Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VARS Brno

619 views

Published on

 • Be the first to comment

VARS Brno

 1. 1. O současnosti a perspektivách geoinformatiky ve společnosti VARS BRNO a. s. Filip Jung 16. 10. 2013 www.vars.cz
 2. 2. 1 Společnost VARS BRNO www.vars.cz
 3. 3. 2 Společnost VARS BRNO a.s. na trhu od r. 1995  schopnost nést dlouhodobý závazek finanční stabilita  stabilní partner, schopnost držet záruky kreativní tým  inovativní přístup k zákazníkovi www.vars.cz
 4. 4. 3 Co děláme www.vars.cz
 5. 5. 4 Hlavní zaměření ITS divize www.vars.cz AM-GIS divize
 6. 6. 5 Klíčoví partneři www.vars.cz
 7. 7. 6 Činnost oddělení GIS www.vars.cz
 8. 8. 7 Činnost oddělení GIS • • • • • • • • • www.vars.cz Mapové podklady pro aplikace Kartografické výstupy a symbologie Serverové služby Mapové aplikace Aktualizace dat v aplikacích Analýzy dat a procesů využití GIS Návrhy SW a HW architektury Projekty vědy a výzkumu Školení, podpora a konzultace
 9. 9. 8 Tým GIS oddělení www.vars.cz
 10. 10. Národní dopravní informační centrum NDIC www.vars.cz
 11. 11. 10
 12. 12. 11 www.vars.cz 10/31/2013
 13. 13. Řídící systém Hlavní dopravní řídící ústředny TSK Praha www.vars.cz
 14. 14. 13 Řídící systém Hlavní dopravní řídící ústředny TSK Poskytování dopravních informací  Datové distribuční rozhraní (DI v XML)  Vysílání RDS-TMC  Webová aplikace  Aplikace pro mobilní telefony (html/wap) www.vars.cz
 15. 15. 14 Řídící systém Hlavní dopravní řídící ústředny TSK www.vars.cz
 16. 16. 15 http://itunes.apple.com/us/app/doprava-praha/id510118475?mt=8 www.vars.cz
 17. 17. Hospodaření s pozemními komunikacemi www.vars.cz
 18. 18. Proč hospodařit s pozemními komunikacemi  Opravuje se neopravitelné a z opravitelného se stává neopravitelné  Zhoršuje se stavební stav komunikací  Zhoršuje se jízdní komfort a bezpečnost  Informace pro podporu rozhodování nejsou k dispozici rychle a v potřebné kvalitě Cíle  Optimalizovat vynakládané prostředky do údržby a oprav – opravovat komunikace v době kdy je oprava nejlevnější  Zlepšit bezpečnost a jízdní komfort  Sledovat technický stav komunikací, kontrolovat a údržbu www.vars.cz
 19. 19. Sběr proměnných parametrů Jedná se o informace o stavu vozovky - základní podkladové informace pro analytické procesy Multifunkční měřící vozidla  příčná nerovnost, hloubka koleje, hloubka vody  podélná nerovnost, IRI  makrotextura povrchu, MPD  záznam poruch (video), geometrické vedení trasy Vozidlo TRT  protismykové vlastnosti, součinitel podélného tření Georadar  tloušťky jednotlivých konstrukčních vrstev. Měření je doplněno jádrovými vývrty
 20. 20. Zjištění technického stavu komunikace, vizualizace
 21. 21. Technické analýzy, stav povrchu vozovek na síti PK www.vars.cz
 22. 22. Celostátní sčítání dopravy 2010
 23. 23. http://scitani2010.rsd.cz
 24. 24. Celostátní sčítání dopravy  2010 květen - říjen  6500 sčítacích úseků  12 000 sčítačů ← manuální sčítání  Dálnice – údaje z automatických detektorů dopravy  Zachování návaznosti na sčítání z roku 2005  13 druhů sčítaných vozidel – Cyklisté – Motorky  Výstupy – Plánky pro sčítače – Tabulky – Tištěné mapy – Interaktivní mapa sčítání dopravy
 25. 25. Cykloportál Jihomoravského kraje Interaktivní mapa cyklotras přednášející: Lucie Mališová
 26. 26. Cykloportál JMK - interaktivní mapa cyklotras  Cyklistické výlety, zobrazení průběhů tipů na výlet nebo cyklotras  Vyhledávání a zadávání trasy pomocí bodů na trase  Upřesňující parametry – povrch – obtížnost  Nebezpečné úseky – obtížně sjízdné úseky – cyklisté vs. motoristé      Zobrazení zájmových bodů Itinerář trasy Výškové schéma trasy Možnost exportu trasy do GPX Tisk naplánované trasy – mapa, itinerář a výškový profil
 27. 27. Geoportál DMVS pro Kraj Vysočina www.vars.cz
 28. 28. 29 Geoportál DMVS a technologie esri Datové úložiště geodat: esri ArcSDE nad MS SQL Serverem Úložiště a správa metadat: esri Geoportal Server Mapový server: esri ArcGIS for Server Webový mapový klient: Využití ArcGIS API for Silverlight Zpracování dat ÚKM: ARCDATA ISKN Studio nad esri ArcMAP www.vars.cz
 29. 29. 30 www.vars.cz
 30. 30. Mapová komponenta VARS BRNO a.s. ISMP – informační systém městské policie – subsystém GIS ISKŘ – informační systém krizového řízení www.vars.cz
 31. 31. 32 ISMP - účel subsystému GIS  Zobrazení mapových podkladů  Zobrazení lokalizovaných informací  Lokalizace a vyhledávání  Průběžné sledování polohy a stavu dynamických jevů  Analýza dat  Vizualizace výstupů z jiných systémů  Vytvoření uživatelských mapových kompozic www.vars.cz
 32. 32. 33 ISMP – náhledy do systému www.vars.cz
 33. 33. 34 ISMP – náhledy do systému www.vars.cz
 34. 34. 35 ISMP – náhledy do systému www.vars.cz
 35. 35. 36 HW a SW řešení pro správu a distribuci plavební mapy I knižní vydání  Technologická platforma ESRI ArcGIS Server  Datový sklad v MS SQL Serveru objektový datový model ESRI Geodatabáze – on-line správa dat pro všechny pobočky SPS po celé ČR  Tvorba českých plavebních map v kartografické kvalitě  Tvorba map v Inland ECDIS formátu pro navigace komerčních plavidel s hloubkovými daty  Distribuce plavebních map na portálu LAVDIS www.lavdis.cz – on-line prohlížení, mapové listy v pdf ke stažení www.vars.cz
 36. 36. VARS BRNO a.s. Zaměřeno na dno Labe Bezpečná navigace pro lodní dopravu www.vars.cz
 37. 37. 38 Projekt IRIS EUROPE II V rámci projektu IRIS EUROPE II bylo zrekonstruováno plavidlo Střekov a vybaveno pokročilými technologiemi pro měření hloubek. V současnosti je nejmodernější měřící soupravou v ČR. Vedoucím a koordinačním subjektem Ministerstvo dopravy ČR Realizátorem a investorem Ředitelství vodních cest ČR. Provozovatelem výstupů Státní plavební správa, Povodí Labe, s.p. Generálním dodavatelem VARS BRNO a.s. Financování projektu je zajištěno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Projekt je spolufinancován programem TEN-T. www.vars.cz
 38. 38. 39 Navigace • • • • směr odbočka rychlost body zájmu + + + + www.vars.cz tvar dna hloubky podjezdné výšky aktuální výška hladiny
 39. 39. 40 Měření dna vodního toku • • • • • Malý objem dat Snadné zpracování Náročné na dobu měření Měření jen pod lodí Jeden podélný profil www.vars.cz
 40. 40. 41 Měření dna vodního toku • • • • • Více paralelních podélných profilů Malý objem dat Snadné zpracování Náročné na obsluhu a manévrování Měření jen kolmo pod sondami www.vars.cz
 41. 41. 42 Měření dna vodního toku • • • • • Plošné pokrytí Velký objem dat Náročné na obsluhu a manévrování Složitější zpracování Měření v úzkém pásu (cca 80°šířka jen 5x hloubka pod sondou) www.vars.cz
 42. 42. 43 Měření dna vodního toku • • • • • Více objem dat Malý paralelních Plošné pokrytí podélných profilů Malý objem dat Snadné zpracování Velkýobjem dat Snadné sběr Náročné na obsluhu dobu měření Efektivnízpracování a manévrování Náročné zpracování Měření jen obsluhu Složitější napod lodí a manévrování Jeden v úzkém pásu sondami jen kolmo pásu (cca 240°a šířka až 12x hloubka pod sondou) Měřenípodélný profil (cca 80°šířka jen 5x hloubka pod sondou) širokém pod www.vars.cz
 43. 43. 44 Faktory ovlivňující přesnost • • • • Náklonový senzor GPS přijímač s poziční a směrovou anténou Měření rychlosti zvuku (proměnné vlastnosti vody) – bodově a vertikální profil Ověření jednopaprskovým sonarem www.vars.cz
 44. 44. 45 Tlačný remorkér Střekov www.vars.cz
 45. 45. 46 Rekonstrukce www.vars.cz
 46. 46. 47 Měřící loď Střekov - HW www.vars.cz October 31, 2013
 47. 47. 48 Měřící loď Střekov - SW www.vars.cz October 31, 2013
 48. 48. 49 Měřící loď Střekov - posádka www.vars.cz
 49. 49. 50 Sonar GS+ a doplňkové senzory GPS s RTK korekcemi surová data Povodí Labe, s.p. závod Dolní Labe SW GS+ DMT v UTM SW GS+ ČHMÚ Parametry interpolačních funkcí Státní plavební správa Pobočka Děčín, RIS centrum DMT v S-JTSK Vypočítané hladiny SW FME 2D model – SW MIKE 21C Transformace a skripty Aktuální stav vody ve vodočtech Ústí nad Labem a Děčín Zadávání na RIS centru Národní geodatabáze Hloubky při referenční hladině Přednapočítané scénáře Hloubková data (vrstevnice, plochy) (SW Surfer) výpočet a generování Korekční soubor WLM přes uložení na via donau Geodatabáze pro produkci plavebních map Inland ECDIS SW SevenCS (Designer, Optimizer, Analyzer) Mapy Inland ECDIS s hloubkovou informací Uživatel LAVDIS www.vars.cz RADARpilot 720° Mapy Inland ECDIS s aktuální hloubkovou informací
 50. 50. 51 Informace v plavební mapě www.vars.cz
 51. 51. 52 Informace v plavební mapě www.vars.cz
 52. 52. 53 Další možnosti užití www.vars.cz
 53. 53. 54 Říjen 2011 - Vaňov www.vars.cz
 54. 54. 55 Tradiční lidový oděv na Moravě www.vars.cz October 31, 2013
 55. 55. Tradiční lidový oděv na Moravě Vytvoření datového modelu Vytvoření znakového klíče délka tvar přednice Lokality Regiony
 56. 56. 57 Co unese webová mapa? www.vars.cz
 57. 57. 58 Děkuji za pozornost www.vars.cz

×