side 1-11:Layout 1  21-04-09  15:11  Side 1        Maler- og Byggtapetsermestrenes Forening, Oslo       ...
side 1-11:Layout 1  21-04-09  15:11  Side 3           Karikaturgalleriet i 100 år              ...
side 1-11:Layout 1  21-04-09   15:11  Side 4    © Maler- og Byggtapetsermestrenes Forening, Oslo    2009  ...
side 1-11:Layout 1  21-04-09  15:11  Side 5    Innhold    Kildehenvisninger                  ...
side 1-11:Layout 1  21-04-09   15:11  Side 6    Denne boka om vårt karikaturgalleri i 100 år omfatter en epoke hv...
side 1-11:Layout 1  21-04-09   15:11  Side 7    Karikaturgalleriets historie i 100 år              ...
side 1-11:Layout 1  21-04-09  15:11  Side 8    gått tapt gjennom årene, og det finnes heller   Karikatur nr.1 ...
side 1-11:Layout 1  21-04-09  15:11  Side 9    Historiske forklaringer    - Til begrep og navn som er brukt i...
side 1-11:Layout 1  21-04-09   15:11  Side 10    I 1877 begynte man i statlig sammenheng å      Borgerbevæp...
side 1-11:Layout 1   21-04-09    15:11  Side 11    Borgerbrev eller Næringsbrev på håndverk     Full frih...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Karikaturbok Side 1-11

595 views

Published on

Karikaturbok 1909 - 2009

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
595
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
80
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Karikaturbok Side 1-11

 1. 1. side 1-11:Layout 1 21-04-09 15:11 Side 1 Maler- og Byggtapetsermestrenes Forening, Oslo Karikaturbok 1909 - 2009
 2. 2. side 1-11:Layout 1 21-04-09 15:11 Side 3 Karikaturgalleriet i 100 år 1909 - 2009
 3. 3. side 1-11:Layout 1 21-04-09 15:11 Side 4 © Maler- og Byggtapetsermestrenes Forening, Oslo 2009 Stoffet er samlet og utarbeidet av Odd Christensen og Tore Engberg Utgiver takker Oslo Håndverks- og Industriforening og Maler- og byggtapetsermestrenes Landforbund for økonomisk støtte til prosjektet. Boken er satt med Times 13/15 punkt hos Opsahl & Nilsen as Trykt hos Merkur Trykk as I arbeidet med Karikaturboka er følgende kildemateriell benyttet. Fagbladet Maleren, årganger fra 1908. Sandpapir nr. 2, årganger fra 1910. Foreningens foldere fra 1952 til 2008. Foreningens årsberetninger fra 1975 samt noen tidligere årganger. Gammel medlemsprotokoll fra tiden før og etter 1900. Gamle kartotekkort fra foreningsarkivet. Generalforsamlingsprotokoller. Norges håndverkere fra 1938 bind 1 og 2. Dreyers Forlag. Håndverksliv bind 1 og 2. Norges Håndverkerforbund. Historiens mesterprøve bind 1 og 2. Norges Håndverkerforbund. Glimt fra malerfagets historie. Direktør Helge Bibov til landsforbundets 50-års jubileum Malerfaget med laug og landsforbund, Magne Lønningen. Gamle, men ufullstendige lister over karikaturene. Norske borgerbevæpningsuniformer. Forsvarets småskrift nr. 8 v/ Knut Erik Strøm. Byminner. Småskrift fra Oslo Bymuseum. Statsarkivet. Riksarkivet. Wikipedia.
 4. 4. side 1-11:Layout 1 21-04-09 15:11 Side 5 Innhold Kildehenvisninger Side 4 Innledning Side 6 Karikaturgalleriets historie i 100 år Side 7 Historiske forklaringer Side 9 Karikaturene fra nr. 1 til nr. 139 Side 12 Karikaturliste Side 290 Kravene til å drive som mester gjennom tidene Side 293 Svenne- og mesterprøver fra midten av 1800-tallet til vår tid Side 295 5
 5. 5. side 1-11:Layout 1 21-04-09 15:11 Side 6 Denne boka om vårt karikaturgalleri i 100 år omfatter en epoke hvor hele samfunnet har gjennomgått svært store forandringer. Byen vår har vokst ut over sine gamle grenser, og fagene og utdannelsen har endret seg. Dette prøver vi å få fram noe om i boka, og tar derfor med litt av disse endringer i de siste 170 år fra våre første karikerte mestere ble født og fram til i dag. Christiania havn 1829. Malt av P. A. Balke. Maleriet har i første rekke fokus på den store trelasteksporten fra Christiania, og vi ser de store plankestablene som viser dette. Vi ser også hvor liten byen var i utstrekning den gangen våre eldste karikerte mestere så dagens lys. Dette året ble Bernhard Wilhelm Gustav von Krogh født, og Hans Heinrich Carl Steenhusen var 2 år. Maleriet er gjengitt med tillatelse av Oslo Bymuseum. 6
 6. 6. side 1-11:Layout 1 21-04-09 15:11 Side 7 Karikaturgalleriets historie i 100 år Dette ble deretter en fast tradisjon knyttet til M aler- og byggtapetsermestrenes For- ening, Oslo er i besittelse av et unikt Karikaturgalleri. Dette Karikaturgalleriet be- juletrefesten, og det har blitt en æressak å bli hengt på veggen. Symbolikken, i karikaturene står av en rekke malte karikaturer av medlem- og avsløringstalene, kunne være nokså skarp. mer i foreningen som har gjort seg fortjent til Dette kan nok ha virket avslørende både om hyllest for sin innsats for fag og forening. Det det faglige og private liv. er også karikert 4 kvinner som ikke er med- lemmer av foreningen, men som har vært for- Hvordan en slik kunstsamling skal verdsettes menn av Maler- og Byggtapetsermestrenes er ikke godt å vite, for en kunstsamling må Dameforening og har gjort en stor innsats for man ha lov til å kalle det. Det er mange svært foreningen og faget. gode karikaturer som kombinerer gode por- trettmalerier med den vanskelige kunstformen Opptakten til karikaturene var at en del maler- som en karikatur er. Karikaturene er med et mestere rundt århundreskiftet (1800/1900) unntak, Finn Staff, malt av foreningens med- hadde malt hverandre uten at det var til noe lemmer. spesielt formål. Skillet mellom malermesteren og kunstneren var den gangen lite. Dekora- Karikaturene for de første hundre år er nå sam- sjonsmaling og portrettmaling var en del av let i denne boka. For noen av bildene er sym- mange av disse mesteres daglige malerhverdag. bolikken forklart, mens det for andre er unødvendig da dette finnes i bildets motiv. Det var datidens festkomité under sin eminente formann Birger Kielland (karikatur nr. 15), Når bildene av karikaturene i boka skal be- som var opphavet til denne tradisjonen. For- dømmes må vi huske på at noen av disse kari- eningen hadde i sin midte en av Christiania bys katurene har vært oppbevart sammenrullede i beste karikaturtegnere Otto C. Thorkelsen. Han opp til 100 år. I tillegg er de rullet opp og igjen har skapt mange morsomme, velkomponerte ved bruk på juletrefestene og ved andre anled- og underfundige karikaturer. Vi må nok takke ninger i alle disse årene. De er malt på under- han for den sterke tradisjonen dette ble. Han er lag av ulike kvaliteter. De første, og også utrolig nok ikke selv karikert, men vi har fun- senere, er malt på rullegardiner. Senere er ulike net et selvportrett av han tegnet i Sandpapir nr. kvaliteter av lerret benyttet. Det er også benyt- 2 fra 1913. Dette er satt inn etter karikaturlista tet ulike malingskvaliteter fra limfarge og lin- i boka. oljemaling til moderne akrylmalinger. Han fikk i oppdrag å male de første karikatu- Dette har gitt slitasje på maleriene. Limfargen rene av de som ble funnet verdig. Festkomi- har en tendens til å flasse og slites av, og teen bestemte egenrådig hvem som skulle mange som er malt med linoljemaling er blitt avsløres. Det var Johan Theodor Iversen, Emil stive, noe sprukne og bulkete. Dette vises på Eriksen, Halvdan Davidsen og Elias Mik- bildene, men det må vi etter så lang tids bruk kelsen. Disse ble så ”avslørt” på juletrefesten i akseptere. Det viktigste her må være motivene, 1909. Deres vita ble kunngjort med ”avslø- personene og historiene som er knyttet til dem. rende” og festlige ord. De to neste, æresmed- lemmene Wilhelm Krogh og Hans H. C. Foreningen har i 2009 139 karikaturer. Steenhusen er ifølge de skriftlige kildene av- En av de fire første avslørte karikaturene, Elias slørt i løpet av året 1909. Michelsen, formann 1900 – 06, er dessverre 7
 7. 7. side 1-11:Layout 1 21-04-09 15:11 Side 8 gått tapt gjennom årene, og det finnes heller Karikatur nr.1 av Johan Theodor Iversen er ikke noe bilde av den. imidlertid litt spesiell. I alle tidligere sammen- heng, også i historiebøkene, er han kalt I. T. En annen av de tidligste, Hans Heinrich Carl Iversen. Dette kan nok skylles at i de gamle Steenhusen malt av O. C. Thorkelsen, er også håndskrevne protokoller er I og J ofte helt like. borte, men den er gjengitt i sort / hvitt i vårt Foreningen har imidlertid i sitt eie hans bor- Sandpapir nr. 2 fra 1913. Odd Christensen har gerbrev fra 1877 der han heter Johan Theodor gitt den farge og den er tatt med i Karikatur- Iversen. Det samme heter han som far i vår boka. Den vil senere bli kopiert som en vanlig gamle medlemsprotokoll da hans sønn Thor- karikatur. leif Iversen ble medlem 20.01.1917. Vi har der- for valgt å endre litt på historien. Mange av de karikerte har vi gode opplys- ninger om både når det gjelder tillitsverv, per- Det har vært en glede å arbeide med Karika- sonlige forhold og hva som ligger bak turboka. Det har vært som å treffe igjen kjente karikaturens motiv. For andre derimot har vi kollegaer og venner og å bli kjent med de ikke funnet mer enn det som karikaturteksten gamle og for lengst henfarne. viser. 5 av karikaturene vet vi ikke når ble av- slørt, men de er beskrevet i Sandpapir fra 1930. Vi håper at boka har noe verdifullt å gi både De er derfor i lista over karikaturene satt opp gamle og nye kollegaer. slik: Før 1930. Oslo, april 2009 Karikaturkomiteen Odd Christensen og Tore Engberg Bildet til høyre: Avdukingen av Christian IV´s statue på Stortorget 27.09.1880. ”Her skal byen ligge!” skal Christian IV ha sagt og pekt på området bak Akershus festning når han i 1624 flyttet byen Oslo fra Gamlebyen. Vi ser Christiania Borgerlige Infantericorps oppstilt foran folkemengden i overkant av bildet. Her var sannsynligvis noen av våre karikerte mestere med. I 1881 ble borgergarden oppløst. Daværende konge, Oscar II av Norge og Sverige, var selv til stede under avdukingen. Han sitter i stolen i forkant av bildet flankert av medlemmer av rytterkorpset ”Det gule Kor” med sine staselige luer. Foto: S. Worm-Pedersen. Oslo Bymuseum 8
 8. 8. side 1-11:Layout 1 21-04-09 15:11 Side 9 Historiske forklaringer - Til begrep og navn som er brukt i de enkelte karikaturbeskrivelsene Christiania/ Oslo Akershus Festning. Det er dette området vi kaller Kvadraturen. (Området Rådhusgaten, Frem til 1623 het byen vår Oslo og lå i Gam- Tollbodgaten, Prinsensgate og Karl Johans lebyen ved Alnaelvas utløp der vi har Middel- gate med tverrgatene er anlagt i et kvadratisk alderparken i dag. I 1624 raste det en stor rutenett som var lett å krige i). Samtidig ble det bybrann i tre dager og la byen som stort sett som den første by i Norge innført ”Mur- besto av trehusbebyggelse, i ruiner. Den da- tvangen” for den nye bebyggelsen av brann- værende konge, Christian IV av Danmark og hensyn. Byen fikk da fra 1624 navnet Norge, bestemte seg da for å flytte byen til den Christiania. andre siden av Bjørvika og tett opp til 9
 9. 9. side 1-11:Layout 1 21-04-09 15:11 Side 10 I 1877 begynte man i statlig sammenheng å Borgerbevæpningen, Christiania Borgerlige skrive navnet med K – Kristiania. I 1897 be- Infantericorps. Denne deltok ved større of- gynte man med den samme skrivemåten også fentlige anledninger, og skulle om nødvendig i kommunal sammenheng. Det ble imidlertid stille til byens forsvar. I infanterikorpset måtte aldri foretatt noen formell navneendring, og man tjenestegjøre til man hadde fylt 50 år uan- private kunne skrive byens navn som de ville. sett hvor gammel man var ved inntredelse. Fra 01.01.1925 tok man tilbake det gamle Man var selv pålagt å holde uniform. Det var navnet og kalte byen igjen for Oslo. Den utstedelsen av borgerbrev som ga inntredelse i bydelen som var det opprinnelige Oslo fikk borgerkorpset. Det besto derfor av håndverks- navnet Gamlebyen. borgere, handelsborgere og borgere som drev skipsfart. Christiania / Oslo Ordningen med borgerbevæpningen ble lite Enkelte karikaturtekster kan omhandle alle tre benyttet etter hvert, men utgikk ikke formelt epoker. Vi har derfor på grunn av uklarheten før i 1881. dette kunne gi om byens navn valgt å bruke Vårt Æresmedlem Bernhard Wilhelm Gus- navnet Christiania med C frem til 1925 og tav von Krogh, 1829 – 1913, måtte fremstille Oslo etter denne tid. seg for Magistraten (datidens byfoged) i Christiania den 15. desember 1854 i full Bor- Statens håndverk og geruniform. kunstindustriskole Det må antas å være en menig uniform da of- fiserer ble valgt av korpset etter inntredelse. I 1818 ble skolen opprettet som en midlertidig Uniformene fra 1873 er gjengitt i tegningen, ”Elementair - Tegneskole”. men avviker noe fra uniformen i 1854. I 1821 ble den en fast statsinstitusjon og fikk Etter å ha fremvist nødvendige attester på reg- navnet ”Den kongelige norske tegne- og neferdighet, skriveferdighet, sprogkyndighet kunstskole”. I 1884 fikk den navnet ”Den kon- og ferdighet i tegning avla han Borgereden. gelige kunst- og håndverkskole”. I 1911 fikk Han ble så innskrevet som malermester i den det navnet den har i dag, ”Statens hånd- Christiania og mottok det nødvendige Borger- verks- og kunstindustriskole. I daglig tale er brev. Forut for dette hadde han utført sitt ofte navnet ”Kunst- og håndverkskolen” brukt. mesterstykke under oppsyn av foreningens for- Vi har derfor på grunn av alle navneendring- mann og bisittere, og fått dette godkjent hos ene valgt å bruke: ”Kunst- og håndverkskolen” magistraten. som navn i karikaturtekstene i alle epokene. Det er rimelig å anta at også Hans Heinrich Carl Steenhusen som løste sitt Borgerbrev i Borgerbrev/Håndverksbrev/ 1856 og kanskje også E. Gunderud i 1871 og J. Mesterbrev Th. Iversen i 1877 også fulgte den gamle ord- ningen før borgergarden ble oppløst i 1881. Den gamle ordning. Det sies, om enn noe usikkert, at borgerskap Tiden etter Laugsvesenets ble pålagt allerede av kong Håkon V Magnus- son (1299 – 1319), men det er i Oslo kjent fra opphør midten av 1300-tallet, og i Magnus Lagabøters Håndverkslov av 14.04.1866 gjeldende fra (laga = lov) bylov fra 1276 er malerfaget nevnt. 01.01.1870 ga full frihet til å drive hånd- verk. Borgerbrev. Med denne håndverksloven ble de gamle Borgerbrev var den synlige attest for innvil- laugsordningene opphevet slik at fra get Borgerskap. Borgerskap er en eldgammel 01.01.1870 kunne alle som var over 21 år og samfunnsposisjon som ga: ustraffet erverve borgerskap uten å avlegge Rett til innen byen å drive med handel, sjøfart noen prøve på faglig dyktighet, regneferdighet, eller håndverksnæring med svenner og lær- tegning og kalkulasjon. linger, men Plikt til å yte skatt og til å ta offentlige verv, 29. juni 1894 fikk man en ny lov hvor man men også i tidlige tider å stille i måtte avlegge en svenneprøve før man fikk 10
 10. 10. side 1-11:Layout 1 21-04-09 15:11 Side 11 Borgerbrev eller Næringsbrev på håndverk Full frihet til å drive bedrift i de fleste fag. for å drive næring med svenner og lærlinger. Lov om mesterbrev er en lov som beskytter Vi finner at denne ordningen for å løse borger- Mestertittelen. brev pågikk fram til ny lov kom i 1913. Det ble full frihet til å drive i de fleste fag uten Håndverkslov av 25.07.1913. noen formell utdanning, men ikke til å kalle Med denne loven kom det tilbake de gamle seg Mester. Slik er situasjonen i dag. krav til å drive håndverksnæring: Nå ble det Historien har gjentatt seg. innført Håndverksbrev som avløste det tidli- Det er altså en sterk parallell mellom det som gere Borgerbrevet. Vi har derfor valgt å skille skjedde i 1987 med det som skjedde i 1866 når mellom disse to begrepene ved ikrafttredelsen det gjelder å ta bort kravene til kompetanse for som var 01.01.1914. å drive en bedrift med ansatte i våre fag. Lov om mesterbrev av 15.01.1987. Kravene til å drive som mester gjennom Med denne foreløpige siste loven utgikk tidene. Håndverksbrevet og Mesterbrevet ble inn- En mer utfyllende oversikt over dette og om ført. Med dette forsvant også kravet om til- svenneprøvene er satt inn bakerst i boka fra leggsprøven i malerfaget (se side 294). side 293. Offiser og menig ved Christiania Borgerlige Infantericorps i uniformer fra 1873 – 1881. Tegnet av Andreas Bloch. Gjengitt etter tillatelse fra Knut Erik Strøm. 11

×