Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intranätet – Den sociala motorn i organisationen? – Kommunikationsdagarna 2011

540 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intranätet – Den sociala motorn i organisationen? – Kommunikationsdagarna 2011

 1. 1. Intranätet – Den sociala motorn i organisationen? Lever intranäten upp till tanken att inte bara vara det funktionella arbetsredskapet utan också den sociala motorn i organisationen? Sven-Åke Svensson, utvecklingsledare Landstinget i Jönköpings län
 2. 2. Det sociala intranätet <ul><li>Den kollektiva kunskapen vinner över den individuella − Medarbetarnas möjlighet att dela och hitta kunskap har direkt koppling till effektivitet och rätt beslut. </li></ul><ul><li>Delaktighet ger sammanhållning och engagerade medarbetare. </li></ul><ul><li>De sociala funktionerna är ofta enkla, snabba och användarvänliga. ”Många kan Facebook”. </li></ul><ul><li>Nya yngre medarbetare nöjer sig inte med ett statiskt intranät, de vill vara delaktiga och inte bara konsumera. </li></ul>
 3. 3. Det sociala intranätet innebär <ul><li>En förflyttning från officiell, formell och anonym kommunikation till det mer personliga , informella och dialogskapande . </li></ul><ul><li>Att medarbetarna blir mer synliga. </li></ul><ul><li>Att sökmotor blir viktig och avgörande för effekten av det sociala intranätet. </li></ul><ul><li>Att företagskulturen och ledningen måste vara med på tåget. </li></ul>
 4. 4. Sociala möjligheter vidgar intranätet, ersätter det inte! <ul><li>” Sociala intranät blir inte levande bara för att de är sociala utan om de lyckas skapa engagemang. För det gör de inte alltid − och det är framförallt en kulturfråga.” </li></ul><ul><li>Fredrik Wackå </li></ul>
 5. 5. Våra erfarenheter efter 18 månader <ul><li>Vissa saker har kommit igång bra… </li></ul><ul><li>Medarbetarnas kontaktkort - kompetensöversikt </li></ul><ul><li>Synliga medarbetare </li></ul><ul><li>Kommentarer på nyheter </li></ul><ul><li>Idag-meddelande ”microblogg” </li></ul><ul><li>Sociala events </li></ul><ul><li>… och annat har lyckats mindre bra: </li></ul><ul><li>Sociala länkar (dela ut sina länkar) </li></ul><ul><li>Bloggar </li></ul><ul><li>Chatt </li></ul>
 6. 6. Kontaktkort <ul><li>Kontaktuppgifter från HSA-katalogen </li></ul><ul><li>Bild från tjänste-ID </li></ul><ul><li>Arbetsplats, legitimerad yrkesgrupp och befattning </li></ul><ul><li>Uppdrag, arbetsgrupper och projektmedverkan </li></ul><ul><li>Utbildning, språk och intressen </li></ul><ul><li>Koppling till LMS (Learning Management System) </li></ul>
 7. 7. Synliga medarbetare
 8. 8. Kommentarer på nyheter <ul><li>Berika det redaktionella materialet </li></ul><ul><li>Besvara frågor som uppkommer </li></ul><ul><li>Öka personalens delaktighet </li></ul><ul><li>Uppmuntra olika professioner att bidrar med sin unika kompetens. </li></ul><ul><li>Bidra till ökad kommunikation mellan ledning och medarbetare i viktiga frågor </li></ul>
 9. 9. Tre vanliga typer av kommentarer <ul><li>Frågor och svar </li></ul><ul><li>Ledningen ber att få medarbetarnas åsikter </li></ul><ul><li>Reaktioner på förändringar </li></ul><ul><li>Glada tillrop </li></ul>
 10. 11. Idag-meddelande ”microblogg” <ul><li>Att ha en enkel och snabb meddelandekanal i företaget ökar samarbetet och informationsflödet på ett positivt sätt. </li></ul><ul><li>Interna mikrobloggar har ofta ett starkt fokus på jobbfrågor. Men användningen varierar och det är mikrobloggarnas största fördel − den obundna formen öppnar många möjligheter. </li></ul>
 11. 12. Sociala events <ul><li>Arbetsmiljöveckan </li></ul><ul><li>Miljödagarna </li></ul><ul><li>Tobaksfria veckan </li></ul><ul><li>De sociala eventen kan bestå av webbfrågor, röstning (web-polls), självtester, bloggar, chatt, personliga berättelser och filmer </li></ul>
 12. 13. Tack för att ni lyssnade! <ul><li>Sven-Åke Svensson </li></ul><ul><li>Informationsavdelningen </li></ul><ul><li>Landstinget i Jönköpings län </li></ul><ul><li>036-32 40 48 </li></ul><ul><li>0706-32 40 17 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×