Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kennis Is Macht

2,141 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kennis Is Macht

  1. 1. Kennis is Macht Bacon versus Foucault
  2. 2. Kennis is Macht <ul><li>Meditationes Sacrae l’Archéologie du Savoir </li></ul><ul><li>Francis Bacon (1561-1626) Michel Foucault (1926-1984) </li></ul>
  3. 3. Kennis is Macht <ul><li>Kennis is een instrument van macht, hoewel de twee los van elkaar bestaan. </li></ul>Het doel van macht en het doel van kennis kunnen niet van elkaar gescheiden worden: in het kennen controleren we en in het controleren kennen we.
  4. 4. Foucault en Bacon over CIW <ul><li>Doel is kennis vergaren over C en I en die vervolgens in een maatschappij toepassen </li></ul>Doel is inzicht krijgen in de wijze waarop C en I functioneren, politiek, ethisch, sociaal, cultureel.
  5. 5. Kennis=macht=> het discourse <ul><li>Normaliserend </li></ul><ul><li>Positief </li></ul><ul><li>Performatief </li></ul><ul><li>Disciplinerend </li></ul>
  6. 6. Het discourse van televisie <ul><li>Normaliserend = televisie vormt en stuurt ons verlangen </li></ul><ul><li>Positief = televisie stelt geen regels maar brengt structuren aan </li></ul><ul><li>Performatief = macht is actief met het televisiekijken </li></ul><ul><li>Disciplinerend = televisie becommentarieert alles </li></ul>
  7. 7. Hoe functioneert taal? <ul><li>Hoe functioneert de mens volgens de taal? </li></ul><ul><li>Welke rol(len) spelen de media hierin? </li></ul>

×