Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Екологічний проект

 1. 1. Екологічний проект Санітарно- гігієнічний стан навчальних кабінетів
 2. 2. Охорона і зміцнення здоров’я є однією з нагальних проблем нашого суспільства. Дослідження шкільного середовища з екологічної точки зору, вирішення проблеми створення здорового середовища для школярів у даний час є актуальними.
 3. 3. Мета проекту З’ясувати , яким чином санітарно-гігієнічні умови в школі впливають на стан здоров’я учнів
 4. 4. Завдання проекту - вивчити санітарно-гігієнічні вимоги і норми, що належать до шкільного середовища; - провести дослідження екологічних параметрів у класних кабінетах за допомогою датчиків освітлення, вологості й температури; - провести розрахунки; - проаналізувати результати, співвіднести їх із нормативами; - зробити висновки про екологічний стан класних приміщень; - запропонувати заходи щодо створення екологічно безпечного для учнів шкільного середовища.
 5. 5. Реалізація проекту - аналіз літератури та санітарно- гігієнічної документації з проблеми; - дослідницькі методи (візуальне обстеження, метод вимірювань, статистична обробка даних)
 6. 6. Календарний план виконання дослідження 1.Підготовчий 2. Експериментальний – проведення вимірів та спостережень. 3. Камеральний – обробка отриманих даних експерименту, складання таблиць, графіків, діаграм. 4. Аналітичний – виявлення закономірностей, складання рекомендацій і пропозицій. 5. Інформаційно-практичний – ознайомлення адміністрації школи з отриманими результатами. Реалізатори проекту – вчитель біології Леутіна О.М., учениця 11-А класу Сідякіна Єлизавета.
 7. 7. Ресурси • Люксометр, • гігрометр, • лінійка
 8. 8. Оцінка та звітність - Щомісячний контроль за станом здоров’я учнів - Аналіз пропусків занять учнів через хворобу
 9. 9. Перспективність проекту У подальшій роботі результати проекту можуть бути використані будь-яким навчальним закладом
 10. 10. Інформування суспільства про результати проекту Підготовка результатів дослідження та інформування директора школи, заступників директора з НВР, класних керівників, завідуючих кабінетами, медпрацівника.
 11. 11. Бюджет • придбання санітарно-гігієнічних матеріалів для обробки приміщень; закупівля освітлювальних ламп; • озеленення кабінетів (закупівля живих квітів); • закупівля меблів, які відповідають санітарним нормам
 12. 12. до числа нагальних екологічних проблем шкільного середовища можна віднести: • підтримку в нормі повітряно-теплового режиму в кабінетах • їх озеленення; • використання безпечних обробних матеріалів • зміну дизайну і кольорової гами деяких кабінетів; • поповнення шкільних кабінетів сучасним устаткуванням і забезпечення його збереження; • дотримання правил розміщення меблів. Підсумки

×