Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Suzana Miljković
Niš
izrađena pomoću programa
LibreOfis Impress i GeoGebre

 Ovu igru koju sam osmislila
praktikujem u prvom razredu
kod usvajanja i razumevanja
pojma prethodnik i sledbenik
Didak...

Potrebno je da deca stanu u red gledajući jedan
drugom u potiljak, tj. ako bi stajali na brojevnoj
polupravi kao na pre...

Pomoću programskog paketa GeoGebra lako se
može predstaviti veći deo programa matematike
za osnovnu i srednju školu.
M...

 Program nudi mogućnost izrade i prikazivanja
interaktivnih matematičkih modela, tj.određeni
objekti se mogu pomerati i...

 GeoGebra se može sa izvesnim
prilagođavanjima primeniti i u mlađim
razredima osnovne škole, te se matematika i
Geogebr...

Nastavni sadržaji su tako razumljivi, lako
prihvatljivi, utemeljeni na konceptu koji
omogućuje brzo učenje i napredovan...
Interaktivna igra prethodnik i sledbenik
Interaktivna igra prethodnik i sledbenik
Interaktivna igra prethodnik i sledbenik
Interaktivna igra prethodnik i sledbenik
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Interaktivna igra prethodnik i sledbenik

1,150 views

Published on

Interaktivna igrica za učenike mlađih razreda

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Interaktivna igra prethodnik i sledbenik

  1. 1. Suzana Miljković Niš
  2. 2. izrađena pomoću programa LibreOfis Impress i GeoGebre
  3. 3.   Ovu igru koju sam osmislila praktikujem u prvom razredu kod usvajanja i razumevanja pojma prethodnik i sledbenik Didaktičke igre
  4. 4.  Potrebno je da deca stanu u red gledajući jedan drugom u potiljak, tj. ako bi stajali na brojevnoj polupravi kao na prezentaciji, svi bi trebalo da budu okrenuti prema nuli. Tada im podelim ,,uloge" imenujući svako dete u jedan od brojeva na brojevnoj polupravi počev od 1. Sledeće dete je bro2, pa broj 3, i tako redom do 10 Opis igre
  5. 5.  Pomoću programskog paketa GeoGebra lako se može predstaviti veći deo programa matematike za osnovnu i srednju školu. Matematičko gradivo prikazano na ovaj način, učenici lakše prihvataju i pamte pojmove. Motivacija kod dece je izuzetno velika jer igrajući se šarenim apletima usvajaju izuzetno bitna osnovna matematička znanja. GeoGebra u nastavi matematike u mlađim razredima
  6. 6.   Program nudi mogućnost izrade i prikazivanja interaktivnih matematičkih modela, tj.određeni objekti se mogu pomerati i tako se mogu na jednostavan i zabavan način istraživati matematički odnosi. Za učenike mlađih razreda mogu se umesto jednostavnih objekata postaviti različite slike i na taj način učenicima nastavni sadržaj napraviti interesantnijim GeoGebra u nastavi matematike u mlađim razredima
  7. 7.   GeoGebra se može sa izvesnim prilagođavanjima primeniti i u mlađim razredima osnovne škole, te se matematika i Geogebra mogu na vrlo interesantan način približiti deci mlađeg uzrasta.  Time se geoGebra približava deci a i oni njoj. GeoGebra u nastavi matematike u mlađim razredima
  8. 8.  Nastavni sadržaji su tako razumljivi, lako prihvatljivi, utemeljeni na konceptu koji omogućuje brzo učenje i napredovanje učenika. Suština matematičkog znanja koja podazumeva razvoj matematičkih misaonih procesa, mišljenja i zaključivanja, usvajanje konceptualnih znanja tako je utemeljena na razumevanju sadržaja.  Uloga učenika u usvajanju znanja se tako menja, te on od pasivnog posmatrača postaje aktivan istraživač.

×