CASE: Folksam har integrerat PPS med Antura Projects

1,071 views

Published on

Anna Lindström (Folksam) & Börje Törnblom Folksam, Tieto PPS

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

CASE: Folksam har integrerat PPS med Antura Projects

 1. 1. Portfölj- ochprojektstyrningPPS och Antura ProjectsProjektverktygsdagen31 maj 2011Anna Lindström och Börje Törnblom
 2. 2. Folksam - bakgrundsfakta• Kundägt bolag• Grundades 1908• Drygt 3 800 medarbetare, 50% kvinnor och 50% män• Vår vision Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld.• Affärsidé Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många.
 3. 3. Folksam Sak Folksam LivKollektivavtalad Partneraffär Privat affär affär Stödenheter
 4. 4. Mål för koncerngemensamportföljstyrning- Varför tog vi det här steget? Ensa flera olika – köpa vedertagen modell och verktyg Helhetsgrepp på Folksams projektportfölj• Högre koncernnytta av utvecklingsinvesteringar• Säkerställa att Koncernledningens styrande principer och strategier efterlevs i utvecklingsinitiativ• Synliggöra all utveckling inom Folksam på ett enhetligt och jämförbart sätt• Synliggöra möjligheter för koncerngemensamma initiativ• Tydliggöra uppföljning av effekthemtagning efter projektavslut 4
 5. 5. Utvecklingsprocessen Portföljstyrning & Effekthemtagnings- Besluts- och prioriteringsprocess process  1. Uppföljning! Projektstyrning ( PPS) Förvaltningsstyrning ( Fm3 – Pm3) Antura Projects – Verktygsstöd för Portfölj-, projekt- och förvaltningsstyrning samt effekthemtagningsprocess
 6. 6. Begrepp och samband i PPS Verksamhet Projekt, Förändring, Nyttor, Effektmål, Strategiska Marknads- leveransobjekt, göra nytt, göra nya mätbara tillstånd initiativ riktat mål krafter “möjliggörare” annorlunda, sluta göra internt/externt Yttre påverkan StyrgruppProjektägare Beställare (ev. programledning) Portföljledning BP Resultat! Behov! Resultat! Behov! Resultat! Behov! C o p y ri g ht 2 0 1 1 Ti e t o P P S
 7. 7. Begrepp och samband i PPS VerksamhetProjekt Marknads- krafter Yttre påverkanC o p y ri g ht 2 0 1 1 Ti e t o P P S
 8. 8. Begrepp och samband i PPS VerksamhetProjekt Effektmål, Strategiska Marknads- initiativ riktat mål krafter internt/externt Yttre påverkan Portföljledning Behov! Resultat! Behov!C o p y ri g ht 2 0 1 1 Ti e t o P P S
 9. 9. Begrepp och samband i PPS VerksamhetProjekt Förändring, Nyttor, Effektmål, Strategiska Marknads- göra nytt, göra nya mätbara tillstånd initiativ riktat mål krafter annorlunda, sluta göra internt/externt Yttre påverkan Beställare (ev. programledning) Portföljledning Behov! Resultat! Behov! Resultat! Behov!C o p y ri g ht 2 0 1 1 Ti e t o P P S
 10. 10. Begrepp och samband i PPS Verksamhet Projekt, Förändring, Nyttor, Effektmål, Strategiska Marknads- leveransobjekt, göra nytt, göra nya mätbara tillstånd initiativ riktat mål krafter “möjliggörare” annorlunda, sluta göra internt/externt Yttre påverkan StyrgruppProjektägare Beställare (ev. programledning) Portföljledning BP Resultat! Behov! Resultat! Behov! Resultat! Behov! C o p y ri g ht 2 0 1 1 Ti e t o P P S
 11. 11. PPS ger stöd för styrning på olika nivåer Verksamhet Portfölj – helhet, strategi, långsiktighet, kontinuitet Process – Roller - Färdigheter – Dokumentmallar Program – leda och koordinera mot effektmål Process – Roller - Färdigheter – Dokumentmallar Projekt – leda och styra - mot effektmål Projekt – leda och styra - mot projektmål Processer – Roller - Färdigheter – DokumentmallarC o p y ri g ht 2 0 1 1 Ti e t o P P S
 12. 12. Vad har vi lärt oss?- Utmaningar och möjligheter (1/3)• Anpassningen av PPS parallellt med verktygsstödet – en utmaning• Samtidigt införande – underlättar förståelse (både för oss och användarna)18 Titel på presentationen 2011-06-08
 13. 13. Vad har vi lärt oss?- Utmaningar och möjligheter (2/3)• Utmaningen är inte systemet• Utmaningen är förändringen i verksamheten och kulturen• Systemet löser inte allt19 Titel på presentationen 2011-06-08
 14. 14. Vad har vi lärt oss?- Utmaningar och möjligheter (3/3)• Lärprocess: Åtskillnad mellan krav på verktyget och krav på processen/arbetssätt20 Titel på presentationen 2011-06-08
 15. 15. Vad har vi lärt oss?- Utmaningar och möjligheterVäx med verktyget!-- Ta en bit i taget!-Få ledningens aktiva stöd!

×