Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Web 2.0 og ABM-sektoren

 1. Web 2.0 og ABM-sektoren -kva konsekvensar kan dei nye nett-trendane få for sektoren? -ABM-samling Førde, 19.02.09 - av Svein Ølnes, Vestlandsforsking
 2. Web 2.0 og ABM Skrekkscenariet: Slutt på eit beskytta liv og kompetansen utfordra av tusenvis glupe, men irriterande påståelege amatørar? Mulegheitsscenariet: ABM kan få tusenvis av frivillige bidragsytarar, gratis! www.vestforsk.no
 3. Web 2.0 og ABM Kva er web 2.0? Eksempel på web 2.0-tenester Sjå lenger enn eigen nasetipp (= eigen nettstad) Brukargenererte og –korrigerte data, generelt eks. Brukargenererte og –korrigerte data, Fylkesarkivet Lause samankoplingar (Mashup) På veg NASA Clickworkers: Set folket i arbeid! www.vestforsk.no
 4. Web 2.0 – kort definisjon Frå kun lesing til lesing og skriving (read only -> read & write) Web 2.0 er eit fenomen, ei utvikling, og ikkje ein teknologi Web 2.0 = Den sosiale web-en (Facebook, Myspace ++) Nye media (YouTube ++) Innhaldsaggregering (bloggar, rss-straumar..) Kopling av ulike kjelder (”mashups” som Google Maps ++, Yahoo! Pipes, Amazon e-commerce API) www.vestforsk.no
 5. Web 2.0 = Den sosiale veven tilbakemeldingar og bidrag frå brukarane aukar verdien av det samla produktet Kommentarane aukar den samla verdien NRKbeta-doktrinen: Ver den beste til- bydaren av din eigen informasjon www.vestforsk.no
 6. Godt over 90 % av alle norske under 30 år er på Facebook www.vestforsk.no
 7. Twitter - mellom dei raskast veksande fenomena www.vestforsk.no
 8. Web 2.0 – definisjon (2) Begrepet lansert av forlaget O’Reilly (redaktør Tim O’Reilly blir vanlegvis kreditert) Viktige prinsipp: Web-en som plattform • tenester, ikkje installerte program Utnytta den kollektive intelligensen • ”wisdom of crowds” Data er heilt sentralt på web-en • få hjelp av sluttbrukarane til å vedlikehalda og forbetra kvaliteten Tenester blir betre til fleire som brukar dei Den enklaste er ofte det beste • lettvekts-programmering www.vestforsk.no
 9. Typiske web 2.0-fenomen Blogg, wiki, rss Web standardar, brukarsentrert utvikling Delingskultur, nye former for opphavsrett (Creative Commons) Fri programvare Brukarkategorisering (tagging), folksonomies Mashup (enkle samankoplingar av tenester) Ajax – dynamisk oppdatering av vevsider ”Long tail” www.vestforsk.no
 10. Effektar av web 2.0 identitet ein viktig del av det nye nettet men mange profilar etter kvart forsøk på å standardisera gjennom OpenSocial, open ID vanlegare å bruka fullt namn ’Svein Ølnes’ i staden for ’sol24’ nett-debattar blir ryddigare når brukarane står fram med fullt namn Facebook har vore ei føregangsteneste her www.vestforsk.no
 11. 3-vegskommunikasjon Eigen nettstad Brukargruppe Brukargruppe www.vestforsk.no
 12. 1: Ta i mot tilbakemeldingar Opna for komm. med brukarane www.vestforsk.no
 13. 2: Ta i mot tilbakemeldingar frå andre stader Opna for komm. med brukarane Får tak i det som blir sagt på andre nettstader www.vestforsk.no
 14. 3: Fang opp dialog mellom andre brukarar Fanga opp dialog mellom brukarane (Facebook, Twitter, bloggar ++) www.vestforsk.no
 15. Brukargenererte/-korrigerte data www.vestforsk.no
 16. Library of Congress www.vestforsk.no
 17. Brukargenererte/-korrigerte data Library of Congress har lagt ut mange bilete på Flickr og fått mange kommentarar mange taggar mange nye lenker = generelt stor verdiauke www.vestforsk.no
 18. Brukargenerert og –korrigert innhald www.vestforsk.no
 19. Brukargenerert og –korrigert innhald www.vestforsk.no
 20. Brukargenerert og –korrigert innhald Identifiserte personar: (5) Kirstina Ørbek Kalbakken , (15) Ragnhild P. Barsnes , (19) Ingebjørg Uglum , (24) Gudmund Ross , (25) Ingebrikt E. Ølnes , (26) Skakk Barsnes www.vestforsk.no
 21. Slepp brukarane til og slepp data laus! 4 808 728 200 2-3 mill frivillige klare til innsats! www.vestforsk.no
 22. Enkle samankoplingar: Mashup www.vestforsk.no
 23. Enkle samankoplingar: På veg www.vestforsk.no
 24. Enkle samankoplingar: På veg www.vestforsk.no
 25. Bibliotek 2.0 - Biblioteklaboratoriet www.vestforsk.no
 26. Bibliotek 2.0 - Mashup Eksempel på mashup som studentoppgåve Bibsys' SRU-tjener: Her blir MARCXML-posten for boka henta (via web service) Bokkildens web service: Pris på boka Amazons web service: Omslagsbilete og pris i USD DnB NORs valutakurs-web service: Reknar om Amazon- prisen til norske kroner www.vestforsk.no
 27. NASA Clickworkers www.vestforsk.no
 28. NASA Clickworkers Kunne vanlege brukarar sleppast laus på rutinemessige forskingsoppgåver? Erfaringar: samla resultat like bra som ekspertar med mange års erfaring ein brøkdel av kostnaden det elles ville ha vore www.vestforsk.no
 29. Takk for meg! http://www.slideshare.net/sveino/web-20-og-abmsektoren www.vestforsk.no
Advertisement