Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

область2013

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

область2013

 1. 1. Відділ освіти Новомосковської районної державної адміністрації
 2. 2. Учитель готується до хорошого уроку все життя. Така духовна і філософська основа професії й технології нашого труда; щоб дати учням іскру знань, учителю потрібно увібрати ціле море світла. В. Сухомлинський
 3. 3. Найважливішим завдання освіти на сучасному етапі є підвищення якості виховання та навчання молоді, підготовка її до життя. Успішне вирішення цього завдання значною мірою залежить від вчителя, його професійної кваліфікації.
 4. 4.  постійне ускладнення змісту освіти, гарантування високого рівня освітніх стандартів;  самостійна постановка і вирішення творчих і дослідницьких завдань;  ускладнення проблем виховання;  безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання і виховання, новими досягненнями вітчизняного і зарубіжного досвіду;  розв’язання складних професійно- педагогічних проблем, які вимагають інтеграції знань, практичних умінь і навичок;  робота в єдиному інформаційному середовищі. Проблемами, з якими зустрічаються вчителі
 5. 5. доцільність (за спрямованістю) продуктивність (за результатами) діалогічність (характер взаємовідносин з усіма учасниками виховного процесу) оптимальність (у виборі засобів) творчість (за змістом діяльності) Критерії майстерності педагога
 6. 6. Усе це може здійснювати лише вчитель як Працівник Людина Спеціаліст Модель професійного педагога Ìîäåëü
 7. 7. Професійна компетентність вчителя загальноосвітнього навчального закладу Інформаційна компетентність Продуктивна компетентність Предметна компетентність Полікультурна компетентність Математична компетентність Особисті якості педагога Комунікативна компетентність Психологічна компетентність Соціальна компетентність Моральна компетентність Автономізаційна компетентність
 8. 8. самовиховання загальної та педагогічної культури (потреба, самопізнання, планування, реалізація, контроль, корекція); засвоєння професійних знань, вмінь, навичок; громадська активність; педагогічна практика; вивчення передового педагогічного досвіду. Шляхи формування професійної майстерності вчителя
 9. 9. Складові, які призводять до підвищення якості знань учнів якісна підготовка до уроку психологічний настрій на урок контроль за якістю знань Ðåêîìåíäàö³¿
 10. 10. Ці якості вчителя можуть розвиватися лише при ефективній, творчій організації науково-методичної роботи на різних рівнях. ÐÌÎ Науково-методична тема РМО Запровадження інноваційних навчально- виховних технологій на уроках математики, спрямованих на розвиток креативності учасників педагогічного процесу
 11. 11. Кількість вчителів -73 2 10 9 8 44 вища категорія перша категорія друга категорія спеціаліст без категорії вища освіта - 71 середня спеціальна - 2 вчитель-методист - 15 старший учитель - 15
 12. 12. Професійне середовище вчителів РМО Конкурс “Учитель року” Педагогічні читання Творчі групи, динамічні групи Навчання ДОІППО, курси Школа педмайстерності, школа молодого вчителя Школа передового педагогічного досвіду Постійно діючі семінари Групові, індивідуальні консультації Фестивалі педмайстерності Семінари-практикуми, епізодичні семінари- практикуми Конкурс для вчителів з використанням ІКТ у НВП “Успішний проект-2013” Картотека презентаційних матеріалів
 13. 13. Показньєва Ірина ( 8 клас ) – ІІІ місце ( 2012 р. Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів; вчитель Морозова Т.А. ) Кістриця Дмитро (7 клас) – ІІІ місце (2012 р. Гвардійська ЗОШ І-ІІІ ступенів; вчитель Козян Є.Д. )
 14. 14. Удосконалення уроку як основної форми організації навчальної діяльності Створення умов для активізації творчого потенціалу учасників педагогічного процесу засобами методичної роботи Робота зі здібними та обдарованими дітьми Запровадження інноваційних технологій розвитку творчого потенціалу учнів Вдосконалення професійної компетентності педагогів Проведення моніторингових досліджень Картотека презентаційних матеріалів http://rmo2013m.blogspot.com/
 15. 15. зростання професійного рівня; сучасність та ефективність виконання прийнятих рішень; високий ступень навченості учнів; високий рівень вихованості учнів. Наслідком цього є продуктивність: Професіоналізм, компетентність педагога – є запорукою освіченого компетентного підростаючого покоління.
 16. 16. Учитель живе до тих пір, поки він учиться, коли він перестає учитися, у ньому вмирає вчитель. К.Д. Ушинський

×