Los seminar 25.08.10 - førde kommune

659 views

Published on

Bruk av

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Los seminar 25.08.10 - førde kommune

  1. 1. Erfaringar med Los i Førde kommune Marit Kleiven Dato: 25.08.2010
  2. 2. Førsteinntrykk av Los • Positive til Los frå starten – felles informasjonsstruktur som skal ”lose” brukarane gjennom den offentlege jungelen • Mot eit ”Offentleg servicekontor” på nett slik som intensjonane var med innføring av OSK i Norge, tilsvarande kvikkskrankar i Danmark • Ein informasjons-og navigasjonsstruktur som ikkje er basert på korleis vi organiserer oss på innsida, men ut frå kva tenester brukarane skal ha utført
  3. 3. Jobbeprosess med Los • Vi fann fort ut at vi ikkje kunne bruke Los utan nokon form for transportsider/kjernesider, døme Fjaler, Askvoll • Netlife Research var med i ein tidleg fase i prosjektet – snakka varmt om kjernesider – enkle måtar å finne fram til informasjon • Enkelt og likevel komplekst – dilemma, informasjon som ”druknar” i mengden • Alt kan ikkje vere like viktig, difor snarvegar, gjenkjennande ord tilpassa kommunale tenester
  4. 4. Kjernesider – Transportsider • Nokre sider fungerer godt som kjernesider – t.d. barnehage, grunnskulane, direkte på emneord • Likevel få sider vi kunne nytte som kjernesider, meir mot transportsider – vise vegen vidare: omsorg, trygd og sosiale tenester • Bruk av snarvegar: individ og samfunn, idè med snarvegar frå Kongsvinger kommune • Etter testing mot publikum , kvasiløysingar med legesenteret sitt tlf. nr. øverst i artikkelen, ”flytte opp” det som er mest etterspurt
  5. 5. Klare fordeler med bruk av Los • Mykje betre med Los-struktur enn tidlegare organisasjonsstruktur – fokus på tenester. Søk og du finn! • Krysskoblingar skjer automatisk – den som skriv slepp å tenke på alle koblingane som burde vere til den enkelte tenesta • Dei eksterne lenkene ”med på kjøpet” – tidlegare var dette omfattande arbeid å halde ved like • Stor hjelp for tenestetorg, første kontaktpunkt i kommunen kan gje betre svar til publikum • Byrjar å nærme oss ”ein inngang til offentleg informasjon”
  6. 6. Og nokre ulemper… • Mykje navigering før du kjem til innhaldet (løyser ein del ved bruk av snarvegar) • Strukturen har preg av statleg vinkling, utgangspunktet var LivsIT, Tenestekatalogen, Samfunnsboka – kommunane brukar andre omgrep • Men…. fordelene i overvekt – noko meir tilpassa kommunalt nivå og meir utprøving av ulike kommunar vil gje gode resultat. ”Beste praksis” – få fram gode døme

×