Com'info December 2007

1,344 views

Published on

Com'info, het officiële magazine van SV Contact. De wintereditie van 2007 met onder meer alles over de Heidag, de Eetgewoonten van studenten en meer!

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,344
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Com'info December 2007

 1. 1. com’info het officiële verenigingsblad van SV Contact kritisch met een knipoog nr. 2 jaargang 7 De eetgewoonten van studenten nieuw: De Stelling Eigen Baas Nieuwe media vs. film en tv Een nieuw volkslied? De heidag Interview Rob van Scheers
 2. 2. //> welcom’info Goeiemoggel, 2 Voorwoord & colofon 3 Bestuurspagina In mijn eerste voorwoord als nieuwe hoofdredacteur wil ik graag de vorige, Arthur, bedanken voor de voor- 4 Nieuwe media vs. film en tv zittershamer. Hij was het die dit ongetwijfeld lompe maar tegelijkertijd humoristische geval begon mee te nemen naar vergaderingen in de tijden dat hij de 6 Weet wat je eet scepter zwaaide. Nu ligt hij hier te stinken op mijn ka- mer. Maar tijdens de eerste redactievergadering van dit collegejaar heb ik hem goed gebruikt: dreigen met 7 Mijn eerste jaar een hamer als men de stukjes te laat inlevert voelt machtig, heel machtig. En alles was op tijd binnen. 8 De stelling Naast belevenissen met een hamer zijn er in deze Com’info genoeg andere dingen te lezen. Want er is nogal wat aan de gang rondom de studie CIW. Debat- 9 Column Tom Koole ten, een heidag, een forum vol discussies, je krijgt het gevoel alsof we met zijn allen langzaamaan profes- sionaliseren. De Com’info gooit daar nog een schepje 10 Eigen baas bovenop en is dit jaar nog studiegerelateerder. Zo zijn er de nieuwe rubrieken ‘De stelling’, waarin studenten om hun mening gevraagd wordt en ‘Eigen baas’, waar- 11 in CIW’ers met een eigen bedrijf worden geïnterviewd. Aan de andere kant van de lijn Dat is overigens niet de enige verandering die deze 12 Tom Quichot redactie onderging. Vers, nieuw bloed is gearriveerd als slachtvoer voor de hamer. Gelukkig voor hen 13 schrijven ze geweldig, dus ligt die hamer nog steeds Ingezonden stuk hier op mijn kamer te stinken. Ook nieuw is dat de redactie de taak van webredactie op zich neemt. 14 Hiermee is een groot probleem in één keer opgelost: Interview Rob van Scheers het gebrek aan actualiteit in de Com’info. Verslagen van activiteiten zullen dus nu op de website van SV 15 Contact te lezen zijn, waardoor de redactieleden zich Het nieuwe volkslied meer op zelfgeschreven artikelen kunnen richten. 16 Dit klinkt wel heel serieus allemaal, maar vergeet In Lunetten is het leven mooi niet, de Com’info blijft nog altijd ‘kritisch met een knipoog’. Zo zijn de grappen en de strip als van ouds 18 zo flauw mogelijk. Maar vooral Martijn zorgt met zijn Com’next & Com’online nuchtere kijk op de dingen des levens voor het no- dige vermaak in een artikel over de eetgewoonten 19 van studenten. En daar kan geen hamer tegenop. Humorpagina Lorenz van Gool | hoofdredacteur 2007/2008 colofon Com’info is samen met de Redactie Met dank aan Hoofdredacteur Lorenz van Gool website www.svcontact.nl Tom Koole Kim Beijleveld het officiële orgaan van SV Kristel Vermeulen Carolien Blonk Eindredactie Contact, de studievereniging Carolien Blonk Jorik van der Hoek van Communicatie- en Contact via Jorik van der Hoek Informatiewetenschappen in Iris Jönsthövel redactie@svcontact.nl / Utrecht. Postvakje SV Contact op Justin Koornneef Lay-out KNG 29 - Secretariaat Lorenz van Gool Michiel Kraijkamp Tom van de Wetering Martijn Piggen Jaargang 7 - nummer 2 Verkrijgbaar op Verschijnt 4 keer per jaar Arthur Stolwijk Drift 21 & 23, Trans 10, Illustrator KNG 29 & 80, Letterenbi- Lorenz van Gool Frank Thies bliotheek 2 Nikki van der Westen
 3. 3. //> sv contact SV Contact communiceert Met wiki’s Op wiki.svcontact.nl is een wiki aangemaakt met de naam CIWiki. Zo- als de naam al zegt is deze voornamelijk bedoeld voor studiegere- lateerde doelen. Wij zien graag dat de wiki op termijn uitgroeit tot een volwaardige digitale studiegids gemaakt door studenten zelf. Iedereen is vrij om toe te voegen dus ga naar wiki.svcontact.nl! Met docs De nieuw gevormde commissies hebben al gemerkt dat SV Contact is overgestapt op Google Docs. Met deze technologie is het mogelijk om met meerdere mensen tegelijker jd aan eenzelfde document, presenta e of spreadsheet te werken. Het jdrovende heen en weer mailen van commis- siedraaiboeken, ac viteitbegro ngen en pr-presenta es is niet meer no- dig. Daarnaast worden alle documenten bewaard op het web, waardoor documenten van elke computer opnieuw te raadplegen zijn. Google Docs is een waar genot voor iedereen die wel eens groepswerk moet inleveren! Met forums Forums zijn al jaren een belangrijk onderdeel van de digitale cultuur. De forums van FOK.nl, scholieren.com en tweakers.net zijn een be- grip en kleinere hobbyistenforums kunnen van grote sociale waarde zijn. Voor CIW-studenten is er het forum van SV Contact. Een klein- tje misschien, maar de techniek maakt sinds deze zomer veel goed. CIW-filmpjes en -slides kunnen nu geïntegreerd worden en de komst van autonome subforums hee een ini a ef als PubliekeSfeer.nl op- geleverd! Discussieer, creëer, leer en meer op forum.svcontact.nl. Met beeld Beeld begint een stuk grotere rol te spelen bij digitale communica e. De bandbreedte en instrumenten laten het tegenwoordig toe, waardoor ie- dereen s lstaand en bewegend beeld online gooit. Fotosite Flickr en video- site YouTube puilen momenteel uit van de amateuris sche én professio- nele content. SV Contact gaat mee in deze vibe door nu al meer dan 15.000 foto’s gelabeld en al online te ze en. Tag jezelf en je vrienden op flickr.com/ svcontact! Daarnaast hebben we tube.svcontact.nl voor kwaliteitsmate- riaal als de film van Introduc e 2007. Je kunt echter ook zelf bijdragen in de videogemeenschap door ons te bezoeken op youtube.com/svcontact! Communiceer mee! 3
 4. 4. //> com’petitie NIEUWE MEDIA VS. FILM & TV rol meer spelen bij deze vorm van sociaal contact. CIW. Communicatie- en Informatieweten- schappen. Zoals jullie – hopelijk – weten is Dat er natuurlijk nog aardig wat haken en ogen deze studie in feite opgebouwd uit een drie- zitten aan een dergelijk toekomstbeeld bleek ook tal studierichtingen, te weten communicatie, tijdens het einddebat van het vak Nieuwe Media in film en tv en nieuwe media. Waar de com- het Actuele Debat. Dit is een van de vakken die je in municatiekant uit traditioneel oogpunt nog je tweede of derde jaar kunt gaan doen als je dus redelijk voor zichzelf spreekt, kunnen de bei- geïnteresseerd bent geraakt in de Nieuwe media- de andere richtingen soms nog wat abstract richting. Bij dit specifieke vak ga je de ontwikkelin- overkomen, zeker voor eerstejaars. Laten we gen in de wereld van de Nieuwe media nauwlettend daarom eens gaan kijken wat de beide rich- in de gaten houden, om daar vervolgens binnen tingen nu precies inhouden, welke vakken je er bij gaat volgen, en – misschien wel het be- je werkgroep debatten over te kunnen voeren. Je langrijkste om te weten – wat je er nu eigen- wordt geacht een weblog bij te houden – zéér 2.0 lijk mee wordt als je later groot bent. – en je werkt uiteindelijk toe naar een einddebat, waarbij dus zaken als de global village van McLu- han en de opkomst van media met user-generated Web 2.0, user-generated content en remediation content zoals YouTube en Wikipedia centraal staan. Het vak kenmerkt zich door de actievere en meer Laten we eens beginnen met de kant van de nieuwe media. praktische insteek tijdens de werkcolleges, waar- Als eerstejaars krijg je namelijk al een redelijk uitgebreid bij je dus geen droge theorieën moet lezen om deze pakket van vakken die je een kijkje laten nemen in deze rich- vervolgens tijdens college nog eens haarfijn nader ting. Zo heb je vakken als het gevreesde Geschiedenis van toegelicht te krijgen door de wijze docent met de het Medialandschap, maar bijvoorbeeld ook Media, Cultuur baard, maar waar je zelf interessante en toepasselijk en Maatschappij en Geschiedenis en Theorie van de Nieuwe onderwerpen moet opzoeken, om hier vervolgens Media. Al deze vakken – die laatste in het bijzonder – geven met je klasgenoten actief over te gaan debatteren. allemaal op hun eigen manier een introductie in één of meer- dere aspecten van de wereld van de nieuwe media. Als deze Tante Truus vakken je liggen, verdient het dan ook zeker aanbeveling je notities goed op orde te houden, want personen als Marshall ‘Maar wat word je daar later dan mee?’, vraagt tante McLuhan, Howard Rheingold en zelfs die vervelende Jürgen Truus, op de verjaardag van oom Henk. Nou tante Habermas zul je nog vaak tegen gaan komen in dit vakgebied. Truus, dat gaan we u eens haarfijn uitleggen. Als je klaar bent met je bachelor kun je er natuurlijk eerst Iets wat eigenlijk onlosmakelijk is verbonden met de nieu- voor kiezen nog de aansluitende master – hier is we mediarichting is het gebruik van een breed scala aan dat de master Nieuwe media en digitale cultuur – te hippe Engelse termen, zoals web 2.0, user-generated con- gaan doen. Ben je hiermee klaar, dan kun je de titel tent en remediation. Niet zo heel gek natuurlijk, als je be- master of Arts (in Nieuwe media en digitale cultuur) denkt dat deze richting zich natuurlijk uitermate goed leent op je nieuwe visitekaartjes laten zetten. Met deze om internationaal beoefend te worden. Een van de stok- titel op zak kun je vervolgens tante Truus van haar paardjes van mediadeskundige Marshall Mcluhan – kijk, zelfgebreide sokken blazen, door haar de volgende daar heb je hem alweer – was dan ook dat nieuwe media reeks aan carrièremogelijkheden voor te schotelen: bijdragen aan het ontstaan van een global village, waarbij iedereen digitaal verbonden is, en dat tijd en ruimte geen 4
 5. 5. Oom Henk Researcher, webredacteur en eindredacteur bij om- roepen, commerciële bedrijven, kunst- en cultuurin- ‘En wat word je dáár dan mee?’, vraagt oom Henk stellingen, programmamaker en nieuwe media- pro- vervolgens, op de verjaardag van tante Truus. Nou grammeur bij kunst- en cultuurinstellingen, digitale oom Henk, ook hier kun je er voor kiezen eerst een communicatie- adviseur, crossmedia communicatie- aansluitende master te gaan doen, in dit geval de adviseur bij uitgeverijen, kunst- en cultuurinstellin- master Film en Televisiewetenschap, wat wederom gen, internet adviseur Information design, interface leidt tot een master of Arts-titel in het desbetreffen- design en conceptontwikkeling, educatief medewer- de vakgebied. En wat je er dan concreet mee kunt ker op het gebied van nieuwe media bij culturele en worden? Onder meer: educatieve instellingen, teksteditor bij webdesignbe- drijf, nieuwe media- dramaturg bij toneelgezelschap- Researcher, redacteur bij omroepen, commer- pen, uitgeverijen etc., manager internetmarketing ciële bedrijven en kunst- en cultuurinstellingen, en communicatie, beleidsmedewerker op het gebied programmamaker, programmeur bij omroe- van nieuwe media, criticus en recensent bij kranten pen, filmtheaters en kunst- en cultuurinstellin- en tijdschriften, docent bij onderwijsinstellingen en gen, communicatie-adviseur, educatief mede- projectleider en –manager bij nieuwe mediabedrijven. werker bij culturele en educatieve instellingen, met name op het gebied van film en televisie, Nou tante, dat dus! beleidsmedewerker op het gebied van film en televisie, criticus/recensent bij kranten en tijd- Let’s all go to the movies schriften, content provider nieuwe media, do- cent bij onderwijsinstellingen en projectleider, Dan is er de film- en televisiekant van CIW. Ook van deze projectmanager bij film- en televisieproductie. richting geeft Geschiedenis van het Medialandschap je ten dele een voorproefje, maar het meest film- en televisie- Kortom, de eerstvolgende verjaardag hoef je als gerelateerde vak dat je volgt in je eerste jaar is Beeld en CIW’er niet meer met je mond vol tanden te staan. Geluid: Theorie en Analyse. Tijdens dit vak leer je onder Enkel nog met een mond vol taart. meer de verschillende manieren om een film te beoorde- len, die je vervolgens later zelf toe kunt gaan passen bij een analyse van een reclamefilmpje, en later bij een inlei- Jorik dende sequentie uit een film. Het feit dat je bij die laatste analyse uiteindelijk zelf een website in elkaar moet gaan zetten, geeft goed aan dat de drie richtingen binnen CIW elkaar vaker wel dan niet overlappen. Lijkt de film en televisierichting je interessant? Dan is het natuurlijk zaak dat je algemene filmkennis voldoende op peil wordt gebracht. Een goede keuze voor je tweede jaar zou dan ook het vak Repertoire Film, Tv en Nieuwe Media kunnen zijn, dat zich – anders dan de titel doet vermoeden – voornamelijk richt op de Nederlandse filmgeschiedenis. Hier zul je bijvoorbeeld biografieën moeten gaan opstellen van de meest toonaangevende personen binnen de Neder- landse filmwereld, te weten acteurs, regisseurs, producers en scenarioschrijvers, you name it. Vervolgens werk je via twee steeds uitgebreidere filmrecensies toe naar je eindpa- per, waarin je een bijvoorbeeld een regisseur of filmstroming in een bredere context gaat bespreken. Dit harde werken wissel je gelukkig af met het in comfortabele bioscoopstoe- len genieten van enkele pareltjes uit de Nederlandse filmge- schiedenis, die je altijd al had willen zien, maar waar je nog nooit aan was toegekomen. Wat wil een mens nog meer? 5
 6. 6. //> com’cuisine Weet wat je eet tenslotte toch altijd beter en omdat je zo ook netjes Vrijwel iedere student zal er vroeg of laat aan moeten geloven: op je vitamines binnenkrijgt, maken scheurbuik en jezelf wonen. Naast veel vrijheden levert dit ook veel plichten op. geelzucht geen kans. En het scheelt je een hoop Immers, pa en ma zijn er niet meer voor je. Dat betekent onder an- geld, ook niet geheel onbelangrijk. dere dat je voortaan zelf je kleding kreukvrij moet zien te houden en dat je er voor moet zorgen dat je nooit zonder toiletpapier komt te Koken hoeft bovendien helemaal niet moeilijk te zitten. En je zult zelf voor dat smakelijke bord boerenkool met worst zijn. Neem nu bijvoorbeeld het studentenvoedsel moeten zorgen na een dag hard studeren. Het is hierbij zaak om toch bij uitstek: pasta. Je koopt een pak spaghetti, een beetje fatsoenlijk te eten, anders waan je je binnen de kort- het goedkoopste uiteraard, en een pot of pakje tomatensaus en daarmee kun je heel makkelijk, ste keren een piraat die de zeven zeeën bevaart. En dan heb ik het lekker en goedkoop meerdere dagen smullen. De niet over avontuur en schatten, maar over scheurbuik en geelzucht. echte Bourgondiër kan er dan nog extra groenten, Globaal gezien zou ik drie typen etende studenten Ieder van deze mentaliteiten heeft zijn eigen kaas of gehakt bijdoen. willen onderscheiden: voor- en nadelen. Type 1 heeft het makkelijk en eet ook vrij smakelijk. Alleen is het een dure Verder heb je ook nog de welbekende dozen met 1. Het ‘als-ik-te-lam-ben-om-naar-het-eten-toe-te- grap, waardoor het gevaar van rode cijfers op je exotische gerechten van Knorr en andere bedrijven, gaan-moet-het-eten-maar-naar-mij-toe-komen’- bankafschrift (symbolisch voor weinig geld hebben, waarmee culinaire hoogstandjes ook een eitje type. Zeg maar de Kamphuijzen, Kerstens’ en Van indexicaal voor gevaar) op de loer ligt. Daarnaast worden. Binsbergens van deze wereld. zal overmatig gebruik leiden tot puistjes en een En wat dacht je van een frisse en gezonde salade. Kernwoorden: Thuisbezorgd.nl, pizza, friet, buik die ter hoogte van je knieën hangt, waardoor Je koopt wat fijne frisse sla en daar gooi je bij wat je shoarma, cafetaria. er op donderdagavond niemand meer tegen je aan maar lekker vindt. Veel gezonder krijg je het niet. 2. Het ‘ik-heb-geen-zin-om-pannen-en-bestek- wil schuren. vies-te-maken-en-die-vervolgens-af-te-moeten- Type 2 is dan weer een stapje hoger op de ladder Dus duik maar fijn de keuken in en experimenteer wassen’-type. der culinaire verstandigheid, want minder duur er lustig op los. Afgezien van een afgebrand huis, Kernwoorden: magnetron, x minuten op xW, plastic dan 1 en op zich bestaande uit redelijke maaltijden, kan er weinig misgaan. En als je de beschikking bordjes, magnetron-quiche en -lasagne. maar echt gezond is het ook weer niet om zo vaak hebt over vrienden, is het erg leuk om samen te 3. Het ‘laat-ik-even-de-armen-uit-de-mouwen- uit de magnetron te eten. eten. De mogelijkheden zijn eindeloos. steken-en-een-goede-maaltijd-op-tafel-zetten’- type. Nee, het beste is het om zoveel mogelijk type Ah, daar zul je m’n pizza hebben! Kernwoorden: vers, gezond, ambachtelijk, 3 te zijn. Het kost je wat tijd en moeite om een kookboek. fatsoenlijke maaltijd op tafel/bureau te zetten, maar Martijn dan heb je ook wat. Een zelfbereide maaltijd smaakt 6
 7. 7. //> com’mence Mijn eerste jaar Heerlijk zo’n onderwijsvrije week, want het eerste blok en dan vooral de laatste twee weken waren best druk. Om na een lange zomervakantie weer hard aan de slag te moeten gaan is echt wel weer even wennen! De eerste twee weken zijn nog een soort van “inkomen”. Je krijgt bij de vakken Inleiding CIW en Geschiedenis van het Medialandschap een ontzettende hoop informatie over je heen waarbij je eigenlijk geen idee hebt wat je er in eerste instantie mee aan moet. Als je aan je medestudenten vraagt of zij alles wel begrepen hebben, kom je er al gauw achter dat je niet de enige bent die het Nieuw bij de redactie: Nikki en Iris allemaal even niet zo snel volgt. Na twee weken elke dag braaf naar een paper schrijven blijkt nog helemaal was het slim geweest als je elke week de college te zijn geweest, ontdek je in de niet zo makkelijk. Nu moet je toch echt je opgegeven teksten had gelezen, maar je derde week dat je over een paar dagen ouders gelijk geven wanneer ze zeggen: moet nog wel een béétje vrije tijd over al je eerste tentamen hebt. Ze houden ‘’Ja, de Universiteit is toch andere koek houden natuurlijk. duidelijk van een rap tempo hier bij CIW. dan de middelbare school hoor!’’ Terwijl je zelf nog amper een idee hebt Na een hele week niks anders gedaan te waar de stof precies over gaat, probeer je Enfin, uiteindelijk komt ook dit voor hebben dan het kwalitatief analyseren van er maar het beste van te maken. elkaar en net nadat je de paper hebt media en het kwantitatief analyseren van ingeleverd, ligt er alweer een volgende smsjes, ben je dan eindelijk aanbeland Na vier weken en het eerste tentamen opdracht te wachten. De weken vijf, zes in de laatste week van het eerste gehad te hebben, is er alweer een en zeven staan geheel in het teken van blok CIW, waarin het na enkele dagen volgende opdracht aangekondigd: het een leesdossier. Uiteindelijk wordt pas alweer tijd voor het eerdergenoemde schrijven van een paper. Via WebCT is de in week zeven geheel duidelijk hoe je laatste tentamen van het eerste blok. tentamenopdracht te downloaden. Na een dat hele leesdossier nu precies moet Na een busritje langs de toeristische half uurtje van muismishandeling is het aanpakken. Dat wordt dus op het laatste route bereik je eindelijk de plaats van dan eindelijk gelukt om de opdracht op moment nog flink stressen. Bovendien bestemming: de Vechtse Banen. Twee het scherm te krijgen. De opdracht is op werkt het niet echt mee dat diezelfde uur en een rood aangelopen hoofd later is zo’n manier geformuleerd, dat drie keer week ook nog een tentamen van een het dan eindelijk zover: vakantie. Zo, dat opnieuw lezen nog weinig duidelijkheid ander vak gepland staat. Aangezien daar eerste blok hebben we toch maar mooi verschaft. En voordat je het nut ziet van het ook nog een stuk of 20 teksten en een overleefd! juist noteren van voetnoten en op welke Iris heel boek voor gelezen moeten worden, manier, ben je ook een week verder. Nou, kom je wat krap in tijd te zitten. Natuurlijk 7
 8. 8. //> de stelling Nieuw in de Com’info: De Stelling. Elk nummer komen vier CIW’ers aan het woord over allerhande stellingen. We trappen af met een stelling die zich vast en zeker interessant is voor eerstejaars studenten: CIW, daar kun je wat mee! Eline van Beek (19), tweede- Robbie Vermeulen (24), 4ejaars, Anne van der Lugt (19), eerste- jaars, richting communicatie jaars, (waarschijnlijk) richting richting film en televisie communicatie “Wat kun je nu met CIW?” Dit is een “Wat een lastige stelling, want we heb- “In principe kun je later wel wat met CIW, vraag die ik mezelf menigmaal gesteld ben nog maar twee vakken gehad: Ge- alleen het is niet zo dat je in een bepaalde heb. Een exact antwoord zou ik je na schiedenis van het Medialandschap riching wordt gedreven. Dat is bijvoorbeeld een jaar studeren echter nog niet kun- en Inleiding CIW, wat nogal filosofisch wel het geval bij rechten. Bij CIW word je nen geven, maar één ding weet ik ze- was. Geschiedenis vind ik altijd interes- niet een bepaald beroep. Je zou zeggen: ‘je ker: communicatie is overal. Of het nou sant en het inleidende vak gaf me niet wordt onderzoeker, want je studeert,’ maar gaat om hoe gesprekken in elkaar zit- veel duidelijkheid over de rest van deze dat is bij de meeste natuurlijk niet zo want ten of om hoe het internet de wereld in richting. Of ik echt iets aan CIW heb, dat je moet gemiddeld een acht halen wil je een een dorp weet te veranderen, je hoort weet ik nog niet! Daar moet ik even mee onderzoeksmaster doen. Dus bij CIW is het en ziet het letterlijk overal om je heen. wachten tot het tweede blok afgelopen is. een beetje vaag wat je er later mee kunt Ik denk dat er daarom geen interessan- Als dat tweede blok me interes- doen. Omdat ze je nogal vrij laten in de keuze tere en betere tijd is om deze studie te seert, ga ik met deze studie door van je beroep later, zou het kunnen zijn dat volgen dan nu. Juist omdat een groot en wil ik de journalistieke kant op. je totaal rond gaat zwerven binnen CIW en deel van de veranderingen die we be- dat je over vier jaar nog niets hebt. Het was studeren vandaag plaatsvinden en dus beter geweest als je van tevoren had ge- in de praktijk zijn terug te zien. CIW, weten welke richting je op wilde. Dat zou je daar kun je wat mee… Is dit niet ge- wel helpen bij je uiteindelijke beroepskeuze. woon zo moeilijk te beantwoorden om- Maar CIW, daar kun je iets mee… Je kunt er iets dat de mogelijkheden eindeloos zijn?” mee, als je er ook werkelijk iets mee wil doen!” 8
 9. 9. //> com’tom De heidag De CIW-heidag was een groot succes: er stond een tafelvoetbal- spel. Dit medium was tot nu toe ontsnapt aan de aandacht van de opleiding, maar het bleek een medium te zijn dat veel onderzoek behoeft. En daar zijn we daarom maar direct mee begonnen. De samenstelling van de deelnemende onderzoeksgroepjes liet zien dat het ook heel goed te gebruiken is voor onderwijsdoelen. We zagen soms vier studenten heel zelfstandig (!) met elkaar aan het werk, soms twee studenten met twee docenten, en een en- kele keer vormden zelfs een docent en een student samen een onderzoeksduo. Ik denk dat Foucault ook van tafelvoetbal hield. Marcel Bruinstroop (23), vierde- jaars, richting communicatie “CIW, daar kun je wat mee… Ja, daar ben ik het wel mee eens. Tenminste, als ik altijd op verjaardagen kom en mensen vragen ‘Goh, wat kun je nou eigenlijk met deze studie?’ Dan kan ik een heel verhaal In ieder geval bleek het een discours te zijn waarin bestaande ophangen over ‘Nou, de interne en externe verhoudingen onmiddellijk werden gereproduceerd: de docen- communicatie kan ik gaan regelen, want ten waren niet te verslaan. Niet hun eigen verdienste uiteraard, ik wil wel de communicatiekant op.’ Ja, want als je je voegt in een bestaand discours zijn de resultaten nu eigenlijk alles draait om communicatie, eenmaal voorspelbaar. En wat zijn de design features van deze dus denk en hoop ik wel dat ik daar met game en haar discours? Een eerste observationele studie laat mijn studie ver mee kan komen. En daar- naast doe ik er natuurlijk nog dingetjes een interactie zien van vier individuen met een interface van twee bij als bestuur, commissies en dat soort knoppen per persoon, waarmee ze een variabel aantal avatars dingen. Want ja, communicatie, ik hoop kunnen besturen in een virtuele ruimte. Het schijnbare doel van wel dat je daar wat mee kan, maar door je deze game is met de avatars een balletje in een doel te schop- wat meer te specialiseren en dingetjes te pen. In werkelijkheid gaat het natuurlijk om de onderwerping doen moet dat wel goed komen denk ik.” van studenten aan hun docenten. We moesten op de Trans en de Kromme Nieuwegracht ook maar tafelvoetbalspellen neerzetten. Tom Koole, Opleidingscoördinator CIW
 10. 10. //> eigen baas Er zijn nogal wat studenten binnen CIW met eigen bedrijfjes. Ja echt, ze zijn er. De Com’info interviewt deze jonge ondernemers om zo de studie vanuit hun (praktische) oogpunt te bekijken. Ruud van der Linden (22) is tweedejaars student CIW, lid van de communicatiecommissie maar is bovenal eigenaar van het een- mansbedrijf FluxxNet. Hij heeft de eer om als eerste in deze nieuwe rubriek ‘Eigen baas’ te verschijnen. Ruud, wat doet Fluxxnet? En hoe lang doe je dit al? “Het is allemaal hobbymatig begonnen in 1996, maar het bedrijf is opgestart in 2003. Eerst ben ik begonnen met het hosten van gameservers voor populaire online games (denk aan spellen als Unreal Tournament en Counterstrike). Maar dat was niet meer rendabel in verband met de vele kleine bedrijfjes die toen opkwamen. In 1996 was ik volgens mij één van de eersten die een hele aflevering van Star Trek Deep Space Nine op het internet heeft gezet. Dat was 8mb groot, en het uploaden duurde anderhalf uur met een 56kb-modem. FluxxNet maakt veel gebruik van freelancers en studenten. Mijn bedrijf verleent nu streamingdien- sten (in samenwerking met een tv-producent uit Landgraaf): het gaat dan om on demand video van hoge kwaliteit. Ik werk bijvoorbeeld voor een bedrijf genaamd Filmloop. Die is zo ongeveer de enige in Nederland die paardensportwedstrijden in zijn geheel uitzendt. Alles wordt uitgezonden op internet via FluxxNet; een archief van over de 60 GB.” Je verdient toch te veel voor een OV-jaarkaart? quot;Ja. Die was ik trouwens ook vergeten op tijd in te leveren met als gevolg een leuke acceptgiro van de IB Groep.quot; Waarom ben je CIW gaan studeren? “CIW kan heel zinvol zijn voor de communicatiekant van projecten die ik doe. Ik ben zelf de link tus- sen de communicatie en de techniek die ik lever, maar ik begrijp de communicatiekant veel beter. Ik vond de communicatie- en nieuwe mediakant van CIW heel erg interessant en daarom heb ik bewust voor deze studie gekozen.” Heb je veel aan je studie gehad voor je bedrijf? “Het vak Instrueren en Overtuigen was handig voor bijvoorbeeld het schrijven van handleidingen, maar voor de rest kan ik er nog niet veel over zeggen. Dit omdat ik pas één jaar heb gehad en het allemaal inleidende vakken zijn geweest. Ik wil vooral enkele interessante vakken van de nieuwe mediakant van de studie volgen, omdat die handig voor mij zijn. Bijvoorbeeld Nieuwe Media en het Auteursrecht.” En andersom? “Het plannen voor de studie CIW is beter gegaan. Ik plan uitloop in, zoals ik heb geleerd met mijn werk. Voor de rest niet echt.” Wil je met je bedrijf doorgaan na de studie? “Ik wil zeker doorgaan. Ik zou niet weten waar ik anders in loondienst moet, ik wil vooral eigen baas blijven. Dat kan ook handig zijn omdat je profiteert van het belastingvoordeel bij het kopen van bijvoorbeeld een laptop.” Kristel en Lorenz
 11. 11. //> com’mence //> com’plex Aan de andere kant van de lijn S inds enkele weken ben ik de trotse nicafabrikant tot zorgverzekeringsmaat- Omdat ik voor mijn gevoel behandeld werd eigenaar van een gigantische breed- schappij, hanteert om de onwetende klant als de eerste de beste Toos die de stekker beeldtelevisie. Mijn zus moest van aan de andere kant van de lijn beleefd en be- van de stofzuiger niet in het stopcontact had het gevaarte af en doneerde het aan mij. hulpzaam te woord te staan. Alsof zij allen gedaan gooide ik als laatste wanhoopsdaad Er hebben wat meubels het veld moeten dezelfde handleiding met standaardbegroe- nog een ‘ik heb de gebruikershandleiding ge- ruimen en ik ben twee vierkante meters tinkjes en –afsluitinkjes tot hun beschikking download’ de hoorn in, maar het mocht al niet van m’n kamer kwijt, maar je wanen in hebben en op de stippellijntjes slechts de meer baten. Meneer de Philipswerknemer Central Park, Wisteria Lane en Meer- woorden afstandsbediening, klantnummer, probeerde me af te wimpelen met het verhel- dijk is natuurlijk gewoon onbetaalbaar. televisie of declaratie hoeven in te vullen. En derende advies de originele afstandsbedie- natuurlijk zo af en toe wat luistergeluidjes á ning aan mijn zus te vragen (‘Dat ik daar toch Denk ik tenminste. Want mijn gigantische la ‘hm, hm’ en ‘ja’ produceren en minstens zelf niet op gekomen ben! Dank u meneer!’) breedbeeldtelevisie heeft vooralsnog niets drie keer de naam van de klant noemen en anders een universele afstandbediening meer laten zien dan een blauw beeld. Een voor de zogenaamde ‘personal touch’. Als te regelen (‘op alledrie staat Universal, heeft uitzichtloze deprimerende blauwe massa, ik geen last had van een ernstige vorm van dat niet iets met universeel te maken?’) en waar ik met geen enkele gebruikershandlei- digibetisme, die mij in de eerste plaats had met een voorspelbare ‘fijne dag nog, me- ding of toetscombinatie op deze wereld iets aangezet tot dit wanhopige telefoontje, had vrouw Blonk!’ drukte ergens in Eindhoven anders van kan maken. Uit angst voor een ik bijna Meneer de Philipswerknemer kun- een tevreden Meneer de Philipswerknemer hernia was ook het monster optillen en uit nen uithangen en hij de onwetende student. op het ‘afhandelknopje’ van zijn toestel. het raam flikkeren geen optie, dus besloot ik na lang wikken, wegen en heel veel schel- Met een ‘Goedemiddag, u spreekt met “Me- Maar als jullie denken dat ik nu met een her- den de helpdesk van Philips in te schakelen. neer de Philipswerknemer”. Bedankt voor nia en zes halve afstandsbedieningen dit ver- het wachten. Waarmee kan ik u van dienst haal zit te tikken hebben jullie het mis. Want Het nummer draaien van de consumenten- zijn?’ werd ik begroet aan de andere kant na een paar minuutjes efficiënt Googlen en service was voor mij een bijzondere hap- van de lijn, waarna ik zo gedetailleerd en de hulp van een vakkundige helpdeskmede- pening, omdat ik doorgaans zelf degene ben intelligent mogelijk mijn verhaal deed. Een werker die luistert naar de naam ‘pa’ heeft die dergelijke telefoontjes opneemt. Hier- verhaal over een gigantische breedbeeldte- de blauwe massa op mijn gigantische breed- door was het niet de wachttijd, het muziekje levisie met zorgvuldig genoteerd typenum- beeldtelevisie zowaar plaatsgemaakt voor of de 10 cent per minuut die mijn mondhoe- mer (‘oud modelletje’ kreeg ik te horen) en witte doktersjassen, wanhopige huisvrou- ken deden krullen, maar het vaste Callcen- drie afstandsbedieningen die mij alledrie te- wen en een New Yorks appartement. En de ter-riedeltje. Het kan-ik-u-ergens-mee- leurgesteld hadden (‘ja mevrouwtje, als de tevreden student en haar gigantische breed- helpen-fijne-dag-nog-verhaal dat blijkbaar televisie niet reageert op de afstandsbedie- beeldtelevisie leefden nog lang en gelukkig. elke commerciële helpdesk, van elektro- ning is het niet de goede’ was zijn reactie). Carolien
 12. 12. //> com’pleet nieuwe studie Tom Quichot Op de Woudenbergse heide hebben 30 studenten, docen- ten en andere betrokkenen gebrainstormd over een nieu- we fundering onder de Bachelor CIW. Tom Koole was zo enthousiast over de bereikte consensus, dat hij de dag erop naar de Trans toog om de huidige opzet met de grond gelijk te maken en op de smeulende resten een aanvaard- baar lesprogramma neer te zetten. Eindelijk revolutie! Of toch niet? Het voorstel van Tom Koole om de nieuwe propedeuse al aankomend “Als de Bachelor er zó uit komt te zien, schrijf ik me direct uit om ‘m volgend studiejaar in te voeren is echter door zijn eigen achterban afgeschoten als jaar opnieuw te volgen”, zegt Kristel het zodra de nieuwe structuur op papier een wild zwijn op de Veluwe. Zij vonden het tijdsbestek van drie weken staat. En dat is niet eens zo’n slecht idee. Sterker nog, ik adviseer alle huidige die nog restte om de plannen te concretiseren, oftewel beslissen wat er CIW-studenten hetzelfde te doen. Schrijf je uit, ga van het teruggestorte col- in elke cursus op welke manier en door wie onderwezen wordt, te kort. legegeld lekker op vakantie en stort je volgend jaar september vol overgave Bovendien vinden de taalbeheersers het maar niks dat ze ten behoeve van op het nieuwe CIW. de nieuwe propedeuse een huidige eerstejaarscursus moeten inleveren. Praktische bezwaren tegen deze massale muiterij zijn eenvoudig weg te Een gemiste kans want hierdoor wordt volgend jaar weer een nieuwe wuiven. De 600 eerstejaars zullen hoorcollege krijgen op de tribunes van generatie CIW’ers opgezadeld met een Bachelor waar geen touw aan vast stadion Galgenwaard, aangezien de universiteit het commercieel exploiteren te knopen is. Ook is de kans om de herstructureringsplannen aan de insti- van haar vastgoed toch belangrijker vindt dan haar studenten een fatsoenlijke tuten Nederlands en Media en Cultuurwetenschappen verbonden docenten leeromgeving te bieden. De docenten hebben op hun beurt negen maanden gezamenlijk in plaats van afzonderlijk te presenteren niet aangegrepen. de tijd om het voorgestelde programma gedetailleerd in te vullen, hun cur- Als beide kampen nog steeds niet constructief met elkaar in overleg tre- sussen beter op elkaar aan te laten sluiten en overeenstemming te bereiken den wordt CIW nooit de unieke eenheid dat het pretendeert te zijn. over een gemeenschappelijk curriculum dat de theoretische ruggengraat van de studie vormt. Doordat egocentrisme en conservatisme een snelle herstructurering van de Bachelor in de weg staat, is de opleidingscoördinator verworden tot Don Het argument dat deze gelijktijdige exodus rechtvaardigt, is dat de voorge- Quichot. Met Frank Hakemulder als trouwe metgezel voert hij een hope- nomen plannen voor de propedeuse veelbelovend zijn. Inleiding CIW duurt loze strijd. Want als niemand anders ziet welke windmolens een ideale daarin twee blokken in plaats van één om de studenten het curriculum bij Bacheloropleiding in de weg staan is het een hopeloze zaak en verandert te brengen waaraan alle cursussen in de Bachelor te herleiden zijn. Daarna hun visioen in een illusie. Vooral wanneer hun collegae de nadruk leggen volgt een twee blokken durende methodologiecursus waarin verschillende op wat er met de nieuwe structuur verloren gaat in plaats van in te zien onderzoeksmethodes van begin tot eind worden behandeld. In de overige vier wat er voor terugkomt. Hopelijk krijgt deze heidag snel een vervolg. We cursussen worden achtereenvolgens leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en zijn namelijk nog lang niet klaar. presentatietechnieken aangeleerd en wordt een koppeling gemaakt met de praktijk. Studenten die een of meerdere vaardigheden onvoldoende beheer- Michiel sen, kunnen hun Bachelor niet vervolgen. Dat klinkt hard maar is wel beter voor zowel student als studie. Heb je niet mee kunnen heien? Ga alsnog in debat op www.publiekesfeer.nl!
 13. 13. //> ingezonden stuk Het gevecht om de CIW-kwaliteit Tot groot genoegen van de Opleidingscommissie CIW begint de discus- sie over de kwaliteit van de BA-opleiding breed op gang te komen. Goed dat ook Com'info dat debat aanzwengelt middels twee kritische stukken van Michiel Kraijkamp (in Com'info #3 jaargang 6 en #1 jaargang 7). De OC wil hierbij van de gelegenheid gebruikmaken om haar werkzaamheden zichtbaarder te maken voor CIW-studenten, en om een paar puntjes op de i zetten. De OC (3 studenten en 3 docenten, plus de studieadviseur als adviserend lid) vormt de enige plek waar studenten formeel medezeggenschap hebben over hun eigen onderwijs. De OC pluist bijvoor- beeld de cursusevaluaties uit, en bij onduidelijkheden, gemopper of officiële klachten probeert zij met docenten of het bestuur de problemen op te lossen. Vaak lukt dat. De bewering van Michiel in Com’info nr. 3 dat 'zowel de OC als de studenten te weinig kritisch zijn over de cursussen' is dan ook uit de lucht gegrepen. De bewering dat 'sommige cursussen een schrikbarend laag niveau hebben' misschien niet, maar dat is pas te beoordelen na een concrete invulling: welke, wat, waar, in welk opzicht? ‘zonder signalen van studenten en docenten kan de OC weinig ’ Ingewikkelder zijn algemene kwesties, zoals gebrekkige samenhang, kwaliteitswaarborg voor de gehele opleiding, schoolsheid, 'pretbachelor'-houding en aansluiting op de masters. Voor CIW komt daar nog bij dat de opleiding inderdaad een hybride is van twee opleidingen, zoals Michiel in beide artikelen beschrijft, al gaat dat niet om 'Communicatiewetenschap' en 'Nieuwe Media', maar om enerzijds communicatiekunde/taalbeheersing vanuit het Instituut Nederlands en anderzijds TFT-, Nieuwe Media- en Vrouwenstudiesvakken vanuit het Instituut Media en Re/presentatie (tegenwoordig geheten Media- en Cultuurwetenschappen). Voor het komende jaar heeft de OC een grondige doorlichting van het hele CIW BA-traject op de agenda staan, inclusief de aansluiting op de verschillende masters. Maar hoe dan ook: zonder signalen van studenten (en docenten) kan de OC weinig. Oftewel: laat je horen! Wat deugt er wel, wat niet, hoe is CIW te verbeteren? Maak gebruik van alle media en communicatiemiddelen die er maar zijn: de OC, cursusevaluaties, openbare discussies (zoals gehouden op 7 juni 2007), de CIW-heidag van afgelopen 6 november (zie ook het artikel hierover elders in deze), Com'info, SV Contact enzovoorts. Het door Michiel geschetste model van de gerenommeerde rijke Amerikaanse universiteit zal er niet in zitten (een CIW'er legt niet zo gauw $60.000,00 collegegeld op tafel...), maar een CIW-opleiding waar zowel studenten als docenten trots op kunnen zijn is zeker niet onmogelijk. Marianne van den Boomen Voorzitter Opleidingscommissie CIW 13
 14. 14. //> com’interview Interview Gastdocent Rob van Scheers aan het woord Hij schreef voor het Vara TV-Magazine, het NRC Handels- blad, HUMO en Rails; maakte een wereldreis van Alaska tot Kazachstan en van Buenos Aires tot Marokko; schreef in LA een biografie over Paul Verhoeven; interviewde een rits grootheden voor Elsevier en mocht over zijn vijfde boek ‘De Grote Parade’ komen vertellen bij De Wereld Draait Door. Nu is hij gastdocent voor studenten CIW en TFT aan onze universiteit te Utrecht in het vak Repertoire Film, Tv en Nieuwe Media. Rob van Scheers belandde op een grauwe donderdagnamiddag in Lokaal Negen op de Trans. Wij belandden daar ook, echter wel pas na de titel van dit café beiden verward te hebben met een lokaal op Trans 10. Maar dat terzijde. schrijven van features, speciale items in een krant of tijd- Waarom is een artikel over Rob van Scheers relevant voor schrift. Daarna ging hij schrijven voor de VPRO gids. Toen studenten CIW? Behalve dat je met deze voorkennis mis- hem een vaste baan op de kunstredactie van Elsevier schien een wit voetje bij hem kunt halen wanneer Reper- werd aangeboden, greep hij die kans met beide handen toire nog in je vooruitzicht staat, kan hij je alles vertellen aan. Somewhere along the road verschenen ook nog vijf over het beroep van journalist. Voor Van Scheers begon die boeken, waaronder het eerder genoemde Paul Verhoeven carrière van reizen en verslag doen op de HBO Journalis- en een boek over Feyenoord, getiteld De liefde die Fey- tiek. Als enthousiaste student voegde hij zich bijvoorbeeld enoord heet, samen met Ronald Giphart. “Dat was een bij filmclubjes en hij durfde op het Filmfestival zelfs op Paul hel, op die tribune.” Op de reactie “Oh nee, was dat niks?” Verhoeven af te stappen en hem te vragen of hij zijn biogra- antwoordde hij: “Nou ja, het jaar erop werden ze kampi- fie mocht schrijven. Toen die instemde vertrok Van Scheers oen…” Uiteindelijk bracht hij in 2005 zijn ‘levensverhaal’ voor vijf jaar naar Hotel Carmel in Los Angeles: “Dan ben uit: De Grote Parade, waarin allerlei verrassende cros- je even echt schrijver.” Nu doe jij als lezer van de Com’info slinks in de cultuurgeschiedenis van de westerse wereld geen HBO Journalistiek, maar na deze studie kun je natuur- aangehaald worden. Binnenkort komt De Kleine Parade lijk ook de journalistieke kant op. uit, over de geschiedenis van Utrecht. Hierover geeft Van Scheers op 17 december een Studium Generale. Voor de journalistiek gaat het er minder om waardoor je geïnspireerd wordt, “er zijn bepaalde wetten.”, vertelt Van Ons vermoeden werd helaas toch bevestigd: voor ‘schrij- Scheers. “Je schrijft over de actualiteit, over wat in de toe- ver worden’ bestaat natuurlijk helemaal geen plan de komst wellicht hip zal worden en je blikt hier en daar terug.” campagne. Toch heeft hij nog wel enkele tips. “Je moet Maar zodra je toe bent aan je eerste boek, kies je natuurlijk je goed documenteren: je goed inlezen, dat vervolgens zelf uit wat je interessant vindt. weggooien en niet meesjouwen.” Maar de belangrijkste en wellicht wat meer heldere tip voor CIW’ers die de journa- Dat klinkt op zijn minst boeiend, en de vraag die wij aan Van listieke kant op willen: “Ga op pad! Het gaat uiteindelijk Scheers wilden stellen luidt dus: hoe wórd je dan schrijver? allemaal om je netwerk.” Voor Van Scheers begon het als volgt: hij begon met het Justin en Nikki 14
 15. 15. //> com’motie het nieuwe volkslied Wilhelmus van Nassouwe, ben ick van Duytschen bloet. Dat dit de eerste re- gels zijn van het Nederlandse volkslied, dat weet je waarschijnlijk wel. Maar weet je ook de rest van de tekst uit je hoofd, heb je enig idee waar je over zingt en kun je je als ‘Nederlander’ wel identificeren met ons eigen volkslied? De VPRO denkt van niet en gaat daarom op zoek naar een nieuw volkslied… met brede lach in een circus vol paarden en In het Wilhelmus zingen we dat we van ‘Duyt- mer van Syb van der Ploeg (inderdaad, schaars geklede vrouwen een veel te simpel schen bloet’ zijn en vereren we ‘den Koning wie?), die eigenlijk een anti-volkslied zingt, en beschamend liedje vertolkt. De jury was van Hispanje’, dus echt van toepassing is en met stip op één staat het nummer van over dit nummer het minst te spreken, wat de tekst niet meer op ons kikkerlandje. De Liesbeth List, die een lied zingt dat wel de- dus als resultaat lijkt te hebben dat Neder- VPRO beaamt dit, en vindt dat Nederland gelijk als een nationaal hymne klinkt – heel land wel echt en masse voor dit nummer gaat! toe is aan een nieuw nationaal nummer, cliché over de molens en het water – maar waarin ‘de Nederlander’ zich kan herken- zo ingewikkeld is dat alleen Liesbeth zelf Het programma weet – zo blijkt achteraf – net nen en dat makkelijk mee te zingen is. het goed zou kunnen vertolken. Opmerkelijk een half miljoen kijkers te boeien, wat bete- is de derde plaats voor het nummer van de kent dat nog geen vier procent van ‘de Neder- Vol trots – want om ‘trots’ draait het nu rapformatie The Opposites, die voorafgaand landers’ de moeite neemt om het programma eenmaal - presenteert Leon Verdonschot aan een interland of na het behalen van een te volgen. Ter vergelijking: naar de ins en outs op woensdag 10 oktober de eenmalige uit- goude plak op de Olympische Spelen het over Britney, Lindsey, en Paris (RTL Bou- zending Het Nieuwe Volkslied. In ruim een liefst ‘Dikke Lul, Drie Bier’ door het stadion levard) en de liefdesperikelen van Ludo en uur krijgt televisiekijkend Nederland zeven horen galmen. De jury kan er wel om lachen Janine (GTST) kijken twee keer zoveel men- potentiële volksliederen te horen, geschre- en ziet het al gebeuren dat koningin Beatrix sen! We moeten ons dus afvragen of er über- ven en uitgevoerd door boegbeelden uit de het nummer volmondig mee zou zingen. haupt wel een nieuw volkslied moet komen. Nederlandse muziekindustrie. Nadat alle Waarom een eeuwenoud lied aan de kant nummers ten gehore zijn gebracht, mag de Nadat alle stemmen zijn geteld wordt dan schuiven voor een nummer waar we nu om kijker thuis vervolgens via telefoon, sms of eindelijk de uitslag bekend gemaakt. De drie kunnen lachen, maar dat over een paar jaar rooksignalen laten weten welk nummer hét favoriete nummers van de jury behalen al- alweer doodsaai en vervelend gaat worden? nieuwe volkslied van Nederland moet wor- lemaal de top van het klassement, maar ‘de Nee, geef mij maar lekker het Wilhelmus! den. Spanning en sensatie dus, al krijgen Nederlander’ wil het liefst ‘Nederland, Mijn we de uitslag pas bij Pauw & Witteman… Vaderland’ van Frans Bauer als nieuw volks- Frank lied hebben. Frans Bauer? Ja, Frans Bauer! De vakjury heeft haar punten dan al gege- Het Nederlandse publiek heeft massaal ge- ven en is vooral te spreken over het num- stemd op ‘onze’ eigen troetelautochtoon, die 15
 16. 16. //> oh com’er eens kijken In Lunetten is het leven mooi ‘Nee, verder kijken doe ik eigenlijk allang niet meer’. Klare taal van Jo- haar beste vriend en zielsgenoot. Hij blijkt een deur ver- janneke Vonk, de eerste uitgeko- der te bivakkeren. ‘Arjan is diegene die mij deze kamer in zen kandidate voor de weer terug- gekeerde rubriek ‘Oh com’ er eens Lunetten aanbood. Eerst woonde ik in Lombok, maar toen kijken’. Aan mij de taak om de rit ik dit aangeboden kreeg, sloeg ik dat natuurlijk niet af.’ Al te gaan maken richting de kamer van Jojanneke, een excentriek per- snel blijkt waarom. De kamer van Jojanneke is groot en soon, erg bekend bij vele CIW’ers. vooral voorzien van álles wat een student graag zou wil- Maar hoe woont een dergelijk ie- mand? En hoe is ze daar ooit terecht len: een enorm tweepersoonsbed, een eigen keuken, een gekomen? Het bleek maar weer computer met enorme boxen en een espressoapparaat. dat je kamer soms eigenlijk sim- pelweg een reflectie is van jezelf. Die laatste werd verkregen door midden in de Bijenkorf te gaan staan in een trouwjurk ter waarde van 25 euro. Gewapend met een fotocamera en een stel vragen in Typisch Jojanneke, dacht ik later. Als ik de kamer nog wat mijn hoofd, betreed ik het huis van Jojanneke. ‘Een beter bekijk, blijkt dat overal aparte objecten te zien zijn. groot studentenhuis met acht bewoners’, vertelt Jojan- neke, ‘ook al zijn het niet allemaal meer studenten, ‘Nee, verder kijken doe ik eigenlijk allang niet meer’ volgens mij.’ Binnen twee meter van de deur staat ze al naast het pronkstuk van het huis, dat daar aan de muur hangt: een condoomautomaat. ‘Gekocht op Een poster van een reclame van Knäckebrot; ‘meege- Marktplaats door een huisgenoot van me, maar echt nomen onder mijn trui uit een bushokje in Zweden’. Een vaak wordt er geen gebruik van gemaakt.’ Doorlopend ingelijste schitterende foto van Jojanneke op een strand in naar de keuken, valt al op dat we te maken heb- Australië, die genomen is door haar reisgenote. Een oude ben met een echt studentenhuis: van alles ligt op de radio met verschrikkelijk veel draaiknoppen (drie euro op grond en dan vooral nutteloze spullen. In de keuken de rommelmarkt), een penisvormige asbak, een ‘Hoera, aangekomen, excuseert ze zich gelijk voor de rommel. een jongen!’-slinger (‘die laat ik hangen tot ik een echte ‘Vorige week had ik hier een after-Lowlands feestje en leuke jongen heb gevonden’). Achter alles zit een verhaal sindsdien is het eigenlijk niet meer opgeruimd.’ Haar en achter alles een idee. Het maakt het uiteindelijk tot een treft uiteraard geen blaam: feestjes zijn er om gevierd enorm leuke kamer om even in rond te hangen en ook te worden en de rommel is er om pas na enkele weken tot een zeer kenmerkende woonplek voor Jojanneke. Het op te ruimen. leven is mooi in Lunetten, dat blijkt maar weer. Door naar de kamer van Jojanneke, die zich een trap Justin naar boven bevindt. Onderweg komen we Arjan tegen, 16
 17. 17. Jojanneke poseert voor de camera 17
 18. 18. //> com’next Alsof de vernieuwingen in dit nummer niet genoeg zijn, is volgend nummer helemaal een verrassing. Kernwoorden zijn: interactief, crossmedia, Web 2.0, beleving en creativiteit. Het is vooral een proef naar mogelijkheden, maar ook een proef naar lay-out. We blijven nog een beetje mysterieus... Welke inhoud kun je sowieso volgend nummer verwachten? sites in het onderwijs; En: wellicht je eigen stukje! We hebben natuurlijk een goede redactie, maar ons lijkt het ook leuk jouw schrijfkunsten te tonen in de Com’info. Alles mag! Stuur het naar redactie@svcontact.nl en wie weet schittert jouw communicatieve uiting in de volgende uitgave! //> com’online Meer weten over eetgewoonten? Zoek het boek van Rick Dolphijn eens op! Meer weten over de discussies rond CIW? Ga naar PubliekeSfeer.nl! Meer weten over de Redactie van de Com’info? Zoek ons op op svcontact.nl! 18
 19. 19. //> com’op zeg! (even) Laatst kwam ik een soldaat tegen, die na jaren trouwe dienst niet meer kon schieten. Hij had namelijk last van kruitnagel. Op zich komt dat bij soldaten niet zo snel voor, ware het niet dat hij was vergiftigd door een heks. De feeks had name- lijk gebruik gemaakt van Zwarte Maggie. Dat het een echte heks was, stond wel vast: ze hield zich bezig met allerhande heidense zaken. Zo wist ze de soldaat bijvoorbeeld op basis van oeroude boeken te vertellen dat God wel had bestaan, maar nu honderd procent zeker dood is. Hij had immers al twee testamenten geschreven. De heks woonde overigens in een wonderbaarlijke ruimte. Zo had ze een betoverde piano, die nogal eens naar men- sen wilde happen. Dat was echt een heel valse piano. Ook beschikte ze over een groot gevoel voor wiskundige humor. Haar motto? 1y≠y. Maar plots kwam er een olifant op een wit paard dat nog lang en gelukkig leefde. Arthur //> com’ix 19
 20. 20. Stel je voor dat CIW niet zou bestaan. Mis- van Nieuwe Media en de docenten van schien een beetje lastig omdat er ruim 400 Nederlands. Hoeveel verschillende CIW studenten rondlopen en tientallen do- ideale CIW-opleidingen stellen al deze centen aan hen lesgeven. Maar doe je best mensen zich voor? Dat zou ik niet al- eten, wandelen, misschien ook eens en stel het je voor. En stel je dan eens leen willen weten. Dat wíl ik weten. voetballen en natuurlijk bier drin- voor dat diezelfde studenten en docenten Want al zijn idealen niet altijd te ver- ken, want bij idealen hoort bier. met elkaar een nieuwe opleiding zouden wezenlijken, en vaak ook niet allemaal Binnenkort rijdt er een bus voor ontwerpen. Wat voor opleiding zou daar tegelijk, ze zijn wel een uitstekend die ons daarheen meeneemt, als uitkomen? Dat zou ik wel eens willen weten. kompas om keuzes op te baseren. ik m’n zin krijg. Hoe ziet de ideale CIW opleiding eruit vanuit Daarom: wie gaat er mee? Ik nodig alle Het aas is uitgegooid. Eens kijken het perspectief van de huidige CIW-studen- CIW’ers uit, studenten en docenten, wie er bijt. ten? Als je daar over mocht nadenken zon- om eens met mij mee te gaan naar de der gebonden te zijn aan de al bestaande hei, de duinen, of naar een lommer- Uw opleidingscoördinator, cursussen, waartoe zou dat leiden? En hoe rijk oord ergens in het bos. Daar gaan kijken docenten daar tegenaan, de Film en we onze ideale opleiding formuleren Tom Koole TV mensen, de Theatermensen, de docenten – meer dan één mag - en met elkaar

×