Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tiende vervangles

101 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tiende vervangles

  1. 1. Welkom in de tiende vervangles! Een nieuw lesje!
  2. 2. Discussie- Vind je de schooldruk voor onze kinderen te hoog?- Hoe kunnen scholen elk kind afzonderlijk begeleiden?- Bestaan er alternatieve lesmethodes in jouw land?- Is het onderwijs voldoende praktijkgericht?- Zijn testjes en examens noodzakelijk?- Geloof je in de waarde van een intelligentiequotiënt (IQ)?- Wat waren jouw grootste talenten als kind?- Had jouw school hier voldoende aandacht voor?- Hoe had het onderwijs voor jou beter gekund?- Deed je naschoolse activiteiten om je talenten te ontwikkelen?
  3. 3. Kan je iemands intelligentie scoren?Of is dit flauwekul?

×