Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ledning av agila projekt, Projektforum 2012

2,041 views

Published on

 • Be the first to comment

Ledning av agila projekt, Projektforum 2012

 1. 1. Nå framgång med transparent redovisning! Enklare planering Enklare uppföljning Enklare redovisningGeorg.Silber@Ln4Solutions.com
 2. 2. Ln4 Solutions AB, Georg Silber Ln4 Solutions AB tjänster syftar till att markant förbättra produktiviteten hos resur-ser som arbetar i projekt. Ett innovativt tänkande och ett nytt paradigm ger en kraftig förenk-ling med att planera och redovisa tid tillsammans med en agil teknik för aktivitets-plane-ring och lösnings-leve-ran-ser.  Georg Silber är VD för Ln4 Solutions AB och har mycket stor erfarenhet av resursplanering, uppföljning och verktyg för projektstyrning. Han programmerade själv de första versionerna av SilberPlan och SilberTime vilka bl.a. används av Nasdaq/OMX, Scania, Försäkringskassan m.fl.  SilberPlan/Time skapades 1988 och var en föregångare till dagens resurs- planeringsprogram och Silber Software AB leddes av Georg fram t.o.m. 2005.
 3. 3. Den kund en PL vill ha finns inte!Problem med beställarens uppfattning och det som levereras har funnits i alla tider ochbottnar i bristande kommunikation och ibland orealistisk syn på den s.k. Kunden.- Åtgärdas med transparens och genom att projektledaren tar initiativet ochledarskapet gentemot beställare och intressenter.2012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012 3
 4. 4. Transparens –Genomsynlig (Def. i Wikipedia: Insyn ) I projektsammanhanget:  Ger delaktighet för beställare  Kräver ansvar av beställaren  Viktig del i Scrum för involvering av produktägare  Tydlig rollfördelning  Förhandlingsposition för PL2012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012 4
 5. 5. Vad innebär ett agilt projekt?  Inte utan budget  Inte utan slutdatum  Inte utan tydligt effektmål  Flexibilitet inför vald lösning  Planering i överskådliga intervall  Regelmässig avstämning mot beställare  listan kan göras längre……2012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012 5
 6. 6. Myten om projekttriangeln 2 av 3 säger en del? 3 av 3 är det som gäller! Senare leverans Ökade kostnader Ökat scope ”Vi överträffar kundens förväntningar!”  Den som säger det, tänker låta någon annan betala en del eller underskattar sin kund!2012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012 6
 7. 7. Livscykelmodell Project Realization TG1 Baseline Business TG4 TG5 Revenue TG6 planning Case & Costs Initiative Initiation Execute Realize Benefits Evaluate TG2 TG3 Resource Time Prestudy Contract Assignment Reporting Operations TG Forecast Period Forecast Period Toll Gate Toll Gate TG TG TG TG MS MS MS Product Roadmap Manager Teamwork Team Managers ActionsArtefacts Iteration Actions & Artefacts Sprint Sprint Artefacts Actions MS MS MS MS Project™, MS Excel™ MindJet™, Open Project™, Rational Team Concert™, etc.Solutions for Teamwork® 2012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012 7
 8. 8. Excelmodellens ursprung År 2008 hade styrgruppen på Outokumpu tappat förtroendet för att ett SAP-projekt skulle gå i mål. Den nya projektledaren Jan Värmon efterfrågade en enkel modell för planering och uppföljning och engagerade undertecknad föreläsare. Uppgiften löstes med 13 Excelmodeller – en för varje team (delprojekt). Under de 15 månader som följde leverades ca 130 000 mantimmar och projektet slutfördes med förväntat resultat något år senare. Spontan kommentar från en delprojektledare: ”Hade vi arbetet så här från början skulle vi varit klara för två år sedan!” 2012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012 8
 9. 9. Projektledarens måsten  Prata med din granne om vilka de fem viktigaste momenten för en projektledare är2012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012 9
 10. 10. Projektledarens 5+2 måsten 1. Baseline  Budget, Önskat slut, Beställare, Ägare, Basplan 2. Resursplanering, agil  Vem jobbar när eller vilka kompetenser behövs – hela vägen till avslut måste inte vara färdigplanerad på individnivå. 3. Uppföljning mot plan, EV  Utförs så mycket arbete som planerat och innehålls estimaten för de olika aktiviteterna? 4. Roadmap & Milstolpar, agilt  Projektets leveranser per intressent och definierade tillfällen 5. Projektets effektmål och krav att klara, agilt, EV  Målen definieras gentemot rätt intressenter - görs mätbara och prickas av allt eftersom kraven uppfylls. Är progress i fas?2012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012 10
 11. 11. Också viktiga 6. Riskmanagement  Gör regelbundna riskgenomgångar och tillämpa miniriskmetoden 7. Change management  Bokför alla beslut och ha en rutin för ändringar och tillägg2012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012 11
 12. 12. Baseline  Budget, Önskat slut, Beställare, Ägare, Basplan  Räkna ut en realistisk och ekonomisk tidplan Projektnamn Personer Timmar Urspr längd dgrVerkl. Startdat Ber. Slutdat Mitt projekt 2 2800 695 2012-09-01 2014-07-28 Mitt projekt 3 2800 464 2012-09-01 2013-12-09 Mitt projekt 4 2800 347 2012-09-01 2013-08-14 Mitt projekt 5 2800 277 2012-09-01 2013-06-05 Mitt projekt 6 2800 230 2012-09-01 2013-04-19 Mitt projekt 7 2800 198 2012-09-01 2013-03-182012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012 12
 13. 13. Resursplanering, agil DetaIjerad individplaneringen kan göras med kortare framhållning • Basplan • Kompetensplan • Individplan • Rapportering2012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012 13
 14. 14. Lean and Agile Teamwork Lean/Kanban-ish Roadmap Checkpoints 1 4 11 Status Output List Stakeholder Project Manager Product Owner (Agile) Requirements check Scope Designed Solution Agile Team Actions Artefacts or Sprint Work Packages leader Agile Teamwork Scrum/DSDM-ish Backlog Work MS Project™ Breakdown MS Excel™ Structure MindJet™ Rational Team Concert™2012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012
 15. 15. Uppföljning mot plan, EVEarned Value Beräkningen• Hur mycket är klart?• Hur mycket skulle vara klart?• Vad har det kostat 2012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012 15
 16. 16. Enkelt att räkna ut EV index Cost Actual Cost (A) Earned Value (EV) Time Now Time Line Cost Performance Index(cpi) är relationen mellan verkligt värde och verklig kostnad. I exemplet är det aktuella värdet EV/A~0,5. Schedule Performance Index(spi) är relationen mellan verkligt värde och ursprungsplan. I exemplet är det aktuella värdet EV/BLP~0,35.2012-10-25 16
 17. 17. Analys à la ”Gartner” med EV Som planerat Överleverans eller ineffektivitet cpi cpi 0,8 0,8 0,8 spi 0,8 spi Försening gentemot plan Externa problem: gör beställaren delaktig! cpi cpi 0,8 0,8 0,8 spi 0,8 spi2012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012 17
 18. 18. Roadmap & Milstolpar, agilt  Projektets leveranser mot milstolpar i en lista som fylls på  Innehåll och planering stäms av med beställare/intressent  Allt måste planeras inom projektets tidsram2012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012 18
 19. 19. Definiera projektets mål2012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012 19
 20. 20. Projektets effektmål och krav, agilt, EV Earned Value Beräkningen • Hur mycket är klart? • Hur mycket skulle vara klart? • Vad har det kostat2012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012 20
 21. 21. Goda erfarenheter! Excelmodellen har tillämpats på Regeringskansliet  Att ha milstolpar med delleveranser  Att i tid upptäcka behov av en förlängning (externa orsaker)  Ger bättre kontroll och styrning av medarbetare Anna Sanell, Kansliråd på Miljödepartementet, huvudsekreterare i den nyss framlagda Avfallsutredningen2012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012 21
 22. 22. Vill du veta mer ???????? Georg Silber  Mail, georg.silber@ln4solutions.com  Mob, 0708 502 191 Det finns lediga platser på kursen, 15-16 november Plats: Svenskt Projektforum, Stockholm2012-10-25 Copyright: Georg Silber, 2012 22

×