Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії.

296 views

Published on

урок

Published in: Law
  • Be the first to comment

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії.

  1. 1. Тема. Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії. Мета: сформувати поняття внутрішньої енергії, розкрити суть способів зміни внутрішньої енергії; розвивати логічне мислення; виховувати в учнів уміння застосовувати набуті знання для пояснення теплових явищ. Основні поняття: внутрішня енергія, робота, теплопередача, температура. Обладнання: футбольний м’яч, насос, скляна посудина, корок, пластилінова кулька. Тип уроку: засвоєння нових знань. План-схема уроку Етап уроку Час, хв Форми і методи діяльності вчителя Результат 1. Розминка 1 Вправа «Склади прислів’я » Розширення кругозору учнів 2. Актуалізація опорних знань 10 Перевірка виконання творчого домашнього завдання; вправа «Згадай все» Повторення вивченого матеріалу 3. Мотивація навчальної діяльності Створення проблемної ситуації Мотивація навчальної діяльності на базі досвіду учнів 4. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу 20 Пояснення вчителя з використанням демонстрацій та проблемних запитань Засвоєння навчального матеріалу 5. Осмислення об’єктивних зв’язків 5 Складання опорного конспекту Закріплення вивченого матеріалу 6. Узагальнення знань 4 Вправа «Хто більше?» Узагальнення і закріплення вивченого 7. Підсумки уроку 4 Вправа «Літачок» Підбиття підсумків 8. Домашнє завдання 1 Завдання практичного спрямування, робота з додатковою літературою Ефективне засвоєння теми Хід уроку І. Розминка Вправа «Склади прислів’я» Із слів, які записані в хаотичному порядку, скласти прислів’я. Крига, гаряче, серце, й, розтопить. (Гаряче серце й кригу розтопить) У, підливай, не, вогонь, масло. (Не підливай масла у вогонь) ІІ. Актуалізація опорних знань
  2. 2. 1. Перевірка виконання творчого домашнього завдання про різні температурні шкали. 2. Вправа «Згадай все» На дошці на стікерах записані запитання, на які потрібно дати відповідь.  Які види механічної енергії ви знаєте?  Що називають потенціальною енергією? Наведіть приклади.  Що називають кінетичною енергією? Наведіть приклади.  Чи може енергія зникнути?  Чи може тіло мати лише потенціальну енергію? Кінетичну? Наведіть приклади. ІІІ. Мотивація навчальної діяльності Створення проблемної ситуації. Учитель. У мене на столі лежить пластилінова кулька. Піднімемо її вгору і відпустимо. Коли кулька буде падати, то її потенціальна енергія буде зменшуватися, а кінетична – збільшуватися. Але через певний час кулька впаде на стіл і зупиниться. Чи означає це, що енергія, яку мала кулька до цього, безслідно зникла? (Вислухати думки учнів) IV. Сприйняття і засвоєння нового матеріалу 1. Внутрішня енергія Розглядаючи кульку після удару, ми помітимо, що кулька трохи деформувалася. А вимірявши одразу температуру кульки і стола, виявимо, що вони нагрілись. Ми знаємо, що з нагріванням тіла збільшується середня швидкість руху молекул, а отже, і середня кінетична енергія. Молекули мають також і потенціальну енергію, адже вони взаємодіють одна з одною. При деформації тіла змінюється взаємне розміщення його молекул, тому змінюється і їх потенціальна енергія. Отже, при співударі змінюється і кінетична, і потенціальна енергія молекул пластиліну. Механічна енергія, яку мала на початку досліду кулька, не зникла, вона перейшла в енергію молекул, яку називають внутрішньою. Внутрішня енергія – це сума кінетичної енергії хаотичного руху молекул й потенціальної енергії їх взаємодії, з яких складається тіло. 2. Ознаки зміни внутрішньої енергії а) всім відомо, що чим вища температура тіла, тим швидше рухаються молекули. Отже, збільшується кінетична енергія руху молекул, а тому і внутрішня енергія тіла; б) коли речовина переходить з одного агрегатного стану в інший, то змінюється кінетична енергія руху і взаємодії їх молекул, а отже і внутрішня енергія;
  3. 3. в) при згоранні вугілля атоми Карбону, що входять до складу вугілля, з’єднуються з атомами Оксигену, що входять до складу повітря. При цьому потенціальна енергія взаємодії молекул переходить у кінетичну енергію хаотичного руху молекул, тобто підвищується температура й внутрішня енергія Внутрішня енергія залежить від Температури агрегатного стану хімічного складу 3. Способи зміни внутрішньої енергії. Виконання роботи Всім відомо, щоб зігріти руки взимку, треба енергійно потерти долоні і ми почуємо тепло. Якщо молотком забивати цвях, то він нагріється. Якщо доторкнутися до свердла зразу після роботи, то можна обпекти пальці. Чому? (Вислухати думки учнів) Дослід 1. Візьмемо звичайний футбольний м’яч і накачаємо його повітрям. Насос при цьому нагрівається. Це означає, що зросла його температура, а отже і внутрішня енергія, за рахунок виконаної роботи над тілом. Висновок: якщо над тілом виконується робота, то його внутрішня енергія може збільшуватися. Дослід 2. Скляну посудину закриємо корком і через спеціальний отвір накачаємо в неї повітря. Через деякий час корок вискочить з посудини і з’явиться туман. Це свідчить, що повітря в посудині стало холодним і внутрішня енергія зменшилася за рахунок роботи, яку виконало саме тіло. Висновок: якщо тіло саме виконує роботу, то його внутрішня енергія зменшується. 4. Способи зміни внутрішньої енергії. Теплопередача. А чи можна змінити внутрішню енергію, не виконуючи роботи? Звичайно, можна: борщ, налитий у миску, з часом остигає (внутрішня енергія зменшується); ложка, опущена в гарячий чай, нагрівається (внутрішня енергія збільшується). Але робота при цьому не виконується! В таких випадках кажуть про передачу тепла. Процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи називають теплообміном або теплопередачею. Для кількісної характеристики процесу теплопередачі використовують поняття кількості теплоти. Кількість теплоти – це фізична величина, яка дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає в процесі теплопередачі. Основна одиниця вимірювання кількості теплоти – джоуль (Дж). Позначається символом Q. V. Осмислення об’єктивних зв’язків Складання опорного конспекту.
  4. 4. Внутрішня енергія – це сума кінетичної енергії хаотичного руху молекул й потенціальної енергії їх взаємодії, з яких складається тіло. Внутрішня енергія залежить від Температури агрегатного стану хімічного складу Робота Зміна внутрішньої енергії Теплопередача Процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи називають теплообміном або теплопередачею. Кількість теплоти – це фізична величина, яка дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає в процесі теплопередачі. VI. Узагальнення знань Вправа «Хто більше?» Клас ділиться на три команди (по рядах). Навести свої приклади зміни внутрішньої енергії і вказати, яким способом вона змінилася. Хто більше, той і виграв. VII. Підсумки уроку Вправа «Літачок» Учитель запускає паперовий літачок. До кого він приземлився, той робить висновок одним реченням і запускає літачок далі. VII. Домашнє завдання 1. Опрацювати §34,35. Виконати вправи 34, 35. 2. Підготувати інформацію на тему: «Що таке калорія і де вона використовується?» Додаток І Сьогодні, здається, мало не всі «стежать» за калоріями. Є навіть ресторани, які прямо в меню вказують кількість калорій в кожній страві. Спробуємо зрозуміти, що ж таке калорія та яку роль вона відіграє в організмі. І досі наука все ще не може точно пояснити, як клітина перетворює їжу на енергію. Ми просто знаємо, що це саме так. Їжа, потрапляючи до організму, з’єднується з киснем. Можна сказати, що вона «згоряє» , як паливо. Роботу, яку виконує паливо, ми вимірюємо за допомогою калорій. Грам-калорія або мала калорія – це кількість теплоти, необхідна для підняття температури одного грама води на один градус за Цельсієм. Велика калорія
  5. 5. дорівнює 1000 малих. При вимірюванні енергетичної цінності їжі ми зазвичай використовуємо велику калорію. Кожен вид їжі, «згоряючи» постачає організму певну кількість калорій. Наприклад, один грам білка дає чотири калорії, один грам жиру – дев’ять. Організму все одно, яке «паливо» використовується для отримання енергії, аби цієї енергії було достатньо для підтримки життя. Кількість калорій, необхідна людині, залежить і від роботи, яку вона виконує. Наприклад, людині з масою тіла приблизно 68кг, якщо вона не знаходиться в стані абсолютного спокою, необхідно 1680 калорій на день. Якщо вона виконує помірну роботу, це число збільшується до 3360 калорій на день. А якщо займається важкою працею, їй знадобиться 6720 калорій на день, щоб організм функціонував нормально.
  6. 6. Дітям необхідно більше калорій, ніж дорослим, оскільки дитячий організм набагато швидше «спалює паливо». Взимку людина витрачає більше калорій, ніж улітку. А що буде, запитаєте ви, якщо ми використаємо «палива» більше,ніж потрібно? Організм витратить стільки, скільки йому потрібно, й відкладе частину для майбутнього використання. Він може відкладати до третини своєї щоденної норми. Зайве перетворюється на жир. Ось чому багато людей і дотримуються дієти.
  7. 7. Дітям необхідно більше калорій, ніж дорослим, оскільки дитячий організм набагато швидше «спалює паливо». Взимку людина витрачає більше калорій, ніж улітку. А що буде, запитаєте ви, якщо ми використаємо «палива» більше,ніж потрібно? Організм витратить стільки, скільки йому потрібно, й відкладе частину для майбутнього використання. Він може відкладати до третини своєї щоденної норми. Зайве перетворюється на жир. Ось чому багато людей і дотримуються дієти.

×