Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Norstella konferanse om blokkjede 17.10.2018

257 views

Published on

Seminar om status for blokkjede-teknologi i offentleg og privat sektor. Seminaret var ei oppfølging av tilsvarande seminar 26.10.2016

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Norstella konferanse om blokkjede 17.10.2018

 1. 1. www.vestforsk.no Blokkjedeteknologi - to år etter Svein Ølnes, Vestlandsforsking, 17.10.2018
 2. 2. www.vestforsk.no Norstella-seminar 26.10.2016
 3. 3. www.vestforsk.no Innhald  Desentralisering er vanskeleg  Blokkjedeteknologien overvurdert?  Opne, «permissionless» blokkjeder undervurderte?  Kontrollerte, «permissioned» bokkjeder overvurderte?  Treng du (verkeleg) ei blokkjede?  Blokkjedeprosjekta kjem!
 4. 4. www.vestforsk.no Den vanskelege desentraliseringa Paul Baran: «On Distributed Communications Network» [Baran fann opp «pakke-svitsjing», saman med/uavh. av Donald Davies, UK]
 5. 5. www.vestforsk.no Den vanskelege desentraliseringa
 6. 6. www.vestforsk.no Kva inneber ei desentralisering? - Gi frå seg kontroll (og makt) - Redusert kapasitet og hastigheit - Større kompleksitet -> større kostnader med vedlikehald - Utfordringar med sletting av data (GDPR) + Meir robust + Større sikkerheit mot endringar + Større transparens + Tillit flytta frå organisasjonar til programvare
 7. 7. www.vestforsk.no Blokkjedeteknologiens trilemma Sikkerheit I dag er det ikkje muleg å løysa alle tre dimensjonane
 8. 8. www.vestforsk.no Blokkjede «hype»?
 9. 9. www.vestforsk.no Lukka blokkjeder endå større «hype»?
 10. 10. www.vestforsk.no Bitcoin kraftig undervurdert
 11. 11. www.vestforsk.no Treng du [verkeleg] ei blokkjede? Karl Wüst og Arthur Gervais: «Do You Need a Blockchain?» (2018)
 12. 12. www.vestforsk.no Treng du å lagra tilstand («state»)?
 13. 13. www.vestforsk.no Er det fleire aktørar som treng å lagra?
 14. 14. www.vestforsk.no Kan du bruka ein online tredjepart?
 15. 15. www.vestforsk.no Kjenner du alle som skal lagra?
 16. 16. www.vestforsk.no Vilkårslaus blokkjede (Bitcoin, Ethereum ++)
 17. 17. www.vestforsk.no Stolar du på alle som skal lagra?
 18. 18. www.vestforsk.no Treng du allmenn verifisering?
 19. 19. www.vestforsk.no Offentleg, kontrollert blokkjede
 20. 20. www.vestforsk.no Privat/lukka blokkjede
 21. 21. www.vestforsk.no Den desentraliserte web-en
 22. 22. www.vestforsk.no Blokkjedeprosjekta kjem!  Blokkjedeteknologi i arkivsektoren  OsloMet  Trondheim kommune  Kommunenes digitale ressurssenter (KDRS)  Vestlandsforsking  Blokkjedeteknologi og opprinnelsesgaranti for fornybar energi  BECOUR AS (prosjekteigar)  Østfoldforskning (prosjektleiing)  NMBU (fornybar energi)  Vestlandsforsking (blokkjede-kompetanse)  + fleire andre partnarar
 23. 23. www.vestforsk.no Takk for meg!  Spørsmål?  sol@vestforsk.no

×