Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oktobar

5,453 views

Published on

FV

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oktobar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:Kralj Petar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 2015/2016. Наставни предмет : Физичко васпитање Разред и одељење: други Предметни наставник_____________________________ Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Огледни час 13. Скок удаљ из залета провера Ф, И М,Д,ДМ метар 14. Ходање на штулама напред назад обрада Ф, И М,Д,ДМ штуле 15. Брзо трчање на 30 метара обрада Ф, И М,Д,ДМ штоперица 16. Елементарне игре брзине и снаге обрада Ф, И М,Д,ДМ лопте, 17. Вежбање брзог трчања на 30 метара утврђивање Ф, И М,Д,ДМ штоперица 18. Скок у вис из правог залета обрада Ф, И М,Д,ДМ мерна пантљика 19. Бацање лопте у вис и хватање на различите начине обрада Ф, И М,Д,ДМ лопте 20. Провлачење кроз окна право и вијугаво обрада Ф, И М,Д,ДМ лестве , шв. сандук 21. Бацање лопте одбијањем од зида обрада Ф, И М,Д,ДМ лопте 22. Пењање уз вертикалне мотке до 2,5 м. обрада Ф, И М,Д,ДМ мотке 23. Штафетне игре за развијање брзине обрада Ф, И М,Д,ДМ лопте 24. Ходање и трчање у природи вежбање Ф, И М,Д,ДМ
  2. 2. 25. Манипулација палицом у пару обрада Ф, И М,Д,ДМ палице Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т).  Облик рад: фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима (П).

×