Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Månadens forskare nov 2010 Victoria Olausson

902 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Månadens forskare nov 2010 Victoria Olausson

 1. 1. Grön kommunikation
 2. 2. Strategy & Analysis Brand & Trust PR & Media Employee Engagement CSR Reporting Creative
 3. 3. make sustainable development so desirable 
 it becomes normal
 4. 4. London New York Stockholm
 5. 5. Futerra Sustainability Communications är en internationell kommunikationsbyrå som grundades 2001 i London. Futerra är världsledande inom området hållbarhetskommunikation med internationella kunder som FN, UNEP, Unilever, L’Oréal, BT och Ben & Jerry's, BBC, engelska regeringen, engelska miljödepartementet (Defra) m.fl. Idag finns byrån både i London och New York och nu öppnar Futerra även ett Stockholmskontor. Det är svenska hållbarhetskommunikationsbyrån Sensemakers som byter namn och blir Futerra Stockholm. Sensemakers grundades 2006 och består idag av åtta personer. Bland de svenska kunderna återfinns MQ, Siemens, Lantmännen, Folksam och Världsnaturfonden WWF. Till kunder inom offentlig sektor hör kommunerna Södertälje, Kalmar, Stockholms läns landsting och Norrköping. Futerra Stockholm erbjuder bland annat varumärkesutveckling, kommunikationsstrategier, budskapsutveckling, kampanjledning, kreativ konceptutveckling, PR och hållbarhetsredovisningar.
 6. 6. ”Hållbar utveckling är inte ett svar eller ett tillstånd, utan en dialog och en process som kräver arbete, kompromisser och en vilja till förändring.” Robert W. Kates
 7. 7. Företaget
 8. 8. Världens ledare (CEOs)   766 CEOs världen över Accenture/Global Compact studie   93% Hållbarhet är kritiskt för vår framgång   72% pga varumärket och förtroende (kostnad/intäkt)   96% Hållbarhet ska integreras fullt ut i strategier och verksamhet
 9. 9. Organisation utan CR BAU – Business as usual Hållbarhet är en del, men inte av kärnan. Varumärket skyddas. Hållbarhet är en del av kärnan En drivkraft för strategier, produktutveckling, marknadsföring, Varumärket utvecklas.
 10. 10. Visionära Lever som de lär Bygger inifrån och ut Skapar relationer (dialog) Berättar sin historia snyggt
 11. 11. Topp 20 varumärken med de lojalaste kunderna enligt Mindshare 3D™ 2009 +9 % +27 % ”Max har vunnit på sin svenska stämpel och lyckats med sitt arbete med klimatmärkning ” Peter Wihlborg,
 Mindshare.
 12. 12. BAU på frammarsch   MQ – Minskad bomullsförsäljning totalt. 50% ekobomull till 2015.   H&M – 100% eko eller ansvarsfullt producerad bomull till 2020.   M&S – Världens mest hållbara retailer till 2015. Reducera energi-användning (över yta) med 35% till 2015   IKEA – 100% förnybar energi till varuhusen   Unilever – 100% tillväxt och minskad klimatpåverkan   ÅF – till 2015 halvera vår direkta klimatpåverkan
 13. 13. Svenska företag   Flest ISO-certifierade per capita (ca 4.000)   10 företag står för 90% av utsläppen. Dessa har högre utsläppsmål än EU.   Relativt bra på miljöarbete   Snabb harmonisering av verktyg för miljöarbete GRI, uppförandekod, ISO, miljödiplomering, produktmärkning etc   Dåliga på (att kommunicera) konkreta målsättningar, lite bättre på resultatredovisning   Prioritering av frågan i org otydlig (VD, LG)   Dåliga på miljökommunikation   68% av allmänheten tycker företag är dåliga på miljökommunikation (NVV)   Bäst på koncernövergripande kommunikation, men i många branscher används inte hållbarhet på varumärkesnivå

 14. 14. Att bli 3.0 Handlar mycket om att driva förändringsarbete i organisationen
 1.  Hur ser företaget ut när det är hållbart?
 (Vara visionär) 2.  Hur långt har vi kvar? 
 (Situationsanalys, LCA, marknadsundersökningar) 3.  Hur ska vi komma dit?
 (Få mandat att förändra, sätta mål och åtgärder. Leva som man lär) 4.  Skapa relationer
 (Kommunicera med intressenterna, engagera internt, bygga varumärke externt)
 15. 15. Film
 16. 16. INNOVATÖRER EFTERSLÄNTRARE ELITEN DE ENGAGERADE DE SANSADE DE NYVAKNA DE PASSIVA SKEPTIKERN Alternativa Alice 16% Engagerade Emil 16% Ambitiösa Anna 17% Mainstream Micke 15% Sociala Sara 12% Sportige Stefan 12% Teknik- Thomas 12%
 17. 17. Naturvårdsverkets målgrupper 8% 18% 26% 25% 23% Källa: Naturvårdsverket och rewir, 2008
 18. 18. Source: Pat Dade
 19. 19. values modes   35% Settlers/Brick wedge: 
 Small world. Security/sustenance driven, backward looking, yesterday was better   40% Prospectors/Gold wedge: Esteem/ outer-directed needs, 
 ʻin the nowʼ, fashion, status, success   25% Pioneers/Green wedge: 
 Big world, ethical, self-exploration, 
 look forwards, like change and discovery
 20. 20. I Sverige   97% av svenska klimatforskare anser att människans påverkan på klimatet är bevisad   55% har någon gång valt bort en vara pga klimatpåverkan   44% betalar absolut/troligtvis mer för klimatsmart vara   Svenska småhus har minskat utsläpp med 
 > 1/3 på 4 år   Miljöbilsandel juli 2010 39%   Ekologiskt upp 18% förra året, växer starkare än andra livsmedel.   Enligt svensk handels senaste rapport kommer etik/miljö att fortsätta stärkas som trend bland konsumenter – återvinning, personliga historier, etik/miljö
 21. 21. Dialogbaserade Mättnad mot reklam Webb 2.0 – kommentarer, webbfrågor, forum, användargenererat innehåll Bloggar, sociala medier Sprida word-of-mouth Press Guerilla-aktiviteter (flashmobs)
 22. 22. Jag förstår varför jag ska göra det… (den skillnad jag kan göra blir tydlig) Jag ser personliga fördelar (”whatʼs in it for me”) Kollektivets ramar belönar det (social norm/infrastruktur)
 23. 23. Bra kommunikation   Var ödmjuk inför utmaningarna/miljöproblemen   Visa att du känner dig själv – din miljöpåverkan   Staka ut vägen till förändring– visioner, åtgärder, resultat   Ta hjälp av andra – dialog med intressenter   Erbjud transparens   Skydda inte bara – utveckla varumärket   Var kaxig – stick ut   Se kommunikation som en motor i förändringsarbetet
 24. 24. Visa ledarskap och förändring
 25. 25. Jobba inifrån och ut
 26. 26. Kommunikation en motor http://limeshot.com/2010/haagen-dazs-loves-honey-bees-titanium-silver-lion-cannes-2009
 27. 27.  Kommunikatören verkar för dialog, inspirerar till förändring.  För att driva förändring och optimera marknadsposition – segmentera och vänd dig till multiplikatorer  Hjälp målgrupperna – flytta frågan ur oroszon till inflytandezon genom att svara på frågorna om 1. den skillnad jag kan göra 2. bygga social norm och 3. besvara Whatʼs in it for me.  Sätt en vision. Ta fram åtgärder och mål. Vandra från 2.0 till 3.0. Engagera medarbetarna   Lev som du lär och redovisa det utåt på ett trovärdigt sätt – var transparent  Skapa relationer. Berätta din historia och gör det snyggt. Stick ut i kanalval och kampanjer. Slutsatser
 28. 28. Futerra Stockholm Kindstugatan 1, 3rd floor Sales Manager: Victoria Olausson Phone: +46 70 738 76 18 www.futerra.co.uk www.futerra.se (under construction)

×