Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diploma

1,048 views

Published on

diploma mr

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Diploma

 1. 1. PREDSTAVITEV DIPLOMSKE NALOGE POŽARNO STOPNIŠČE GIMNAZIJE BEŽIGRAD PRIMERJAVA MED ARMIRANO BETONSKIM IN JEKLENIM POŽARNIM STOPNIŠČEM avtor: MARKO REPOVŠ mentor: DUŠAN REMIC univ.dipl.inž.grad.
 2. 2. NAMEN DIPLOMSKE NALOGE <ul><ul><li>1. PRIMERJAVA DVEH VARIANT STOPNIŠČA </li></ul></ul><ul><li>- CENA </li></ul><ul><li>- ČAS GRADNJE </li></ul><ul><li>- FLEKSIBILNOST </li></ul><ul><li>- VZDRŽEVANJE </li></ul><ul><li>- VPLIV NA OKOLJE </li></ul><ul><li>- OBLIKOVANJE </li></ul><ul><ul><li>2. POŽARNA STOPNIŠČA V ZAKONODAJI </li></ul></ul>
 3. 3. OPIS OBJEKTA Zunanje požarno stopnišče Gimnazije Bežigrad. Tlorisne dimenzije cca 5x5m, višine 22m. Evakuacija iz 4 etaž in terase.
 4. 4. <ul><li>JEKLENA KONSTRUKCIJA </li></ul><ul><li>votlo jedro 230x200cm </li></ul><ul><li>stopniščne rame širine 130cm </li></ul><ul><li>AB KONSTRUKCIJA </li></ul><ul><li>polno jedro 70x250cm </li></ul><ul><li>konzolne stopniščne rame širine 140cm </li></ul>
 5. 5. PRIMERJAVA CENE zaključek: armirano betonsko stopnišče cenejše za 20-25% element armiranobetonsko stopnišče jekleno stopnišče temelj beton 1.985 € beton 1.950 € opaž 169 € opaž 490 € armatura 1.980 € armatura 1.600 € stopniščno jedro in rame beton 9.562 € jeklo 68.500 € opaž 4.380 € armatura 8.272 € streha kritina s podlogo 2.360 € kritina s podlogo 3.700 € ograja jeklo 11.500 € jeklo v osnovni konstrukciji polikarbonat 25.350 € jeklene mreže 11.450 € skupaj 65.585 € 87.672 €
 6. 6. PRIMERJAVA ČASA GRADNJE zaključek: hitrejša izvedba jeklenega stopnišča JEKLENA KONSTRUKCIJA 41 delovnih dni delo v delavnici in na gradbišču AB KONSTRUKCIJA 47 delovnih dni delo na gradbišču
 7. 7. PRIMERJAVA FLEKSIBILNOSTI OBJEKTA zaključek: jekleno stopnišče fleksibilnejše JEKLENA KONSTRUKCIJA možnost dograditve dvigala izvedba polne fasade dopolnitev instalacij AB KONSTRUKCIJA sprememba funkcije izvedba polne fasade
 8. 8. PRIMERJAVA VZDRŽEVANJA OBJEKTA zaključek: AB stopnišče zahteva manj vzdrževanja, je pa zahtevnejše od vzdrževanja jeklenega stopnišča ŽIVLJENSKA DOBA KONSTRUKCIJE jeklena vročecinkana konstr. pregled vsaka 3 leta obnova AKZ VZDRŽEVANJE KONSTRUKCIJE jeklena vročecinkana konstr. 50 let armirano betonska konstrukcija 90 let armirano betonska konstrukcija pregled vsakih 30 let sanacija AB kosntrukcije
 9. 9. PRIMERJAVA VPLIVA NA OKOLJE zaključek: vpliv AB stopnišča manjši od jeklenega stopnišča vpliv na okolje vzorčnega nosilca porabljena energija AB stopnišče 370.000 GJ jekleno stopnišče 645.000 GJ AB jeklo raba surovin (kg) 48,85 18,69 vpliv na segrevanje ozračja (kg CO 2 ) 9,97 8,95 indeks onesnaževanja vode 0,34 0,98 indeks onesnaževanja ozračja 2,01 2,46 količina trdih odpadkov (kg) 1,87 1,80 porabljena energija (MJ) 140,18 229,69
 10. 10. PRIMERJAVA OBLIKOVANJA misel: AB stopnišče je bolj “gradbeniško” od jeklenega projektant stopnišča arh. Boris Volk zaključi: ... vsak material ob ustreznem oblikovnem pristopu omogoča kakovostno oblikovano celoto.
 11. 11. POŽARNA STOPNIŠČA V ZAKONODAJI zakonodaja ki obravnava požarna stopnišča: Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/2004) in Tehnične smernice TSG-1-001:2010 požarna varnost v stavbah
 12. 12. NAJVIŠJI STOLPI NA SVETU jeklo AB AB AB AB AB AB

×