuskan, membuat keputusan, membuat kesimpulan, bentukkan, ciptakan, rekakan, gubahkan, integrasikan, gabungkan dan sebagainya.  Contoh soalan: Cipta sebuah sajak yang bertemakan alam sekitar
 13. 13. PENILAIAN (EVALUATION)  Merupakan peringkat tertinggi dan digunakan untuk menguji kebolehan calon membuktikan mengesahkan, memberi pendapat atau hujah, mengkritik, memberi komen dan menilai sesuatu penyataan, ciptaan, karya, prinsip, teori dan sebagainya. Contoh soalan :- Nyatakan pendapat anda mengenai gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja pada era ini
 14. 14. TAKSONOMI KRATHWOHL
 15. 15. TAKSONOMI KRATHWOHL  Diasaskan oleh, David R. Krathwohl - Merupakan bidang berhubung dengan perasaan, emosi dan sikap. - Taksonomi Krathwohl ini amat berkait rapat dengan unsur afektif. - Hal ini adalah kerana bagi membolehkan guru menjalankan satu suasana pembelajaran yang berkesan serta mampu membentuk sikap positif murid.
 16. 16. ARAS TAKSONOMI KRATHWOHL
 17. 17. PENERIMAAN Berhubung dengan kemahuan pelajar untuk memberi perhatian. Terdapat tiga perkara berhubung dengan aras ini iaitu kesedaran, kesudian untuk menerima dan perhatian yang terkawal atau terpilih. GERAKBALAS Murid melibatkan diri secara aktif terhadap sesuatu perkara dan memberikan reaksi terhadap sesuatu situasi
 18. 18. ORGANISASI PENILAIAN Di peringkat penilaian, murid membuat generalisasi terhadap apa yang telah dilihat dan dipelajarinya. Membawa maksud membentuk sesuatu sistem nilai. - Apabila lebih daripada satu nilai dinuranikan maka membolehkan beberapa nilai digunakan. - Pelajar terpaksa membina beberapa hubungan dan keutamaan di antara nilai-nilainya
 19. 19. PERWATAKAN - Perwatakan di sini bermaksud tingkah laku serta disiplin kendiri yang dizahirkan dan ditunjukkan oleh seseorang. - Seseorang mematuhi sesuatu sistem nilai dan sanggup mengamalkannya sebagai satu cara hidup.
 20. 20. SEKIAN TERIMA KASIH

×