Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Behövs nya metoder?<br />Endast 20% av IT-projekten lyckas och 80% misslyckas! <br />Lyckas eller misslyckas med vad?<br /...
Undersökning av KPMG<br />I 70% av de undersökta IT-projekten levererades lite eller ingen nytta<br />Definitionen av ett ...
Problem<br />Kopplingen mellan projektledning och strategisk verksamhetsstyrning är obefintlig<br />Det är svårt att prior...
Ekonomistyrning jämfört med styrning av projekt<br />Ekonomi<br />Projekt<br />4<br />
Projekt/ Projekt + Nyttostyrning<br />Projektstyrning<br />Projekt - Genomförande<br />Ingen strukturerad prioritering<br...
Resursbegränsning och 80/20 - regeln<br />20% av insatsen skapar 80% av nyttan<br />Nytta<br />Insats<br />20 %<br />80 %<...
Hur styr vi projekt/program?<br />Strategisk styrning<br />”Att göra rätt saker”<br />Taktisk styrning<br />”Att göra sake...
2 komponenter ?<br />Projektportföljstyrning<br />Nyttorealisering<br />
Definiera<br />Prioritera<br />Exekvera<br />Övergripande process<br />Nytto-realisering<br />Nytto-realisering<br />Portf...
Grundläggande principer för nyttorealisering ( ex IT-projekt):<br />Det finns inte något direkt nytta med IT i sig själv ...
Traditionella nyttokalkyler<br />Ett IT-projekt är en investering<br />	Organisationer gör för det mesta endast finansiell...
Vanligt tillvägagångssätt<br />IT-projekt = installation av CRM-system<br />Bärbara <br />datorer till<br />säljarna<br />...
Så här borde det gå till<br />Verksamhetsförändringsprojekt<br />IT-projekt<br />Bärbara <br />datorer till<br />säljarna<...
Intressentanalys och åtgärdsplan<br />
Nyttorealisera<br />Kvalificera<br />Nyttoplanera<br />Inventera<br />Definiera<br />Prioritera<br />Exekvera<br />Problem...
Kostnad
Kvalitet</li></ul>  Användbara inom projektledning. Kvalitet styr att man genomför ett projekt på rätt sätt, men säger i...
Strategi<br />Utgångspunkten är en konkret och väldefinierad strategi (Affärsplan)<br />En otydlig strategi som kan tilläm...
forts Strategi<br />Nedbrytningen av strategiska mål i projekt skapar en mycket tydlig bild av orsak-verkan förhållandet<b...
Projektportföljen, länken mellan strategi och projekt <br />Strategisk planering<br />Strategi, mål,<br /> beslutskriterie...
Inventering<br />Värdering<br />Prioritering<br />Exekvering<br />Projektportföljtratten – från idé till färdigt projekt<b...
Effekter av VM<br />VM iplaneringsfasenavettprojektkange en kostnadsminskningpåmellan 20% till 50% av den ursprungligakost...
Effekter av VM<br />Besparingar som genomförts med hjälp av Value Management (VM) använt på motorvägsbyggen i USA, inom De...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nätverksmöte070829

911 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nätverksmöte070829

 1. 1. Behövs nya metoder?<br />Endast 20% av IT-projekten lyckas och 80% misslyckas! <br />Lyckas eller misslyckas med vad?<br />Jo, hålla tid och budget!<br />Är det syftet med projekten?<br />Nej! Syftet är att leverera ett förändrat och effektivare arbetssätt. <br />
 2. 2. Undersökning av KPMG<br />I 70% av de undersökta IT-projekten levererades lite eller ingen nytta<br />Definitionen av ett framgångsrikt projekt bestod av att det blev klart i tid och till budget<br />Endast 30% hade gjort uppföljningar av nyttoeffekter<br />
 3. 3. Problem<br />Kopplingen mellan projektledning och strategisk verksamhetsstyrning är obefintlig<br />Det är svårt att prioritera mellan olika projekt, vilka är viktigast för att stödja en framgångsrik verksamhet<br />Det saknas koppling mellan verksamheten som tog initiativet till affärssystemsprojektet och uppföljning och hemtagningen av nyttoeffekterna (som kanske ska ske under en 5 års period)<br />Kostnaden är känd först och Nyttan används för att motivera kostnaden <br />
 4. 4. Ekonomistyrning jämfört med styrning av projekt<br />Ekonomi<br />Projekt<br />4<br />
 5. 5. Projekt/ Projekt + Nyttostyrning<br />Projektstyrning<br />Projekt - Genomförande<br />Ingen strukturerad prioritering<br />Ingen styrning mot det önskade resultatet<br />Vilka projekt ska startas?<br />Tid/Kostnad/Kvalitet<br />Leveransen överlämnas till användarorganisationen. <br />Projekt + Nyttostyrning<br />Nyttorealisering<br />Nyttoplanering<br />Projekt - Genomförande<br />Följ upp och styr så att den uppskattade nyttorealiseringen erhålls<br />Prioritering: Vilka projekt ska startas?<br />Styr genomförandet efter värdeskapande<br />
 6. 6. Resursbegränsning och 80/20 - regeln<br />20% av insatsen skapar 80% av nyttan<br />Nytta<br />Insats<br />20 %<br />80 %<br />80 %<br />20 %<br />
 7. 7. Hur styr vi projekt/program?<br />Strategisk styrning<br />”Att göra rätt saker”<br />Taktisk styrning<br />”Att göra saker rätt”<br />Operativ styrning<br />”Gör”<br />
 8. 8. 2 komponenter ?<br />Projektportföljstyrning<br />Nyttorealisering<br />
 9. 9. Definiera<br />Prioritera<br />Exekvera<br />Övergripande process<br />Nytto-realisering<br />Nytto-realisering<br />Portföljstyrning<br />Kvalificera<br />Nyttorealisera<br />Nyttoplanera<br />Inventera<br />
 10. 10. Grundläggande principer för nyttorealisering ( ex IT-projekt):<br />Det finns inte något direkt nytta med IT i sig själv <br />IT är bara en möjliggörare för att generera nytta och värde<br />Nytta och värde uppstår bara genom förändring, t ex genom nya, förbättrade sätt att arbeta<br />Slutsatser:<br />“Det är inte VAD du har, det är HUR du använder det!” Eller det är inte funktionaliteten i systemet, det är hur användarna använder systemet för att arbeta på ett mer effektivt sätt.<br />Håller ni med?<br />
 11. 11. Traditionella nyttokalkyler<br />Ett IT-projekt är en investering<br /> Organisationer gör för det mesta endast finansiella nyttokalkyler för att få starta projekt.<br />Traditionellt synsätt<br />Kostnad/intäktskalkyl– att berättiga ett IT-projekt baserat bara på finansiella nyttokalkyler är mer en fråga om hur mycket som förbrukas än vad som genereras (“att spänna vagnen före hästen)<br /> Nyttorealisering frågar istället:<br /> Hur kommer systemet att effektivisera organisationen? Vilken avkastning kommer investeringen att ge (“att spänna hästen före vagnen”), intäkt/kostnads -kalkyl<br /> EFTER – Utvärdera ett projekts framgång baserat på om budget och tidsramar har hållits.<br />Nyttorealisering frågar istället:<br /> Har systemet förbättrat vår organisation? Uppnådde vi våra investeringsmål?<br />
 12. 12. Vanligt tillvägagångssätt<br />IT-projekt = installation av CRM-system<br />Bärbara <br />datorer till<br />säljarna<br />System för <br />analys av <br />kunddata<br />Projektet ska leverera <br />funktionalitet enligt kravspecifikation <br />+ viss utbildning av användare<br />Kampanj-<br />system<br />Kund- och leads<br />databas<br />
 13. 13. Så här borde det gå till<br />Verksamhetsförändringsprojekt<br />IT-projekt<br />Bärbara <br />datorer till<br />säljarna<br />Träna <br />säljarna i de<br />nya systemen<br />Fånga upp <br />information<br />från kundmöten<br />Analysera<br />information från<br />kundmöten<br />Nya<br />belönings-<br />modeller för<br />säljare<br />System för <br />analys av <br />kunddata<br />Träna<br />marknadsavdel-<br />ningen i de<br />nya systemen<br />Kampanj-<br />system<br />Genomför fler<br />kampanjer mot<br />gamla kunder<br />Analysera <br />resultat av <br />kampanjer<br />Kund- och leadsdatabas<br />Bättre uppfölj-<br />ning av lojala<br />kunder<br />Belöna lojala<br />kunder<br />Belönings-<br />system för<br />lojala kunder<br />
 14. 14. Intressentanalys och åtgärdsplan<br />
 15. 15. Nyttorealisera<br />Kvalificera<br />Nyttoplanera<br />Inventera<br />Definiera<br />Prioritera<br />Exekvera<br />Problem<br />Projekt styrs idag på<br /><ul><li>Tid
 16. 16. Kostnad
 17. 17. Kvalitet</li></ul> Användbara inom projektledning. Kvalitet styr att man genomför ett projekt på rätt sätt, men säger ingenting om att det är rätt projekt<br />En grundläggande förutsättning för optimal värdehemtagning är att genomföra rätt projekt, inte bara genomföra ett projekt på rätt sätt (risk vid alltför starkt verktyg- och metodfokus inom området projektledning)<br />
 18. 18. Strategi<br />Utgångspunkten är en konkret och väldefinierad strategi (Affärsplan)<br />En otydlig strategi som kan tillämpas på de flesta former av verksamhet från Korvkiosk till Biltillverkning måste konkretiseras om den ska ligga till grund för styrning av portföljhantering<br />Strategiska mål brytsner i specifika projekt som tillsammans ska uppfylla de strategiska målsättningarna. <br />
 19. 19. forts Strategi<br />Nedbrytningen av strategiska mål i projekt skapar en mycket tydlig bild av orsak-verkan förhållandet<br />Man se också klart vilket beroende som finns mellan projekten och hur förseningar eller snabbbare genomförande än planerat påverkar möjligheterna till värdehemtagning och att uppnå de strategiska målen.<br />
 20. 20. Projektportföljen, länken mellan strategi och projekt <br />Strategisk planering<br />Strategi, mål,<br /> beslutskriterier<br />Projektportfölj<br />(Innehåller Projekten)<br />Program/Projekt kontor<br />Projekt<br />mål,mått, resurser<br />Projektstyrning<br />
 21. 21. Inventering<br />Värdering<br />Prioritering<br />Exekvering<br />Projektportföljtratten – från idé till färdigt projekt<br />P8<br />P7<br />P9<br />P5<br />P6<br />P4<br />P2<br />P3<br />P1<br />P3<br />P8<br />P6<br />P5<br />P2<br />
 22. 22. Effekter av VM<br />VM iplaneringsfasenavettprojektkange en kostnadsminskningpåmellan 20% till 50% av den ursprungligakostnadsuppskattningen. (DOE=Department Of Energy, USA)<br />"Over the past 14 years, VM has saved the city of New York hundreds of millions of dollars, has identified alternative strategic approaches, has confirmed or modified the direction of dozens of major projects, and has identified flaws in poorly conceived projects early enough to adjust them<br /> "Jill Woller New York City Office of Management and Budget”<br />
 23. 23. Effekter av VM<br />Besparingar som genomförts med hjälp av Value Management (VM) använt på motorvägsbyggen i USA, inom Department Of Transportation)<br />Här visas besparingar i dollar gjorda med hjälp av VM <br />År 2000 Sparade man i sek: 9204 miljoner (usd=8,16 sek)<br />År 2001 -”- 7058 miljoner<br />År 2002 -”- 8355 miljoner <br />Nedan visas hur mycket avkastning man fått per investerad dollar i Value Management. <br />År 2000 Var avkastningen: 145:1<br />År 2001 -”- 119:1<br />År 2002 -”- 123:1<br />
 24. 24. Tillfredsställelseavbehov<br />Förbrukning av resurser<br />Värde är <br />Subjektivt<br />Olika innebörd för olika intressenter vid olika tidpunkter<br />Relativt<br />Motsvara kundens behovsnivå<br />Max funktionalitet med tillgängliga resurser<br />
 25. 25. Förbrukning av resurser<br />Tillfredsställelse av behov<br />Värdet ökar när<br />

×