Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kristendom pp

1,453 views

Published on

 • Login to see the comments

Kristendom pp

 1. 1.   Kristendom, Islam, Hinduism, Buddhism, Judendom
 2. 2.      Systerreligionerna: Judendom, Kristendom, Islam Abraham: lade grunden till de tre religionerna 1800-talet f.Kr. En Gud: Jahve (hebreiska), Teos (grekiska), Allah (arabiska) Gud har skapat världen och Människan. Helig bok: Judendom – Tanach (GT) Kristendom – Bibeln (GT, NT) Islam - Koranen
 3. 3.      Den största av de fem världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. De tror också att Jesus var Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt – som Fadern, Sonen och den heliga Anden. Kristendomens gudstjänstbyggnad kallas ofta kyrka. Bibeln är kristendomens heliga skrift. Den består av två delar, Gamla testamentet (GT) och Nya testamentet (NT).
 4. 4.  Började med att en man som hette Jesus vandrade runt i Israel och pratade om Gud.  Lärjungarna som följde Jesus spred hans budskap vidare.  Jesus kallades Kristus, de som trodde på honom kallades därför kristna.
 5. 5.       Kristendomen började spridas i det romerska riket, de berättade om en man som hette Jesus Kristus och som var Guds son. Han hade blivit dödad på ett kors men återuppstod. Kejsaren var högst i Romerska riket och tillbads som en gud. Slutet på 200-talet ville romarna inte längre be och offra till kejsaren längre. Kejsaren börjar förfölja de kristna och många blev dödade. Martyrer = Kristna som dör för sin tros skull. År 306 beslutar kejsare Konstantin att romarriket ska vara kristet. (Theodosius)
 6. 6.  -    Möte i Nicaea. Beslutade om: trosbekännelsen – En Gud som visar sig på tre olika sätt; Fadern, Sonen och den heliga Anden. vilka texter som ska finnas med i Nya Testamentet (viktigaste delen förkristna). Ledare i församlingarna kallas biskopar. Mäktigaste biskopen är påven (bor i Rom). Kloster, för de som ville be och tänka på Gud. 200–talet i Egypten ≈ Eremiter, både män (munkar) och kvinnor (nunnor).
 7. 7.  395 delas kyrkan i västromersk och östromersk del.  Västrom – Rom, påven, latin.  Östrom – Konstantinopel, patriark, grekiska.  1054: total splittring Västrom – katolsk/protestantisk Östrom - ortodox
 8. 8.        Asagudar – Oden, Tor, Frej, Freja mm. 830: Ansgar kommer till Sverige, Birka och döper och kristnar svenskar. 1000-talet: Olof Skötkonung kristnar många i Västergötland. Ca 1100: Kristendomen segrar. 1100- och 1200-talen: Kyrkor byggs i Sverige. Mäktigaste biskopen i Sverige heter ärkebiskop. Gick i kyrkan på söndagar, gudstjänst. Pratade latin.
 9. 9. Franciskus  Italien, 1100-talet.  Protesterade mot kyrkan.  Hjälpte till med praktiskt arbete, vårdade sjuka och undervisade.  Franciskanerorden, ny klosterorden.  ”Gråbröder”, anhängare till orden. Birgitta, ”Heliga Birgitta”  Sverige, 1300-talet.  Flyttade till Alvastra kloster.  Fick två uppdrag av Gud. - grunda en svensk klosterorden. - försöka få påven att återvända till Rom.  Dog i Rom, Vadstena kloster.
 10. 10.       1500-talet – många protesterade mot katolska kyrkan. Martin Luther, tysk munk. Ansåg att man kunde bli frälst, befriad från sin synd och vara en god kristen bara genom att ångra sig och tro på Gud. Skrev 95 teser och spikade upp på en kyrkdörr. Blev bannlyst av påven. Översatte bibeln till tyska. Den protestantiska kyrkan växte fram.
 11. 11.     Gustav Vasa 1527 – kungen blir kyrkans ledare. Predikningarna ska vara på svenska. 1617 beslutas att inga katoliker får finnas i Sverige. Sverige är nu protestantiskt. Prästen höll reda på församlingen, när någon flyttade, gifte sig och fick barn. Prästen var ansvarig för utbildningen, kristen tro. Läste katekesen.
 12. 12.        1700- och 1800-talet – många protesterar mot svenska kyrkan. Väckelsemöten – ville ta Jesus på allvar och följa det som står i Bibeln. Började ha möten i hemmen. 1726, lag som förbjöd religiösa möten i hemmet (togs bort 1858). Frikyrkor = kyrkor som var självständiga och fria från staten, ex Pingstkyrkan, Missionskyrkan. Egna präst- eller pastorsutbildningar. 1951 – religionsfrihet i Sverige. 2000 – staten och svenska kyrkan skiljs åt.
 13. 13. Advent – kyrkoårets början. Advent =ankomst, vi väntar på Jesus ankomst.  Jul – firar Jesus födelse.  Trettondag jul – firas eftersom stjärntydarna kom med sina gåvor den dagen.  Kristihimmelsfärdsdag – Jesus far upp till himlen.  Pingst – kyrkans födelsedag. Lärjungarna började berätta om sin tro.   - - Påsk – firas under en vecka och pga. Jesus sista vecka i livet. Palmsöndagen – Jesus rider in i Jerusalem Skärtorsdagen – Jesus gav lärjungarna nattvarden. Långfredagen – Jesus dog på korset. Påskdagen – Jesus uppstod.
 14. 14.       Dop – rening från det som är ont. (först enbart vuxna) Man ber Gud beskydda barnet. Konfirmation – bekräftelse. Man säger ja till dopet och den kristna tron. Lär sig mer om kristna tron. Bröllop – man lovar inför Gud att älska varandra hela livet. Begravning – tar avsked, visar sin sorg och minns. Bikt – Katolska kyrkan, berättar om ett misslyckande för prästen och får förlåtelse. Nattvard – en måltid som firas till Jesus och hans sista måltid tillsammans med lärjungarna.
 15. 15.       Kyrkan – den kristna gudstjänstlokalen. Gudstjänstrum, sakristia och ett vapenhus. Gudstjänsten innehåller predikan, sång och musik, ibland nattvard. Söndag – gudstjänstdagen, lediga dagen (oftast). Bönen – ett sätt att tala med Gud, aftonbön eller morgonbön. Tända ljus i kyrkan – tänker på och ber för någon eller något som är viktigt.
 16. 16.    Korset – används av alla kristna i hela världen. Ett tomt kors = Jesus har uppstått. Ett kors med Jesus på = berättar om hur Jesus led på korset. (krucifix) Fisken – en beteckning för det grekiska ordet fisk (latin = ichtys). Kodord för kristus under förföljelser. Treenigheten – Gud är en enda till sitt väsen men samtidigt tre personer, Fadern, Sonen, Anden.

×