Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tendensdagen 2011 Susanne Moland - Igår, idag, imorgon- Varför är det så svårt att sia om framtiden?

1,158 views

Published on

SUSANNE MOLAND
Head of Consumer Research, Synovate Sweden

Igår, idag, imorgon- Varför är det så svårt att sia om framtiden?
Konsumenternas alltmer föränderliga beteende ställer krav på en högre innovationstakt och konstant produktutveckling. Utbudsexplosion och tillgänglighet 24/7 utmanar och att hålla koll på trender och omvärld är idag affärskritiskt. Consumer Insights har hittills omfattat historik och nutid. Men har vi verktygen och kunskapen för att analysera morgondagen?

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Tendensdagen 2011 Susanne Moland - Igår, idag, imorgon- Varför är det så svårt att sia om framtiden?

 1. 1. Susanne Moland Ipsos/Synovate
 2. 2. UTMANAUTMANING
 3. 3. Globalisering ”Världen är vårt land” Merging ”Min tid tillhör alla”Urbanisering”Vi vill bo i stan”
 4. 4. OSÄKERHETRÄDSLA TVEKAN
 5. 5. Globalisering ”Världen är vårt land” Merging ”Min tid tillhör alla”Urbanisering”Vi vill bo i stan”
 6. 6. INTERNET SMARTPHONES TOMATER
 7. 7. UTMANING
 8. 8. Dialog
 9. 9. Struktur
 10. 10. Öppenhet
 11. 11. Mod
 12. 12. Dialog StrukturÖppenhet Mod
 13. 13. ’Companies that want tocome on the journey aregoing to have to do whatmany are not so good at.They are going to have tolisten to what theconsumer wants, ratherthan tell them. ’– David Carlson
 14. 14. Tack!

×