Ives De Saeger - Creëer veerkracht en wendbaarheid in de huidige turbulente markt

646 views

Published on

 • Be the first to comment

Ives De Saeger - Creëer veerkracht en wendbaarheid in de huidige turbulente markt

 1. 1. blauw „Creëer veerkracht en wendbaarheid in de huidige turbulente markt‟ Naar idee van Ives De Saeger 3/10/2013 1 wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving
 2. 2. 1. Noodzaak om te verbeteren. Maar wat als… Dieren zijn sneller dan de omgeving 3/10/2013 wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving 2 wit
 3. 3. wit 1. Projectwerk is niet continu werk! • • 3/10/2013 wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving Slechts 17% van de bedrijven doet meer dan 30% seriematig werk. Kleinere bordenbouwers vinden we in nagenoeg elke sector terug. Ze zijn in verhouding tot de grotere bedrijven wel meer vertegenwoordigd in food & beverage, water/wastewater, automotive en steel. 3
 4. 4. 2. Wat is “wendbaarheid en veerkracht”? wit • Wendbaarheid is de mate waarin een organisatie inspeelt om de veranderende omgeving en mee gaat in opportuniteiten • Veerkracht is mate om terug te keren naar zijn functioneren, structuur en vorm na een tegenslag. 3/10/2013 wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving 4
 5. 5. 3. Wat zeggen studies? Hoe goed is uw onderneming voorbereid op een crisis? 3/10/2013 wit Aan welke punten besteedt u na de crisis meer/minder aandacht? wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving 5
 6. 6. wit 3. Wat zeggen traditionele methodes?  Lean reduceert variatie (muri mura muda) door het proces uit te sythematisch balanceren  Six Sigma het proces reduceert variatie (defecten) door systhematische analyse van Process Step 2 Process Step 3 Process Step 4 Time Process Step 1 6s = Reduced Variation 3/10/2013 Time Time Lean = Balanced Flows wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving 6
 7. 7. 3. Wat zeggen 6 sigma experts hier? Als de laser uitvalt? Veerkrachtig & wendbaar ben je dan? 98 3/10/2013 99 100 101 102 7 wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving wit
 8. 8. 3. Wat zeggen Lean experts? wit • Zoeken naar het standaard receptenboek of de kok? 3/10/2013 Cocreatie met klant met eigen “meesterschap” identiteit wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving 8
 9. 9. wit 3. Een recepten voorbeeldje… • Meten is weten…alle afdelingen krijgen doelstellingen over productiviteit, kwaliteit, veiligheid, enz. • Vandaag end2end denken OK Aantal stuks per dag NOK “Personen doen wat je telt, niet wat telt!” 3/10/2013 wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving 9
 10. 10. wit 3. Wat zeggen ze en vergeten ze? Taguchi verliesfunctie Verwachtingen klant 1 Ondergrens Bovengrens Laag Verlies Hoog 3/10/2013 Te weinig Bijna Kwaliteit leveren meer terugFout Kerende Antwoord klanten Verwachtte norm Normale variatie Welke optreedt bij helpen van klanten Te veel Kwaliteit leveren Teveel Meer uren Goed Werken aan Een taak Antwoord Dan nodig Waar zit de comfort zone ? wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving 10
 11. 11. 3. Wat zeggen ze niet: zelfs comfort van machines! • Gemiddelde afwijkingen binnen toleranties na 3 metingen Tandwielen slijpen en een machine welke een aantal tanden aftast 3/10/2013 wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving 11 wit
 12. 12. wit 3. Wat zegt Ohno over receptenboeken ? Door de methode te beschrijven verhinder je het nadenken, zodat de mensen die het toepassen deze methode niet meer in vraag stellen. 3/10/2013 wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving Taiichi Ohno 12
 13. 13. 3. Wat zeggen andere goeroes? wit Jim Collins “Good to Great” 2001 Het is niet omdat je sleutelwoorden van succes ziet bij enkele bedrijven dat het die factoren zijn die bij jou werken 3/10/2013 13
 14. 14. 3. Welke aspecten zijn belangrijk in verkoopsgesprek? • • 3/10/2013 wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving wit Zo zien we dat 100% van de grote bedrijven prijs vermeld in de top 5, terwijl dit de 6 bedrijven die dit niet in de top 5 hebben opgenomen zijn allen kleine ondernemingen in de bordenbouw (< 1 mio euro omzet) Het aanbieden van een totaaloplossing/concept ueel meedenken komt dan weer meer voor bij kleine ondernemingen. Ook nabijheid scoort opvallend hoger bij kleinere ondernemingen. 14
 15. 15. wit 4. Wendbaar versus Lean? Hoog Variatie in “tijd” van de markt Laag Patroon Proces Robuust Super wendbaar Wendbaar standardisatie standardisatie Variatie in Hoog verscheiden -heid van marktvraag Laag 3/10/2013 Dynamisch Proces wendbaar Lean of Product fragiel standardisatie standardisatie wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving 15
 16. 16. wit 4. Wendbaar versus Lean? Hoog Hoog Variatie in verscheiden -heid van marktvraag Laag 3/10/2013 Variatie in “tijd” van de markt Laag Waar steek je de wendbaarheid in? “normaal In mensen (flex arbeid) Colruyt “hoger (multifunctionele) variërende” In machines Delhaize Invariabele” voorraad (teveel leggen en altijd iets) Takttijd Tijd (buffer, zaken uitstellen & rekken) Takttijd “hoger Kasten variabele” bouwers Takttijd wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving “constante” Takttijd
 17. 17. 4. Wendbaarheid door processen begrijpen ipv producten Voorbereiden Berekenen Evalueren Opstellen Doorsturen Beheren 3/10/2013 wit Binnenkrijgen en lezen van mails/faxen/telefoons Invoegen nieuwe stukken, prijzen berekenen, data ingeven Toekennen marge en wachten op feedback Sjabloon invullen en gepersonaliseerde mail opstellen naar klant Mail doorsturen naar klant Offerte op het netwerk opslaan wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving 17
 18. 18. 4. Wendbaar: Welke aspecten zijn belangrijk voor bordenbouwers in verkoopsgesprek? 3/10/2013 wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving 18 wit
 19. 19. 4. Wendbaarheid en veerkracht verhogen door.. wit • Principe in productie: Postponement = zo ver mogelijk in proces klant specifiek in bouwen • Principe in dienst: Preponement = Kennis naar voor brengen zou je het kunnen noemen. WB: Eerst offerte en dan bespreken? Of omgekeerd? VK: Aardappel wormen? WB: smeltbaar materiaal om gemakkelijk te klemmen en dan verwijderen VK: Mithridates de Grote VK: Overgeven van teveel gecoate pillen 3/10/2013 wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving 19
 20. 20. 5. VK: omgaan met faling & variatie Hoog Hoog Mate van anticiperen (tijd) Laag 3/10/2013 20 Mate van controleren Anti-fragiel - Variatie creeren - Simulatie van fouten Miserie is - Extremen proberen opzoeken beter worden ¨Laag Weten KAMPRAND - Moeilijk goed te krijgen parameters wegduwen wat jeklant bv naar kan leverancier of Ikea Identiteit KANO COPERNICUS Product invariant Fragiele GAUSS - Variatie eliminatie Miserie is - 6 sigma cultuur dood wit KunstBOEDDHA van - Aanvaarden wat komt Relativeren Niet vechtende houding, feiten zijn feiten en ik kan daar Blijvenweinig aan doen geloven wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving 5 strategiën om met variatie om te gaan
 21. 21. 5. VK: omgaan met faling Stoel van volwassene voor baby ? Hoog Mate van controleren Hoog Mate van anticiperen (tijd) COPERNICUS Product invariant Laag 3/10/2013 21 wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving wit ¨Laag
 22. 22. 5. VK: omgaan met faling, redundantie wit Zekeringskast, 2 voelsprieten, voordenken hersenenhelften; 2 longen Uitbreiden van Extern geheugen = gps & iphone Scenario denken 3/10/2013 wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving 22
 23. 23. 5. VK in het bedrijf wit • Wat als leveranciers niet snel genoeg kunnen leveren? • Wat als klant plots niet meer bestelt? • Wat als er een virus in de IT zit? • Wat als de zaakvoerder iets tegen komt? • Wat als … en wat ga je er tegen doen? 3/10/2013 wendbaarheid nu: veerkracht in turbulente omgeving Beslis en strategie Lean of 6 sigma? 23
 24. 24. 6. Kenmerken wit Kenmerk Beslissing nemen Fouten maken Structuur Business Markt Klanten Veerkracht/wendbaarheid snel Safe to fail Chaotisch Meesterschap Variabel Zijn bron van variatie Lean of 6 sigma traag Geen faling mogelijk Geordend Industrieel Stabiel Stabiel product Takttime Flowtime Value customer Bewustwording Variabel variabel Veranderbaar en bewaken Van denkfouten Constant Constant Constant en gedefineerd 3/10/2013 wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving 24
 25. 25. 7. Kennis is tegengif voor risico wit Zonder kennis en inzicht kunnen programma‟s zoals Lean of 6 sigma, „innovatieve arbeidsorganisatie‟ drastisch falen en het bedrijf in risico brengen. Meeste programma‟s promoten concepten en géén kennis. Het is risicovol om ideëen na te streven omdat ze plausibel klinken. Slogans zoals Centraliseer, Simplificeer en Standardiseer worden beter Begrijp, Verbeter Verspreid het aan iedereen. 3/10/2013 wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving 25
 26. 26. blauw 7. Conclusies • Denk na over Comfort zone Volg géén recepten Markt van Lean is niet hetzelfde als WB Processen product onafhankelijk maken Pre-ponement Kano strategie & 4 andere WB–VK-Lean & 6 sigma kan allemaal naast elkaar bestaan – Kennis is tegengif voor risico – – – – – – – 3/10/2013 wendbaarheid en veerkracht in turbulente omgeving 26

×