Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Deel 6 (soap)

197 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Deel 6 (soap)

  1. 1. Beantwoord de volgende vragen.1. Hebben Vera, Anton en Xavier al veel taal verzameld als je weet dat ze al enige maanden in de 21ste eeuw leven? Wat is de hoeveelheid woorden die ze al hebben (her)ontdekt?2. Wat wil elke kunstenaar bereiken volgens de presentator op de televisie?3. Hoe kan zo’n kunstenaar zijn doel bereiken?4. Verkoopt Anton letterlijk kunstenaars? Wat doet hij dan wel in de artistieke wereld?5. Wat denkt Tina over “kunstenaars verkopen”?6. Wat is Vera in haar studeerkamer aan het overwegen?7. Waarom gaat ze eerst naar de radio luisteren?8. Waarom gaat die radio heel snel weer uit?9. Waarom wil Anton zijn telefoon niet opnemen?10.Wat vindt Vera dat Anton verkeerd doet?11.Hoe reageert Anton hierop?12.Waarom vraagt Anton aan Xavier om zijn geld op de rekening te zetten?
  2. 2. Vul de ontbrekende woorden in.Intussen in de 25e eeuw ...Adviseur Afval, ……………………, bankbiljet, bezem, …………………., ...President Hoeveel? …………………….!Adviseur "Hoeveel" niet, mevrouw de prisedent. Het woord "hoeveel" kenden wij al. Het woord "cijfers" …………………. ook. Dat zijn bij ons de twee ………………….. voorkomende woorden.President Hoeveel nieuwe woorden hebben die languasten al …………………, verdorie? Ik wil, ………..… …………… ……………. …………….. ik wil cijfers zien!Adviseur Ah, cijfers.President Cijfers, inderdaad. Aantallen, ………………………………, ...Adviseur Zon 330, mevrouw de prisedent. En euh, linguïsten, mevrouw de prisedent.President Pre-si-dent! Eerst de "e" van "één" en dan de "ie" van tien! Dat weet ik zelfs, meneer de adveusier!Presentator En dan nu: ……………………. Welke kunstenaar streeft er niet naar beroemd te worden? Welke ………………………… wil niet dat de mensen voor zijn of haar ……………………...……….. uren in de rij staan om een kaartje te kopen? ………………….. is kunst maken niet hetzelfde als kunst verkopen. Bij ons in de studio zit Anton ...Anton ………………….!Tina Is dat niet die ………..… …………… …………….Xavier Sst!Presentator U bent ………………………… van kunstenaars. Kan ik dat zo zeggen?Anton Ja, ………..… …………… ……………. ……………… natuurlijk. Als u bedoelt dat ik die kunstenaars verkoop, dan niet natuurlijk. Hoewel het idee niet slecht is, kunstenaars verkopen. Haha! U zou het moeten beschermen, dat idee! Nee, ………….… serieus. Ik doe …………..… dingen. Ik vertegenwoordig kunstenaars bij het publiek en de media. De kunstenaars denken, ik spreek. Zij maken de kunst, ik de reclame. Kortom, typisch pr-werk.
  3. 3. Tina Kunstenaars verkopen! Is dat wel ………………………………?Vera Belachelijk! Eerst die twee hoofdstukken over grammatica studeren, dat is 20 bladzijden, dan die twee andere hoofdstukken, dat is nog eens 20 bladzijden, dan die ……………... lezen. Ik kan natuurlijk ook eerst het ………………….. lezen en dan pas studeren. Het is en blijft natuurlijk wel een ………….. van Hergé en Hergé is toch een belangrijke ………….... Een …………………….. weliswaar. Maar strips zijn in deze eeuw toch ook al kunst geworden? Of gebeurde dat pas in de 22ste eeuw? En als de strip een belangrijke kunstvorm is, is het lezen van strips een ………………… activiteit. Het stimuleert de ontwikkeling van de ……………………….., ... Maar met studeren heeft het niks te maken, natuurlijk. Zal ik eerst wat studeren voor ik die strip lees? Of zal ik wachten met studeren, tot ik die strip gelezen heb? Ik kan ook nog wat ………………………… natuurlijk. Eerst een beetje naar de radio luisteren om te zien of er niks belangrijks gebeurd is. En terwijl ik naar de radio aan het luisteren ben, kan ik proberen te beslissen ...Presentator ………………….. hij zegt zelf niets over het onderwerp "kunst" te weten, heeft hij er toch steeds weer een ……………………. mening over. Vandaag is hij bij ons op Radio 7. Dames en heren, uw applaus voor Anton!Anton Bingo! Beroemd!Vera Beroemd, beroemd. ……………..…….. is dat. Bovendien heeft het niks te maken met onze expeditie.Anton Is dat ……….…. ……………. ……………. of ………….…. …………… ……………….?Xavier Zeg, ga jij die telefoon nog opnemen?Anton Ik vraag me af ... Heb ik wel de tijd om op te nemen? Misschien kán ik helemaal niet. Misschien ben ik wel een interview aan het geven. Ik moet denken aan mijn ………………., hè, aan het beeld dat de anderen van mij hebben. Ik ben beroemd. Dus, ik heb geen tijd. Vergeet dat niet. Het spijt me. Probeert u het later nog maar eens. Sorry. Zei je daarnet iets? ……………… je het ……………… mij?Vera Weet je wat jij niet mag vergeten? Dat dit een expeditie is. Een geheime expeditie. Taal opnemen, dat moet je doen! Met de camera taal verzamelen, dat is je taak!
  4. 4. Anton En met mijn talent geld verdienen, is dat niet nodig misschien? Heeft er niemand ……….... om dit op onze rekening te gaan …………? Xavier, misschien? Met Anton!

×