Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Selvskading hos gutter

900 views

Published on

Selvskading hos gutter er forskjellig fra hos jenter. Og kanskje er måten vi spør på, både i forbindelse med forskning og i klinikken, avgjørende for hvilke svar vi får.

Published in: Health & Medicine
 • Gout issues? Try this all natural remedy today.. ♣♣♣ http://t.cn/A67DowPY
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Selvskading hos gutter

 1. 1. Gutter - den glemte minoriteten? Hvordan oppdage og behandle selvskading hos gutter? Svein Øverland @sveinoeverland psykologivirkeligheten.blogspot.no
 2. 2. https://www.youtube.com/watch ?v=v7qJijgY23E
 3. 3. Fra gutt til mann
 4. 4. SISTE SJANSE: I dag er Eldar Rønnings siste sjanse til å få med seg et individuelt OL-gull. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Derfor slår Eldar seg i brystet før han starter i dag Bruker smerten til å psyke seg opp.
 5. 5. Selvmord etter kjønn og alder
 6. 6. En enkel (?) definisjon • En fellesbetegnelse på atferd som innebærer at en person påfører seg selv intens fysisk eller psykisk smerte for å endre en intens negativ tanke, følelse eller en vanskelig relasjon (Øverland 2008)
 7. 7. Selvmord versus selvmordsforsøk Selvmord  Menn  Variasjon ialder  Farlige metoder  Skyting / henging  > 50 % dør i første forsøk Selvmordsforsøk  Kvinner  Yngre  Mindre farlige metoder  Forgiftning  Gjentagende
 8. 8. Selvskading har en funksjon • All atferd, også selvskading, må forståes i kontekst • Det er like mange grunner til å skade seg som det er folk som skader seg • Mange har følt på “ekkelhet” lenge, - og “oppdagelsen” av selvskading oppleves som befriende • Å slutte med selvskading, oppleves derfor tilsvarende truende
 9. 9. Er det kjønnsforskjeller i selvskading? • De fleste studiene, både nasjonalt og internasjonalt finner to til tre ganger høyere forekomst av selvskading hos kvinner/jenter og menn/gutter • Men det handler også om hvordan man definerer selvskading, hvordan man spør og hva man forventer • og hvordan man definerer kjønn
 10. 10. Ungdata-undersøkelsen
 11. 11. Kjønnsforskjeller ved selvskading (McMahon et. al. 2010) • Multivariansanalyse av den skotske del av CASE • For begge kjønn, økt risiko for selvskading ved narkotikabruk og det å ha en venn med selvskading • For jenter, økt risiko for selvskading ved dårlig selvtillit, voldtekt, selvskading hos familiemedlem, konflikter med foreldre og problemer med venner • For gutter, økt risiko for selvskading ved mobbing, skolevansker, impulsivitet og angst
 12. 12. Gutter og selvskading • Gutter skader seg sjeldnere enn jenter, men hyppigere (Hawton, 2006) • Gutter skader seg mer alvorlig når de først skader seg • Gutter tar oftere selvmord • Å oppdage, forebygge og behandle gutter mot selvskading krever derfor tilleggskompetanse
 13. 13. Homofili og transing • Skegg m.fl 2003 viser økt forekomst av selvskading for homofile av begge kjønn • Anderssen m.fl 2013 viser økt risiko for selvskading hos transpersoner • Undervisningsopplegget «Rosa kompetanse» er utviklet av Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) og kan gi nyttig kunnskap både til lærere og andre også i den forbindelse
 14. 14. Varseltegn for senere selvskading Studie av Haavisto m.fl. 2005 viste at:  kun 16 prosent av guttene hadde mottatt tjenester fra psykisk helse året forut skadingen  selvskading og selvmordstanker var særlig forbundet med angst og aggressivitet  Selvrapporterte depressive plager i 8-års alder predikerte tanker om selvskading og faktisk selvskading ved 18-år alder
 15. 15. Anbefalte vurderingstema • Psykisk lidelse • Rusmiddelavhengighet/rusmiddelmisbruk • Tidligere selvmordsforsøk (antall og alvorlighetsgrad) • Brudd i relasjon (inkludert utskrivelse fra døgnenhet) • Selvmord i familien • Tap av selvaktelse/ærekrenkelse (media) Manglende nettverk Hvordan uttrykkes det hos gutter?
 16. 16. Selvskadingens ulike arenaer • Pasientene som skader seg i privatpraksisen min er jenter • Pasientene som skader seg i fengsel og rettspsykiatri-jobben min er gutter  Psykotisk paranoid skading  Tribal tatto og carving
 17. 17. Klinisk inndeling uansett kjønn Impulsiv type Akutt, krenkelse, "bulemisk",interpersonlig, "drama queen" Ritualistisk type Tilsynelatende adaptiv, skjult, "anorektisk", "perfekt" Dissosiativ type Traumerelatert, svingende, psykosenær, "hukommelsestom"
 18. 18. DIMENSJON MOTIVASJON SELVINSTRUKSJON Håpløshet Flukt fra umulig situasjon ”Ingenting nytter” Selvstraff Skam ”jeg fortjener å ha det vondt” Affektregulering Lindre/dempe psykisk smerte ”Jeg har ikke kontroll” Kommunikasjon Informasjon om psykisk tilstand ”De forstår meg ikke” Effekt på andre Ønske om endring hos andre ”hjelp meg”
 19. 19. Veien inn • Fokus på at pasienten ikke er dum eller svak • Fokus på at selvskading er affektregulering • Fokus er på å identifisere og redusere affekten som kommer forut for selvskadingen • Fokus på å avdekke og forbedre ferdigheter som er like effektive som eller bedre enn selvskading
 20. 20. Når Iron man faller
 21. 21. TID K O N T R O L L 1 2 3 Søvnløs Surpriseparty Kaffeselskap Busstur i mørke Jeg får late som Jeg er en taper Ingenting hjelper uansett Alvorlig selvskading
 22. 22. Helsestasjon for ungdom • Over 50 prosent av ungdom benytter seg av HFU og skolehelsetjenesten • Men gutter kjenner til og bruker tjenestene langt mindre enn jenter • Gutter fra lav sosioøkonomisk bakgrunn enda lavere (Jensen/SSB, 2009) • Kjente tiltak for å få opp bruken er egne guttedager, egne guttetemakvelder og at tjenesten er anonym, muligens også at helsearbeideren er av samme kjønn
 23. 23. Hva spør du om og hvordan? • Husk paraverbalitet og non-verbalitet • Husk viktigheten av en åpen arena • Husk at gutter slår, både andre, seg selv og i veggen • Husk at gutter med selvskading har flere og mer alvorlige hemmeligheter en jenter og at de er mye dårligere til å snakke om det • Og at alle er unike, uansett kjønn
 24. 24. Etter 20 år som psykolog • Etter 20 år som psykolog gjør jeg dessverre ofte de samme feilene som i starten av karrieren • Den vanligste feilen er at jeg tror jeg har forstått for raskt • Det enkleste botemiddelet er, i tillegg til å være klar over det, å innrømme det også ovenfor pasienten

×