Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
När
agile
inte
fungerar

            –
och
varför
Ulrika
Park
@fron8t.se

Två
sy>en
idag
•  När
agile
inte
fungerar
–
och
varför
–
  ledarskapets
betydelse
•  AC
hålla
retrospek8v
/
återblicksmöt...
Feedback!
                                                    Erfarenh...
Några
citat
‐
ScrumMaster?
Det
är
en
av
våra
utvecklare.

‐
Jag
siCer
som
ScrumMaster,
vi
jobbar
agilt,
fast
jag
är
  ut...
Varför
säCs
så
o>a
utvecklare
som
   ScrumMasters?

5
Varför
Alt.
Varför
brukar
inte
projektledare
 säCas
aC
också
vara...
Exempel

‐
För
aC
vi
inte
behöver
så
mycket
8d
för
ScrumMaster‐rollen
‐
Varför
behöver
vi
inte
mer?
‐
vi
har
eC
självstyra...
Skulle
vi
säCa
en
person
som
gåC
en
2‐dagars
 cer8fieringskurs
i
fotbollsträning
som
teamledare
 för
landslaget?
Skulle
v...
EC
annat
ledarskap
i
agila
projekt
‐
PRODUKTÄGAREN

En
överlämnad
produktlogg
Exempel
Produktlogg

Varför
har
så
få
projekt
en
ak8v
       produktägare? 

•  Strider
mot
vana
och
befintlig
  organisa8onskultur
:
IT
...
AC
göra
för
aC
uppmuntra
ak8vt
     ledarskap
i
mina
team
•   Det
här
vill
jag
börja
med

•   Det
här
vill
jag
fort...
Struktur
för
retrospek8v
•   Öppning
”set
the
stage”
•   Fakta
(utan
analys)
•   Analys
–
orsaker,
mönster
•   
Åtgärd...
Även
agila
team
behöver
en
fantas8sk
     coach
för
aC
vinna!

•  EC
framgångsrikt
  införande
av
agila
  metoder
be...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

När agile inte fungerar och varför

1,617 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

När agile inte fungerar och varför

 1. 1. När
agile
inte
fungerar

 –
och
varför
Ulrika
Park
@fron8t.se

 2. 2. Två
sy>en
idag
•  När
agile
inte
fungerar
–
och
varför
–
 ledarskapets
betydelse
•  AC
hålla
retrospek8v
/
återblicksmöten.
 Begränsningar:
x
pers
/
45
min

 3. 3. Feedback!
 Erfarenhetsutbyte
 Utmana
 Lyssna
 Teamet
#1
 Utmana
–
ly+a
–
utveckla
 Förtroende!
Självstyre
 Förtroende
 Nätverk
Energi/
 Ly>a
‐
utmana
 Lyssna
&
respekt
 Pierre
 Lyssna
presta8on
 Belöningar
&
uppmuntran
 Kompetensutveckling
 Förtroende
 Personkemi
 Mats
 Engagemang
 Oerfaren
 Tydlig
vision
 Otydlig
vision
 Lyssna
 Tor
 Mul8‐tasking
 Respekt
 +
Egen!
 Tor
 Egen
 Lö+en
 Envälde,
hierarki
 Utdelade
arbetsuppgi>er
 Kompetent
i
domänen
 Kontroll,
egenmäk8g
 Motsägelsefulla
budskap
 Påtvingad
över8d
 Feg
 Lyssnade
inte
 Mar8n
 Gösta
 1998
 2009

 4. 4. Några
citat
‐
ScrumMaster?
Det
är
en
av
våra
utvecklare.

‐
Jag
siCer
som
ScrumMaster,
vi
jobbar
agilt,
fast
jag
är
 utvecklare
på
75%

‐
Alla
våra
konsulter
(utvecklare)
är
cer8fierade
 ScrumMasters
så
vem
som
helst
kan
ta
den
rollen
i
eC
 projekt.

‐
Vi
har
ScrumMasters
som
är
utvecklare,
och
så
har
vi
 projektledare


 5. 5. Varför
säCs
så
o>a
utvecklare
som
 ScrumMasters?

5
Varför
Alt.
Varför
brukar
inte
projektledare
 säCas
aC
också
vara
utvecklare?

 6. 6. Exempel

‐
För
aC
vi
inte
behöver
så
mycket
8d
för
ScrumMaster‐rollen
‐
Varför
behöver
vi
inte
mer?
‐
vi
har
eC
självstyrande
team
‐
Varför
har
vi
eC
självstyrande
team?

‐
För
aC
vi
kör
Scrum
‐
Varför
kör
vi
Scrum?
‐
För
aC
leverera
snabbare
‐
Varför
vill
vi
leverera
snabbare?
‐
För
aC
komma
ut
snabbare
 8ll
kund
‐
Varför
vill
vi
komma
snabbare
ut
8ll
kund?
För
a@
vi
vill
utveckla
vår
verksamhet/produkt/affär!
Och
då
behöver
vi
alltså
ingen
teamledare…
som
bevakar
 processen,
leveranser,
gruppdynamik,
bemanning…?

 7. 7. Skulle
vi
säCa
en
person
som
gåC
en
2‐dagars
 cer8fieringskurs
i
fotbollsträning
som
teamledare
 för
landslaget?
Skulle
vi
säCa
fotbollstränar‐rollen
på
en
spelare?
I
eC
moget
team
–
som
har
full
koll
på
sin
agila
 process,
fungerar
det
bra
med
roterande
 ScrumMaster‐roll,
och
hur
kommer
eC
team
dit?

 8. 8. EC
annat
ledarskap
i
agila
projekt
‐
PRODUKTÄGAREN

 9. 9. En
överlämnad
produktlogg
Exempel
Produktlogg

 10. 10. Varför
har
så
få
projekt
en
ak8v
 produktägare? 

•  Strider
mot
vana
och
befintlig
 organisa8onskultur
:
IT
siCer
Där
och
 verksamheten
siCer
Här.
Svårt
aC
få
8llgång
8ll
 arbetsplats
mm
•  Den
ideale
produktägaren
är
engagerad
i
många
 projekt/ak8viteter.
Svårt
aC
ge
förtroende
8ll
en
 ”mindre”
ideal
produktägare
•  Det
finns
ingen
i
teamet
som
driver
frågan
 (ScrumMaster
=
utvecklare,
har
inte
8d)

 11. 11. AC
göra
för
aC
uppmuntra
ak8vt
 ledarskap
i
mina
team
•  Det
här
vill
jag
börja
med

•  Det
här
vill
jag
fortsäCa
med
•  Det
här
vill
jag
sluta
med
•  Välj
1


 12. 12. Struktur
för
retrospek8v
•  Öppning
”set
the
stage”
•  Fakta
(utan
analys)
•  Analys
–
orsaker,
mönster
•  
Åtgärder
–
aC
göra
/
åtagande
•  
Avslut
–
med
feedback

 13. 13. Även
agila
team
behöver
en
fantas8sk
 coach
för
aC
vinna!

•  EC
framgångsrikt
 införande
av
agila
 metoder
beror
på
 ledarskap
•  
Framgångsrikt
resultat
 beror
på
genomtänkta
 och
välorganiserade
 retrospekJv
 (återblicksmöten)
o>a
 och
med
8llräcklig
8d


×