SlideShare a Scribd company logo

Flyktningsituasjonen og debattkurs

S
S

Innleiiing om flyktningsituasjonen og debattkurs for elevar på 9. og 10. trinn.

Flyktningsituasjonen og debattkurs

1 of 26
Download to read offline
På flukt
• Debattkurs og innleiing
om flyktningsituasjonen
Kva skal me gjera i dag?
• Kor mange er det som kjem?
• Kor mange er det som døyr på vegen?
• Kor mange ungdommar drar åleine?
• Kvifor kjem dei?
• Kva blir gjort for å avgrensa innvandringa?
• Kva kan bli gjort for å inkludera dei som kjem?
• Debattkurs – korleis leia ein debatt?
• Grupperarbeid om integrering
• Debatt
«Ikkje sidan
2. verdskrigen
har det vore
fleire på
flukt»
Stor auke i talet på
båtflyktningar
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
Den
livsfarlege
båtturen
Talet på døde og sakna
Borgarkrig i Syria sidan 2011
Meir
250000
drepne
Usikker
framtid
Fleire
konfliktar
Mange
partar med
forskjellige
interesser

Recommended

0tema 1 consti_patata_puntos-patatabrava.docx
0tema 1 consti_patata_puntos-patatabrava.docx0tema 1 consti_patata_puntos-patatabrava.docx
0tema 1 consti_patata_puntos-patatabrava.docxGulusa Boso
 
14185356 양승주
14185356 양승주14185356 양승주
14185356 양승주승주 양
 
SUDESHNA DAS_resume
SUDESHNA DAS_resumeSUDESHNA DAS_resume
SUDESHNA DAS_resumeSudeshna Das
 
최종 컬러베스
최종 컬러베스최종 컬러베스
최종 컬러베스승주 양
 
Paul_joshua_resume_JAN2016
Paul_joshua_resume_JAN2016Paul_joshua_resume_JAN2016
Paul_joshua_resume_JAN2016paul joshua
 

More Related Content

Viewers also liked

Questionnair of cyber crime with information technology act
Questionnair of cyber crime with information technology actQuestionnair of cyber crime with information technology act
Questionnair of cyber crime with information technology actShrey Shah
 
Presentacion de ingles
Presentacion de inglesPresentacion de ingles
Presentacion de ingleskatitoDeras
 
Herman Monteberos Duero
Herman Monteberos DueroHerman Monteberos Duero
Herman Monteberos DueroHerman Duero
 
Radio Interview Techniques
Radio Interview TechniquesRadio Interview Techniques
Radio Interview Techniquesitsewelinaxo
 
Descendants of Aaron and Elizabeth Revels
Descendants of Aaron and Elizabeth RevelsDescendants of Aaron and Elizabeth Revels
Descendants of Aaron and Elizabeth RevelsIngrid G. Hoskins
 
Kurs bokmelding
Kurs bokmeldingKurs bokmelding
Kurs bokmeldingsveio
 
Training Teradata 2010-2015
Training Teradata 2010-2015Training Teradata 2010-2015
Training Teradata 2010-2015Wim van Leijden
 
창의적 발상 타이포 관계맺기
창의적 발상 타이포 관계맺기창의적 발상 타이포 관계맺기
창의적 발상 타이포 관계맺기khaki0107
 
Desktop enviroment shamsa altayer 10bg
Desktop enviroment shamsa altayer 10bgDesktop enviroment shamsa altayer 10bg
Desktop enviroment shamsa altayer 10bgshamsaot
 
структура рда презентація
структура рда презентаціяструктура рда презентація
структура рда презентаціяmynko
 
Shamsa altayer
Shamsa altayerShamsa altayer
Shamsa altayershamsaot
 
컬러베스2 1
컬러베스2 1컬러베스2 1
컬러베스2 1승주 양
 

Viewers also liked (15)

Questionnair of cyber crime with information technology act
Questionnair of cyber crime with information technology actQuestionnair of cyber crime with information technology act
Questionnair of cyber crime with information technology act
 
Presentacion de ingles
Presentacion de inglesPresentacion de ingles
Presentacion de ingles
 
Herman Monteberos Duero
Herman Monteberos DueroHerman Monteberos Duero
Herman Monteberos Duero
 
Radio Interview Techniques
Radio Interview TechniquesRadio Interview Techniques
Radio Interview Techniques
 
Descendants of Aaron and Elizabeth Revels
Descendants of Aaron and Elizabeth RevelsDescendants of Aaron and Elizabeth Revels
Descendants of Aaron and Elizabeth Revels
 
Kurs bokmelding
Kurs bokmeldingKurs bokmelding
Kurs bokmelding
 
Training Teradata 2010-2015
Training Teradata 2010-2015Training Teradata 2010-2015
Training Teradata 2010-2015
 
Untitled 2
Untitled 2Untitled 2
Untitled 2
 
창의적 발상 타이포 관계맺기
창의적 발상 타이포 관계맺기창의적 발상 타이포 관계맺기
창의적 발상 타이포 관계맺기
 
Desktop enviroment shamsa altayer 10bg
Desktop enviroment shamsa altayer 10bgDesktop enviroment shamsa altayer 10bg
Desktop enviroment shamsa altayer 10bg
 
структура рда презентація
структура рда презентаціяструктура рда презентація
структура рда презентація
 
Shamsa altayer
Shamsa altayerShamsa altayer
Shamsa altayer
 
컬러베스2 1
컬러베스2 1컬러베스2 1
컬러베스2 1
 
Upcycling3
Upcycling3Upcycling3
Upcycling3
 
Untitled 3
Untitled 3Untitled 3
Untitled 3
 

Flyktningsituasjonen og debattkurs

 • 1. På flukt • Debattkurs og innleiing om flyktningsituasjonen
 • 2. Kva skal me gjera i dag? • Kor mange er det som kjem? • Kor mange er det som døyr på vegen? • Kor mange ungdommar drar åleine? • Kvifor kjem dei? • Kva blir gjort for å avgrensa innvandringa? • Kva kan bli gjort for å inkludera dei som kjem? • Debattkurs – korleis leia ein debatt? • Grupperarbeid om integrering • Debatt
 • 3. «Ikkje sidan 2. verdskrigen har det vore fleire på flukt»
 • 4. Stor auke i talet på båtflyktningar http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
 • 6. Borgarkrig i Syria sidan 2011 Meir 250000 drepne Usikker framtid Fleire konfliktar Mange partar med forskjellige interesser
 • 7. Kor mange kom til Noreg i 2015 • 31145 søkte om asyl • 5297 einslege mindreårige Tal Auke • Syria 10 536 427 % • Afghanistan 6 987 1107 % • Irak 2 991 1508 % • Eritrea 2 947 2 % • Iran 1 342 1242 %
 • 10. Forslag til å avgrensa innvandring • innføra krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge for å få familiesameining. • vurdere krav om at utlendingar må vera sjølvforsørgja dei siste tre (av fem) år for å få permanent opphaldsløyve. • at ingen mindreårige asylsøkarar skal få anna enn mellombels vern fram til dei er 18 år.
 • 11. Ordbok • Innvandrar – alle som er fødd i utlandet som buset seg i Noreg. • Asylsøkjar – kjem på eigen hand til eit land og søkjer asyl. • Flyktning - har flykta landet sitt og har ein god grunn for frykt for forfølging på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk overtyding eller medlemskap i ei bestemt sosial gruppe, og som ikkje er i stand til eller på grunn av slik frykt ikkje er villig til å krevja vern frå sitt eige land. • Papirlaus – kven er dei? • Familiesameining – at born, foreldre og/eller ektefelle får koma etter ein som har lovleg opphald.
 • 12. Noreg er blant dei betre på integrering • På fjerdeplass i verda • Får ros for at innvandrarar får delta politisk i Noreg og for introduksjonsprogrammet for flyktningar. • Får kritikk for streng politikk for familiesameining
 • 15. Kva kan me debattera? • Lokalt, nasjonalt eller globalt tema? • Skal ein vera nøytral? • Korleis er ein nøytral? • Kva treff folk best?
 • 16. Korleis arrangera debatt? • Bestem tema og kven ein vil invitera. • Invitér deltakarar på telefon så tidleg som mogleg • Pass på å informer/marknadsføra arrangementa
 • 17. debattmøte NB! Pass tida! Reglar for debattane – innlegg er opptil 1 minutt, replikk 30 sekund. Saksopplysing får ordet. Ikkje lov med replikk på replikk. 2 min: Velkommen og presentasjon av temaet og innleiarane + reglar for debatten. 10 min: Innleiarane får avtalt tid til innleiingane sine 3 min: Runde med kommentarar til innleiingane Opent for å teikna seg til innlegg. Spørsmål frå ordstyrar og frå salen. Sei at dette er siste sjanse til å melda inn innlegg eller spørsmål 2 min kvar: Sluttkommentarar frå innleiarane – la dei gjerne byrja i omvendt rekkjefølgje 2 min: Avslutning og takk
 • 18. Klassisk debattmøte - framhald NB! avtal med nokon om å stilla spørsmål på førehand – gjerne enkle spørsmål som senkar terskelen for å stilla spørsmål. Alle sleppa til like mykje? Korleis bryta av?
 • 19. Korleis leia ein debatt? • Førebuing: - les deg opp på temaet og spør andre til råds - lag spørsmål sjølv, og få andre til å gjera det - kva er målet med debatten – kva skal ein ha vore innom? Du bestemmer kven som skal snakka. Du kan avbryta når du vil – men ver høfleg og la folk få høve til å avslutta.
 • 20. Intervjuteknikk • Opne spørsmål med dei gode hjelparane: Kva? Kven? Kvar? Kva tid? Kvifor? Korleis?
 • 21. Intervjuteknikk • Kva meiner du? • Kvifor meiner du det? • Korleis kan du vita det? (Spør om kjelde!)
 • 22. Intervjuteknikk • Kronologiske spørsmål: start med det som ikkje er så vanskeleg! • Kva gjorde du? • Korleis starta det? • Kva alternativ har du? • Korleis handterer du dette? • Kva var vendepunktet? • Kva er konsekvensane? Les meir på http://www.skup.no/Konferansearkiv/copy-of- Konferansen_2006/Huskesedler/Per_Anders_Johansen_Intervjuteknikk.pdf
 • 23. Intervjuteknikk – obs! • Ikkje lag for kompliserte spørsmål! • La gjestene vera i fokus. • Ikkje overdriv! (då blir det intervjuobjektet som må underdriva for å balansera) • Lukka spørsmål byrjar alltid med eit verb: • – Rekk opp ei hand! (spør gjerne salen òg!)
 • 24. Klar til debatt • Me treng: 2 debattleiarar • 4-6 grupper • Oppgåve: - lag eit innlegg på eitt minutt om ei av problemstillingane - lag eitt spørsmål for kvar person i gruppa til debatten
 • 25. Problemstillingar til debatten • Korleis kan me ta i mot dei som kjem på ein god måte? • Kva kan unge gjera for å bidra til integrering? • Korleis kan ein motverka rasisme? ------------------------------------------------- • Bør det vera grenser på kor mange me kan ta i mot? • Kva plikt har Noreg til å hjelpa?
 • 26. Kva er ein god debatt?