Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Вішнева, Подберазь

821 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Вішнева, Подберазь

 1. 1. 20102010 Распрацоўшчыкі: Княжэвіч Ганна Мікалаеўна,Распрацоўшчыкі: Княжэвіч Ганна Мікалаеўна, Круглік Ганна АнтонаўнаКруглік Ганна Антонаўна Дзяржаўная ўстанова адукацыіДзяржаўная ўстанова адукацыі “Валожынскі сельскагаспадарчы“Валожынскі сельскагаспадарчы прафесіянальны ліцэй”прафесіянальны ліцэй”
 2. 2. Подберазь Пярэжыры Душкава Новы двор Бабровічы Вішнева Валожын Яршэвічы Дварэц Гародзькі Сакаўшчына Курдуны Івянец Ракаў Вішнева ВыбрацьВыбраць населены пунктнаселены пункт можна левай кнопкай мышыможна левай кнопкай мышы
 3. 3. ВішневаВішнева
 4. 4. ССвята-Казьма-вята-Казьма- Дзям’янаўскаяДзям’янаўская царквацарква (1865)(1865)
 5. 5. Прастольнае свята – 30 кастрычнікаПрастольнае свята – 30 кастрычніка
 6. 6. Храм пабудаваны ў заходняйХрам пабудаваны ў заходняй частцы вёскі на ўзвышаным левымчастцы вёскі на ўзвышаным левым беразе Гальшанкіберазе Гальшанкі
 7. 7. Царква ў ХХ ст.Царква ў ХХ ст.
 8. 8. У храмеУ храме
 9. 9. Помнік архітэктуры рэтраспектыўна-Помнік архітэктуры рэтраспектыўна- рускага стылюрускага стылю
 10. 10. Будынак 4-часткавай аб’ёмна-Будынак 4-часткавай аб’ёмна- прасторавай кампазіцыіпрасторавай кампазіцыі
 11. 11. Высокі шацёрВысокі шацёр званіцызваніцы завершанызавершаны макаўкаймакаўкай
 12. 12. АкаймаванаАкаймавана нізкай бутавайнізкай бутавай агароджай загароджай з дзвюма арачнымідзвюма арачнымі з кілепадобныміз кілепадобнымі франтонаміфрантонамі брамамібрамамі
 13. 13. Здвоеныя аконныя праёмы аб’яднаныЗдвоеныя аконныя праёмы аб’яднаны арачнымі ліштваміарачнымі ліштвамі
 14. 14. Сцены дэкарыраваны атынкаванымі вуглавымі лапаткамі,Сцены дэкарыраваны атынкаванымі вуглавымі лапаткамі, акаймаваны прафіляванымі карнізамі і зубчастымі фрызаміакаймаваны прафіляванымі карнізамі і зубчастымі фрызамі
 15. 15. Пятро БітэльПятро Бітэль – паэт, перакладчык,– паэт, перакладчык, святар і настаўніксвятар і настаўнік (1912-1991)(1912-1991) Пераклаў на беларускую мову паэму «Пан Тадэвуш» Адама МіцкевічаПераклаў на беларускую мову паэму «Пан Тадэвуш» Адама Міцкевіча ……Так кожны птах,Так кожны птах, Дзе нарадзіўся, гадаваўся,Дзе нарадзіўся, гадаваўся, Там песні звонкія сваеТам песні звонкія свае Найлепш складае і пяе.Найлепш складае і пяе. П. БітэльП. Бітэль
 16. 16. Нялёгкімі шляхаміНялёгкімі шляхамі жыццяжыцця  1947 г1947 г.. Пятра Бітэля звольнілі з настаўніцкай працыПятра Бітэля звольнілі з настаўніцкай працы за тое, “што няшчасце загнала ў Нямеччыну”.за тое, “што няшчасце загнала ў Нямеччыну”.  Пасля падрыхтоўкі ў Жыровіцкай духоўнай семінарыіПасля падрыхтоўкі ў Жыровіцкай духоўнай семінарыі Пётр Іванавіч становіцца праваслаўнымПётр Іванавіч становіцца праваслаўным свяшчэннікам. Яго накіравалі настаяцелем усвяшчэннікам. Яго накіравалі настаяцелем у в.Міжэвічы Слонімскага раёна.в.Міжэвічы Слонімскага раёна.  1949 г.1949 г. Пераведзены святаром у Докшыцы.Пераведзены святаром у Докшыцы.  1950 г.1950 г. Арыштаваны беспадстаўна.Арыштаваны беспадстаўна.  1956 г.1956 г. Са зняццем судзімасці вярнуўся на Радзіму іСа зняццем судзімасці вярнуўся на Радзіму і зноў працаваў свяшчэннікам дазноў працаваў свяшчэннікам да 1963 г.1963 г.  1978 г.1978 г. Цалкам рэабілітаваныЦалкам рэабілітаваны
 17. 17. Пятро Іванавіч Бітэль,Пятро Іванавіч Бітэль, Угодкі Вашы сёння адзначаем.Угодкі Вашы сёння адзначаем. Вы - наш, Вы ад валожынскіх,Вы - наш, Вы ад валожынскіх, ад вішнеўскіх зямель,ад вішнеўскіх зямель, Галовы перадГаловы перад ВВашымашым іімеммем велічнымвелічным схіляем.схіляем. Прырода розумам, натхненнемПрырода розумам, натхненнем надзяліланадзяліла II талентам, што праз жыццё пранеслі,талентам, што праз жыццё пранеслі, 3 Міцкевічам і Дантэ парадніла3 Міцкевічам і Дантэ парадніла Праз пераклады, што гучаць, як песні.Праз пераклады, што гучаць, як песні. ВВам давялося зведаць жах вайны,ам давялося зведаць жах вайны, ГУЛАГаГУЛАГа пекла страшную навалу,пекла страшную навалу, Але застацца чалавекам назаАле застацца чалавекам назаўўжды –жды – Вас муза бераглаВас муза берагла іі ратавала…ратавала… Марыя ШакунМарыя Шакун П.І.БітэлюП.І.Бітэлю ВыхадДалей Вярнуцца на картасхемуВярнуцца на картасхему
 18. 18. Подберазь Пярэжыры Душкава Новы двор Бабровічы Вішнева Валожын Яршэвічы Дварэц Гародзькі Сакаўшчына Курдуны Івянец Ракаў Подберазь ВыбрацьВыбраць населены пунктнаселены пункт можна левай кнопкай мышыможна левай кнопкай мышы
 19. 19. ПодберазьПодберазь
 20. 20. Царква асвечана ўЦарква асвечана ў гонар трохгонар трох Віленскіх мучанікаўВіленскіх мучанікаў ── Антонія, Іаана,Антонія, Іаана, ЯўстафіяЯўстафія
 21. 21. Царква ўЦарква ў прыстасаванымпрыстасаваным памяшканніпамяшканні Перададзена вернікам у 2005 годзе.Перададзена вернікам у 2005 годзе. Асвечана Мітрапалітам Мінскім і СлуцкімАсвечана Мітрапалітам Мінскім і Слуцкім Філарэтам 27 красавіка 2007 годаФіларэтам 27 красавіка 2007 года
 22. 22. У красавіку 2009 годаУ красавіку 2009 года Да 25-годдзя ўстанаўлення Сабора Беларускіх Святых адбыўся Хрэсны ход падДа 25-годдзя ўстанаўлення Сабора Беларускіх Святых адбыўся Хрэсны ход пад назвай “Паломніцкі шлях” з іконай і каўчэгам з часцінкамі мошчаў трох Віленскіхназвай “Паломніцкі шлях” з іконай і каўчэгам з часцінкамі мошчаў трох Віленскіх мучанікаў па маршруце Мінск – Валожын – Вішнева –мучанікаў па маршруце Мінск – Валожын – Вішнева – Подберазь – ЛоскПодберазь – Лоск
 23. 23. ДзеньДзень ушанаванняушанавання памяці трохпамяці трох ВіленскіхВіленскіх мучанікаўмучанікаў –– 2727 красавікакрасавіка
 24. 24. Крыж ляКрыж ля царквыцарквы Далей ВыхадВярнуцца на картасхемуВярнуцца на картасхему
 25. 25. Блаславі, Ўсявышні,Блаславі, Ўсявышні, нашы нівы,нашы нівы, І лясы, і рэкі йІ лясы, і рэкі й сенажаці,сенажаці, Блаславі, каб светлаБлаславі, каб светла і шчасліваі шчасліва Сонцу над зямелькайСонцу над зямелькай нашай ззяці!нашай ззяці! ““Малітва”.Малітва”. В. Гіруць-РусакевічВ. Гіруць-Русакевіч ВыхадДалей Вярнуцца на картасхемуВярнуцца на картасхему

×