Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

презентація спорт

 1. 1. Вас вітаєВас вітає Харківська загальноосвітня школаХарківська загальноосвітня школа I-IIII-III ступенів № 168ступенів № 168 Харківської міської ради Харківської областіХарківської міської ради Харківської області
 2. 2. Сучасна матеріально-технічна база закладу,Сучасна матеріально-технічна база закладу, дала можливість школі увійти до мережі шкілдала можливість школі увійти до мережі шкіл «Сприяння здоров’ю»:«Сприяння здоров’ю»:
 3. 3. 2 плавальні басейни2 плавальні басейни
 4. 4. Зала тренажерів,Зала тренажерів, спортивні зали (велика, мала, сухого плавання),спортивні зали (велика, мала, сухого плавання), ..
 5. 5. 2 медичні кабінети, стоматологічний2 медичні кабінети, стоматологічний кабінеткабінет
 6. 6. Здоровий спосіб життяЗдоровий спосіб життя охоплює:охоплює:  оптимальний руховий режим;оптимальний руховий режим;  раціональне харчування;раціональне харчування;  загартовування;загартовування;  особисту гігієну;особисту гігієну;  позитивні емоції;позитивні емоції;  відмову від шкідливих звичок (паління,відмову від шкідливих звичок (паління, вживання алкогольних і наркотичнихвживання алкогольних і наркотичних речовин)речовин)
 7. 7. Система роботи з питань формуванняСистема роботи з питань формування здорового способу життя здійснюється наздорового способу життя здійснюється на урокахуроках  фізичної культурифізичної культури  плаванняплавання  основ здоров'яоснов здоров'я  біологіїбіології
 8. 8. На позакласних заняттяхНа позакласних заняттях з плаванняз плавання
 9. 9. з художньої гімнастикиз художньої гімнастики
 10. 10. з тхеквон-доз тхеквон-до
 11. 11. з хореографіїз хореографії
 12. 12. Участь учнів школи у спортивнихУчасть учнів школи у спортивних змаганняхзмаганнях  ““Спорт протягом життя”Спорт протягом життя”  ““Старти надій”Старти надій”  Малі Олімпійські ігриМалі Олімпійські ігри
 13. 13. За декілька роківЗа декілька років ми досягли певних результатівми досягли певних результатів щодо формування основ культурищодо формування основ культури здоров’я, зменшенняздоров’я, зменшення захворюваності школярів ізахворюваності школярів і працівників школи, підвищенняпрацівників школи, підвищення рівня їх фізичної та розумовоїрівня їх фізичної та розумової працездатності, успішностіпрацездатності, успішності та якості знань.та якості знань.
 14. 14. Наш заклад забезпечує умови та механізм педагогічної ідеї навчально-виховного процесу щодо формування здоров’я, здійснює навчання і виховання в інтересах особи і суспільства, створює сприятливі умови для всебічного розвитку здорової особистості.

×