Los-presentasjon Nordfjord 04.06.09

518 views

Published on

Los er ein vegvisar for offentlege tenester.
Teknisk sett er det eit sett med emneord for å karakterisera offentlege tenester.

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
518
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • forside
 • Los-presentasjon Nordfjord 04.06.09

  1. 1. - kva, korleis og kvifor Los – vegvisar til offentlege tenester <ul><li>av Svein Ølnes, Vestlandsforsking, 26.03.09 </li></ul>
  2. 2. Setja namn på ting!
  3. 3. Kva er Los? <ul><li>Los = emneord </li></ul><ul><ul><li>felles begrepsapparat for offentlege tenester </li></ul></ul><ul><ul><li>rundt 350 emneord med definisjonar (kva er ’oppseiing’?) </li></ul></ul><ul><ul><li>over 1 500 hjelpeord (synonym, utgåtte termar osv.) </li></ul></ul><ul><ul><li>= tesaurus for offentlege tenester </li></ul></ul><ul><li>Sentrale prinsipp for Los: </li></ul><ul><ul><li>Tenesteorientering </li></ul></ul><ul><ul><li>Brukarorientering </li></ul></ul>
  4. 4. Kva er Los?
  5. 5. Korleis? <ul><li>Utveksling av informasjon knytt til emneorda </li></ul><ul><ul><li>Difi er navet i systemet </li></ul></ul><ul><ul><li>utveksling både i xml-format og emnekart (xtm) </li></ul></ul><ul><ul><li>arkitekturen basert på web services (REST-prinsippet) </li></ul></ul><ul><ul><li>første del av sløyfa (frå sentralt nav til Los-brukarane) ferdig </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>tilbakeføringssløyfa står att (nye emneord tilbake til navet, informasjons-ressursar tilbake til navet) </li></ul></ul></ul>
  6. 6. Kvifor? <ul><li>Det viktigaste skjer utanfor din eigen nettstad! </li></ul><ul><ul><li>offentlege nettstader må opna opp (”control doesn’t scale” – David Weinberger) </li></ul></ul><ul><li>Ver den beste tilbydaren av eigen informasjon (”NRKbeta-doktrinen”) </li></ul><ul><li>Lettvekts-tilnærming til interoperabilitet </li></ul><ul><ul><li>teknisk og semantisk interop.bil. </li></ul></ul><ul><ul><li>” small pieces loosely joined” – David Weinberger </li></ul></ul><ul><li>Støttar hovudprinsippa i FAOS: </li></ul><ul><ul><li>tenesteorientering </li></ul></ul><ul><ul><li>teknisk og semantisk interoperabilitet </li></ul></ul><ul><ul><li>komponent-tankegang (felles kjerne, fleksibel og utvidbar) </li></ul></ul><ul><ul><li>open og standardisert teknologi </li></ul></ul><ul><ul><li>støttar deling og gjenbruk av informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>uniformt grensesnitt </li></ul></ul>
  7. 7. Nytte for statlege verksemder <ul><li>Må tenkja mange kanalar for informasjonsutveksling </li></ul><ul><ul><li>frigjera seg frå heimeside-/portaltankegangen </li></ul></ul><ul><li>Eit godt verktøy for samarbeid mellom stat og kommune </li></ul><ul><ul><li>følgjer i spora til tidlegare samarbeidsinitiativ som KOSTIT m.m. </li></ul></ul><ul><li>Statlege nettstader meir synlege </li></ul><ul><ul><li>god implementering av Los vil gjera statlege nettstader meir synlege (viktige emneord tilgj. uttrykte i HTML-koden) </li></ul></ul><ul><li>Statlege verksemder må uansett arbeida med vokabular </li></ul><ul><ul><li>mange har alt vokabular, men treng å tilpassa til andre (harmonisering) </li></ul></ul><ul><ul><li>andre må starta arbeidet; Los kan vera ein enkel start </li></ul></ul>
  8. 8. Semantisk ryddejobb <ul><li>Begrepsharmonisering </li></ul><ul><ul><li>lik betydning av felles ord (kva betyr ’lønn’?) </li></ul></ul><ul><li>Vi må likevel ikkje gå for langt: Det ligg ein stor fare i å bli for ambisiøs også! </li></ul><ul><ul><li>” Small pieces loosely joined” (David Weinberger): Vi må ikkje gløyma kva veven eigentleg handlar om </li></ul></ul><ul><ul><li>det er gjort mange forsøk på å laga ontologiar for heile universet; det går som regel veldig dårleg </li></ul></ul><ul><li>Vi standardisera ”nok”, men ikkje meir </li></ul><ul><ul><li>den store utfordringa blir å definera kva som er ”nok” </li></ul></ul>
  9. 9. Kva er ei teneste? <ul><li>” Målet er å få fleire tenester på nett”, ”Digitalisering av tenester” </li></ul><ul><ul><li>Kan barnehagen bli elektronisk? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan heimehjelpa bli elektronisk? </li></ul></ul><ul><ul><li>Er eit søknadsskjema det same som ei teneste? </li></ul></ul><ul><li>Semantisk vev krev presisjon </li></ul><ul><ul><li>Vi menneske forstår meininga trass i litt uklare begrep </li></ul></ul><ul><ul><li>Maskinene tek alt bokstaveleg og må ha det inn med teskei! </li></ul></ul><ul><ul><li>Semantisk vev = maskinforståeleg vev </li></ul></ul><ul><li>Los skal visa nettressursar som omhandlar offentlege tenester </li></ul><ul><ul><li>Skal ikkje nødvendigvis innehalda offentlege tenester, men informasjon om desse, skjema for tilgang til dei osv. </li></ul></ul>
  10. 10. Offentlege tenester <ul><li>Ei offentleg teneste er noko som </li></ul><ul><li>krev samhandling mellom </li></ul><ul><li>brukar/innbyggjar og den </li></ul><ul><li>offentlege verksemda som tilbyr </li></ul><ul><li>tenesta. Det er knytt plikter og </li></ul><ul><li>rettar til ei teneste. </li></ul>Offentlege tenester Nettressursar Omhandlar Ein nettressurs er ein elektronisk ressurs vi kan lenke direkte til med ei nettadresse (URI).
  11. 11. Ontologi på overordna nivå <ul><li>Merk: Vi skil mellom tenester og nettressursar som omtalar tenester </li></ul>Nettressurs Offentlege tenester Emneord Ontologien til Los Tema
  12. 12. Los emneord og struktur
  13. 13. Eksempel på bruk av Los i Bergen kommune
  14. 14. Same søk i Oslo kommune (utan Los)
  15. 15. Takk for meg <ul><li>Kontaktinformasjon: </li></ul><ul><li>Svein Ølnes, [email_address] </li></ul>

  ×