Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Decembar

5,384 views

Published on

FV

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Decembar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:Kralj Petar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2015/2016. Наставни предмет : Физичко васпитање Разред и одељење: други Предметни наставник_____________________________ Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Огледни час 37. Вучење и гурање мотком обрада Ф,И М,Д,ДМ мотка 38. Плесни двокорак обрада Ф,И М,Д,ДМ цд 39. Гађање лоптом у хоризонталне циљеве обрада Ф,И М,Д,ДМ лопта 40. Елементарне игре са певањем обрада Ф,И М,Д,ДМ ЦД 41. Вучење конопцем обрада Ф, И,Г М,Д,ДМ конопац 42. Бацање лопте у хоризонталне и вертикалне циљеве провера Ф, И М,Д,ДМ лопте 43. Вучење и гурање утврђивање Ф, И,П М,Д,ДМ конопац, мотка 44. Елементарне игре за оријентацију у простору обрада Ф, И М,Д,ДМ палице, лопте 45. Манипулација телом у упору чучећем и лежећем обрада Ф, И М,Д,ДМ лопте 46. Два спојена колута напред обрада Ф, И М,Д,ДМ струњаче
  2. 2. 47. Додавање лопте у ходу обрада Ф, И,П М,Д,ДМ лопте 48. Колут напред преко медицинке обрада Ф, И М,Д,ДМ струњача 49. Дечији поскоци у месту обрада Ф, И,П М,Д,ДМ вијача Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т).  Облик рад: фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима (П).

×