Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Keluhuran perlembagaan

4,390 views

Published on

  • Be the first to comment

Keluhuran perlembagaan

  1. 1. KELUHURAN PERLEMBAGAANPerlembagaan Sumber perundangan tertinggiLuhur Tinggi dan muliaJusteru, perlembagaan perlu dihormati dan dipatuhi
  2. 2. Bahasa Melayu Kedudukan kaum Kedudukan raja- bumiputera dan sebagai bahasa raja bukan bumiputera kebangsaan, dalam bahasa-bahasa pembangunan lain tidak sosial-ekonomi dihalang adalah terjamin Peruntuk an dalamKedudukan pengguba Hak asasi istimewa orang lan rakyat Melayu Perlemb terjamin agaan Negara Peraturan- pentadbiran/ pemerintahan, Penetapan agihan kuasa dan tentang kerjasama antara Agama Islam kerakyatanKerajaan Negeri dan agama rasmi Kerajaan Pusat negara, kebebasan beragama dijamin
  3. 3. Sejarah penggubalan dan kandungan Perlembagaan Isikandungannya Kepentingan Kontrak sosialperlu difahami prinsip antara semuadan diterjemah kaumdengan positif Tidak boleh diungkit-ungkit
  4. 4. Kedaulatan Undang-undang Daulat • Mulia dan berkuasa • Kedudukannya tinggi dan tidak boleh dipertikaikan • Mesti dihormati dan dipatuhiUndang-undang Mekanisme untuk menjamin ketenteraman sosial Mengawal tingkah laku anggota-anggota masyarakat Memberi perlindungan kepada anggota masyarakat Menekankan hukuman bagi mereka yang melanggar undang-undang Hasil kerja penggubalnya Undang-undang negara dihasilkan melalui proses teknikal di Parlimen
  5. 5. Pihak yang terlibat dalam perlaksa naan undang- undang Penguatkuasa undang- undang sepertiRakyat jelata polis Pengadil kesatau anggota iaitu pihak masyarakat mahkamah
  6. 6. Kesopanan dan Kesusilaan Tujuan Memupuk sahsiah mulia agar setiap rakyat bersopan iaitu beradab ,bermaruah serta tertib dan bersusila yang bermaksud berhemah mulia dan berakhlak Merupakan asas kepada personaliti Penting dalam hubungan antara perseorangan Manusia hendaklah sentiasa tertib dan mengikut peraturan serta berakhlakdan berhemah tinggi Berdisiplin dan menghormati diri sendiri asas bagi hubungan yang baikdengan orang lain Berfikir sebelum bertindak
  7. 7. Antara Dua

×