Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
På flukt
• Debattkurs og innleiing
om flyktningsituasjonen
Kva skal me gjera i dag?
• Kor mange er det som kjem?
• Kor mange er det som døyr på vegen?
• Kor mange ungdommar drar åle...
«Ikkje sidan
2. verdskrigen
har det vore
fleire på
flukt»
Stor auke i talet på
båtflyktningar
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
Den
livsfarlege
båtturen
Talet på døde og sakna
Borgarkrig i Syria sidan 2011
Meir
250000
drepne
Usikker
framtid
Fleire
konfliktar
Mange
partar med
forskjellige
interesser
Kor mange kom til Noreg i 2015
• 31145 søkte om asyl
• 5297 einslege mindreårige
Tal Auke
• Syria 10 536 427 %
• Afghanist...
Einslege mindreårige til Noreg
Forslag til å avgrensa innvandring
• innføra krav om fire års arbeid eller utdanning
i Norge for å få familiesameining.
• ...
Ordbok
• Innvandrar – alle som er fødd i utlandet som buset
seg i Noreg.
• Asylsøkjar – kjem på eigen hand til eit land og...
Noreg er blant dei betre på
integrering
• På fjerdeplass i verda
• Får ros for at innvandrarar får delta politisk i
Noreg ...
DEBATTKURS
Korleis arrangera og
gjennomføra ein debatt?
KVIFOR DEBATT?
Kva kan me debattera?
• Lokalt, nasjonalt eller globalt tema?
• Skal ein vera nøytral?
• Korleis er ein nøytral?
• Kva tre...
Korleis arrangera debatt?
• Bestem tema og kven ein vil invitera.
• Invitér deltakarar på telefon så tidleg som
mogleg
• P...
debattmøte
NB! Pass tida!
Reglar for debattane
– innlegg er opptil 1 minutt,
replikk 30 sekund.
Saksopplysing får ordet.
I...
Klassisk debattmøte - framhald
NB! avtal med nokon om å stilla spørsmål på
førehand – gjerne enkle spørsmål som senkar
ter...
Korleis leia ein debatt?
• Førebuing:
- les deg opp på temaet og spør andre til råds
- lag spørsmål sjølv, og få andre til...
Intervjuteknikk
• Opne spørsmål med dei gode hjelparane:
Kva?
Kven?
Kvar?
Kva tid?
Kvifor?
Korleis?
Intervjuteknikk
• Kva meiner du?
• Kvifor meiner du det?
• Korleis kan du vita det? (Spør om kjelde!)
Intervjuteknikk
• Kronologiske spørsmål: start med det som
ikkje er så vanskeleg!
• Kva gjorde du?
• Korleis starta det?
•...
Intervjuteknikk – obs!
• Ikkje lag for kompliserte spørsmål!
• La gjestene vera i fokus.
• Ikkje overdriv! (då blir det in...
Klar til debatt
• Me treng: 2 debattleiarar
• 4-6 grupper
• Oppgåve:
- lag eit innlegg på eitt minutt om ei av
problemstil...
Problemstillingar til debatten
• Korleis kan me ta i mot dei som kjem på ein
god måte?
• Kva kan unge gjera for å bidra ti...
Kva er ein god debatt?
Flyktningsituasjonen og debattkurs
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 1 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 2 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 3 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 4 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 5 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 6 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 7 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 8 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 9 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 10 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 11 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 12 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 13 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 14 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 15 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 16 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 17 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 18 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 19 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 20 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 21 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 22 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 23 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 24 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 25 Flyktningsituasjonen og debattkurs Slide 26
Upcoming SlideShare
Automotive session 1
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Flyktningsituasjonen og debattkurs

Download to read offline

Innleiiing om flyktningsituasjonen og debattkurs for elevar på 9. og 10. trinn.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Flyktningsituasjonen og debattkurs

 1. 1. På flukt • Debattkurs og innleiing om flyktningsituasjonen
 2. 2. Kva skal me gjera i dag? • Kor mange er det som kjem? • Kor mange er det som døyr på vegen? • Kor mange ungdommar drar åleine? • Kvifor kjem dei? • Kva blir gjort for å avgrensa innvandringa? • Kva kan bli gjort for å inkludera dei som kjem? • Debattkurs – korleis leia ein debatt? • Grupperarbeid om integrering • Debatt
 3. 3. «Ikkje sidan 2. verdskrigen har det vore fleire på flukt»
 4. 4. Stor auke i talet på båtflyktningar http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
 5. 5. Den livsfarlege båtturen Talet på døde og sakna
 6. 6. Borgarkrig i Syria sidan 2011 Meir 250000 drepne Usikker framtid Fleire konfliktar Mange partar med forskjellige interesser
 7. 7. Kor mange kom til Noreg i 2015 • 31145 søkte om asyl • 5297 einslege mindreårige Tal Auke • Syria 10 536 427 % • Afghanistan 6 987 1107 % • Irak 2 991 1508 % • Eritrea 2 947 2 % • Iran 1 342 1242 %
 8. 8. Einslege mindreårige til Noreg
 9. 9. Forslag til å avgrensa innvandring • innføra krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge for å få familiesameining. • vurdere krav om at utlendingar må vera sjølvforsørgja dei siste tre (av fem) år for å få permanent opphaldsløyve. • at ingen mindreårige asylsøkarar skal få anna enn mellombels vern fram til dei er 18 år.
 10. 10. Ordbok • Innvandrar – alle som er fødd i utlandet som buset seg i Noreg. • Asylsøkjar – kjem på eigen hand til eit land og søkjer asyl. • Flyktning - har flykta landet sitt og har ein god grunn for frykt for forfølging på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk overtyding eller medlemskap i ei bestemt sosial gruppe, og som ikkje er i stand til eller på grunn av slik frykt ikkje er villig til å krevja vern frå sitt eige land. • Papirlaus – kven er dei? • Familiesameining – at born, foreldre og/eller ektefelle får koma etter ein som har lovleg opphald.
 11. 11. Noreg er blant dei betre på integrering • På fjerdeplass i verda • Får ros for at innvandrarar får delta politisk i Noreg og for introduksjonsprogrammet for flyktningar. • Får kritikk for streng politikk for familiesameining
 12. 12. DEBATTKURS Korleis arrangera og gjennomføra ein debatt?
 13. 13. KVIFOR DEBATT?
 14. 14. Kva kan me debattera? • Lokalt, nasjonalt eller globalt tema? • Skal ein vera nøytral? • Korleis er ein nøytral? • Kva treff folk best?
 15. 15. Korleis arrangera debatt? • Bestem tema og kven ein vil invitera. • Invitér deltakarar på telefon så tidleg som mogleg • Pass på å informer/marknadsføra arrangementa
 16. 16. debattmøte NB! Pass tida! Reglar for debattane – innlegg er opptil 1 minutt, replikk 30 sekund. Saksopplysing får ordet. Ikkje lov med replikk på replikk. 2 min: Velkommen og presentasjon av temaet og innleiarane + reglar for debatten. 10 min: Innleiarane får avtalt tid til innleiingane sine 3 min: Runde med kommentarar til innleiingane Opent for å teikna seg til innlegg. Spørsmål frå ordstyrar og frå salen. Sei at dette er siste sjanse til å melda inn innlegg eller spørsmål 2 min kvar: Sluttkommentarar frå innleiarane – la dei gjerne byrja i omvendt rekkjefølgje 2 min: Avslutning og takk
 17. 17. Klassisk debattmøte - framhald NB! avtal med nokon om å stilla spørsmål på førehand – gjerne enkle spørsmål som senkar terskelen for å stilla spørsmål. Alle sleppa til like mykje? Korleis bryta av?
 18. 18. Korleis leia ein debatt? • Førebuing: - les deg opp på temaet og spør andre til råds - lag spørsmål sjølv, og få andre til å gjera det - kva er målet med debatten – kva skal ein ha vore innom? Du bestemmer kven som skal snakka. Du kan avbryta når du vil – men ver høfleg og la folk få høve til å avslutta.
 19. 19. Intervjuteknikk • Opne spørsmål med dei gode hjelparane: Kva? Kven? Kvar? Kva tid? Kvifor? Korleis?
 20. 20. Intervjuteknikk • Kva meiner du? • Kvifor meiner du det? • Korleis kan du vita det? (Spør om kjelde!)
 21. 21. Intervjuteknikk • Kronologiske spørsmål: start med det som ikkje er så vanskeleg! • Kva gjorde du? • Korleis starta det? • Kva alternativ har du? • Korleis handterer du dette? • Kva var vendepunktet? • Kva er konsekvensane? Les meir på http://www.skup.no/Konferansearkiv/copy-of- Konferansen_2006/Huskesedler/Per_Anders_Johansen_Intervjuteknikk.pdf
 22. 22. Intervjuteknikk – obs! • Ikkje lag for kompliserte spørsmål! • La gjestene vera i fokus. • Ikkje overdriv! (då blir det intervjuobjektet som må underdriva for å balansera) • Lukka spørsmål byrjar alltid med eit verb: • – Rekk opp ei hand! (spør gjerne salen òg!)
 23. 23. Klar til debatt • Me treng: 2 debattleiarar • 4-6 grupper • Oppgåve: - lag eit innlegg på eitt minutt om ei av problemstillingane - lag eitt spørsmål for kvar person i gruppa til debatten
 24. 24. Problemstillingar til debatten • Korleis kan me ta i mot dei som kjem på ein god måte? • Kva kan unge gjera for å bidra til integrering? • Korleis kan ein motverka rasisme? ------------------------------------------------- • Bør det vera grenser på kor mange me kan ta i mot? • Kva plikt har Noreg til å hjelpa?
 25. 25. Kva er ein god debatt?

Innleiiing om flyktningsituasjonen og debattkurs for elevar på 9. og 10. trinn.

Views

Total views

1,668

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,208

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×