Maintenance in energie

451 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
451
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
88
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Maintenance in energie

  1. 1. Minase rondt quickscan 'onderhoud en energie' af: 'Komende maanden in het teken van optuigen innovatieprojecten' De quickscan en bijbehorende workshops over de kansen voor de onder- houdsindustrie in het marktsegment energie, uitgevoerd door het Tilburgse onderzoek- en adviesbureau Minase in opdracht van het Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM) zijn afgerond. 'In de komende drie maanden wordt geprobeerd rond de geidentificeerde vraagstukken en thema's een aan- tal innovatieprojecten van de grond te krijgen', vertelt Wiebe Cnossen, pro- jectleider van de quickscan en werkzaam bij Minase. Eerder werd al bekend dat de quickscan zich richtte op een viertal relevante vraagstukken en thema's: onderhoud aan windturbines, de consequenties van gedecentraliseerde energieop- wekking voor onderhoud, de relatie tussen asset owner en asset producent en ten slotte beter gebruik van informatie in het optimaliseren van onderhoud, stilstand en rendement bij centrale opwekkingsinstallaties. In een reeks van work- shops en aanvullende gesprekken is de afgelopen maanden een dialoog gestart met de Industrie, met als belangrijksteaanwezigede asset owners Essent en Delta. Uitkomst is het voorstel om een aantal innovatieprojecten te starten op de geTdentificeerde vraagstukken en crosssectorale besprekingen aante gaan met andere WCM aandachtgebieden.'Een van de belangrijkste redenen waarom behoefte bestaat aan onder- houdsinnovaties is de komst van marktwerking in de energiesector. Daardoor is het kostenbewust- zijn bij asset owners verhoogd. Logischerwijs is onderhoud aan kapitaalintensieve goedereneen grote kostenpost en daarmee direct eenbelang- rijk aandachtsgebied voor hen. Zowel de asset owners als de onderhoudsleveranciers hebben tijdens de workshops aangevengraag met elkaar tot innovaties en optimalisatie te komen,' aldus Cnossen. 'Een van de belangrijke kansen die tijdens de diverse workshops gei'dentificeerd zijn, is performance based contracting. Eenaanpak die in andere sectoren haar sporen al heeft ver- diend. De uitdaging voor de energiesector is om te leren van anderen en dit op maat te maken voor de eigen sector. Een van demogelijkheden am hiertoe te komen is crosssectorale samen- werking. Zo vindt onderhoud aan compressoren zowel in de procesindustrie, de luchtvaart als in de energiesector plaats. Hier ligt een moaie kans voor DI-WCM om de initiatieven opAviolanda, MVP Terneuzenen WCM-Energie te verbinden,' zo menen de onderzoekers. Windenergie Een tweede thema wat uitgebreid behandeld is in de workshops, is het slimmer omgaan met data. Door de opkomst van duurzame energie veranderen de karakteristieken van de elektrici- teitscentrales in toenemende mate. Daarmee verandert ook de onderhoudsvraag, want de piekbelastingen en belastingsprofielen hebben nun weerslag op het onderhoudsschema. De toenemende variatie in energieopwekkingvergt een slimmere manier van onderhoudsplanning. Het slim combineren van proces en onderhouds data vormt daarbij een interessant gebied voor optimalisatie in de bedrijfsvoerlng. 'Je kunt hier ook andersom redeneren,' aldus Cnossen.Bin- nen elke praductieorganisatie wordt voorvelerlei doeleinden data verzameld en vastgelegd; vari- erend van gegevens in ERP systemen enerzijds, tot procesbesturing en ManufacturingExecutions Systems anderzijds. Het moet toch mogelijkzijn om in die data patronen en verbandente herken- nen die gebruikt kunnen worden bij de optimalisa- tie van onderhoud?1 Het derde vraagstuk inhetonderzoek - de verschuiving van centrale naar decentrale energieopwekking - wordt toegespitst op windenergie. Het onlangs bij Pieken in de Delta ingediende projectvoorstel World Class Wind- turbine Maintenance is illustratief voorvrijwel alle punten die uit de door Minase uitgevoerde quickscan zijn gekomen. Dit project is onder regie van Delta en Economische Impuls Zeelandopgewerkt en kan op steun rekenen van bijna 30 voornamelijk Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Het project bevat werkpakketten gericht op Performance Based Contracting, technische innovaties op het gebied van Condition Based Maintenance, alternatieve samenwerking- en organisatiemodellen. Kennisoverdracht Het laatste thema dat in de workshops naar voren is gekomen, is kennisoverdracht. Dit onderwerp heeft in de energiesector door de jaren heen weinig aandacht gekregen. Wetende dat de onderhoudssector een sterk vergrijzendepopulatie kent, hebben onder meer Delta en Essent aan- gegeven behoefte te hebben aan de borging van kennis.' Cnossen besluit: 'Nu de quickscan begin december officieel is vrijgegeven, doen wij aan het DI-WCM de aanbeveling om in het eerste kwartaal van 2011 kennissessies te starten. Deze sessies zouden ook open moeten staan voor andere Maintenance sectoren. Eeninteressante optie is om sessiestelkens op een van de Maintenance parken in ontwikkeling te organiseren om cross sectorale samenwerking te bevorderen. Op basis van de verkregen input in deze bijeenkomsten willen wij in ieder geval zo snel mogelijkeen pro- jectvoorstel schrijven random het thema slimmer omgaan met data. Het streven is om uiterlijk in het tweede kwartaal van 2011 rond dit vraagstuk een innovatiepreject van start te laten gaan.Ook voor de andere twee thema's gaat het DI-WCM in de komende periode kijken of met de verschillende partners innovatieprojecten geformuleerdkunnen worden.' I

×