Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
           Jaargang 3/ Nummer 1/
             November 2003
   Adembenemende spellen
 ...
2
                                              COLOFON/INHOUD

Colofon ...
REDACTIONEEL
                      3Under Construction … begraven
Nooit meer een themanummer! Da...
COM’POLITIEK
                                4Reprorechtvaardig
Even een kopietje maken...
COM’POLITIEK
                                 5

Hoeveel readers worden er voor iedere
  ...
COM’NIEUWE MEDIA
                                    6


Innovatieve Gaming Interfaces...
COM’NIEUWE MEDIA
                                 7

besloot Janse een game te ontwerpen ...
COM’NIEUWE MEDIA
                                 8The Skype is the limit
Gratis belle...
COM’NIEUWE MEDIA
                                 9

Naar andere Pilmo gebruikers bel je ...
SV CONTACT
                    10
De ALV
Op 15 oktober jongstleden heeft de Algemene Leden Vergade...
SV CONTACT
              11
Woordje van de voorzitter
Beste leden,

Het eerste blok is alweer achter de r...
12
   Wij zijn op zoek naar jou!
      Tekenaars
   ⇒
      Columnisten
   ⇒
      (vaste) schrij...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Com'info 2003/2004 #1

951 views

Published on

Com'info, het officiële magazine van SV Contact. Com'info 2003/2004 #1

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Com'info 2003/2004 #1

 1. 1. 1 Jaargang 3/ Nummer 1/ November 2003 Adembenemende spellen quot;Waarom spellen in de toekomst meer fysieke inspanning vragen en echt adembenemend zullen zijnquot; VoIP mee? l jij a Doe
 2. 2. 2 COLOFON/INHOUD Colofon INHOUD Com’info is het officiële orgaan van SV Contact, de studievereniging van Communicatie– en Informatie- wetenschappen in Utrecht. Vast in Com’info: Hoofdredacteur: Mark Topper Colofon 2 Eindredacteur: Mariska Swart Redactioneel 3 SV Contact 10/11 Secretaris: Fabian de Graaf Deze week in Com’info: Penningmeester: Fabian de Graaf Lay-out: Pagina 4/5: Mariska Swart -Reprorechtvaardig Redactie: -De Europese Unie onder Michiel Kraijkamp constructie Remco la Riviere Fabian de Graaf Dirk-Jan Zom Maartje van der Heijden Aan dit nummer werkten ver- der mee: Linda Kumeling Talitha Koek Contact via Redactie@svcontact.nl Of postbus KNG 29 (boven post- vakjes) Pagina 8/9: -The Skype is the limit -Groepsopdracht & geen tijd: Wat nu !? Pagina 6/7: Ook lid worden? -Innovatieve Gaming Voor meer info kijk je op: Interfaces en Totale Immersie www.svcontact.nl
 3. 3. REDACTIONEEL 3 Under Construction … begraven Nooit meer een themanummer! Dat is het motto. In dit nummer zijn we al in sterke mate bezig om het blad te vernieuwen. De lay- out willen we beter en de hele look en feel professioneler. Een van de grootste struikelblokken bij ons tijdschrift was echter het ge- bruik van een thema. Dat zal dit nummer nog zo zijn, maar daar- mee dragen we de thema’s en in dit geval “Under Construction” echt ten grave. We zijn hier al heel vaak niet meer trouw geweest aan het thema, maar dat terzijde. Adembenemend worden de spellen van tegenwoordig, maar dan in letterlijke zin. Lazen we in het verleden een keer dat een gamer na 72 uur gamen naar het ziekenhuis was gebracht, in de toekomst wordt dat misschien na 5 minuten al… Lees daarover meer in het hoofdartikel. Meer nieuwe ontwikkelingen vinden we op het gebied van VoIP. KaZaA als P2P kent iedereen inmiddels al en om daar nog eens lekker over verder te zeuren heeft geen zin, maar Skype jij al? Nog meer ontwikkelingen die under construc- tion zijn is het samenwerken via MSN. Merkte ik vorig jaar nog extreme veel weerstand, als je voorstelde via MSN samen te werken, tegenwoordig is die drempel al veel lager. Natuurlijk heeft “iedereen ADSL” hier een rol bijgespeeld en zijn de telecombedrijven de grote winnaar, maar de studenten ook! Een eeuwenoude kwestie is die van de te dure readers. Waarom zijn die dingen nou zo duur? Dat vroegen wij ons nou ook af. In zoverre nieuw is echter de wet Reprorecht en de rekeningen die bedrijven ineens krijgen… In dit nummer ook nog de Europese Unie. De BaMa is een effect van die Europese Unie, maar terwijl wij dit schrijven wordt er flink gedebatteerd over een nieuwe Europese Grondwet, die kan leiden tot nog meer veranderingen. Misschien ook voor ons. De BaMa heeft een waar schokeffect gehad in het studentenbestaan. Ik spreek niemand meer die nog een momentje vrij heeft met al die nieuwe eisen en opdrachtjes waaraan voldaan moet worden. Ik zie echter ook nog veel mensen die zo druk zijn, omdat ze in allerlei commissies zitten en anderszins een druk studentenleven hebben. We hopen echter ook dat er nog studenten zijn die ons willen versterken. Nu ligt er een blad van 12 pagina’s voor je, maar dat hadden er net zo goed 24 kunnen zijn. Door de Com’info nieuwe stijl is ons werk ook echt nog veel leuker geworden en wij willen eigenlijk iedereen uitdagen om dat gevoel te ervaren! Mark Topper, hoofdredacteur
 4. 4. COM’POLITIEK 4 Reprorechtvaardig Even een kopietje maken: de nor- vastgesteld dat ze jaarlijks 50.000 of terorganisaties van de Stichting Repro- maalste zaak van de wereld. Een minder recht. goed alternatief voor het reprorechtplichtige kopieën maken overpennen van een bladzijde en krijgen jaarlijks een rekening in de bus. Omdat het Reprorecht al sinds niet al te duur. Maar voor bedrijven Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 1985 voor overheidsinstellingen is het uit met de pret. Die moeten van zulk soort kopieën maken krijgen geldt, betalen studenten hier bij tegenwoordig ook voor ieder ko- een berekening, die ze door het opstu- het kopen van een reader ook aan pietje dat ze maken een extra be- ren van een eigen opgave nog kunnen mee. Deze en andere zaken die drag betalen, het zogenoemde Re- laten wijzigen. Deze spelen rondom het maken en ver- prorecht. Wat houdt deze regeling hoeveelheden zijn en blijven slechts kopen van readers zullen in on- in? En wat zijn de gevolgen voor schattingen en daarom hoeven derstaand interview worden toe- studenten? Een overzicht gevolgd bedrijven het niet met deze regeling gelicht. door een interview met een mede- eens te zijn. Eigen onderzoek naar het werker van de Centrale Readerver- kopieergedrag wordt door de Stichting Wie bent u en wat doet u voor werk? koop Letteren. Reprorecht echter afgeraden wegens “Mijn naam is Ton Mook en ik ben al de hoge kosten en administratieve bijna twee decennia zoals men zegt de Op 1 februari van dit jaar is de Wets- rompslomp zodat veel bedrijven de readerverkoper van de Faculteit Lette- wijziging Reprorecht ingegaan. Dit bete- regeling maar slikken. ren. In die twintig jaar heb ik onder kent dat niet alleen andere Ronald Giphart als klant gehad overheidsinstellingen maar ook het be- Deze vergoedingen zijn uiteindelijk en zo zullen er wel meer klanten Be- drijfsleven voor het kopiëren uit kran- bedoeld voor de auteurs en kende Nederlander zijn geworden. Het ten, tijdschriften, boeken en nieuwsbrie- uitgeverijen uit zowel binnen- als bui- schijnt zo te zijn dat iedere student en ven moet betalen. Door deze betaling tenland die aan de gebruikte artikelen ook veel docenten mij kennen, alleen hebben bedrijven het recht om artikelen hebben gewerkt. Uitgeverijen die min- ken ik niet alle studenten en docenten. en foto´s uit de hierboven genoemde stens 50% van hun omzet aan hun au- Dat moet je me maar niet kwalijk ne- media te kopiëren. Er moet betaald wor- teurs verstrekken mogen men, ik zit tegen de 50 jaar aan te kij- den voor iedere kopie van papier naar meedoen met de verdeling van het ken en dan wordt het geheugen wat papier, dus niet voor het elektronisch binnengehaalde geld. Het bedrag dat minder.” kopiëren. Ook voor kopieën die voor de uitgeverijen krijgen is afhankelijk privé-gebruik en van interne rapporten, van de categorie(ën) geschriften die ze Hoe wordt een reader gemaakt? nota’s en brieven zijn gemaakt, hoeft produceren. Door middel van “De docent of studentenassistent geen vergoeding te worden betaald. steekproeven wordt ieder jaar bepaald brengt een stapel originelen oftewel Mocht degene die moet betalen een welk bedrag iedere categorie krijgt. kopieën van artikelen uit boeken, tijd- regeling met de betreffende auteur heb- Buitenlandse auteurs en uitgeverijen schriften en tegenwoordig ook ben getroffen, dan hoeft over deze ko- krijgen hun geld via buitenlandse zus- webpagina’s bij mij: de Centrale Rea- pieën ook geen Reprorecht te worden derverkoop Letteren (CRL). Dit wordt betaald, maar of dit in de praktijk vaak het moederexemplaar voorkomt valt te betwijfelen. genoemd. De docent of studentenassistent bepaald de omvang De vergoedingen worden geïnd door de van de teksten, het aantal pagina’s en Stichting Reprorecht. Deze is in 1974 de lay-out hiervan, daar heb ik geen opgericht door auteurs en uitgevers invloed op. Behalve als ze een niet- organisaties en sinds 1985 korte overname in de reader willen verantwoordelijk voor het innen van de opnemen. Dat wil zeggen gemiddeld vergoedingen van overheidsinstellingen. meer dan 25 pagina’s of 1/3 van een Door de Wetswijziging heeft Veldkamp/ boek met meer dan 10.000 woorden. NIPO een grootschalig onderzoek ge- In dat geval adviseer ik om deze artike- daan, waarin werd onderzocht hoeveel len in verband met de hoge vergoe- kopieën er in het bedrijfsleven op week- ding per pagina niet op te nemen in de basis gemaakt worden. Uit het onder- reader, maar het op de leesplank in de zoek kwam naar voren dat er wekelijks Letteren Bibliotheek te leggen. Een ongeveer 425 miljoen kopieën gemaakt reader met een niet-korte overname is worden, waarvan zo’n 8,6% onder het vaak erg duur en wordt daardoor veel- Reprorecht valt. Op basis van deze gege- al door de studenten onderling gekopi- vens is voor iedere branche vastgesteld eerd.” hoeveel reprorechtplichtige kopieën zij op jaarbasis maken. Bedrijven waarvan is
 5. 5. COM’POLITIEK 5 Hoeveel readers worden er voor iedere De Europese Unie onder constructie cursus gedrukt? “Het aantal readers dat per cursus ge- bruikt wordt is gelijk aan het aantal deel- Het zal de oplettende identiteit en beleid van de naties op te nemers. In Osiris is te zien wie zich heb- nieuwslezer niet ontgaan zijn: er vangen, is er een zogenaamde ‘exit- ben aangemeld en dat aantal plus 10% wordt momenteel hard gewerkt optie’ opgenomen in de grondwet. Dit extra wordt de readeroplage. Dus als je aan de eerst echte Europese betekent dat leden op ieder moment je niet hebt ingeschreven wordt er ook grondwet. De eerste blauwdruk kunnen besluiten de participatie stop te geen reader voor je gemaakt. Er zijn ligt er en leidt al tot genoeg zetten en uit de Unie te stappen. Maar studenten die zich (nog) niet commotie, niet alleen in dit haalt natuurlijk het hele idee van één ingeschreven hebben maar wel alvast Nederland maar ook in de andere bindende grondwet onderuit, zeker als een reader kopen en dan moet ik soms lidstaten. Er is geen weg meer grote staten deze regeling als een veto nee verkopen aan iemand die zich keurig terug zo lijkt het, er wordt gaan gebruiken om wetgeving te op tijd heeft ingeschreven. Een schrale (letterlijk) hard aan de weg ge- blokkeren. Een federatie lijkt zo troost is dan dat een reader meestal timmerd om alle huidige en aspi- beschouwd verder weg dan ooit. binnen 2 werkdagen is bijgemaakt.” rant lidstaten met de neuzen de- zelfde kant op te krijgen. Maar de Daarnaast lijken de ontwerpers nog iets Hoe wordt de prijs van een reader be- optimistische bouwers lijken en- essentieels te vergeten: de Europese paalt?“ kele zeer belangrijke bevolking. Het merendeel hiervan vindt De prijs wordt hoofdzakelijk bepaalt zaken te vergeten. Brussel een ver-van-hun-bed show met door de auteursrechten waarvan de kos- ondoorzichtige ten in de prijs worden Wat is allereerst namelijk besluitvorming en doorberekend. Als een docent een rea- een grondwet? Het is een ondemocratisch der zelf schrijft of samenstelt uit eigen wet die ten grondslag zou verkozen werk dan is hij de auteur en hoeft er moeten liggen aan alle an- vertegenwoordigers. De geen vergoeding betaald te worden. We dere Europese wetten, en desinteresse in Europa hebben het dan over een syllabus. Bij de dus ook aan de nationale blijkt uit auteursrechten komen ook de repro- wetgeving van de staten. Verkiezingsopkomsten ductiekosten en een Dat zou dus betekenen dat van rond de 40 % overheadpercentage. Dit is bedoeld afzonderlijke landen hun (overigens nog steeds voor het verschaffen van readers aan de soevereiniteit verliezen, meer dan voor het Ame- docenten die de cursus verzorgen en welke juist met zoveel zorg rikaanse Congres). Euro- dekt een klein gedeelte van de beschermd wordt. Het peanen bestaan onverkochte readers, die meestal doel van de grondwet is, simpelweg niet als volk of onverkoopbaar worden.” aldus voorzitter van de etniciteit. Het komt nu Europese Conventie aan op de regering van de Waarom worden de zijkanten van de rea- Giscard d’Estaing, om naar lidstaten zelf om de be- ders geplakt? verregaande federalisatie volking van het belang van “Een veelgehoorde klacht is dat de rea- toe te werken, en de Unie te doordringen. ders snel uit elkaar vallen. Er wordt vaak uiteindelijk naar een Vere- In Nederland gebeurt dat gevraagd of dat niet anders kan, maar nigde Staten van Europa. bijvoorbeeld door te opperen een refe- het is alle waar naar zijn geld. De gelijm- rendum te houden. Maar als de lidstaten de rugbinding is verreweg het goed- De lidstaten echter, en zeker de grote, het zelf al niet eens kunnen worden over koopst, alle andere bindvormen zijn zullen niet accepteren dat een een grondwet, hoe kunnen dan ooit de duurder waardoor de reader prijziger dergelijke grondwet hun autonomie burgers hierover beslissen? wordt. Een reader blijft maar een stapel aantast. Nu al is het bijzonder moeilijk gebonden velletjes papier, is maar voor om iedereen het eens te laten worden Dit hiaat zou opgevuld moeten worden één cursus en verdwijnt na het tentamen over economische wetgeving, laat door uitstekende voorlichting en com- meestal in de prullenbak en fungeert ook staan meer beladen onderwerpen als municatie. Iets waar het tot nu toe nog niet meer als naslagwerk. Toch schijnen een algemeen buitenlands beleid, de- in sterke mate aan ontbreekt. Politieke de studenten het niet zo bezwaarlijk te fensie of zelfs morele zaken. De opti- communicatie is een groeiende bedrijfs- vinden om er wat meer voor te betalen, mistische visie dat Europa dezelfde tak, en te zien aan de huidige situatie als de boel maar bij elkaar blijft. Daarom weg zal bewandelen als Amerika lijkt moet de Europese Unie op dit gebied is er met ingang van het eerste blok pi- mij misplaatst aangezien de lidstaten nog veel leren. De grondwet moet op lotproject bij de studie Nederlands ge- deelname aan de EU alleen in het licht zijn minst draagvlak hebben bij de lidsta- start. Van deze studie worden de rea- van hun eigen voordeel beschouwen ten en de bevolking daarvan, anders ders op een degelijkere manier gebon- en het uiteindelijke doel van de afzon- heeft dit bouwproject geen kans van den. De evaluatie hiervan zal eind okto- derlijke landen zeker niet eenwording slagen. - TK- ber plaatsvinden. Ik wacht af wat daarvan is. de uitkomst zal zijn.” -MK- Om dit protectionisme van de eigen
 6. 6. COM’NIEUWE MEDIA 6 Innovatieve Gaming Interfaces en Totale Immersie Games groeien nog steeds op vele fronten. De meest klinkt heeft elk apparaat dat bediend moet worden een interfa- voor de handliggende maatstaf voor het grotere pu- ce. De kraanmachinist van een hijskraan kan verschillende ac- bliek waaraan deze groei wordt afgemeten is het ties uit voeren, om precies te doen wat hij wil moet hij op ‘realisme’ van de graphics. Een even zo belangrijke enkele knoppen drukken en met behulp van hendels de actie maatstaf lijkt mij de manier van interactie, deze be- sturen. Analoge interfaces als deze hebben vaak meteen be- paald immers de betrokkenheid van de gamer bij het trekking op de fysieke wereld, digitale interfaces hebben in spel. In dit artikel kijk ik daarom naar hedendaagse eerste instantie juist meer betrekking op het virtuele. innovatieve interfaces. We zijn nog ver verwijderd van game-situaties als in sommige films wordt verbeeld, Lichaamsbeweging en ademhaling maar er is al veel veranderd sinds de eerste games van Wie had er vijftig jaar geleden durfen dromen dat we ons li- ruim 40 jaar geleden. Wat dragen de nieuwste interfa- chaam ooit nog eens op natuurlijke wijze zouden gaan gebrui- ces volgens een kunstenaar bij aan het idee van totale ken voor het spelen van games? De manier van interactie was immersie? in de beginjaren nog erg abstract en onnatuurlijk. Door met je vingers knopjes op de joypad in te drukken liet je dingen op Interface? het scherm gebeuren die je in real life onmogelijk met je vin- Hoe zat het ook alweer? Een mogelijke definitie van ‘interface’ gers zou kunnen laten gebeuren. In feite is deze manier van is het bedieningspaneel dat de gebruiker in staat stelt de functiona- bedienen tot op de dag van vandaag dominant gebleven. liteit van een systeem aan te wenden. Maar hier en daar doken er natuurlijkere manieren van bedie- Het bedieningspaneel van een interface bestaat uit een reeks nen op. Het input device (bij een PC zijn dat de muis + toet- knoppen of hendels; het bedieningspaneel is een afspiegeling senbord), dat mij het meest duidelijk voor ogen staat is de gun van de keuze - en handelingsmogelijkheden die de gebruiker van de Nintendo 8 – bit console waar ik urenlang Duckhunt heeft. De mogelijkheden mee speelde. De ga- worden gegenereerd door mer drukt nog steeds een ander deel van de inter- op een knop maar face, het systeem. deze druk op de knop houdt wel verband De gebruiker verricht op een met het overhalen van bewuste manier intentionele een trekker zoals dat handelingen met behulp van in real life zou het bedieningspaneel. Het gebeuren. bewuste en het intentionele zegt iets over de Nog natuurlijker is het doelgerichtheid van een inter- bij hedendaagse face. De gebruiker is slechts interfaces als de Eye- geïnteresseerd in het toy. Dit nieuwe input aanwenden van de device van Sony maakt functionaliteit en het bereiken het voor de gamer van het doel, anders dan de mogelijk zijn hele li- mechanicus die tot taak heeft chaam als de interface functionerende te ‘bedieningspaneel’ in te houden en daarom meer inte- zetten. De lichaamsbe- resse in het systeem heeft. wegingen die van de “Het input device dat mij het meest duidelijk voor ogen staat gamer verlangd wor- Het systeem genereert niet is de gun van de Nintendo 8 – bit console waar ik urenlang den zijn per spel ver- alleen de mogelijkheden maar schillend en hebben in Duckhunt mee speelde.” bepaalt tevens de de rol van ‘input’ onmogelijkheden. Zo zullen bij een PC bepaalde steeds minder het nadeel afhankelijk te zijn van een I / 0 – situ- toetsencombinaties (Ctrl + Alt + Delete) wel een betekenisvol atie. Dat is bij de oude vertrouwde joypads maar ook bij de effect op het systeem hebben en andere (Ctrl + G in Word- verschillende guns wél het geval aangezien ze bediend worden pad) niet. Het systeem is dat deel van de interface dat niet tot met behulp van knopjes die óf wel óf niet ingedrukt zijn. Kort- nauwelijks zichtbaar is voor de doorsnee gebruiker, sterker om, een input device als de Eyetoy geeft de gamer het gevoel nog, de gebruiker (in de enge zin van het woord) is er niet in minder gebonden te zijn aan ouderwetse ‘knoppendozen’. geïnteresseerd. Het systeem is het wezenlijke onderdeel van de machine, het is de machine omdat het systeem de bewer- Een andere innovatieve interface is te vinden bij het spel Gasp! kingen uitvoert. van kunstenaar Robin Janse. Geïnspireerd op een documen- Hoewel interface in de oren van velen misschien heel ‘cyber’ taire van Discovery Channel over Filippijnse parelduikertjes
 7. 7. COM’NIEUWE MEDIA 7 besloot Janse een game te ontwerpen waarbij de longcapaciteit Janse ziet drukpakken en mobiele technologie als de volgende een belangrijke factor was. Voor zijn afstudeerproject ont- gaming interfaces die richting totale immersie gaan. Deze twee wierp hij een een game en een bijbehorend ademhalingsap- soorten input devices ziet Janse als innovatief omdat je lichaam paraat dat op de PC aangesloten wordt. De gamer moet eerst bij het gamen op een nieuwe, natuurlijke manier betrokken diep adem halen voordat hij een duik kan nemen, wanneer hij wordt. Drukpakken lenen zich naar zijn idee meer voor VR: bijvoorbeeld onder water ademhaalt dan komt er virtueel wa- “als je zo’n handschoen aandoet blazen de drukcabinetjes zich ter in de virtuele longen. Het doel van het spel is zoveel vol en op die manier voel je in een keer druk.” Die druk zorgt mogelijk parels in een duik naar boven te halen. ervoor dat je tastzin geprikkeld wordt en zo ervaar je in de Deze interface is ook heel natuurlijk omdat er nu zelfs een virtuele wereld dat je een object vast hebt terwijl je in real-life lichaamsfunctie wordt niets in je handen hebt. aangesproken: De vrijheid die de mobiele de ademhaling. “De Eyetoy, het nieuwe input device van Sony maakt het telefoon de gebruiker biedt Bij dit spel is moet volgens Janse tot het voor de gamer mogelijk zijn hele lichaam als ademhaling een succes van dit apparaat als ‘bedieningspaneel’ in te zetten.” onderdeel van gaming interface leiden. In een de totale input pervasive game als “It’s Alive” geworden (de gamer bepaald de zwemrichting van het dui- uit Zweden is het de bedoeling elkaar met de mobiele telefoon kertje met een analoge joystick). als wapen en SMSjes als kogels neer te schieten. Dit gaat zelfs zover dat er midden in de nacht drive by shootings plaats vin- Totale immersie den! Totale immersie. Een droombeeld voor sommigen, iets wat onmogelijk wordt geacht door velen. Hoewel Janse gelooft dat Ook op het gebied van interactie kunnen games nog veel een boek ook tot totale immersie kan leiden doel ik hier niet groeien. Dat was me al duidelijk wanneer je totale immersie als op dit soort immersie. Het soort immersie dat ik bedoel is de ideale game-situatie neemt waar de interactiviteit maximaal is. immersie die met behulp van digitale interfaces bereikt wordt Het werd me eens te meer duidelijk na het gesprek met Robin zoals in de films Avalon en eXistenZ. In beide films wordt een Janse. futuristisch beeld geschets van het spelen in digitale ruimten met behulp van machines die compleet zijn aangesloten op en -RlR- bestuurd worden door het natuurlijke gebruik van het lichaam cq lichaamsfuncties. Op de vraag of hij denkt dat een dergelijke totale immersie ooit mogelijk zal zijn antwoord Janse bevestigend: “ik denk dat het uiteindelijk in de toekomst wel een mogelijkheid is. Maar Robin Janse is Interaction Designer en afgestudeerd aan de HKU. Hij ontwierp het spel ‘Gasp!’ dat op 5 november op het Level Up Game- hoe, dat is natuurlijk de vraag.” Hij wilde bezig gaan met fest te zien was. experimentele gameplay, maar Janse is daarbij niet gaan kijken naar een volgende stap richting totale immersie. McGonigal, Jane, ‘A Real Little Game: The Pinocchio Effect in Pervasive Play’ in: Copier, Marinka en Raessens, Joost (eds.), Level Up Digital Games Research Conference (Utrecht 2003)
 8. 8. COM’NIEUWE MEDIA 8 The Skype is the limit Gratis bellen met je vrienden en programma’s aan. familie, ongeacht waar ter wereld ze zich bevinden, is lange tijd een Skype utopie geweest. Maar nu steeds Één van de programma’s die binnen meer mensen de beschikking heb- enkele maanden heel populair is ge- ben over een ADSL-aansluiting, worden, is Skype (al bijna 2 miljoen spelen een aantal bedrijven in op keer gedownload). Skype is ontwikkeld deze behoefte. Hierdoor is het nu door de makers van Kazaa en werkt mogelijk ‘gratis’ telefonisch contact ook min of meer volgens dezelfde ma- te houden met wie je maar wilt. nier. Skype ziet er een beetje uit als MSN. Je hebt een venster waar je kunt VoIP zien wie er online is. Als je met deze Deze bedrijven hebben allen één ding persoon wilt spreken zet je je koptele- gemeen. Ze bieden hun telefoniedienst- foon met microfoon op en klik je op en aan via je internetaansluiting. De offi- het icoontje van die persoon. Binnen Maar het grote voordeel is natuurlijk ciële term die hiervoor gebruikt wordt enkele seconden kun je dan gratis met dat je wereldwijd gratis kunt bellen. is VoIP. VoIP staat voor Voice over IP. In elkaar bellen! De enige twee voorwaarden zijn dat normaal Nederlands betekent dit dat je De kwaliteit van dit gesprek is zeker de andere persoon ook dit programma spraakverkeer via een IP-netwerk(zie goed te noemen, vergelijkbaar met een op zijn of haar computer moet hebben kader) verstuurt en ontvangt. Tevens gewoon telefoongesprek.Dit komt staan en dat beide computers aan kan er tegelijkertijd data worden meege- doordat iedereen die dit programma staan. stuurd, zoals bewegende beelden. VoIP op zijn computer heeft staan, een klein staat op het punt om dit jaar wereldwijd beetje bandbreedte beschikbaar stelt. Pilmo door te breken als vervanger voor het Ook wordt er een directe verbinding Pilmo heeft dit probleem met je com- huidige telefoonnetwerk. gemaakt met de andere gebruiker via puter opgelost. Zij bieden namelijk Deze techniek is echter nog lang niet P2P-technologie. sinds kort een apparaatje aan, de zoge- geperfectioneerd en bevat het nog de P2P staat voor Peer-to-Peer, oftewel, noemde VoiceFinder. Dit apparaat zet nodige kinderziektes. Als deze eenmaal direct met elkaar verbonden zonder je tussen je telefoon en je telefoonlijn overwonnen zijn, is er een technologie de tussenkomst van een centrale com- en is een soort computer op zich. Zij die staat als een huis en die de huidige puter. Kazaa werkt op precies dezelfde zorgen er dan voor dat je via Internet vorm van telefonie zal doen verbleken. manier. Deze techniek zorgt er ook belt. Je hebt dan dus geen computer voor dat zo’n telefoongesprek zeer nodig om via Internet goedkoop te Tot vrij recent waren er namelijk een moeilijk afgeluisterd kan worden. kunnen bellen, alleen een telefoonlijn. aantal bezwaren om VoIP te gebruiken. Binnen Nederland bel je dan vanaf € De belangrijkste reden was de slechte 0,01 per minuut. kwaliteit. Dit betrof zowel het krakerige geluid, maar vooral de vertraging in het Wat is IP eigenlijk? gesprek. Deze vertraging kon oplopen IP staat voor Internet Protocol. Het Internet is één van de vele toepassingen dat tot wel 3 seconden als het druk was op gebruik maakt van dit protocol. Maar het wordt ook gebruikt in onder andere Internet. Maar dit kwam ook doordat privé-netwerken en Intranetwerken. IP zorgt ervoor dat de data die van de ene nog niet veel mensen de beschikking computer naar de andere computer wordt verzonden in kleine pakketjes opge- hadden over een snelle en permanente deeld wordt, zodat alle informatie snel van het ene punt naar het andere punt kan internetverbinding. gaan. Een metafoor: Er moeten 100 boeken van Rotterdam naar Utrecht verzon- Daar kwam nog bij dat veel firewalls de den worden. In Rotterdam staan alle boe- gesprekken blokkeerden. Dit kwam ken keurig naast elkaar. Een aantal boeken doordat de firewall het gesprek als onge- “De boeken moeten hier worden per boot vervoerd, trein. In ieder een aantal per wenst, en dus mogelijk gevaarlijk, data- auto en zelfs een paar per de spraakpakketjes verkeer zag. Een firewall zorgt er name- geval wordt ervoor gezorgd dat alle 100 lijk voor dat je computer beschermd boeken verstuurd zijn met bestemming voorstellen” wordt tegen ongewenste data, zoals Utrecht. Nu blijkt dat het handig is om virussen. Tot slot waren de alles in kleine stukjes op te delen, want er programma’s die op de markt waren blijkt file te staan op de A28. Aangezien de boeken niet allemaal bij elkaar in een heel erg technisch en voor een ‘leek’ grote vrachtwagen staan, die geen gebruik kan maken van sluipwegen, maar in niet te bedienen. Maar sinds enkele kleine Smarts worden vervoerd, kan er overal langs en omheen gereden worden. maanden zijn deze problemen in hoog Uiteindelijk komen alle boeken vrijwel tegelijkertijd aan in Utrecht, alwaar ze keu- tempo weggewerkt en dienen zich aller- rig op volgorde worden gezet. De boeken moeten hier de spraakpakketjes voor- lei gebruiksvriendelijke stellen en alle boeken bij elkaar het hele telefoongesprek.
 9. 9. COM’NIEUWE MEDIA 9 Naar andere Pilmo gebruikers bel je Succes het programma op je computer hebt zelfs gratis. Deze dienst heeft wel een Zoals het vaak is met nieuwe diensten staan, heb je er natuurlijk niet veel aan. aantal nadelen. Zo is is het nog maar Aan de andere kant zal Pilmo de kwaliteit van de De kwaliteit van dit gesprek Afwachten waarschijnlijk niet slagen, omdat je er telefoongesprekken of het een succes veel moeite voor moet doen (apparaat maximaal zo goed als is zeker goed te noemen” wordt. kopen in de winkel, aansluiten, etc) en een mobiel gesprek, Waarschijnlijk zal de kwaliteit van de gesprekken maar maar kan dus ook nog slechter zijn. Ook Skype succesvol worden, omdat dit matig is. zijn buitenlandse gesprekken lang niet een gratis programma is dat ook nog Als Skype eenmaal een succes is, is het altijd zo goedkoop. eens heel makkelijk in het gebruik is en afwachten op de tientallen klonen die en minuutje Rusland kost je maximaal een goede kwaliteit biedt. op zullen duiken en proberen te €3,80! Daar komt nog eens bij dat je de Maar ook voor dit programma geldt concurreren met Skype, maar ook met VoiceFinder moet aanschaffen voor een dat er een kritieke massa bereikt moet KPN. En of KPN dat op zich laat zitten, vrij stevige prijs. zijn, wil het programma een beetje is nog maar de vraag… -FdG- werken. Als jij als enige van je vrienden Groepsopdracht & geen tijd: Wat nu?! Je hebt een opdracht die in groepsverband gemaakt werkt kun je wel door elkaar praten, maar dan zal toch iemand moet worden, maar de een kan die dag niet, de an- snel z’n mond moeten houden. Hier staat wel tegenover, dat als der is een andere dag niet in Utrecht en maandag je na de wirwar van ideeën de tijd neemt om ze te lezen, ze moet de opdracht ingeleverd worden. Wat nu?! bruikbaar kunnen zijn voor het verslag. De getypte ideeën blij- ven wel bewaard, terwijl iets wat uitgesproken wordt, niet meer Uit een onderzoekje onder wat studerende vrienden blijkt terug te halen is. dat zij steeds meer gebruik maken van MSN als overlegmedi- um. MSN is als overlegmogelijkheid erg praktisch, omdat Overleggen via MSN heeft ondanks enkele nadelen een aantal bijna elke student een MSN-adres heeft. Daarnaast biedt mogelijkheden waardoor het een goed alternatief kan zijn voor MSN extra mogelijkheden om het overleggen te vergemak- overleggen op de universiteit. Dus heb je volgende week geen kelijken. Je kunt via MSN bestanden naar elkaar versturen, tijd om gezamenlijk op de universiteit aan een opdracht te wer- filesharing genaamd. Daarnaast biedt MSN audio- en video- ken: regel een online bijeenkomst! Misschien dat het online opties waardoor je met behulp van een webcam en koptele- overleggen via MSN wel overschaduwd gaat worden door Skype, foon met microfoon naast typend ook “mondeling” kunt omdat veel mensen meer behoefte hebben aan de ‘warmte’ van overleggen. Veel studenten hebben een internetverbinding, een menselijke stem dan letters op hun beeldscherm. Meer hier- waarvan steeds meer een ‘vaste’ internetverbinding als ADSL over kun je hiernaast lezen. -MvdH- of kabel. Het kost je dan niets om te overleggen, waardoor het veel voordeliger is als tele- foneren. Je kunt op MSN men- sen in een gesprek uitnodigen, waardoor je met meer mensen tegelijkertijd kunt chatten. Je zit al achter de computer, waar- door het makkelijk is om tege- lijkertijd een Word-document geopend te hebben, waarin je de tekst van het verslag typt. Maar heeft overleggen via MSN alleen voordelen? Ik denk van niet, het kost vaak meer tijd dan overleggen terwijl je naast elkaar zit. De verleiding is groot om naast het gesprek over de groepsopdracht met andere mensen te gaan chatten, waardoor je reactiesnelheid vermin- derd. Bij een enthousiast groepje, waarbij de deelnemers verschillende ideeën hebben kan MSN ook te druk zijn. Ie- dereen kan tegelijkertijd een berichtje plaatsen, waardoor het een wirwar aan ideeën en meningen is en iedereen met z’n eigen berichtjes bezig is. Als je op de universiteit samen-
 10. 10. SV CONTACT 10 De ALV Op 15 oktober jongstleden heeft de Algemene Leden Vergadering van Sv Contact plaatsge- vonden. Bij deze ALV waren ongeveer 45 leden aanwezig. In deze ALV zijn verscheidene zaken betreffende de vereniging besproken. Het eerste punt van de ALV was een introductie over de Level UP Gameconference door Paul Bouckeart. Inmiddels kunnen we al concluderen dat zowel Level Up, als GameFest een enorm succes was! Daarna heeft het bestuur geëvalueerd wat er tot nu toe dit jaar is georganiseerd. De suc- cesvolle barbecue, de introductie en de borrels behoren tot deze activiteiten. Daarna heeft het bestuur haar beleidsplan voor de rest van het jaar gepresenteerd. Deze bestaat voornamelijk uit het intern stabiliseren en continueren van Sv Contact, het updaten van het ledenbestand, het presenteren van een nieuwe commissie, de smoelenboekcommis- sie en het versterken van de externe contacten binnen Utrecht en daarbuiten. Een laatste beleidspuntje is het twee wekelijks uitbrengen van een Sv Contact nieuwsbrief via de mail. Zo blijven alle leden actueel op hoogte van alle belangrijke zaken. Verder werd door de penningmeester de financiële situatie van Sv Contact behandeld. Een belangrijk puntje hierin is dat het erg belangrijk is dat alle leden op tijd hun contributie beta- len. Zonder deze contributie kan de vereniging namelijk vrij weinig organiseren. Het plan voor volgend jaar is om via automatische incasso de contributie te innen. Tenslotte zijn alle voorzitters van alle commissies uitgenodigd om een kort praatje te hou- den over wat de commissie allemaal organiseert. Hierbij zij de volgende commissies aan bod gekomen; de introductiecommissie, de feestcommissie, de activiteitencommissie, de redac- tie van de com’info, de buitenlandse reis commissie, de smoelenboekcommissie, de film- en symposium commissie, de webcommissie, de galacommissie en de boekencommissie. Alle leden hebben in de pauze de mogelijkheid gekregen om zich in te schrijven voor de commissies. Ook konden adreswijzigingen worden doorgegeven en de galafoto’s konden opgehaald worden. Na de pauze werd de gemonteerde video van de introductie 2003 ge- toond. Een verkorte versie van de film is te zien op de site. - LK -
 11. 11. SV CONTACT 11 Woordje van de voorzitter Beste leden, Het eerste blok is alweer achter de rug en we zijn allemaal weer helemaal goed opgestart na de zomer. Het eerste blok hebben we al een aantal succesvolle activiteiten georganiseerd voor onze leden. Zo was de facultaire introductie en het kamp in Putten voor de nieuwe eerstejaars erg geslaagd. Ook hebben we twee drukbezochte borrels in ’t Lieverdje gehad. Het bezoek aan het televisieprogramma Barend & Witteman, georganiseerd door de activi- teitencommissie, was erg leuk. Maar in het tweede blok staan natuurlijk ook erg leuke activiteiten gepland: ⇒ Op 26 november gaan we klimmen. De activiteitencommissie maakt de kaartverkoopdata voor deze activiteit bekend via de site en in de nieuwsbrief. ⇒ Op 2 december is er weer een Sv Contact borrel, deze keer in De Kneus, wegens verbouwingen in ’t Lieverdje. ⇒ Op 9 december wordt het eerste echt feest dit studiejaar georganiseerd door de feestcommissie. Nadere informatie over het thema en locatie volgt nog! Verder is een erg belangrijk punt voor Sv Contact dat de contributie door alle leden betaald wordt. Om alle activiteiten binnen Sv Contact zo goed mogelijk te financieren, is het erg van belang dat de contributie overgemaakt is. De eerstejaars hebben dit al gedaan bij de inschrij- ving, maar de ouderejaars die nog geen 12 euro betaald hebben, vragen we om dit snel mo- gelijk te doen. Graag overmaken op rekeningnummer: 59.68.25.412 ten name van Sv Con- tact, onder vermelding van je naam, studentnummer en hoeveelste jaars je bent. Het is al een paar keer vermeld in de mail, op de website en tijdens de ALV. Bij een paar commissies binnen Sv Contact zijn enthousiaste leden altijd welkom. De smoelenboekcom- missie zoekt nog personen die goed met layout-programma’s om kunnen gaan. Daarnaast zoekt de film- en symposiumcommissie nog leden die het leuk vinden om studiegerelateerde onderwerpen terug te laten komen in een symposium met gastsprekers. Als je interesse mocht hebben, mail dan naar: bestuur@svcontact.nl Als je verder nog vragen mocht hebben aan ons, schroom niet om een mailtje te sturen of eens langs te komen op de zolder van KNG 29. Linda Kumeling Voorzitter Sv Contact ’03- ‘04
 12. 12. 12 Wij zijn op zoek naar jou! Tekenaars ⇒ Columnisten ⇒ (vaste) schrijvers ⇒ Creatievelingen ⇒ Voor de verspreiding ⇒ Voor de advertenties ⇒ Maak kans op een trip naar een redactie van een groot tijdschrift

×