Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novembar

5,355 views

Published on

FV

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Novembar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:Kralj Petar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2015/2016. Наставни предмет : Физичко васпитањe Разред и одељење: други Предметни наставник_____________________________ Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Огледни час 26. Прескакање кратке вијаче у месту са међу скоком обрада Ф,И М,Д,ДМ вијаче 27. Трим-трчање у природи вежбање Ф,И М,Д,ДМ 28. Прескакање кратке вијаче у кретању напред - назад вежбање Ф, И М,Д,ДМ вијаче 29. Трим - трчање у природи вежбање Ф, И М,Д,ДМ 30. Елементарне игре са бацањем и хватањем обрада Ф, И М,Д,ДМ лопте 31. Прескакање кратке вијаче у месту провера Ф, И М,Д,ДМ вијаче 32. Вучење и гурање у паровима са две палице обрадаr Ф, И, П М,Д,ДМ палице 33. Теренске елементарне игре обрада Ф, И М,Д,ДМ лопте 34. Утврђивање ритмичких облика кретања утврђивање Ф, И М,Д,ДМ CD
  2. 2. 35. Бацање лоптица у хоризонталне и вертикалне циљеве обрада Ф, И М,Д,ДМ лопте 36. Ритмичко – естетске вежбе обрада Ф, И М,Д,ДМ CD Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т).  Облик рад: фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима (П).

×