Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Naeringsutvikling2017

47 views

Published on

Innleiing på seminaret "Næringsutvikling med Bitcoin og kryptovaluta" i Førde, 12.12.2017

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Naeringsutvikling2017

 1. 1. www.vestforsk.no Næringsutvikling med Bitcoin og kryptovaluta Svein Ølnes, Vestlandsforsking, 12.12.2017
 2. 2. www.vestforsk.no Drivar for dagens interesse
 3. 3. www.vestforsk.no
 4. 4. www.vestforsk.no
 5. 5. www.vestforsk.no Bitcoin – «alle blokk-kjeders mor»
 6. 6. www.vestforsk.no Kva er spesielt med Bitcoin?  Overføring av verdiar på nettet utan bruk av tredjepart  Digital knappheit («digital scarcity»)  Sannsynlegvis det sikraste opne IT-systemet som finst i dag  Open plattform for utvikling av nye tenester  Er grunnlaget for ei rivande teknologisk utvikling  Kryptovaluta er i dag truleg den viktigaste drivaren for FoU innan kryptografi
 7. 7. www.vestforsk.no Kryptovaluta snur opp ned på vanleg tenking
 8. 8. www.vestforsk.no Opne vs. lukka blokk-kjeder Opne («permissionless) Lukka («permissioned») Kven oppdaterer Alle som vil Utvalde pers./org. Kven produserer data Alle som deltek Kundar av org. Insentiv til å følgja reglar Direkte økonomiske (gulrot & pisk) Omdømme Lagring Distribuert Sentralisert Stola på sentrale aktørar Nei Ja Transaksjonskostnader - + Fart (trans./sek.) - + Uforanderleg + - Valuta/»token» Ja Nei Eksempel Bitcoin, Ethereum HyperLedger, Corda
 9. 9. www.vestforsk.no Bitcoin som lagdelt arkitektur Node-til-node-nettverk, blokk-kjede som lagringsstruktur, hash-lenking Konsensus (reglar for trans. og blokker), proof of work Valuta (bitcoin) Betalingsløys. Betalingskanalar Smarte kontraktar Dokument-aut. SporingIII II I I Grunnleggjande lag for opne blokk-kjeder II Lag for applikasjonsutvikling III Applikasjonslag
 10. 10. www.vestforsk.no Næringsutvikling med kryptovaluta  Det er dei opne blokk-kjedene som er mest interessante  Opne blokk-kjeder har valuta som ein viktig del av arkitekturen  Handtering av valuta krev tilgang til etabl. finanstenester (bank-konto ++)  Utan dette, stoppar næringsutviklinga!  Skal Norge setja seg på sidelinja i denne viktige utviklinga?
 11. 11. www.vestforsk.no Takk for meg! E-post: sol@vestforsk.no Denne presentasjonen: http://www.slideshare.net/sveino/Naeringsutvikling2017 Bitcoin-addresse: 332d75vrrdeyhfYo4V7cMZduWDmjvRFtQX

×